January Memories

På denne tiden av året oppdager jeg dessverre lovende solnedganger litt for sent.
Den karakteristiske rødfargen som kjennetegner en skikkelig solnedgang befinner seg
ofte lavt over horisonten og jeg oppdager den ofte ikke før det nesten uansett er for sent
å få de beste bildene, men – jeg gjør så godt jeg kan – når jeg ser en! 🙂
Her er noen minner fra en Januar-kveld for bare noen dager siden!
At this time of the year I’m sorry to inform you that I nearly always discover the signes of a promising sunset way too late! The charachteristic red color that signals a promising
sunset is more often than not to be seen very low on the horizon and – unfortunately too low for me to discover most of the time. But when I do, I try to do the best I can in order to catch something worth sharing.
Here a few memories from at late January evening a few days back.
.
Jeg håper det var noe å se på?
I hope it was looking at?

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Storm coming in?

Av og til kan det se ut som vi er i ferd med å få et skifte i været (som her), men av og til blir det heller ikke særlig mer ut av det. Men det kan jo samtidig se både vilt og vakkert ut?
Og en kontrast til alle bildene av soloppganger eller solnedganger 🙂
At times it may look like we are in for a shift in the weather (like here), but at times there
will become nothing much out of it. At the same time it may look wild and beautiful?
And a contrast to all the regular pictures showing sun-ups og sunsets?

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

The Jan. 16th Sunset

Det var ‘dagen før dagen’ (for meg) og jeg ønsket meg en skikkelig solnedgang som jeg da kunne legge ut idag, og – det fikk jeg faktisk! Mot kvelden kom det noen skyer på himmelen idet solen sa takk for seg. Og denne gangen var jeg skikkelig forberedt!

Men siden slike solnedganger blir ganske like fra bilde til bilde, så har jeg gjort et lite utvalg:
For me, it was the day before the days, so to speak, and I wished for a very nice solid sunset that I might publish today. And my wish was partly granted, Some interesting clouds were piling up on the horizon just about when the sun dipped underneath the horizon! And this time I was prepared!
But since such multi-exposures tends to be rather alike, I have made a small selection
for publishing:
.
Håper dere likte den?
I hope you liked it?

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

First Light

Det høres ut som jeg har vært en riktig morgenfugl, men på denne tid av året så dukker ikke solen opp over horisonten før en god halvtime etter kl 09.00 hver morgen på våre kanter, men – det går mot lysere tider nå fremover!
Også gjør man seg noen tanker om dette fenomenet egentlig er noe å fotografere? For det er jo da slik at solen dukker opp på morgenen over hele vår verden – om da ikke akkurat på samme tidspunkt?! Og likevel er det litt forkjell på solnedganger alt etter solstrålenes vinkling, luftens forurensning og skydekket akkurat den dagen!
Dertil er det mulig å endre det optiske perspektiv ved å lage litt forskjellige utsnitt av denne hendelsen, og vips – så blir det litt flere forskjeller . . .
It sounds like I have been a real morning bird, but at this time of year, the sun does not appear over the horizon until a good half hour after 9.00 am in the morning in on our parts of the world, but – weare moving  towards brighter times now!
At times I contemplate whether this phenomenon is really something to shoot? The reason bewing that the sun rises in the morning all over our world –  of course, not at exactly the same time, but – so what ?! And yet there are small differences in sunsets depending on the angle of the sun’s rays, the pollution of the air and the cloudceiling on that particular day!
In addition, it is possible to change the optical perspective by shooting slightly different sections of this event, and suddenly there will be substantially more differences. . .
Som f.eks. i neste bildet?
As for the next picture in line?
Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 16 Comments

The Unique Mother-of Pearl Cloud

Igår fikk vi besøk av en eksepsjonell type av perlemorskyer.  Forskjellen til andre tidligere slike skyer var at store deler av skyen var rett og slett umulig å fokusere på, men andre partier opptrådte  mer vanlig. Jeg forsøkte med litt forskjellige valg av fokuseringspukt osv. men forskjellene ble helt marginale. Likevel fremsto skyen som veldig spesiell i forhold til det vi vanligvis ser innenfor dette området.
Yesterday we had a run-in by an exceptional type of ‘mother of pearl’- clouds.
The difference to other previous such clouds was that large parts of the cloud were simply impossible to focus on, whilst other parts appeared to be co-operative? I tried to change the chosen focusing point etc. but the differences in outcome were quite marginal. Nevertheless, the cloud appeared very special compared to what we usually see among such.
Men jeg håper jo at disse bildene likevel vekker interesse?
But I do hope these pictures never-the-less will appeal to your interest?
Perlemorsskyer dannes fortrinnsvis gjennom vinterhalvåret og i stratosfæren – gjerne ihøyder fra 15 000 – 30 000 meters høyde og i temperaturer fra minus 78 – 88 C.
Også den kjemiske sammensettingen av slike skyer avviker fra det vanlige, men på grunn av den store høyden kan solstrålene nå dem betydelig senere på kvelden og brytes da gjennom iskrystallene omtrent som gjennom en prisme.

