The Passage of a Sunset

Jeg har lovet dere en publisering av  en solnedgang som viser utvikling fra begynnelse til slutt. Og for å illustrere hvor fort og til dels overraskende ting skjer, har jeg denne gang inkludert  tidspunktet for eksponering  midt på grunnlinjen i hvert enkelt foto:

I have promised you a publishing from a sunset that show the evolvement from early beginning to the finish. And to illustrate the speed and partly surprising elements, I have this time included the time of exposure on the bottom line in each photo:
Legg merke til at dette første bildet er tatt etter at solen faktisk har sunket under horisonten. Man skulle kunne forvente at de neste bildene blir gradvis mørkere og mørkere?

Please observe that this first picture has been shot after the sun has actually fallen below the horizon. It’s therefore safe to presume that the following pictures will gradually becoming darker and darker . . .?
Litt overraskende ble det ikke helt slik!  (Det har gått 3 minutter)
A bit surprising – it didn’t quite turn out that way!  (3 minutes has passed)
Selv om selve solskiven nå er under horisonten, så er det fortsatt et fargespill i selve solnedgangen. Legg merke til det rosa skjæret nederst til høyre i bildet.

Even if the disc of the sun now is underneath the horizon, there’s still a mighty color play in action. Observe the beginning of a rosa tint in the lower right corner of the picture.
Det har nå gått 8 minutter siden første bilde og det rosa skjæret til høyre sprer seg raskt!

Its been 8 minutes since my first shot and the rosy tint to your right is spreading fast.
Det rosa feltet til høyre ser ut til å ha stanset opp, men – ser man nøye etter, så kan det se ut som noe er i ferd med å skje midt i bildet? Er det ikke en anelse rosa der?

The rosa area towards the right seems to have halted? But – looking closely it may look as if something is about to happen in the middle of the picture?  Isn’t there a soft rosy tint coming up . . .?
Jo, det var det sannelig! Hvor vil vel dette ende? Det er nå hele 12 minutter siden det første bildet ble tatt.

Yes, it really was!  Where is this gonna end up? By now it’s a full 12 minutes since my first picture was taken.
Men, – alt har en ende. Det er nå hele 18 minutter siden første bilde og naturen rundt meg – så vel som fargene blir mørkere og mørkere. Om et par minutter er forestillingen slutt, men det viser at vi nok har en tendens til å gå hjem litt for tidlig når naturen spiller opp?
Ser dere på bildenummere, så skjønner dere at det nok ble tatt 4-5 ganger så mange bilder som vist her, men det hadde blitt for små forskjeller fra bilde til bilde om jeg skulle ha vist alle. (Akkurat dette bildet har jeg dessuten vist dere før!)

But – everything has an ending! Now there’s a full 18 minutes since it all began, and the colors as well as the nature around me are getting noticably darker. In a few minutes now, this show will be over! But it goes to show that most people (myself included) have a tendency to leave for home far to early when shooting sunsets?
If you look to the picture numbers you’ll notice that there have been taken 4-5 times the number of photos compared to what has been published, but showing you the lot, there would have been too small differences from picture to picture. (Besides – this particular photo has been published before!)

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new destination

 

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

About Camouflage –

Hei du!  Katta er ute og lufter seg i øyeblikket, og med den hvite flekken over øyet, så vil jeg anbefale at du tenker deg om . . .?!
Hey you . . .! My cat is out prowling the neighbourhood at the moment, and with that white spot under your eye, I recommend you  to re-think your presence here – ?
Nå ser du meg vel ikke?
Now you don’t see me?

Eh, well, kanskje ikke fullt så mye, men jeg tror ikke du bør ta sjansen?
Well, perhaps not quite as much, but I wouln’t advise you to take that chance?
Og nå da?  Kan jeg sitte her ?
And now, then? May I sit here?

Jeg ser den hvite flekken din!
I can see that white spot of yours!
Og nå?
And now?

Tror du katta mi er idiot?  Siste han spiste ‘take-away’ så lignet det veldig på deg! Du må ikke ha noen likhet med en fugl!!!
Do you think my cat is stupid?  Last time he enjoyed ‘take-away’ it looked very much like you! You mustn’t look anything like a bird!!!
Nå begynner det å hjelpe! Nå begynner du å ligne på ei rotte med sixpence!🙂
Now we’re getting somewhere. You’re starting to look like a rat with a sixpence!🙂

Perfekt!  Du ligner ikke på noe i nærheten av en fugl! Hvor lenge kan du sitte slik da? Til katta kommer?

Perfect! You don ‘t look anything like a bird! For how long can you sit like that?
Untill the cat arrives?
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , | 8 Comments

Art of Nature

Dette er et bilde tatt fra en liten serie av bilder fra en solnedgang under utvikling.
Jeg synes akkurat dette bildet kanskje fortjener litt ekstra oppmerksomhet idet jeg oppfatter det neste som et lite ‘kunstverk’ fra naturens side? Kanskje litt utilsiktet, men likevel . . .
This particular photo has been selected from a sequence of pictures taken of a sunset from start to finish. (Will be published later some time)
Selected because I think it stands out as a piece of art from the nature around us?!
May be not intentionally, but nevertheless . . .
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , | 20 Comments

The Roeyken Church

(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Another One . . .

På denne tiden av året er det nesten ikke annet å fotografere en solnedganger! Og ofte er det gråvær og regn i luften, men en gang i mellom er ‘lyset’ fantastisk, men – dere tror vel ikke at det er akkurat her solen går ned?
This time of the year there are rarely anything but sunsets to be photographed. Often there is nothing but grey cloudbanks and a bit of rain in the air, but once in a while there is something woth while photographing . . .
But you don’t think this is where the sun goes down?
For da blir dere lurt!
Because then you’re being fooled!
Det skjer nemmlig her, godt gjemt bak solide busker.
That is what’s happening here – well hidden behind solid brushes.
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Goodbye November

November har vært spesiell med tungt snøfall, iskalde kuldegrader, men også dager med uvanlig varme og sol. La disse to bildene av kveldens solnedgang stå som et lite adjø til November for denne gang.
The month of November has been a rather special month with heavy snowfalls, freezing temperatures, but also warm periods with sunny days. Let these two pictures stand as a greeting to the departing November.
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Morning has broken – again. . .

Da våknet til en ny fantastisk dag med gnistrende sol og minus 5 små kalde grader.
Then we woke to a new day with bright sunshine and minus 5 degrees C.
It’s gonna be a fantastic day!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , | 4 Comments