‘Prekestolen’ (Lysefjorden)

Prekestolen‘ er navnet på en verdenskjent turistattraksjon i Lysefjorden i Rogaland!
Nylig besøkte Googles ‘Street view’ dette stedet og har i ettertid lagt ut en
imponerende samling bilder for alle som ikke lar seg skremme av høyder.
– – – – –
Preacher’s pulpit’ is the name of a world renowned tourist attraction in ‘Lysefjorden’
in the county of Rogaland.
Just recently this site was visited by Googles ‘Street View’, which in turn resulted in
a string of fabulous pictures for those enthusiasts among you that are not afraid of heights?

Return INDEX

 

Posted in ROGALAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

I don’t much care . . .

Jeg bryr meg ikke så mye om hva folk sier og mener om været – eller våren! Det blir som forventet: ‘En tidlig vår’. I år også!  Og det er noe vi eldre setter pris på!  :-)
Ja, det er fortsatt noen små minusgrader gjennom natten, men slett ikke alltid. Vi har hatt netter hvor gjennomsnittstemperaturen har ligget rundt 2-3 grader pluss! Og i morges våknet vi til en vakker sol fra skyfri himmel og pluss 4 grader! Våren er garantert kommet!
OLYMPUS DIGITAL CAMERAI dont much care about what people say about the weather – or the spring!  I’ts gonna be  like expected. An early spring! This year as well! And that’s something we elders appreciate!  :-)
Yes, we do have nights wheree the average temperatures fall to 2 or 3 degrees below freezing, but not every night any more. And we’ve hade nights where the average temperatures have stayed around 2-3 degrees plus! And this morning we woke to a nice sunny day with a temperature of 4 degrees plus!
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOg det hjelper ikke hva dere sier:  De første knoppene er her!  Og jeg tror ikke de faller av med det første?!

And regardless of what you say: The first buds are here already. And I don’t think they will be falling off in the very near future.
OLYMPUS DIGITAL CAMERADisse bildene er tatt for en time siden!

These pictures have been shot only an hour ago!
OLYMPUS DIGITAL CAMERADen skarpe observatør vil se at det faktisk damper av den fuktige mosen?

The sharp observer will note that it is actually damping from the wet moss?
OLYMPUS DIGITAL CAMERAÅrets ‘gåsunger’ har kommet, – ennå små, men de er der . . .
The pussy willows opf the year has arrived; still rather small, but they are there . . .
OLYMPUS DIGITAL CAMERABare se selv!  Og så beklager jeg at mitt nye kamera kun er utstyrt med et 40 mm objektiv. Jeg kom faktisk ikke nærmere :-)

Just look for yourself! And I’m really sorry that my new camera is only fitted with a 40 mm
lense. This was as close as I could possibly get :-)

Return INDEX

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Golsfjellet in winter shroud

Dette er ikke egentlig et innlegg!  Bare et varsel om at det opprinnelige innlegget ‘Golsfjellet’  har blitt oppgradert med 8 nye bilder tatt om vinteren. Her er ett av dem!
Resten kan sees dersom dere trykker på linken til det opprinnelige innlegget!
264bThis isn’t really a new post!  It’s only a notification of an upgrading of the original post with 8 new pictures taken during the  winter season. Here is one of them!
If you want to see all of them, please go to the original post ‘Golsfjellet’

YES, I’D LOVE TO SEE THE REST OF THE PICTURES PUBLISHED!

Return to INDEX

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

The unexpected -

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAv og til får man litt mer enn hva man regner med . . .
Once in a while we may get a bit more than we expected . . .

Return INDEX

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

Testing, testing. . .

Jeg har oppgradert mitt innlegg ‘Winter Scenes’ med nye 9 bilder, men det er det jo neppe mange som oppdager :-) , men særlig ett av bildene er et test på hva mitt nye kamera kan gjøre. Og siden resultatet er litt imponerende, legger jeg det ut her enda en gang . . .

Et vanlig nettinggjerde med et lag av rimkrystaller. Bildet er tatt med en ganske beskjeden blenderåpning (f=18) og er derfor relativt skarpt i begge ender av gjerdet, men når en lysmåler blir eksponert for solbelyste rimkrystaller på kort avstand, så er det lett å tro at verden er fryktelig lys? Og at relativt mørke skyggepartier bak gjerdet blir nærmest svarte?
Men det ble sannelig ikke tilfellet her . . .
OLYMPUS DIGITAL CAMERAI’ve upgraded my post ‘Winter scenes’ with another 9 pictures, but it’s pretty unlikely that anyone will discover that :-) , but especially one of these pictures is a test to what my new camera may acchieve under difficult conditions. And since the result is rather impressive, I’ll publish this particular picture yet another time here.

An ordinary steel wire mesh with icy particles all over. The picture is taken with a rather small apparture ( f 18) and is therefore rather sharp at both ends of the fence, but when a light meter is exposed for white sunn ice chrystals like these, it’s e3asy to believe that the world is rather bright out there?  And that the shadowy part of the garden befind the fence would be sort of foggy grey/black?  Which they are certainly not in this case?!
I’m starting to love this camera!

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments

One of those days!

OLYMPUS DIGITAL CAMERANår solen går ned, er det alltid like spennende hvorvidt det blir et spektakulært skue, eller om dagslyset bare ‘slukner’ i løpet at relativt kort tid.  Paradoksalt har dette ikke bare med kveldens skyformasjoner å gjøre slik vi ser dem, men avhenger like mye av hva slags skydekke som befinner seg under horisonten; skyer vi ikke kan se, men som bestemmer om solens stråler skal nå skyene i ‘vår del av verden’ eller ikke!
OLYMPUS DIGITAL CAMERAWhen the sun sets, it’s always exiting whether it will turn into a spectacular light show, or if the daylight just seems to fade out into nothingness. Paradoxically, this has not only to do with the cloud layers we may see overhead, but depends as much on what we can’t see:
The cloud layers underneath the horizon that decide whether the suns rays shall reach
‘our world’ or not.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOg kveldens forestilling kan komme fort, og den kan forsvinne omtrent like fort. Derfor er det ikke alltid at man har tid på seg til å nå det optimale punkt for fotografering – dessverre!  I slike tilfeller må man bare gjøre det beste ut av situasjonen og ta bilder der man kan. Solen venter ikke på noen . . .
OLYMPUS DIGITAL CAMERATonights show may come quickly, and it might disappear as fast as it came. Therefore it’s not always possible to reach the optimum place for photography in time – unfortunately!
In such cases one has to make the best of things, shooting where you stand – more or less!
The sun waits on nobody . . .

Her en liten samling bilder fra gårsdagens forestilling!
Here’s a small collection of pictures from yesterdays show!

Return INDEX

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments

Røyken Kirke

Jeg har etter hvert fått en del bilder av gamle Røyken kirke, (anno 1229) men den skifter  på en måte karakter etter belysning?
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOver time I have secured a number of pictures from old ‘Roeyken Church‘, (Anno 1229)
but – it sort of changes carachter with the light?  I like this one!

Jeg har også fanget Røyken kirke i litt andre ‘settinger’, og bildene publiserer jeg her:

I have also captured Roeyken church in different settings, and the pictures are posted underneath:
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Return INDEX

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments