Good Morning, friend !

‘God morgen min venn! Så du fotograferer lobeliablomster?
Ødela jeg bildet ditt?’

‘Ja, du stjal jo fokuspunktet mitt da!  Dessuten er svart en vanskelig farge å fokusere på!’
‘Svart er smart, din tosk!  Det er nesten ingen som oppdager meg da!’

‘Men du har jo egentlig festantrekk på deg?’

‘Jo, men det er jo for å tiltrekke meg damene i området! Det er litt vanskelig å få både i pose og sekk!’

‘Kunne du tenke deg å danse litt for meg nå som du ødela det første bildet?’
‘Ja, selvfølgelig. Skal jo likevel finne meg litt frokost . . . ‘

(Dansen viste seg å bli ganske lang og må vises i en senere post)
‘Good morning, my friend. Shooting lobelia flowers, I see?  Did I ruin your shot?’
‘Well, you did mange to steal my focal point! And black is a very hard color to focus on!’

‘Black is smart, you fool!  Just about nobody will notice me then!’
‘But you do have a party dress on?’
‘That’s for the ladies in the neighbourhood! It’s a bit tough to get it all around, you know!’

‘Would you contemplate to dance a bit for me since you ruined my first shot?’
‘Sure thing, my friend! Besides I may look around for a decent breakfast while I’m here!’
(The dance turned out to be a long one and will have to be presented in my next post!)

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Lier – Nykjua, Finnemarka

Igår var det faktisk varslet stabilt godt vær, og familien bestemte seg for å besøke en nydelig liten sjø beliggende langt inne i Finnemarka. Finnemarka er et skog og fjellområde mellom  Lierdalen og Modum. Hit kommer man ikke med motoriserte kjøretøy uten avtale med grunneier. Men – det hadde jo vi!
Nå har det mindre for seg å ta bilder mens vi kjører, men her er i alle fall noen bilder fra bestemmelsesstedet – ‘Vesle Nykjua’.

Yesterday the forecast read stable and sunny weather throughout the afternoon and evening, and the family decided to visit a beautiful small lake in the inner parts of an area named ‘Finnemarka’ – a forest and mountain ridge located between the Lier Valley and the municipality of ‘Modum’. This area may not be reached using motorized vehicles unless you have a permisson from the landowner, which of course we had!
Shooting pictures while driving is not recommended, but at least we have some pictures for you from our final destination: ‘Lake Little Nykjua’.
Solen, som jo var en fremtredende årsak til vårt besøk, uteble selvsagt! Den kom først for en kort stund utpå kvelden.

The sun, which was the main reason why we made the trip, didn’t show up before rather late in the evening.
Så disse første bildene er tatt med det lyset som faktisk var tilgjengelig der og da. Det går dessverre litt ut over fargene, men vi hadde jo ingen garanti for at solen i det hele tatt ville dukke opp?

So these first frames are shot with ‘available light’ – there and then. Unfortuantely that will be reflected in the colors, but we really had no way of knowing if the sun would appear at all?
Men – siden vi nå likevel var der, så gjorde vi klart for å følge planen. Dvs. at vi laget oss et grillbål som om ikke noe annet i hvertfall ville holde myggen unna 🙂

But – since we were there anyway, we decided to follow our original plan, which meant the building of a grill and camp fire. Besides it would probably keep the mosquitos at bay?
Man ville kanskje ikke forventet det, men her  inne på skauen finnes faktisk et minnesmerke fra krigens dager! For her – isolert fra folk lå jo den norske motstandsbevegelsen med sine sabotører, og hit kom tyske soldater for å ta dem til fange. Og det resulterte i mannefall på begge sider!

You probably wouldn’t expect it, but here – way into the woods – you may find  war memorial! Hidden far away from people the Norwegian resistance with their saboteurs were staying at the very cabin we’re using today! And here came German soldiers to apprahend them. People died on both sides!
Det ser også ut til å være bra med fisk i dette vannet? For selv om vi ikke førsøkte å få med vak i bildet, så var det faktisk vanskelig å unngå dem!

It looked like there would be a lot of fish in this lake? Because even if we really didn’t try to catch wakes in our pictures, they were actually pretty hard to avoid !

Kraftlinjer ødelegget til en viss grad naturen og der jeg husker på det, så klipper jeg dem ned!

Powerlines contaminate nature, and when I remember – I cut them down! 🙂
.
.
Men ellers er det jo mulig å slappe heeelt av og å nyte naturens stillhet? Her er det bare små plask fra sulten ørret som bryter stillheten. Å ja, når jeg tenker meg om så hørte vi en hakkespett fra den andre siden av vannet 3-400 meter unna. Det var så stille!

