Luster – Gaupne

Jeg må innrømme at jeg var litt i tvil om jeg skulle publisere disse bildene fra Gaupne?
For det første er de litt eldre, og de er tatt i 4:3-format. Dermed forringes de noe når de nå konverteres til 16:9-format. I noen tilfeller var det ikke engang mulig, og dere får dermed enkelte bilder hvor scrolling ikke kan unngås, men – alternativet er jo at dere ikke får se Gaupne i det hele tatt?

I’ll have to admit that I was not at all sure I should publish these pictures from Gaupne?
Firstly they are a bit old. Furthermore they are shot in a 4:3-mode and will therefore not be quite the same converted into 16:9 of today. In som cases it wasn’t even possible and you wil see pictures where scrolling is unvoidable, but – the alternative is that you ‘ll not be seeing Gaupne at all?!
Vi begynner med et bilde av Luster Sparebank som ligger i sentrum av Gaupne!
Ikke hørt om Gaupne?  Gaupne er administrasjonssenteret i Luster kommune
og ligger helt innerst i Gaupnefjorden som igjen er en liten sidearm av den vakre Lusterfjorden i Sogn & Fjordane.
I hele Luster kommune, som forøvrig er en såkalt ‘kraft-kommune’, bor det ca 5 100 mennesker, og av disse bor ca 1160 i selve Gaupne.

We’ll start off with a picture of Luster Savings Bank in the center of Gaupne.
Not heard of Gaupne? Gaupne is the administration center of the municipality of Luster, which is located in the very end of the Gaupne fjord, which again is a side arm of the beautiful Luster fjord in the county of Sogn & Fjordane.
The whole of Luster is kind of an ‘energy municipality’ and here live a total of 5 100 people.
Of these approximately 1160 live in Gaupne itself.
Jeg kan ikke erindre hva dette bygget egentlig var, men det ligger altså i sentrum av Gaupne!

I can’t seem to recall what this building was, but it’s onee of the buildings in the center of Gaupne!
Men her er i alle fall det lokale rådhuset i Luster kommune.  Det fikk dessverre ikke helt plass i bildet. :-)
Rent geografisk er Luster en ganske stor kommune (2 707 kvadratkilometer) med masse fantastisk natur!

But – this is the City Hall in the municipality of Luster! Unfortunately it didn’t all fit into the picture frame. :-)
Geographically speaking, ‘Luster’ is a pretty large municipality with its 2 707 sq.km. and a lot of wonderful nature to be seen.
Picture 1248bMen la oss for all del få med litt av naturen her inne i Gaupnefjorden? Her et ‘skudd’ ut over Røneidsbukta som er den aller innerste del av Gaupnefjorden.

Speaking about nature, let’s have a look here at the end of the Gaupnefjord. This is a shot out the Roeneid bay which is the absolute inner part of the Gaupne fjord.

Her hvor vi står er det bygget en liten bru over en liten elv som heter ‘Kvernelvi’ og som gjør det mulig å nå såvel ‘Fugløya som kommunesenteret litt raskere enn om man måtte ha fulgt veien rundt.

Where we are standing, a small bridge has been built to enable crossing onto the ‘Bird Island’ and to reach the municipal center a lot quicker than by following the road.

Picture 1251bEt ‘skudd’ opp ‘Kvernelvi’
A ‘shot’ up the ‘Kvernelvi’ (river)

Og her utløpet av Kvernelvi der den renner ut i Røneidsbukta.
And here the end of the river ‘Kvernelvi’ emptying itself into the Roeneid Bay.
Et glimt av et av boligstrøkene i Gaupne.
A glimpse of one of the residental areas of Gaupne.
Her et bilde av Gaupne Gml. Stavkirke, bygget fra 1647-1652, med plass til 130 mennesker.

Here is a picture from the old ‘Gaupne Stave Church, built at 1647-1652, seating 130 people.
Her et panorama-bilde ut over Gaupne-bygda. Gaupnefjorden løper ut mot venstre i bildet.

Here a panorama shot across the settlement of Gaupne. The Gaupne fjord runs towardss your left in this picture.
Boligstrøk i Gaupne.
Another residental area of Gaupne.

En fjellbekk kaster seg utfor skråningen i muntre kast.
A refreshing mountain creek hasting down the hill side.

Jeg måtte bare ta med denne gamle låven med sin typiske låvebru fra de eldre tider.
I just had to include a picture from this old barn with its typical loading bridge from ancient times.

Et bilde av det lokale Gaupne Omsorgssenter øverst i bygda med fritt utsyn til mektig natur i alle retninger.

