Animal Extreme-Sport

Vi hadde et lite uhell med vår fryser og måtte kaste en del frysevarer, Den heldigste av oss var ‘Mikkel’ – vår langhårede katt som nå går på sitt 16nde år! Han fikk servert dypfrosset
torsk ute på gresset, men – så begynte ting å skje.
Heldigvis var jeg tilstede med telefonen, men – forholdene var ekstreme også for meg.
Lang avstand, et kjøkkenvindu i en helt ekstrem vinkel og med massevis av uønskede reflekser, men bilder ble det tross alt. Og dette første bildet har jeg publisert for å gi dere en forklaring på hvorfor de øvrige bilder ikke holder vanlig standard.
We had a little accident with our freezer and had to throw away some frozen goods.
The luckiest of us was ‘Mikkel’ – our long-haired cat who is now in his 16th year!
He was served deep-frozen cod out on the grass, but – then things started to happen.
Fortunately, I was present with the phone camera, but – the conditions were extreme for me as well. A rather long distance, a kitchen window at an impossible angle, and a  lot of reflections that I could have done without!
And this first picture I have published to give you an explanation of why the other pictures do not hold my usual standard.
🙂
Det tok mindre enn ett minutt før skjæra innfant seg! (Hvor nær kan jeg gå?)
It took less than one minute to the magpie to appear on the scene! (How close may I go?)
Hm, herfra har jeg et bedre overeblikk og dessuten raskere luft under vingene . . .
Hm, from here I get a much better view and a faster get-away if I have to . . .
Hei du – ‘hårhaugen’ -er du ferdig snart?
Hey, you ‘hair-bag’ – are you soon finished?
Pakk deg vekk! (Jeg spiser!)
Piss off! I’m having my lunch!
(Sukk) Jeg må vel vise deg hvem som er sjef her omkring . . .
It seems I will have to show you who’s the boss around here . . .
Dumme katt!  Jeg kan jo fly!?  Og vinneren er . . .?
Stupid cat!  I can fly! (He cannot!)  And the winner is . . .?
Skjæra, selvsagt!  Igjen et bevis på at intelligens overvinner ‘rå makt’!
The Magpie, of course! Again documentation that intelligence will win over brute force!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

Mr. Tiny

Av og til får man en liten overraskelse man ikke er forberedt på. Her fikk keg en liten innskytelse at jeg kanskje burde fotografere en knopp av en såkalt ‘Jordskokk’ når jeg helt gratis fikk en så mørk bakgrunn at det grenser til ‘studio-fotografering’?
Og så oppdager jeg i ettertid at jeg har fått med meg en liten ‘modell’ -skjult av halvmørke og gjennomsiktige vinger! (Klikk bildet til ‘full-format’ så for også du et bedre inntrykk!)
Sometimes you may get a small surprise you are not really expecting! Here, I  had a notion  maybe I should photograph a bud of a so-called ‘Jerusalem artichoke’ when I got such a dark background for free that it borders on ‘studio photography’?
And then I discover in retrospect that I have caught a small ‘model’ – hidden by semi-darkness and transparent wings! (Click the image to ‘full-format’, and you will get a better impression!)

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

We must stop . . .

Jeg tror vi må slutte å møtes på denne måten hver dag?
I think we should stop meeting every day like this?

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments

It is that Time of the Year

Høsten har åpenbart kommet. Nattetemperaturer kan ligger rundt null eller til og med lavere, mens dagene – da forutsatt at skydekket slipper solen igjennom – kan nå 20-22 plussgrader! Fullt så enkelt er det ikke for løvtrærne der ute. Forsvinner klorofyllet, så forsvinner den tradisjonelle  grønnfargen og i noen korte uker får vi alle andre farger naturen kan levere. Uvanlig og vakkert!
Autumn has obviously come. Night temperatures can be around zero or even lower, while the days – provided the cloud-ceiling let the sun slip through – can reach 20-22 plus degrees!  For the deciduous trees out there, it is not quite that simple. If the chlorophyll disappears, then the traditional green color disappears as well, and in a few short weeks, we get all the other colors that nature can deliver. Unusual and beautiful!


(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

Last Rose Standing –

Vi har hatt vår første frostnatt, og ingen vet når den neste kommer! Igår hadde vi 19 grader pluss ved 12-tiden om formiddagen. Høsten har virkelig gjort sitt inntog, men – her er altså årets siste rose! Ikke helt perfekt, men – når man er den eneste i ‘markedet’, så blir man som regel akseptert! 🙂
We have had our first night with minus temperatures and – no one seems able to tell when the next might be arriving?! Only yesterday we had a blistering plus 19 C at high noon.
The fall is here in earnest, but – here is the very last rose of the year!
Not absolutely perfect, but what the h . . .  ? When you are all alone in the market, you will be accepted! (That is the way it works! )

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

A Bit Strange?

Som dere vet, så forsøker jeg stadig å fange opp ting litt utenom det vanlige. Og kameraet ‘sitter løs’ i hylsteret! 🙂 Forleden la jeg merke til noen litt underlige skyer som jeg aldri har sett maken til? Om det er rene tilfeldigheter, eller spesifikke vær-fenomener, kan jeg ikke si noe om, men litt rare var de jo?
As you know, I always try to capture things a little out of the ordinary. And the camera ‘sits loose’ in my holster! 🙂 The other day I noticed some slightly strange clouds that I have never seen before? Whether it is pure coincidence or a specific weather phenomenon I don’t know, but they were a little weird?

