Grimsdalen

Grimsdalen må oppleves for å forstå hvor ufattelig vakker naturen er her inne!
Så hvordan kommer man til denne Grimsdalen? Man kan kjøre opp Gudbrandsdalen til man kommer til Dovre. Ca 4 km etter at man har passert tettstedet Dovre går veien inn til Grimsdalen av til høyre. Kontroller at bensintanken er full! Det er ingen bensinstasjoner inne på fjellet, og går du tom så kan det bli en slitsom opplevelse! Selve turen er ca 48 km lang fra Dovre til Folldal!  Men en opplevelse man vil huske – det blir det uansett!

The valley named ‘Grimsdalen’ must be experienced in order to understand how beautiful this region really is. So how may you find this fantastic valley? You simply drive throug the valley of Gudbrandsdalen (E-6) untill you reach mthe settlement of ‘Dovre’. About 4 km after passing ‘Dovre’ a small road runs off to your right up into the mountains. Please check that your gasoline tank is filled up! There will be no gasoline stations for the next
30 miles or so . . . And if you run out of gasoline you may be in fo9r a harrowing experience! The trip itself from ‘Dovre’ and across to ‘Folldal’ is just about 31,5 miles!
But it will be a trip to remember what ever you do! 🙂

Veien snirkler seg forbi små fjellvann, ørsmå sætre eller hytter omgitt av mektig natur til alle sider. Og i det fjerne ser vi det mektige fjellmassivet ‘Rondane’ som stadig skifter karakter med lyset . . .

The road is winding its way passing small mountain lakes and rivers or tiny cabins and mountain farms (like this one). On the horizon we may see the mighty contours of the Rondane Mountain range.
.
.
.
Vi avslutter denne gang besøket med dette hjertevarme smilet fra en av dalens trofaste ‘slitere’! Veien kommer til slutt ut på riksveien gjellom Folldal mellom Hjerkinn og Tolga. Retningen man tar her bestemmes av hvor turen skal gå videre.

This time we end our visit to the valley named ‘Grimsdalen’ with this heartwarming smile from one of the loyal labourers of the valley.
The road finally connects with the main road through the ‘Folldal’ between ‘Hjerkinn’ and ‘Tolga’. Where you go from here depends on your planning for the next days to come.

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new picture/destination.

Posted in OPPLAND, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Birdie’s Drop-in

Her forleden fikk vi et lite snøfall. Ikke noe å bry seg om. Bare 2-4 cm, men – det fikk konsekvenser for noen. Særlig småfuglene i nabolaget fikk problemer med frokosten!
Inntil de fant frem til min ‘ute-restaurant’ – Birdie’s Drop-in’ hvor godsakene var særlig lette å inne i skarp  kontrast til den hvite snøen.
Synd var det jo at snøfallet også kom litt uventet på fotografen som i forfjamselsen ikke greide å stille kameraet helt slik det burde være, med det som resultat at de fleste av gårdagens bilder mått kasseres i kvalitetskontrollen, men – noen slapp igjennom . . .
The other day we suddenly experienced a small snowfall! Nothing to worry about – not much more than an inch of snow, however, it created consequences for some . . .
Especially our neighboring birds suddenly got unexpected problems with their breakfast!
Untill they suddenly found my new open air serving – The Birdies Drop-in’ where all the goodies were very easy to find in sharp contrast to the white snow.
Pity on the photgrapher that was surprised as well and never succeeded in inserting the correct values in his camera. Result: Nearly all were deemed unusable in our quality control 🙂  But – fortunately I have also taken some pictures today that passed!
Vet du,- du har ganske bra kvalitet på varene i denne restauranten!
Do you know, – the quality of the food in this restaurant is rather excellent!
Hvis jeg liksom lar bærene trille innover tunga, så smelter de nesten som iskrem . . .
If I sort of let the berries roll backwards on my tongue they seem to melt like icecream . . .
Det eneste er solen som er litt generende. Når jeg får den rett i øynene så er det vanskelig å holde øye med omgivelsene, så jeg tror jeg setter meg her i skyggen ?

The only thing is the sun that irritates me a bit. When I get it straight into my eyes, it a bit hard to keep track of my surroundings, so – I think I’ll move into the shadows?

Det er helt i orden, min venn, og – om du kommer tilbake en tur i morgen tidlig, så er jeg sikker på at det vil være nok igjen. Velkommen skal du være!

That’s quite OK, my friend, and – if you return in the morning, I’m pretty sure there will be plenty left for another seating. You’ll be most welcome!

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Nov. 14th

Dette er igrunnen ikke et hyggelig bilde, men mer en dokumentasjon på at vinteren har kommet og at det antagelig blir noe færre bilder i tiden fremover. Selvsagt finnes det mange motiver basert på snø, men uansett vil det meste være hvitt . . .
Tidligere år har vi vært så heldige at snøen har latt vente på seg i ytterligere en måned – minst, men i år kom den i slutten av Nov. mer som vanlig er!
This is actually not a very nice picture; more to document that on Nov. 14th the winter arrived and  that there won’t be quite as many pictures in the time to come. <of course one may find motives based on snow, but nevertheless  it’ll all be mostly white . . .
In earlier years we’ve had the luck not getting the winter here before mid December, but this year mid November – more like the usual.
Og bare for kontrastens skyld: Denne lille karen besøkte oss igår (Nov. 13.) hvor det var langt flere farger i bildene.

