Hemsedal

Man skal være forsiktig med å si at noe er ‘det vakreste som finnes’, men kanskje kan man tillate seg å si at noe er ekstremt vakkert?  I så fall er det en betegnelse jeg kan tenke meg å benytte på dalføret som kalles ‘Hemsedal'; et dalføre som strekker seg fra Gol i Hallingdal og nordover til fylkesgrensen mellom Buskerud og Sogn & Fjordane.

One ought to be careful not to declare something ‘the most beautiful there is’, but perhaps it would be possible to say that something is ‘extremely beautiful’?  If so, that’s probably what I’d like to say about the valley called ‘Hemsedal'; a valley streching from ‘Gol’ in Hallingdal northwards to the boarderline between the counties ‘Buskerud’ and ‘Sogn & Fjordane.’ The latter acually belonging to our Western coast.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Man skal ikke bevege seg langt inn i dalen før øyet faller på elven ‘Hemsila’ som renner gjennom hele dalen.
One don’t need to go far before the eyes meet the river ‘Hemsila’ which runs through the whole of this beautiful valley.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg kan nevne at Hemsedal er en egen kommune bestående av 2 344 mennesker fordelt på 753,5 kv.km med vakker natur.

It’s worth mentioning the ‘Hemsedal’ is a municipality of its own including 2 344 people sharing 753,5 sq.km og beautiful  nature.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hovedveien gjennom dalen følger stort sett elven og derfor kommer dere til å se den en stund.
The main road through the valley follows the river ‘Hemsila’, thus you will be seeing it for a while. :-)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
‘Hemsila’ kan lett bli for sterk, for dyp og for kald til å forseres, men heldigvis er det flere bruer over elva.
‘Hemsila’ may easily be too strong, to deep and too cold to traverse, but fortunately there are several bridges crossing this river.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg står på en av dem!
I’m standing on one of them!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Grønne enger gjør seg godt mot snødekte tinder etter hvert som vi kommer stadig lenger mot nord.
Green fields looks good in contrast with snowy peaks as we’re getting further north.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg måtte virkelig se to ganger på dette bildet idet jeg lurte på om det hadde dukket opp et fjell i horisonten jeg ikke kjente, men – så var det bare et bjerketre som forsøkte å spille oss et pek.

I really had to take an extra look at this picture. Had there suddenly appeared a new mountain that I didn’t know on the horizon? But a closer look showed a birch pulling our leg –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Granheim ligger flott til med utsikt over elven og egen golfbane!
Granheim Holiday Center has a view across the riover and its own golf course.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette bildet er tatt fra en raste-plass tvers over veien fra Granheim. Beklageligvis har det vært den kaldeste Mai måned på lenge og løvtrærne har ennå ikke fått sine lysegrønne blader på plass-

This picture has been taken from a road stop near by. It’s unfortunate that there has the coldes May for a long time, and  the woodland hasn’t yet got its light green leaves in place.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Men idyllisk er det her opp i dalen. Det kan ingen ta ifra dem!
But  it is idyllic  up here in the valley. That can nobody take away!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Synes dere ikke?
Don’t you think?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg vet ikke hvor det ble av eieren av dette gjødningsprosjektet, men det er uansett en stund siden  dette skjedde. :-)

I don’t know where the owner of this fertilizing project went to, but – anyway – some time has passed since.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi nærmer oss nå et lite tettsted som heter Ulsåk.
We’re now approaching a small settlement called ‘Ulsaak’.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette er et ganske typisk terreng for dalbunnen i dette området.
This is a rather typical terrain for the valley floor in these parts.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Skotøyet bør være av beste merke om man vil ferdes her –
Your footwear ought to be 1st class if you ant to move about here –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tilbake på veien skal vi tilbakelegge den siste kilometeren inn til Ulsåk, men ikke gå glipp av de vakre fjellene som kneiser over dalen –

Back on the road, we are about to put the last mile before Ulsaak beehind us, but – please don’t miss out on the fantastic snowy peaks towering over the valley.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Like før man kommer inn i selve Ulsåk passerer man ‘Storehorn Apartment Hotel’ –
Just before you actually see the settlement ‘Ulsaak’, you’ll be passing the ‘Storehorn Apartment Hotel’ –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tvers over elven ligger Moen Camping og hytteutleie, og – ja, jeg vet kameravinkelen er noe uvanlig! :-)
Jeg bare måtte teste it hvordan mitt nye kamera ville takle en slik oppgave. Derfor la jeg meg på kne og hold kameraet bare 4-5 cm over bakkenivå da jeg trykket utløseren.
Og ‘nei’, det er minimalt med digital støy i dette bildet, men bjerketrærne på den andre siden har akkurat fått sine første lysegrønne ‘museører’, og da kan man ikke forvente å se mye grantrær på 400 meters avstand. Jeg ble imponert! Og jeg synes kameraet løste oppgaven meget bra.

