In Spite of the Night Cold

Til tross for at det på denne tid av året oftet er noen minusgrader gjennom natten, så har
Krokusen tilsynelatende greid seg ganske bra, og nå dukker den opp gjennom plenen nesten overalt.
In spite of the fact that night temperature this time of the year tends to lie a couple of degrees below zero, it seems that the Crocus, and now it breaks through the old lawn all over the place!

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 19 Comments

Domestic Hunter

For de som måtte ha forventet et bilde av min katt på musejakt, så må jeg dessverre skuffe dere. Han er forresten blitt så gammel at han begrenser fysiske anstrengelser litt 🙂 , men  – denne karen arbeider helt gratis for føden (Og ikke det minste farlig for mennesker!)
EN helt vanlig ‘hus-edderkopp’ – skjønt ‘vanlig’ og vanlig; Denne var uvanlig stor!
For at dere skal få en ide om ‘hvor stor’, så har jeg i ettertid målt diameteren på spikehodet nederst til høyre i bildet: 5 mm !
Vanligvis har denne arten et tverrmål (fra ben til ben) på rundt 15 mm, men denne karen
som satt og voktet på nettet sitt , han målte nok i nærheten av 55-60 mm !!!
Og – han kan selvfølgelig klikkes opp i ‘full-format’ 🙂
For those of you who must have expected a picture of my cat hunting mice, will possibly be disapointed? (By the way, he is getting so old that he limits any physical efforts  :-), but – this guy works absolutely for free keeping our house free of bugs (And he is not the least dangerous for humans!)
A very common ‘house-spider’ – though ‘ordinary’ and ordinary; This one was one unusually large specimen!
For you to get an idea of ‘how large’, I have subsequently measured the diameter of the nail head in the bottom right of the picture!  In ‘real life’: 5 mm across!
Usually this species has a cross-measurement (from leg to leg) of about 15 mm, but this guy who sat guarding  his net, he probably measured close to 55-60 mm across !!!
And – he may, of course, be clicked into a ‘full screen size’!
  🙂

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 21 Comments

Tussilago Farfara

Det er litt pussig hvordan barnelærdom sitter bedre fast en ting man lærer senere i livet?
Jeg har tenkt tilbake i tid og funnet at disse naturfagtimene med latinske navn på blomster som omga oss i dagliglivet, de fant sted i 1948/49! Og siden jeg ikke har studer biologi senere i livet, så må ‘visdommen’ ha blitt implantert da – i alder av 11-12 år!
Og selv om jeg i nåværende alder til stadighet glemmer ting jeg ble fortalt igår, så husker jeg de fleste av disse latinske navnene ennå!
Det ultimate bevis på at våren nå har ankommet, og at det pleier å bli varmere og triveligere med sosialt samvær, – om det da ikke hadde vært for vårt seneste bekjentskap:
Mr Corona!
Is it a bit weird how ‘child learning’ seems to stick better to our brains than things you pick up later in life?
I have worked my way back in time and found that these natural science lessons with Latin names on flowers that surround us in our daily life, they took place in 1948/49!
And since I have not studied biology later in life, – this ‘wisdom’ must have been implanted then – at the age of 11-12 years!
These days I am constantly forgetting things I was told as late as yesterday, but I still remember most of these Latin names from early youth!
The ultimate proof that spring has now arrived, and that it tends to get warmer and more enjoyable with socializing – if it had not been for our latest acquaintance:
Mr Corona!

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in BUSKERUD, Uncategorized | 23 Comments

March Evening

Vår verden har i den senere tid endret seg dramatisk og vil antagelig aldri vende helt tilbake til ‘normalen’, men trøsten må jo være at solen fortsatt er der den pleier å være;
så også solnedgangene!
Lately our world has changed beyond recognition and will probably never return to what we perceed as ‘normal’, but our consolation must be that sun is still high in the sky where it ought to be, and so are the sunsets?!

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 9 Comments

Corona Shut-Down!

Jada, jeg hørte du snakket om mus, men – jeg har ‘corona-stengt’!
Det er vel egentlig jeg også?!

Yes I heard you! Mice, you say? Well, I am in a ‘corona shut-down’!
As am I! 🙂

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 18 Comments

Open Season

Dagen idag har vært fin, med varm sol og 10 plussgrader! Krokusen sprengte seg vei gjennom halvvissent gress fra ifjor og åpnet seg prøvende mot solen. Og der var de plutselig! Biene! Våre kjære ‘gartnere’ som sørger for pollinering og at mye annet i hagen er på stell, men hvor kom de fra? I går kveld regnet det og i natt var det faktisk noen  små minus-grader, men med solstrålene kom også biene. NÅ er de virkelig vår i luften!
Today has been a fine day with warm sunshine and approximately 10C plus!
Our crocus burst through the layers of old grass from last year and opened cautiously towards the sun . . .  And suddenly they were there! The bees! Our dear ‘gardeners’ who
see to pollinations and that everything else is in order, but – where were they coming from?
Last night it was kind of raining a bit and through the night it was actually a few markers below zero? Yet – with the warm sun came the bees – instantly! Spring is in the air!

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | 26 Comments

Let there be Light . . .

Som mange av dere vet, har jeg i den senere tid foretatt en omfattende testing av min nye mobiltelefonmog da med hovedvekt på camera og foto-teknologi. Og jeg er så overrasket og fornøyd at jeg knapt har brukt andre kameraer siden jeg kjøpte denne telefonen.
Så forleden var jeg på vei hjem en gang etter midnatt og – det var såpass mørkt at da jeg kom til et gatelys ute av drift, så var det faktisk vanskelig å se hvor veien gikk.
Her var anledningen til å teste ut kameraets såkalte ‘natt-funksjon’. Dermed klikket jeg først av et par bilder uten å be kameraet om noe annet enn å ta et bilde som best det kunne. Og ikke uventet, så ble det ikke særlig bra. Der intet finnes er det vanskelig å fotografere noe som helst.
As many of you know, I have recently done extensive testing of my new mobile phone and then with the main emphasis on camera and photo technology. And I am so surprised and pleased that I have hardly used any other camera of mine since I bought this phone!
So the other day I was on my way home sometime after midnight and – it was so dark that when I came to a street light out of operation, it was vitually impossible to make out where the road was going!
Here was my opportunity to test out the camera’s so-called ‘night feature’. Thus, I first clicked on a couple of pictures without asking the camera for anything else but taking a a couple of pictures as best it could. And not unexpectedly, things did not go very well. Where nothing exists, it is difficult to photograph anything at all.

Men – så har altså telefonen en mengde forskjellige valgmuligheter! Også ‘Natt-foto’!
Det var så mørkt at jeg knapt kunne se hva jeg gjorde, men tilsynelatende trykket jeg
riktig knapp?  Selvsagt kunne bilder ha blitt skarpere dersom det hadde vært mulig å fokusere på detaljer, men uansett ble det jo ganske mye bedre enn de første jeg tok?
But – this phone has a lot of different options! Also ‘Night Photo’! It was so dark that I could barely see what I was doing, but appearently I pressed right button?
Of course, these photos could have been sharper had it been possible to focus on details, but any way one looks at it, it was pretty much better than the first ones I shot?
Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , | 12 Comments