The Green Bench

Det har gjennom tidene blitt sunget mange sanger om ‘den grønne benk i hagen’,  men det var neppe akkurat denne benken selv om den kan virke forlokkende nok, men ting er ikke alltid så fredelige som de kan virke. I alle fall ikke i et historisk perspektiv!
Denne benken står nesten i sentrum av byen Drøbak ved Oslofjorden! Og for dem som lar seg fascinere av byens charme, så kan dere studere byen i detalj ved å aktivere en link her.
Men for å gå tilbake til den fredfulle grønne benken:
Tvers over fjorden – litt til høyre – ser man rett inn i kanonmunningene på den kjente Oscarsborg Festning! Det var denne festningen som en tåkete morgen i 1940 senket den tyske slagkrysseren Blücher med mann og mus og i praksis gjorde det mulig for den norske kongefamilien å flykte i sikkerhet! Vi har også laget en egen reportasje fra nettopp denne festningen – og den finner du her!
Through times there have been sung a lot of songs about ‘a green bech in the garden’ (At least here in Norway), but chances are that it wasn’t just this bench it was all about, even if it may look tempting enough with its beautiful view! But things aren’t quite what they seem to be. At least not in a historic setting!
This bench, however, is located practically in the center of the charming City of Droebak (only 20 miles south of our Capital – Oslo) and for those fascinated by the view, you may see more of the City of Drobak if you activate this link!

But – let’s return to the romantic green bench with its lovely view? Things aren’t as peaceful as they might look. At least not in a historic setting!
Across the fjord (slightly to the right of the bench) you’re looking right down the gun barrels of the Fortress of Oscarsborg. This is exactly where one gray morning in 1940  the German battlecruiser Blücher with its entire crew was stopped and sunk! Enabeling the Norwegian King and his family to escape German captivity!
And wishing to take a closer look at this old fortress, you may find a full photo report here!

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new picture/destination.

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in AKERSHUS and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to The Green Bench

  1. vestlending says:

    Så veldig enkel ut og lite komfortabel men utsikten var upåklagelig!

  2. Excellent Svein and thank you for the detours.. Now I need to sit down.. where is that bench? 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.