But otherwise one might give in to nature and toootal relaxation?  Here all that might disturb you is the splash from a hungy trout once in a while!  Come to think of it – we did hear a woodpecker from somewhere across the lake – 3-400 yards away. That’s how quiet it was!
.
.
Og hva tror dere vel ikke?  Jammen dukket solen opp til slutt også! Og dermed får dere se noe av fargene i naturen også!

And what do you know! At long last even the sun  arrived on the scene! Then you may see some of the colors of the nature around us!
.
.
.
Joda, jeg tok en del flere bilder fra denne turen, men ned juvet og langs elva ville ikke solen skinne så sent på kvelden. Derfor er dette hva dere får, men – hvis dere vil se mer fra Finnemarka og mer fra elven ‘Nykjua’ , så har jeg laget en tidligere reportasje fra Finnemarka! Og selv om jeg har sluttet å legge inn linker (fordi dere uhyre sjeldent gjør bruk av slike) så skal jeg gjøre et unntak denne gang. Altså:  Mer fra Finnemarka her!

Yes, of course, I did take quite a few more pictures from this trip, but it was getting late and the sun flatly refused to shine down along the gorge and the ‘River Nykjua’, however, I have previously made another photo report from this area with pictures from this particular river and more! And even if I have terminated publishing links (simply because most of you rarely seem to use them) I’ll make an exemption this time! So if you really want to see more from this area and the ‘River Nykjua’ – here it is!

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | 7 Comments

Cloud formations

En litt uvanlig kveld!  En solnedgang slik den pleier å være, men selve ‘skybildet’ var svært forskjellig. Igjen benytter jeg et RAW-format for at dere skal få med dere alt.
Og for å vekke dere litt til live . . .
An evening a bit outside of the ordinary. Yes, a sunset more or less like it always is, but the cloud formations very different to normal! Again I’m using the RAW format to give you
the big picture, – and to wake you to life 🙂
(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 9 Comments

Tonight’s Light-Show

Dette er ikke et vanlig innlegg!  Denne gang er det viktig at du leser det som skrives!
For det første er det ‘åpningen’ på den ‘forestillingen’ vi lovet, bare vi fikk tid på oss til å etterbehandle bilder, men – foreløpig publiserer vi bare ett bilde.  Årsaken til dette er at vi gjentagende ganger har bedt dere fortelle oss hva dere synes om solnedganger som motiv, om RAW-formatet (slik vi bruker det) m.v., men – dere har i praksis ikke svart på noe av det.

Så hva gjør vi da? Vi kunne ha droppet det hele, men har bestemt oss for å prøve èn gang til. Vi publiserer ett bilde! På ‘like nr 2’ vil vi sette inn ytteligere ett bilde! Etter ‘like nr 3’ kommer ytterligere ett bilde! Vi vil i det hele tatt forsøke å publisere like mange bilder som det er ‘likes’ avgitt, 10 ‘likes’ = 10 bilder,  men – vi understreker at denne ordningen gjelder kun dette innlegget! Ingen andre! Og så får vi se hvor lenge vi klarer å dekke inn behovet?

Samtidig vil vi benytte anledningen til å fokusere på begrepet ‘følgere’!   Vi har i mange år hatt mellom 900 og 1000 ‘følgere’, men responsen på våre innlegg har variert mellom 18 – 30. Enkelt sagt: Det henger ikke på greip! (Og sånn er det jo for de fleste av dere?)

Vi vil følge med på hvem som responderer på dette innlegget. Men alt vi med sikkerhet kan registrere, er ‘likes’eller kommentarer!  Listen vil vi legge til listen over ‘gamle kjente’, men deretter vil vi gå igjennom listen over ‘følgere – navn for navn! De vi aldri har sett noe til siden registrering, vil uten videre bli slettet. Firmaer som primært er ute etter gratis markedsføring likeså. Dette er ikke stedet! Dette er stedet for dem som er interessert i vakker natur og/eller fotografering som hobby!
Så hvis du vil være 100% sikker på din plass på listen over ‘følgere’, er enkleste metode å avgi en ‘kommentar’ eller en ‘like’ på dette innlegget!
Også håper vi å kunne se flest mulig av dere når ‘stormen har lagt seg’? 🙂

.
..
....................
This is NOT a post like all others!  This time it’s important that you read what is written!
Firstly – this is the opening of the event we promised you after having processed yesterdays photo shoot, but – this time we’re opening with only one single picture (RAW).
The reason being that we have repeatedly asked for your opinions as to sunsets as future motives and the use of RAW format the way we did, but for all purposes you have all neglected to respond! Not to any of it!

