Do NOT disturb!

Det er enkelt ganger at ubetenksomme handlinger kan avstedkomme uventede konsekvenser! Akkurat her bør man gå varsomt . . .
Nye bilder 148bAt times thoughtless actions may result in unforeseen consequences!  In a situation as
this, do NOT disturb . . .!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Modum – Haugfoss

Haugfossen ligger i tilnytning til Blaafarveværket i Modum. Ved fossen er det også en populær friluftscafe. Fallhøyden er bare 39 meter, men på en vårdag kan det fortsatt bli et mektig skue . . .
Kopi av Nye bilder 857b
Kopi av Nye bilder 874bThen waterfall named ‘Haugfoss’ lies pretty close to the ‘Blaafarveværket‘ in Modum.
Above the waterfall there is a popular out-door cafè. The free fall is only something like
125 feet, but on a day in spring it might still present an impressive view!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

An eye on you!

Nye bilder 052bMan kan av og til komme ganske nær småfuglene, men tro bare ikke at de ikke har deg under oppsyn!

You may come pretty close to our small birds in the forest, but dont think for a second they don’t know where you are and what you’re doing!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , | 6 Comments

Bodø Panorama

Kopi av Picture 438bByen Bodø er adminstrasjonssenter i kommunen med samme navn og ligger vakkert til mot sjøen og med utsikt til øya ‘Landegode’.
Legg merke til flystripen ut mot sjøen.
Bodø kommune har et areal på 1395 kvadratkilometer og her bor ca 50 500 mennesker.

The city of Bodoe is the administration center in the municipality bearing the same name, beautifully located towards the sea with a fabulous view towards the island of ‘Landegode’. Please observe the air strip running along the shore.
The municipality of Bodoe includes 1395 sq.km and is the home to approximately 50 500 people.
(Compliments of SRB)

Plese return me to INDEX for a new destination.

Posted in NORDLAND | Tagged , , , , , , , , , , | 12 Comments

Fauske Kirke

IMG_0937bFauske kirke er bygget i 1867 som en langkirke i tre og rommer 380 mennesker.

The ‘Fauske Church’ was built in 1867 as a wooden long church seating 380 people.
(Compliments of RXS)

Please return me to INDEX for a new destination.

Posted in NORDLAND | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Otta

Det viser seg at vi har en del bilder fra Otta som av ymse grunner ikke har blitt publisert. For det første er de tatt på et tidspunkt da vår blogg ikke hadde åpnet. Dessuten i 4:3-format og med ganske tett regnvær. Likevel har det lykkes oss  å konvertere nesten samtlige bilder til et 16:9-format, og kan derfor gi dere et inntrykk av knutepunktet Otta øverst i Gudbrandsdalen.
Vi lover at vi ved første anledning skal ta flere bilder – forhåpentligvis under bedre forhold.
Picture 1740bIt so happens that we have a number of pictures from the waypoint ‘Otta’ located in the upper part of ‘Gudbrandsdalen’ that have not been published before. Firstly – they were taken before our blog of today was even launched. Furthermore in 4:3, and – in rainy weather! Still we have been able to convert most of them to 16:9 and is therefore able to convey an impression of what it’s like at ‘Otta’.
Picture 1741bI Otta har man en mulighet til å ta panoramabilder fra et høyereliggende punkt, men grunnet ganske tett vegetasjon er det ikke den letteste oppgaven vi har påtatt oss.

At ‘Otta’ it’s possible to shoot pictures from higher ground, but due to massive vegetation, it’s not the easiest task we have taken on.
Picture 1742bOtta er administrasjonssenteret i Sel kommune. Her bor det ca 1725 mennesker. Sel er forøvrig en av de minste kommunene i landet med et flateinnhold på bare 1,53 kvadratkilometer. Selve byen ‘Otta’ er landets nest minste og fikk sin ‘bystatus’ så sent som i 2000, men Otta som tettsted ble opprettet i 1896. Otta er forøvrig den eneste byen i landet som ikke har et eget kirkebygg!