And just to underline the contrast:  This little guy visited us yesterday (Nov- 13th) when it was far more colors in my pictures.

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 12 Comments

Norefjell Panorama

Ikke så langt fra hovedstaden, Oslo, ligger et rekreasjonsområde som heter ‘Norefjell’ og her finnes en mengde hytter og hoteller som tilbyr det meste av vinteraktivitet, men også gjennom andre deler av året er området velegnet for et bredt spekter av fritidsaktiviteter.
Her viser vi et par bilder fra dette området.

Not very far from our capital, Oslo, lies a recreation area named ‘Norefjell’ and here there are thousandfs of leisure cabins in addition to hotels and apartments which offer most anything you could wish for when it comes to winter activity. But the area is also well suited for leisure activities throughout the rest of the year.
Jeg kan ikke med sikkerhet si at det er lynet som har vært på ferde her, men ser man på plassering, høyde og det faktum at alt annet ser ut til å være friskt og grønt, så anser jeg muligheten for å være betydelig.

I can’t with certainty say that this is a result of a lightning, but looking at the location, height and the fact that everything else seems lush and green, I’d say there is a high possibility –
Her et panoramabilde av dalen  med Krøderen langt der nede . . .
Here a panorama shot of the valley with Lake Kroederen far down below us . . .

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new picture/destination.

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , | 9 Comments

Lofoten Panoramas

Jeg beklager at en gammel mann ikke lenger husker helt nøyaktig hvor disse bildene engang ble tatt, men – jeg kan med sikkerhet si at de ble tatt i Lofoten eller muligens
på vei til Hamarøy. Egentlig er det litt uvesentlig for det viktigste for meg er å formilde naturen fra denne del av landet.  Dessuten var det lenge før denne bloggen ble påtenkt!
Men naturen er jo like vakker uansett tidspukt?
I’m sorry that an old man like me no longer recall exactly where these pictures were once taken,k but I can with som certainty say that it most likely are from the archipelago of Lofoten or possibly enroute the municipality of Hamaroey.
Actually this is of less importance to me as the essential idea is to convey the beauty of the landscapes in this part of the country. Besides it was way before this blog was planned!
.
(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new picture/destination.

Posted in NORDLAND | Tagged , , , , , , , , , , , | 11 Comments

Good Morning to you –

Denne vennlige giganten er heldigvis ikke så glupsk som den kan se ut til.
Blåsteinbiten – også kalt ‘Sjøulv’ lever stort sett av skjell og bunndyr langt mot nord, vanligvis på dyp fra 100 – 900 meter. Den offisielle verdensrekorden skal være på ca 17 kilo, men det ryktes at det har vært fanget eksemplarer på rundt 30 kilo!
Jeg beklager at dere i dette tilfellet kanskje må scrolle for å kunne se hele bestet, men dette bildet ble tatt på et tidspunkt da 16:9-formatet knapt eksisterte!
This friendly giant is fortunately not as dangerous as he may look. This specimen of the ‘Northern Wolffish’ lives mostly feeding on shells and various bottom creatures ot depths from a 100 – 900 meters. The official world record is something like 34 lbs, but it said that specimens have been caught weighing in at approximately 60 lbs!
(Be my guest! 🙂   )
I’m sorry that you might have to scroll in order to see it all, but this picture was taken at a time when the 16:9-format was virtually unknown to man! 🙂

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new picture/destination.

Posted in NORDLAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 16 Comments

The Nigard Glacier

I Sogn (Luster kommune) ligger den berømte Nigardsbreen og her har jeg funnet et bilde som viser denne mektige brearmen som faller ned fra Jostedalsbreen. Breen er nok noe mindre idag enn da dette bildet ble tatt, men dimensjonene er enorme her. Det er mulig for turister å foreta såkalte brevandringer med obligatorisk guide. Og ja, det er folk på breen da dette bildet ble tatt! For at dere lettere skal kunne fatte dimensjoner, så ber jeg om at dere klikker bildet til full-format. Studer deretter isen rett under de hvite pilene som jeg har satt inn!  Det finnes også en ny gruppe på 4-6 mennesker på vei på på breen, men de befinner seg foreløpig på granitten like under breen (litt til venstre for midten av bildet)
Og så beklager jeg igjen at noen av dimensjonene har gått tapt ved konvertering til 16:9-formatet.
In the county of Sogn (The Municipality of Luster) we fine the renowned ‘Nigard Glacier’ –
and here I’ve found you a picture of this glacier falling down from the much larger ‘Jostedalen glacier’.
The glacier is today a bit smaller than when this picture was taken, however,  the dimensions are enormous! It’s possible for tourists to participate in guided tours on the glacier itself (guides are obligatory!), and yes – there are people on the glacier when this picture was taken!
To make it a bit easier on you to grasp the dimensions of the glacier, please click the picture into ‘full screen’. Then observe the 2 white arrows I’ve put in. Underneath these arrows you’ll find people walking the glacier at this very moment.
There is also another group on their way up onto the glacier (4-6 people) but they are still on the granite underneath the glacier a bit to the left of center in the picture.
Anmd again I regret that some of the dimensions of this picture has been lost converting it into 16:9-format.

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new picture/destination.

Posted in SOGN & FJORDANE | Tagged , , , , , , , , , , , , | 10 Comments