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Beauty in Color

Det lakker mot høst, men noen strekker seg mot solen i et siste desperat forsøk på
å få sine frøkapsler ferdige før det blir skikkelig alvor . . .
It is moving towards fall, but some of the flowers in our garden stretch desperately towards the sun in a hope of getting their seed capsules finished before it is all over . . .
Disse blomstene er også svært poplære hos biene som fortsatt er her!

These flowers are also very popular with the bees which are still around!


(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 13 Comments

Rain or Shine?

Jeg har lagt merke til at de fleste mener å ha hatt et litt uvanlig vær så langt i år?
Og jeg kan vel bare henge meg på?
I have observed that most of you seem to be feeling that you have had your share of unpredictable weather so far this year? And I’m afraid I’m no exception!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.


Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 15 Comments

One Early Morning

Ditt første spørsmål er antagelig: Hvor tidlig er det? Vel, jeg prøver som pensjonist å ta den tid jeg trenger, men denne morgenen var jeg tilfeldigvis våken – i alle fall sånn noenlunde – kl 06.15 og for meg er det i tidligste laget! Men – så hender det at man i slike situasjoner kan få en uventet bonus? Som f.eks. en litt uvanlig soloppgang?
Telefonen var full-ladet, og dermed var det jo bare å starte leken me filtre og innstilliger for å se hva man kunne få ut av det? For sikkerhets skyld tok jeg også en tur ut på terrassen for å sjekke hva som foregikk rett over hodet på meg, eller i litt andre retninger enn hva jeg så gjennom vinduet! Og her er da noe av fangsten den morgenen!
Your first question is probably: How early is that? Well, as a retiree I try to take the time I need, but this morning I happened to be awake – at least to some extent – at 06.15 A.M., and for me, it’s way earlier than usual! But – in such a situation you just might get an unexpected bonus? Like for example. a slightly unusual sunrise?
The phone was fully charged, and thus it was just a matter of starting the game with filters and settings to see what you could get out of it? For safety’s sake, I also ventured a trip outside on the patio to check what was going on just above my head, or in slightly different directions than what I could observe through the window! And here are some of the ‘catch’ from that morning!Bare se hva som foregikk rett over taket vårt.

Just look at what was happening directly above our roof!


Så moralen er: Få det meste ut av dagen, ellers vet du aldri hva som faktisk har hendt! 🙂

The moral being: Get the most out of your day (Early rise!) Or you will never know what has happened during that day. Not completely! 🙂

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

EXTRA-SERVICE!

Vanligvis er det bare de som når medlemskap i vårt ‘Yellow Team’ som fra tid til annen kan få en noe uvanlig opplevelse i tillegg til våre vanlige bilder, men  – idag gjør v i et unntak og forsøker å gjøre dette tilgjengelig for alle våre besøkende.

I Norge har vi en berømt jernbanestrekning som går fra Flåm i Aurland og opp den bratte fjellsiden til Myrdal – hele 800 høydemeter oppe i fjellet. Jeg har selv reist med denne jernbanen flere ganger og – er man heldig med været, så er det et minne for livet!

Idag har vår hjemleige nasjonale kringkaster (NRK) laget en reportasje hvor vi får
oppleve dalen fra lokomotivførers sete og i tillegg får en lang rekke klipp fra et medfølgende helikopter hver gang toget forsvinner inn i en av mange tunneler på vei opp dalen.

Dessverre er all tale bare på norsk, men – det er jo primært naturopplevelsen dere er interessert i? Dertil kan jeg trøste dere med at vi for flere år siden laget en egen reise/foto-reportasje fra turen opp gjennom Flåmsdalen. Kombiner gjerne ved å se både denne reisen og den vi tidligere har publisert!

Dagens reise finner dere her:  
https://tv.nrk.no/program/DVFJ20002017?source=thirdpartycatalog&utm_source=tvguide.vg.no
– – – – – – –
Den tidligere SN-reportasjen finner dere her:
https://seenorway.wordpress.com/2012/12/09/the-flam-railway/
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Usually, only those who reach membership in our ‘Yellow Team’, may from time to time  have a somewhat unusual experience in addition to our usual photos, but – today we make an exception and tries to make this available to all our visitors.

In Norway, we have a famous railway line that runs from Flåm in Aurland and up the steep mountainside to Myrdal – a full 800 meters up into the mountains. I myself have traveled with this railway several times and – if you are lucky with the weather, it is a memory for life!

Today, our home-based national broadcaster (NRK) has made a report where we get to experience the valley from the train driver’s seat and in addition, get a long series of scenes from an accompanying helicopter every time the train disappears into one of many tunnels on the way up the valley.

Unfortunately, all speech is in Norwegian only, but – it is primarily the nature experience you are interested in? In addition, I can comfort you with the fact that several years ago we published our own travel/photo report from the trip up through Flaam valley. Feel free to combine by seeing both this journey and the one we have previously published!

Today’s trip with train and helicopter may be seen here:

https://tv.nrk.no/program/DVFJ20002017?source=thirdpartycatalog&utm_source=tvguide.vg.no
– – – – –
The other photo report published years ago (but with texting in both Norwegian and English, may be seen here:
https://seenorway.wordpress.com/2012/12/09/the-flam-railway/

NB! Hvis dere av en eller annen grunn ikke får åpnet linkene, vennligst kopier in overfør linkene til ny browser!

If you for some reason can’t open these links, please try to copy and transfer to another browser!

Kos dere!
Please enjoy!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in SOGN & FJORDANE | Tagged , , , , , , , , , , , | 9 Comments