Otta is the administration center in the municipality of Sel. Here live approximately 1725 people. The municipality of Sel is, by the way, the second smallest in Norway with a total area of only 1,53 sq.km.  The city of ‘Otta’ itself received its official standing as a ‘city’ as recently as in 2000 but was established as a settlement back in 1896.
Picture 1743bDet kan se idyllisk ut her i Otta, men det har gått ras i dette området . . .
It may look idyllic here in Otta, but there have been cases of landslides . . .
Picture 1744bHer et panoramabilde ned i et av byens forretningsstrøk –
Here a panorama shot into one of the city’s  business sections –
Picture 1746bLangs elven Otta finner vi veien til Vågå, Lom og en rekke andre steder . . .
Along the River Otta we find the main road leading to Vågå, Lom and a number of other destinations. . .

Picture 1747bPå dette bildet får vi kanskje et bedre inntrykk av hvordan Otta ligger mellom fjellene rundt byen?
In this picture we may possibly get a better impression how Otta snuggles in between the mountains surrounding the city?
Picture 1750bHer et bilde av boligstrøk i Otta –
Here a shot of a residental section of Otta –
Picture 1751bHer et minnemerke fra den 2. verdenskrig over en lokal helt: ‘Olav Bismo’
Here a war memorial over a local hero: ‘Olav Bismo’ who gave his life during the last WW.
Picture 1752bHer et bilde fra forretningsstrøket i Otta.
Here a picture from the business area in Otta.
Picture 1754bJernbanestasjonen i Otta – omforlatelse: ‘Otta Skysstasjon’ ! 😉
The railwaystation in Otta (I’m sorry(: ‘ Otta Travel Station’  ! 😉

Picture 1755bHer er det lokale ‘vannhullet’:  Skifer’n Bar & Restaurant.
Here the local ‘water hole’:  Skifer’n Bar & Restaurant.
Picture 1756bForretningslivet blomstrer i Otta –
Business thrive in Otta –
Picture 1757b‘Otta-tunet’, – et av byens større shoppingsentra –
‘Otta-tunet’, – one of the larger shopping centers in Otta –
Picture 1758bOg her er den lokale Jernvarehandelen ‘Jernia’.
And here the local hardware store ‘Jernia’.
Picture 1759bDet er dessverre litt begrenset trafikk på en dag som denne. Her ligger Otta Cafe.
The traffic on a day like thisis somewhat limited. Here ‘Otta Cafè’.
Picture 1760bGrand Gjestegård utgjør det lokale hotell-tilbudet, men ikke la deg lure. Det er ganske tett med tilbud oppe i fjellet bare 5-6 minutters kjøring unna.

Grand Guest House is the local hotel accomodation, but don’t get fooled. There are quite a few hotels and cabins available up in the mountains – only minutes away.
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in OPPLAND | Tagged , , , , , , , | 9 Comments

50 Shades of Grey

En anelse skuffet? :-)  Nja, det er jeg også!  I går var plenen begynt å bli grønn. Friske gresstrå skjøt i været og busker og trær hadde for lengst fått grønne skudd. Dagens dato er 30. April (nesten Mai) og så våkner vi til dette?  Selv katta er skuffet, pjusket og blaut der han sitter midt i veien og venter på at noen  skal være så snille å kjøre over ham og befri han fra dette . . .

Slightly disappointed? :-)  Well, so am I ! Yesterday our lawn was fresh green and new straws were shooting into the air. Trees and bushes had long ago gotten green buds and the beginning of leaves.
Today is April, 30th! (Nearly May!) And then we wake to this? Even my cat is so disappointed and frustrated with the  weather that he , soaked through, have placed himself in the middle of the road waiting for someone to run him over and relieve him of his  and misery . . .
(Compliments of SRB )

Please return me to INDEX for a new destination.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | 19 Comments