Mother-of-pearl clouds are preferably formed during the winter months and in the stratosphere – often at altitudes of 50,000 – 100 000 feet and in temperatures of
minus 78 – 88 C.

Also, the chemical composition of such clouds differs from the usual, but due to the high altitude, the rays of the sun can reach them significantly later in the evening and then break through the ice crystals just like through a prism.
Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 16 Comments

How High the Moon

Idag hadde jeg direkte linje til månen på høylys dag. I tillegg var det neste en ‘fullmåne’ og – jeg kunne ikke motstå fristelsen til å teste ut hva min Huawei-telefon kunne få ut av denne situasjonen.
Jeg har jo tatt en rekke ganske spektakulære månefotos tidligere, men da med vanlige profesjonelle kameraer, men hvordan ville min Huawei-telefon løse en slik oppgave?
Til månen er det 384 400 km, og det sier seg selv at en halv millimeters bevegelse i eksponeringsøyeblikket ville bli en del kilometers avvik på månen?!
I utgangspunktet satte jeg zoom til x10!  Med x20 tror jeg utslagene kunne ha blitt for store, men kanskje kunne stabilisatoren hjelpe meg litt? Det handler først og fremst om
‘frihånds-fotografering’. Og slik ble det!
Today, I had a direct line of vision to the moon  a bright sunny day. It was also a close to ‘full moon’ and – I couldn’t resist the temptation to test what my Huawei phone could get out of this situation.
I have taken a number of pretty spectacular moon photos in the past, but then with a regular professional camera, but how would my Huawei phone solve such a task? And in bright sunlight?
The distance to the moon it is something like 234 000 miles , and it goes without saying that half a millimeter of motion at the moment of exposure would become miles of deviation on the moon ?!
Basically I set the zoom to x10! With x20 I think the impact of even the slightest movements could have been too much to handle, but maybe my stabilizer could help me a little?  After all – it’s all aboutfreehand shooting. And – this is how it came out!
With a camera phone!

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

Holmsbu *

In January 2013 I posted this photo report from Holmsbu! Please note the ‘star’ following the caption; which indicates that this particular report has turned out to one of our most often seen report of them all. And – since this is how we did it in the beginning, you will find a number of active links leading to other popular reports directly underneath this photo report! The full photoreport includes 17 fullscreen photos! Please enjoy!

Denne fotoreportasjen fra Holmsbu ble første gang pubhlisert i Jan. 2013!
Legg merke til den lille stjernen etter overskriften! Det er en indikasjon påmat nettopp denne reportasjen har vist seg å være en av de aller mest sett av dem alle! Legg også merke til at vi helt til slutt har publisert en rekke aktive linker til andre populære reportasjer. Det var slik vi gjorde det på den tiden. Hele fotoreportasjen omfatter hele 17 bilder i ‘full-format’! Kos dere!

See Norway - Se Norge

Holmsbuer et hyggelig lite sted på sørvestkysten av Hurumlandet, i det vesentligste befolket av ‘sommer-turister’.
Picture 8665Holmsbu is a nice but very small place located on the south western coastline of the peninsula between the ‘Oslofjord’ and the ‘Drammensfjord’. Mostly Holmsbu are inhabited by people visiting the place during summer, but on a permanent basis there are only 340 people living here throughout the year.Picture 8659Sentralt plassert i Holmsbu finner vi det kjenteHolmsbu Bad, mens vi finner Quality Spa & Resort Holmsbu   noe lenger ute på vei mot Rødtangen.

Centrally located in Holmsbu we find the renownedHolmsbu Bad‘, and somewhat furtherout – towards Rødtangen: theQuality Spa & Resort Holmsbu‘!

Picture 8650Holmsbu har en fantastisk flott og godt beskyttet havn. Her ligger man trygt uansett vær! I bakgrunnen ‘Odden’.

Holmsbu have a nice and well protected harbour that will guarantee…

View original post 551 more words

Posted in Uncategorized | 8 Comments