A picture of the local ‘Gaupne Care Center’ located in the upper part of Gaupne allowing the elders to observe the mighty nature in all directions.
Og selvsagt har man egen idrettsbane i bygda! Og da har vi presentert dere for Gaupne. Vil dere se mer, så må dere nesten ta dere en tur, og jeg tror ikke dere vil bli skuffet!

And, of course, Gaupne has its own athletic field!  Then we have presented you with the settlement of Gaupne? And if you wish for more, I’m afraid you’ll have to visit?
And somehow I don’t think you’ll be disapointed?!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination.

Posted in SOGN & FJORDANE | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Goodbye for now !

Vinteren var på full fremmarsj. Det snødde tungt og solen var i ferd med å takke for seg, men –  i morgen får vi helt sikkert en ny dag med blanke ark og fargestifter til . . .
The winter was kind of marching into our lives. It snowed heavily and the sun was about to bid us farewell –
But tomorrow there will surely be a brand new day with blank sheats and colored pencils to go with it . . .
(Compliments of SRB)

Please send me back to INDEX for a new destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , | 4 Comments

Frozen Breakfast

Det har vært ganske kaldt gjennom de siste dagene. Temperaturer rundt minus 15-20 grader C har hørt til dagens orden, og nattetemperaturene har vært enda kaldere.
Da er det ikke mye å finne for våre små fjærkledte venner, men enkelte steder finner de fortsatt en heller kald frokost.
It’s been rather cold through the last days. Temeratures around 15-20 degrees C below zero have become normal and the night temperatures are even lower.
Under these conditions there hasn’t been much food to find for our tiny feather covered friends, but in som special places there’s still a rather cold breakfast to be found.
(Compliments of SRB )

Please return me to INDEX for a new destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Lom Panorama

Lom er på mange måter et lite ‘knutepunkt’ i øvre del av Oppland. Bygda ligger vakkert til i Ottadalen ved bredden av elven Otta som mange steder minner om en sjø.
Gjennom Lom går veien til Geiranger, til Stryn og over Sognefjellet til Skjolden og Luster.
Store deler av kommunen omfattes av ‘Jotunheimen Nasjonalpark‘. I bygda finne Lom Stavkirke og et etter hvert ganske berømte Fossheeim stein-senter.
I Lom kommune bor det for tiden
ca 2400 mennesker!

Lom is in many ways kind of a traffic way point located in the upper parts of the county of Oppland. The settlement is beautifully located in ‘Ottadalen’ (‘Otta valley’) on the banks of the ‘Otta River’, which in some places looks more like a large lake.
Through ‘Lom’ roads are leading to the renowned ‘Geiranger‘, to ‘Stryn’ or across the ‘Sognefjell mountains’ to the settlements of Skjolden or to ‘Luster’.
Large parts of the ‘municipality of Lom’ are engulfed by the ‘Jotunheimen National Park‘.
In the settlement of Lom itself you may find the ‘Lom Stave Church’ or a gradually renowned ‘Fossheim stone center‘.
In the whole of the municipality of Lom there are approximately 2400 people residing!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination.

Posted in OPPLAND, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Bodoe Panorama

Bodøsjøen 09216bFra en av våre høyt verdsatte fotografer i det høye Nord, har vi mottatt dette fantastiske panoramabildet fra havområdet rett utenfor Bodø. Og vi synes det fortjener å bli delt med dere alle.

From one of our esteemed photographers up in the high North, we have received this fantastic panorama picture from the Bodoe sea, and – it’s our opinion that it deserves to be shared with you all.
(Compliments of KAD)

Please return me to INDEX for a new destination!

 

Posted in NORDLAND, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sunup one morning –

Picture 3685bSolen kommer senere nå i vinterhalvåret. Vanligvis sånn ved 10-tiden på formiddagen, men den kan være like fantastisk dersom andre forutsetninger er til stede. Rimete bjerketrær er ingen dårlig ramme –

The ssum comes a bit later now in the winter. Usually around 10 a.m., but it can be just as impressive once affiliated elements are there. Frozen birchs may be a good framing –
(Compliments of SRB )

Please return me to INDEX for another destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , | 3 Comments

Overhalla – Ålvatnet

DSC_0005bIkke langt fra den kjente fiske-elven Namsen finner vi dette idylliske tjernet i Overhalla.

Not very far from the renowned salamon river ‘Namsen’ in Overhalla lies this idyllic little lake
(Compliments of MEA)

Please return me to INDEX for a new destination.

Posted in NORD-TRØNDELAG | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment