Snøhetta

Fra veikanten på Hjerkinn har vi et utsiktspunkt som gir oss et godt utsyn mot det mye omtalte fjellet ‘Snøhetta’ som rager 2286 moh og er med det det høyeste fjell i Norge om vi unntar området Jotunheimen. Ved siden av Snøhetta står enda et majestetisk fjell som jeg ikke med 100% sikkerhet kan gi dere navnet på, men jeg tror det heter ‘Gråhø’?
From the roadside at Hjerkinn there is a viewpoint where it’s possible to get a good look at the renowned mountain ‘Snoehetta’ rising 7544 feet above sea level.
I’m not at all sure regarding the top to your left, but it’s possible it’s called ‘Graahoe’ (but I’m not at all sure about this)
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in OPPLAND | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Mesnali -Bustokkelva

På vei mot Sjusjøen passerte jeg plutselig ‘Bustokkelva’ og i et glimt oppdaget jeg at dette var en liten idyll som jeg burde få med meg.  Bustokkelva er en relativt kort liten elv som forbinder Nord-Mesna med Sør-Mesna, men jeg er mer usikker på om det går an å komme igjennom med båt? Idyllisk er det i alle fall!
Enroute to the holiday area: ‘Sjusjoen’ – I suddenly discovered that I passed across the river ‘Bustokkelva’ connecting the two lakes North and South Mesna. The river is very short, but I really don’t know whether its at all possible to get through by boat?
At any rate – it’s  a quite idyllic area!
Jeg går ut fra at dere er enige i det?
I recon you may agree to that?
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in HEDMARK | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Stor-Elvdal – Lake Hamntjoerni

Vi nærmer oss sivilisasjonen igjen og jeg benyttet anledningen til å nyte en kopp kaffe ved bredden av Hamntjørni mens ørreten vaket bare 10-15 meter unna . . .
We are approaching civilization again and I took the opportunity to enjoy a cup of coffee on the banks of Hamntjørni while trout were having their lunch only  10 – 15 yards away. . .
Og så måtte det selvsagt begynne å regne . . .
And, of course, it had to start raining . . .
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

 

Posted in HEDMARK | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

River Atna

Den kom litt brått på meg! Elven ‘Atna’, og særlig skvatt jeg litt til ved fargen på elva som virket irrgrønn! I ettertid virket det som elvebunnen består av en slags leire eller slam med denne fargen? Og det vokste et slags siv eller sjøgress som nærmest var kullsvart. Hvilket skapte en del uventede kontraster. Jeg skulle bare ønske at jeg hadde fått anledning til å fotografere dette landskapet i solskinn?!
It came to me – rather abruptly – the River Atna. I kind of jumpedf at the colors which seemed rather bright green. However, I don’t think I have ever seen watermore purified and clean?! In  retrospect it looks like the river bed consist of som kind of green clay (or mud) and the seagrass or starr growing there was pure black! Which made for several unexpected contrasts! I only wish that I’d gotten the opportunity to shoot these pictures in sunshine . . .!
Når man ser på dette bildet så kunne man lett få inntrykk av at den venstre halvdel var stille og dyp, mens det på høyre side fløt en masse pollen eller veistøv, men – det er stikk motsatt! Det svarte området er en slags svart sjøgress!

When you’re looking at this picture, it would be easy to get the impression that the left side of the river is  calm and deep, whilst the right hand side is contaminated by pollen or road dust? But it’s quite the other way around! The black areas are some kind of sea weed.
Men det er altså mulig å ta turen selv? Og da er fordelen at man kan oppholde seg ved denne elvebredden så lenge man selv ønsker! (Jeg må videre!)

But – it is possible to to take this trip ‘in person’?  The advantage being thatr you may spend as much time as you want on this river bank. (I’ll have to press on!)
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in HEDMARK | Tagged , , , , , , , , , , | 2 Comments

Hjerkinn – Eysteinskirken

Da vi nådde Eysteinskirken i Folldal, så hadde vi avtalet med værgudene at det for anledningen skulle være solskinn, men – man kan ikke stole på noen i disse dager!
Sol ble det ynkelig lite av, men nok lys til et par bilder fikk vi jo til. Her et bilde av selve kirken. Det er ingen spesielt gammel kirke, bygget så seint som i 1969 i såkalt ‘vifteform’og med utsikt over  Folldal og Grimsdalen
When we arrived at the Eysteins Church at Hjerkinn , we thought we had an understanding with the weather Gods that they would supply sufficient sunshing to produce a best possible photo report from this church, but – there were practically no sunshine at all. But we did get you a couple of pictures – at least!
This is, however, not a particular old church, built as late as 1969 0verlooking the magificent mountain areas of ‘Folldal’ and ‘Grimsdalen’.
Vi skulle ønske at dere hadde fått anledning til å se denne naturen i solskinn,  men da ser det ut til at det må bli snakk om ‘personlig fremmøte’ – med telt!

We wish that you’d be able to se this marvellous nature in sunshine, but it seems that this would entail personal appearance – including a tent!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in OPPLAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Hjerkinn

Hjerkinn er en gammel skyss-stasjon og dessuten det høyeste punkt (1017 moh) på Dovrebanen mellom Oslo og Trondheim! Noe de færreste har hørt om, er at det også finnes en flystripe her oppe, dvs. ca 5 km nedover mot Folldal. Jeg så den aldri! Men en fantastisk natur har man her oppe!  Dette bilder er tatt fra Eysteinskirken øverst i Folldal og viser den gamle bebyggelsen på Hjerkinn. Det var dessverre overskyet da bildet ble tatt!
Hjerkinn is an old waystation beetween Oslo and Trondheim, but – it’s also tyhe highest point on the’Dovre Railway’ with its 3356 feet above sea level. What very few people have ever heard about isa that there’s supposed to be an airfield in the area (About 3 miles down into the neighbouring ‘Folldal’), but I never saw one! But the nature up here is fabulous!
This picture has been shot from the ‘Eysteins Church’ towards Hjerkinn ans show you the old buildings up there. (Overcast, as you may see!)
(Compliments of  SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in OPPLAND | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

All gone!

Når alt en gang tar slutt, hva da?  Hvordan skjer det?  Hvordan ser vi ut?
Vil noe huske oss med glede? Eller vil det bli visket rundt i krokene . . .?
Vil obskure hemmeligheter plutselig velte ‘ut av skapet’?
Det er egentlig liten grunn til bekymring!  For det første har vi ingen som helst anelse når det skjer. Og det er mye som taler for at det som tross alt skjer er totalt utenfor vår egen kontroll. Er ikke det flott?  I det minste èn ting vi ikke behøver å skjenke en tanke!
When everything once is over? Then what? How does it happen? What will we look like?
Will sombody remember us with fondness?  Or will there be whispering behind closed doors?
May be will obscure unspeakable secrets suddely fall out of the closet?
I have a grand message: There is little or no reason for anxiety! Firstly we haven’t the foggiest notion as to when it will happen! And it’s a fair assumption that whatever does happen, it will be way outside of our personal control! Isn’t that nice to know?!
At least there is one more thing that we don’t have to worry about! 🙂
(Compliments of  SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment