Experiment in Color

Dette er et lite eksperiment: Bildet som vises her er antagelig noe rundt  15-20 år gammelt! Og det er tatt med et analogt EOS SLR-kamera med vanlig Kodak film. Deretter ble det lagret i en skuff frem til 2006. Da ble det som et eksperiment scannet og lagret digitalt frem til idag.
Nå er jeg veldig interessert i å høre deres mening om kvaliteten på et slikt gammelt ‘papir-bilde’ sammenlignet med de andre dere vanligvis ser på denne bloggen?
Ser dere forskjell? Og i tilfelle på hvilken måte?  Deres svar vil ha betydning for om jeg skal arbeide videre med gamle arkiverte bilder, eller om jeg rett og slett skal kaste alt sammen?

This is an experiment! This picture is actually shot something like 20 years ago! And the camera used was my old analog EOS SLR-camera with normal Kodak film. Then it was stored in a paper cover, placed in a drawer where it remained untill 2006.
Then it was scanned with a normal scanner of my choice and again stored digitally untill it was opened and published as of today.
Now I’m really curious: How do you compare this picture with the standard you usually find on this blog? I.e. pictures taken today with modern digital cameras and their programming?
I’d really appreciate your opinions on this issue. The reason being that I’ll have to decide whether to keep working these old pictures, – alternatively getting myself a new and larger waste bin?
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

 

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , | 10 Comments

Living on the Sunny Side

Vi er fortsatt i Modum kommune, litt mer spesifikt: ‘Vikersund’, og viser et bilde av åsen på den andre siden av elva. Her får man sol hele dagen såfremt man har en dag da solen skinner . . .
We’re still in the municipality of ‘Modum’, a bit more specific: ‘The city of ‘Vikersund’, and preseent you with a picture from the hillside across the lake ‘Tyrifjorden’.
Provided there is a sunny day, here you may enjoy it most of the day!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Starting out –

Vi befinner oss ved byen Vikersund hvor Drammenselva starter sin reise ned mot Drammenfjorden  ca 40 km lengre syd –
This picture is shot at the city of ‘Vikersund’ and show you the start of the mighty
‘Drammen River’ – which will empty itself into the ‘Drammensfjord’ some 30 miles
further south!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Veggli Kirke

Dette er et bilde av gamle Veggli Kirke!  Dette er en langkirke bygget i 1859 og med plass til 160 mennesker. Kirken ligger høyt og fritt med utsikt over dalen.
The Veggli Church is a traditional ‘long church’ built in 1859, seating a 160 people.
The church is located a fair bit up the hill side and has a lovely view overlooking the valley.
And ‘yes, there is a photo report from Veggli that might give you more information if you look for it.
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Early Morning – Lofoten

Tidlig på morgenen når nattetåken letter i mellom fjellene rundt i Lofoten skapes ofte en uvirkelig atmosfære. Dessverre er dette bildet opprinnelig tatt i 4:3 format, og konvertert til 16:9, så mister man noe av prespektivet – og effekten.
Early morning, when the night fog seems to rise in between the mountains of ‘Lofoten’, an adventurous atmosphere is created! Unfortunately this picture was originally shot ina format of 4:3, but converted to 16:9 some of the perspective as well as the effect is lost.
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in NORDLAND | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Where am I ?

Jeg burde jo ikke stille dere et slikt spørsmål?  Men – bildet var umerket og – det er tatt den 30 Mai i 2008!  Det er grenser for hva en gammel mann husker, men ved å studere andre bilder tatt omtrent samtidig, så kan jeg med sikkerhet fastslå at vi er i ‘Lofoten’, men – så må jeg dessverre begynne å gjette litt. Jeg husker at vi reiste hjemover den dagen! Og tatt i betraktning eksponeringstidspunkt (07.33), så tror jeg neppe vi kan være mer enn ca 60 – 90 minutters reise fra Svolvær? Og så må kart og geografi bestemme
resten . . .

Så nær jeg kan komme: ‘Svartskardvik’  i Ytterfjorden?  Det blir ca 60 km fra Svolvær, og kanskje er det ‘nær nok’? Det er jo først og fremst naturopplevelsen vi vil gjenskape!
I shouldn’t really put this question to you, but perhaps there are some locals that may help out? This picture was unmarked, but shot on May 30th 2008 and it’s definitely a limit to what an old man may recall! But – studying other pictures taken aproximately at the same time, I can date this to a trip in ‘Lofoten’! And – remember that this is the day we started our return journey since the picture has been shot very early in the morning ( 7.33 am), we must be something like 60-90 minutes travel from Svolvaer?  The rest will be up to maps and geography. As close as I may venture: It seems to be from a place called ‘Svartskardvik’ (Trans. ‘Svartskard Bay) in something called ‘Ytterfjorden’? That’s about 60 km’s from the City of Svolvaer!  Let’s hope that I’ about right, however, it’s firstly the re-creating of nature I want to achieve.
(Compliments of SRB )

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in NORDLAND | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Flesberg Stav Church

Flesberg Stavkirke er antagelig bygget en gang i siste halvdel på 1100-tallet, muligens tidlig på 1200-tallet, men ombygget til ‘korskirke’ i 1735, men benyttes i dag fortsatt som sognekirke. Rundt kirken er bygget et noe uvanlig gjerde av store steinplater, og de står der den dag idag!
The Flesberg Stav Church has probably been built in the latter part of the 11th century, possibly early 12th century, but upgraded to a traditional ‘cross church’ in 1735!
It’s still being used as an ordinary church on daily basis.  The original fence, built in large slates of stone, is still encircling the church today!
I know that you usually don’t bother following links, but if you would like to see the beautiful interior of this church, please try this:
https://en.wikipedia.org/wiki/Flesberg_stave_church
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment