Flaming Sky (Digital Art)

Her får dere et par bilder dere ikke har sett før, og – det skyldes kun at jeg fortsatt ikke får lastet opp nye bilder. Hva angår det siste bildet, så husker jeg faktisk ikke lenger hva jeg gjorde for å skape dette bildet, men siden det er høyst uvanlig som motiv betraktet, så deler jeg det her!
Here you get a couple of pictures you have not seen before, and – it’s just because I still can not upload new pictures. As for the last picture, I actually no longer remember exactly what I did to create this picture, but since it is very unusual as a motif, I share it here!
(Compliments of SRB)
Please return me t
o  INDEX  for a new picture/destination!

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

Strawberry-time

Omsider har sommeren gjort sitt inntog, og idag nyter vi solen og 24 pluss-grader!
Jeg har dessverre fortsatt problemer med opplasting av bilder, men – det har intet med WP å gjøre. Isteden ser dette ut til å være et slags ‘android-problem’ som plutselig kom, og som kan forsvinne like fort bare de oppdager det og får det korrigert! I mellomtiden kan vi jo nyte bærene?
Finally, summer has made its entrance, and today we enjoy the sun and 24 plus degrees! Unfortunately, I still have problems uploading photos, but – it has nothing to do with WP! Instead, this seems to be a kind of  an ‘android problem’ that suddenly came, and which may disappear just as sudden – as long as they discover it and get it corrected!
In the meantime, can we may enjoy the berries?

(Compliments of SRB)
Please return me t
o  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , | 18 Comments

Winter Evening Panorama

Jeg har fortsatt problemer med å få telefonen til å gi fra seg kun de nyeste bildene, men isteden gir den fortsatt fra seg alle den har – og i tilfeldig rekkefølge. Dessverre har den ganske mange – over 15 000!  Så i en periode må jeg heller søke litt i gamle kataloger etter bilder som ikke tidligere har vært publisert: Og her fant jeg ett!
I am still encountering problems with getting my phone to load up new
images only. Istead it insists to give me ‘all images’ and ‘at random’!
Unfortunately this opens for quite a number of photos – about 15 000 in total!
So – untill I find a solution to this problem, I will have to look through my old archives in order to find pictures that have not already been published.
And here is one!

(Compliments of SRB)
Please return me t
o  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 9 Comments

Now What?

Plutselig synes det som noe har kommet tilbake på plass her? Og at det fortsatt åpnes for nye innlegg? Da gjenstår bare det  rent tekniske ved å legge inn et nytt bilde og se om alt annet fungerer som det skal?
Suddenly it seems like something has been restored here? Which again will allow me
to publish new pictures? Then it only remains to try it out publishing another picture
and check out if everything still works?
And what do you know! It seems to be working!
Therre is a chance that you have seen this picture before. I just grabbed one in order to test it out!

Posted in BUSKERUD | 22 Comments

The ‘Crocus Patrol’

På denne tiden av året – og hvis man tilfeldigvis skulle være oppe ved 05-tiden om morgenen – så kan man være heldig nok til å påtreffe ‘Krokus-patruljen’! I skogen er det fortsatt en noe større snødybde enn hva man finner i bebygde strøk og små flokker av sultne rådyr patruljerer hagene våre for mulige kokus og/eller tulipaner.
Denne gang ble det nok for det meste en ‘bom-tur’, men takk for bildene! 😀
At this time of year – and if you happen to be up at 05 A.M. in the morning – then you may be lucky enough to encounter the ‘Crocus Patrol’! In the forest, there is still a somewhat greater snow depth than what is found in built-up areas, and small herds of hungry deer patrol our gardens for possible crocuses and / or tulips. This time the trip was probably mostly wasted, but thanks for the pictures! 😀(Compliments of SRB)
Please return me t
o  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 28 Comments