So what do we do then? We could of course have dropped it all – entirely, but we have decided to give it one more try:  As you’ll notice, we’re publishing one singel picture in (RAW). Upon reception of ‘like’ no.2, we’ll add another picture!  ‘Like no 2’ will result in yet another picture. In short – we’ll be trying to match the number of received ‘likes’ to the number of published pictures!  A total of 10 ‘likes equals 10 pictures! However, we stress the fact that applies only to this particular post! Not to any others! Then we’ll see for how long we may keep this up?

At the same time we’ll be using this opportunity to take a very special interest in our list of ‘followers’! For years now, we’ve had a crowd 0f 900 – 1000 ‘followers’, but at the same time the medium respons to our different post have been lying in the range of 18 – 30!
It doesn’t quite add up! (And thet’s the situation for most of you as well?! )

We’re going to keep tabs on who’ responding to this particular post and who’s not!
But – our only means of registry are given ‘comments’ or ‘likes’. The final list will be added to that of ‘old friends’, but5 then we will meticiously control our list of followers – name by name. Those that we have not seen nor heard from since registry will be removed!
Businesses that are obviously more into marketing than having an interest for photography – likewise!  This is not the place! This blog is for people loving nature, travels and photography as a pleasant hobby!
So if you want to be a 100% sure about your place on our list, the easiest way is to ensure this by leaving a ‘comment’ or a ‘like’ to this very post?
Then we’re hoping to see as many of you as possible when the storm dies down?  🙂
(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new destination

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 20 Comments

A RAW Experiment

En del av bildene i den omtalte sekvensen med bilder fra naturens siste ‘Late-Show’ er tatt i såkalt RAW-format. Dette har jeg gjort for at dere bedre skal kunne se solnedgangen i full høyde, men – nå ser det jo ikke ut til at det er særlig interesse for dette kvelds-showet?
Så langt er det bare 4 som har respondert, og for å si det rett ut, så er det litt for lite til at jeg gidder å arbeide meg gjennom 75 bilder med tanke på fremtidig visning.
Men jeg skal publisere dette experiment-bildet for at dere skal prøve hvordan dette fungerer i praksis og samtidig ha en mulighet til å gi uttrykk for om dette er noe dere virkelig ønsker å se?
Regarding the sequence of sunset pictures that I alerted you to, a number of pictures have been shot in RAW format. This is an experiment in order to enable you to se such a sunset in full height! But – looking at the respons so far (only 4), it is a little less than expected/required for me to work my way through a volume of 75 pictures for a future publishing!
But I will publish this experiment – shot in ‘RAW’ in order to enable you to test out how this works out min practice. At the same time an opportunity to express your opinion whether this sequence of pictures is something you really want to see? This is the time to tell me!
(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 14 Comments

Tonight’s Late-Show

Jeg satt egentlig og fulgte med på kveldens gamle James Bond-film da jeg ut av øyekroken oppdaget at noe antagelig var i ferd med å skje der oppe på himmelen. Og siden det er en grense for hva som anses rimelig eller urimelig innen film-verdenen, så forlot jeg James Bond til hans skjebne – hvor håpløst det enn så ut, grep mitt kamera og ga meg naturen i vold!

Det ble etter hvert et fantastisk skue, og til tider like urimelig som en James Bond-film. Jeg kunne skyte motiver i alle retninger, med forskjellige formater, brennvidder og innstillinger forøvrig, – alt med tanke på å gi dere et fantastisk lite lys-show i ettertid.

Dette er å betrakte som en ‘teaser’, – et forvarsel om noe dere bør få med dere. Men jeg trenger en del tid på etterbehandling av nesten 75 bilder! Derfor blir resten sendt i puljer etter hvert som jeg blir ferdig. Se og nyt!
Actually I was folllowing tonight’s James Bond-film when I from the corner of my eye observed that something seemed to be happening up there in the sky. And since there’s a limit to what seems reasonable or not in a James Bond-movie, I decided to leave Mr Bond to his fate, as bleak as it might look, grabbed my camera and gave in to nature!

Gradually it became  a fantastic light-show, and at times just as unlikely as any Bond-movie.  Like Mr Bond, I could shoot (and hit) in any direction, at any level, with different formats, apartures or shutter speeds with the intentions to give you all a small fantastic light-show today.

Please regard this as a ‘teaser’, an alert to what are to come, but – I need some time to process nearly 75 pictures! Therefore the rest will be published in groups as they are finished. Please observe and enjoy. (And you may alert your friends to what’s coming?)
(Compliments of SRB )
Please return me to INDEX for a new destination

 

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments

Honey Bee on the Prowl

Buskene har fått blomster og innhøsting av verdifull nektar er i full gang!
Dessverre ikke helt skarpt denne gang, men man prøver . . .
The bushes has gotten flowers and the harvesting of valuable nectar is going on  at full speed. Unfortunately the picture isn’t quite as sharp as I would have wished this time, but I’m trying . . .
(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new destination

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments