Tonight’s Light-Show

Dette er ikke et vanlig innlegg!  Denne gang er det viktig at du leser det som skrives!
For det første er det ‘åpningen’ på den ‘forestillingen’ vi lovet, bare vi fikk tid på oss til å etterbehandle bilder, men – foreløpig publiserer vi bare ett bilde.  Årsaken til dette er at vi gjentagende ganger har bedt dere fortelle oss hva dere synes om solnedganger som motiv, om RAW-formatet (slik vi bruker det) m.v., men – dere har i praksis ikke svart på noe av det.

Så hva gjør vi da? Vi kunne ha droppet det hele, men har bestemt oss for å prøve èn gang til. Vi publiserer ett bilde! På ‘like nr 2’ vil vi sette inn ytteligere ett bilde! Etter ‘like nr 3’ kommer ytterligere ett bilde! Vi vil i det hele tatt forsøke å publisere like mange bilder som det er ‘likes’ avgitt, 10 ‘likes’ = 10 bilder,  men – vi understreker at denne ordningen gjelder kun dette innlegget! Ingen andre! Og så får vi se hvor lenge vi klarer å dekke inn behovet?

Samtidig vil vi benytte anledningen til å fokusere på begrepet ‘følgere’!   Vi har i mange år hatt mellom 900 og 1000 ‘følgere’, men responsen på våre innlegg har variert mellom 18 – 30. Enkelt sagt: Det henger ikke på greip! (Og sånn er det jo for de fleste av dere?)

Vi vil følge med på hvem som responderer på dette innlegget. Men alt vi med sikkerhet kan registrere, er ‘likes’eller kommentarer!  Listen vil vi legge til listen over ‘gamle kjente’, men deretter vil vi gå igjennom listen over ‘følgere – navn for navn! De vi aldri har sett noe til siden registrering, vil uten videre bli slettet. Firmaer som primært er ute etter gratis markedsføring likeså. Dette er ikke stedet! Dette er stedet for dem som er interessert i vakker natur og/eller fotografering som hobby!
Så hvis du vil være 100% sikker på din plass på listen over ‘følgere’, er enkleste metode å avgi en ‘kommentar’ eller en ‘like’ på dette innlegget!
Også håper vi å kunne se flest mulig av dere når ‘stormen har lagt seg’? 🙂

.
..
....................
This is NOT a post like all others!  This time it’s important that you read what is written!
Firstly – this is the opening of the event we promised you after having processed yesterdays photo shoot, but – this time we’re opening with only one single picture (RAW).
The reason being that we have repeatedly asked for your opinions as to sunsets as future motives and the use of RAW format the way we did, but for all purposes you have all neglected to respond! Not to any of it!

So what do we do then? We could of course have dropped it all – entirely, but we have decided to give it one more try:  As you’ll notice, we’re publishing one singel picture in (RAW). Upon reception of ‘like’ no.2, we’ll add another picture!  ‘Like no 2’ will result in yet another picture. In short – we’ll be trying to match the number of received ‘likes’ to the number of published pictures!  A total of 10 ‘likes equals 10 pictures! However, we stress the fact that applies only to this particular post! Not to any others! Then we’ll see for how long we may keep this up?

At the same time we’ll be using this opportunity to take a very special interest in our list of ‘followers’! For years now, we’ve had a crowd 0f 900 – 1000 ‘followers’, but at the same time the medium respons to our different post have been lying in the range of 18 – 30!
It doesn’t quite add up! (And thet’s the situation for most of you as well?! )

We’re going to keep tabs on who’ responding to this particular post and who’s not!
But – our only means of registry are given ‘comments’ or ‘likes’. The final list will be added to that of ‘old friends’, but5 then we will meticiously control our list of followers – name by name. Those that we have not seen nor heard from since registry will be removed!
Businesses that are obviously more into marketing than having an interest for photography – likewise!  This is not the place! This blog is for people loving nature, travels and photography as a pleasant hobby!
So if you want to be a 100% sure about your place on our list, the easiest way is to ensure this by leaving a ‘comment’ or a ‘like’ to this very post?
Then we’re hoping to see as many of you as possible when the storm dies down?  🙂
(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new destination

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 13 Comments

A RAW Experiment

En del av bildene i den omtalte sekvensen med bilder fra naturens siste ‘Late-Show’ er tatt i såkalt RAW-format. Dette har jeg gjort for at dere bedre skal kunne se solnedgangen i full høyde, men – nå ser det jo ikke ut til at det er særlig interesse for dette kvelds-showet?
Så langt er det bare 4 som har respondert, og for å si det rett ut, så er det litt for lite til at jeg gidder å arbeide meg gjennom 75 bilder med tanke på fremtidig visning.
Men jeg skal publisere dette experiment-bildet for at dere skal prøve hvordan dette fungerer i praksis og samtidig ha en mulighet til å gi uttrykk for om dette er noe dere virkelig ønsker å se?
Regarding the sequence of sunset pictures that I alerted you to, a number of pictures have been shot in RAW format. This is an experiment in order to enable you to se such a sunset in full height! But – looking at the respons so far (only 4), it is a little less than expected/required for me to work my way through a volume of 75 pictures for a future publishing!
But I will publish this experiment – shot in ‘RAW’ in order to enable you to test out how this works out min practice. At the same time an opportunity to express your opinion whether this sequence of pictures is something you really want to see? This is the time to tell me!
(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 14 Comments

Tonight’s Late-Show

Jeg satt egentlig og fulgte med på kveldens gamle James Bond-film da jeg ut av øyekroken oppdaget at noe antagelig var i ferd med å skje der oppe på himmelen. Og siden det er en grense for hva som anses rimelig eller urimelig innen film-verdenen, så forlot jeg James Bond til hans skjebne – hvor håpløst det enn så ut, grep mitt kamera og ga meg naturen i vold!

Det ble etter hvert et fantastisk skue, og til tider like urimelig som en James Bond-film. Jeg kunne skyte motiver i alle retninger, med forskjellige formater, brennvidder og innstillinger forøvrig, – alt med tanke på å gi dere et fantastisk lite lys-show i ettertid.

Dette er å betrakte som en ‘teaser’, – et forvarsel om noe dere bør få med dere. Men jeg trenger en del tid på etterbehandling av nesten 75 bilder! Derfor blir resten sendt i puljer etter hvert som jeg blir ferdig. Se og nyt!
Actually I was folllowing tonight’s James Bond-film when I from the corner of my eye observed that something seemed to be happening up there in the sky. And since there’s a limit to what seems reasonable or not in a James Bond-movie, I decided to leave Mr Bond to his fate, as bleak as it might look, grabbed my camera and gave in to nature!

Gradually it became  a fantastic light-show, and at times just as unlikely as any Bond-movie.  Like Mr Bond, I could shoot (and hit) in any direction, at any level, with different formats, apartures or shutter speeds with the intentions to give you all a small fantastic light-show today.

Please regard this as a ‘teaser’, an alert to what are to come, but – I need some time to process nearly 75 pictures! Therefore the rest will be published in groups as they are finished. Please observe and enjoy. (And you may alert your friends to what’s coming?)
(Compliments of SRB )
Please return me to INDEX for a new destination

 

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments

Honey Bee on the Prowl

Buskene har fått blomster og innhøsting av verdifull nektar er i full gang!
Dessverre ikke helt skarpt denne gang, men man prøver . . .
The bushes has gotten flowers and the harvesting of valuable nectar is going on  at full speed. Unfortunately the picture isn’t quite as sharp as I would have wished this time, but I’m trying . . .
(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new destination

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

You may taste my power . . .

Du kan smake min kraft, men sannelig skal du også utføre en tjeneste!
For her får man ikke tak i en dråpe uten selv å bli dyktig forberedt for reisen videre!
You may taste my power, but not without being heavily prepared for the onward journey!
(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments

Wishing I was a Strawberry

Denne dekorative planten har jeg hatt i hagen i årevis. Dessverre husker jeg ikke lenger hva den heter, men selv om både plante, blomst og blader til forveksling ligner jordbær, så kommer det altså ingen jordbær når blomsten faller av. Skuffelse! Men pen å se på er den jo?
This decorative plant has been with me and our garden for years! Unfortunately I can no longer remember its name. (Old peeople have a tendency to forget!) But even if the plant with its foilage as well as flowers reminds me strongly of strawberry plants, there will be no strawberries when the flowers fall off. Disappointment! But it’s still nice to look at!
(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , | 4 Comments

The Fire that wasn’t . . .

Det kunne se ut som vi hadde en brann i nabolaget, men heldigvis var det bare naturen som igjen sendte oss en liten ‘vekker’ –
It looked as if we had a fire in the neighbourhood, but fortunately it was only nature sending us a wake-up-call . . .
(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , | 4 Comments