Approaching Easter

Det har vært et noe uvanlig år: Det har vært varmt og det har vært kaldt, det har vært regn og det har vært snø, det har vært ‘fred på Jord’ og det har vært krig, nød og elendighet, men sjeldent har vi vært vitner til samme grad av umenneskelighet og forstokket stupiditet
som den vi er vitne til i disse dager og dessverre – Jeg tror det vil kunne ta decennier før vår Verden kan finne roen tilbake? Og nye decennier før tillit, infrastruktur og internasjonal handel kan bygges opp til gammelt nivå. Og siden jeg høyst sannsynlig ikke
vil kunne oppleve gjenreisingen, så avslutter jeg med noen velvalgte bilder som symboliserer fred og vakker natur og en henstilling til de sokm har betydning til å prioritere vettet fremfor uhemmet vold!
It has been a somewhat unusual year: It has been hot and it has been cold, it has been raining and it has been snowing, then sun and warmth, there has been ‘peace on Earth’ and there has been war, distress and misery, but rarely have I witnessed the same degree of inhumanity and petrified stupidity as the one we are witnessing these days, and unfortunately – I think it will take decades before our World can find peace again?
And even new decades before trust, infrastructure and international trade can be built back up to the old level. And since I – myself – most likely will not  be able to experience the rebuilding, then I end with some well-chosen images that symbolize peace and beautiful nature and a recommendation to those with importance and standing to prioritize the sensible mind over unrestrained violence! Enough is still enough!!!
History will not treat you with weel!!! (Most likeely forget that you ever existed!)

La oss i det minste se om vi kan holde fred gjennom påskehelgen???

At least, let us hope we may keep a peaceful Easter ? (Just for the hell of it?!”)

(Compliments of SRB)
Please return me t
o  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 14 Comments

Contrasts

Her har snøen falt, men ikke alle er helt beredt på å gi avkall på sin eksistens?! Og – når alt kommer til alt, så er jo det en ganske naturlig refleks. Ingen er noen gang beredt på å oppgi sin eksistens, Aldri!The snow has fallen, but not everyone is prepared to give in and abolish their very existance. Which is a very natural behaviour! Nobody will let go of their current existance!
Never ever!

(Compliments of SRB)
Please return me t
o  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Jellyfish from Outer Space!

Enkelte ganger faller jeg for fristelsen til å publisere litt digital kunst!
Eller provoserer en og annen kunst-kritiker! 🙂  Tenk om dere møtte en slik på hjemvei
en mørk natt?
Sometimes – when in the mood – I fall to the temptation of publishing  a bit of ‘digital art’,
or to provoke one or two art critics . . .? 🙂  Imagine meeting up with a creature like this
on your way home in a dark night . . .?!

(Compliments of SRB)
Please return me t
o  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | 8 Comments

Unusual Clouds

Et litt uvanlig skybilde på himmelen denne gang? Det anbefales å klikke til ‘fullformat’!
A bit  – perhaps unusual – cloud picture in the sky this time? I recommend you to click
this one into ‘full screen’!

(Compliments of SRB)
Please return me t
o  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

Morning to be . . .

Vi er dessverre litt opptatt med å bekjempe et angrep fra Omikron for tiden, men – det blir jo bare en bagatell om man heve blikket og ser hva andre strir med i disse dager? Men over en ukes tid kan det kanskje bli litt færre innlegg/bilder osv. I mellomtiden et par bilder fra en vakker soloppgang:
Unfortunately we are a bit busy these days fighting off an attack from this ‘Omicron-thing’,
but if we take a broader look at our world, this becomes nothing compared to what goes on
elsewhere! But – for approximately a week (I expect) it could be less pictures to share:
Meanwhile please enjoy these frames from a beautiful sunrise some days ago!
For opplevelsens skyld – Det kan lønne seg å klikke på bildet for et ‘full-format’!

And for your experience – It might pay to click this picture into ‘full screen’!

(Compliments of SRB)
Please return me t
o  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 13 Comments