Across the river lies Moen Camping and Cabin Rental, and yes – I know the camera angle is a bit unusual! :-)
I just had to test my new camera and how it would mange the task ahead. I went down on my knees andf held my camera only a couple of inches above the ground shooting this picture.  And ‘no’, there isn’t especially much digital noise in this picture, but the birchs across the river has just gotten their first tiny small light green leaves, and – in this situation one can’t expect to see  much of the spruce 1200 feet in the back of the picture.
I was really impressed! And I think the camera made an outstanding job.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi har nådd Ulsåk. Og her ligger bl.a. Fossheim Hotell.
We have arrived at Ulsåk. And her we find the Fossheim Hotell

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dagligvarekjeden KIWI har et større utsalg i Ulsåk.
The grocery chain – KIWI – has an outlet in Ulsaak.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og ellers er det plass til en rekke andre forretninger som måtte ønske å åpne her . . .
Besides there are room for other businesses that would want to start up here . . .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi har forflyttet oss enda et par kilometer, og befinner oss nå i Tuv som er det kommunale administrasjonssenteret i Hemsedal. Her et bilde av Hemsedal Bygdaheim som er det lokale bo- og omsorgssenteret i kommunen.

We have moved another mile up valley, and we are now in a place called ‘Tuv’, which is also the municipal administration center in the municipality of Hemsedal.
This is a picture of ‘Hemsedal Bygdaheim’, which is the local Care- and Nursing Home in
‘Hemsedal’.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Mer eller mindre tvers over gaten ligger Rådhuset i Hemsedal.
More or less straighjt across the street lies the Hemsedal City Hall.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her ligger også Hemsedal kirke! Kirken er fra 1882 og har plass til 400 mennesker.  Interiørbilder fra kirken her.
Here lies also Hemsedal Church! The church was erected in 1882 and seats 400 people!
Interior pictures from the church here.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ved hovedveien gjennom dalen ligger også Sparebank1 og bankens eiendomsmegler. Og så ser det ut til at skyene samler seg over oss? Forsvinner solen så går det dessverre ut over bildekvaliteten.

By the main road through the valley lies also ‘Sparebank 1′ and the banks Real Estate Div.
Unfortunately it looks like the clouds are piling up above us? And if the sun is fading, the quality of our pictures will be reduced.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Mens forholdene fortsatt er brukbare, tar vi raskt et bilde av det lokale turistkontoret. Her får dere gode råd om dere en gang besøker Hemsedal!

While conditions are still acceptable we quickly shot a picture of the local Tourist Office.
This is were you’ll get good advise if you once happen to visit Hemsedal.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her ved siden av  Kvenabekken, ligger ‘Fanitullen Hotell‘.
Here alongside the creek ‘Kvenabekken’, lies the ‘Fanitullen hotel’.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og i samme bygg holder også Peppes pizza til. Her kan det være trangt om plassene når sesongen setter inn.
And  the very same building also houses ‘Peppes Pizza’.  During the season you will be looking for a seat – I think!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette er tradisjonsrike Skogstad Hotel i sentrum av Tuv.
This is – rich on traditions – the Skogstad Hotel located in the center of Tuv.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
‘Kvenabekken’ kommer ned fra fjellet og renner ut i Hemsila på den andre siden av bygda. Legg merke til vannkvaliteten!

The creek ‘Kvenabekken’ coming down from the mountains, runs through Tuv and joins the river ‘Hemsila’ on the other side. Please notice the quality of this water!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og til slutt vil jeg vise dere ‘Hemsetunet’, men nå ser det ut til at skydekket for alvor samler seg? Jeg skulle gjerne ha vist dere den øvre delen av Hemsedal som er enda rikere på naturopplevelser, men det får dere ha til gode. Dessuten får vi jo en test på hvordan dere likte denne reportasjen og dermed om det er grunnlag for en fortsettelse . . .

And at last I’ll  show you ‘Hemsetunet’ – another apartment hotel, but now it seems that clouds are really piling up on us.  I would have loved to show you the upper part of this valley as well, but I think you will have to wait for that one. Besides this will be a test how you appreciated this report, thus the basis for eventually produce a ‘Hemsedal II ‘.
It’ll be up to you!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Joda, noen av dere har sett dette bildet før! Men ‘Rjukandefossen’ ligger et steinkast fra Tuv og hører naturlig hjemme i en reportasje fra Hemsedal! Dessuten dokumenterer skylaget hvorfor det ble nødvendig å avbryte turen her. Men det kan altså bli mer . . .
Med 40 ‘likes’ kan det hende vi legger ut på tur enda en gang . . .  :-)

Yes, some of you have seen this picture before! But the waterfall ‘Rjukandefossen’ is located a stonethrow from ‘Tuv’ and  naturally belongs into a photo report from ‘Hemsedal’. Besides the cloud layer documents why it was neccesary to abolish our
plans at this point.  But, – there might be more . . .
With 40 ‘likes’ we may very well start out on another expedition to Hemsedal!  :-)
(Compliments of SRB)

Return to INDEX

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments

Rjukandefoss

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Nei, ‘Rjukandefoss’ har lite med Rjukan å gjøre. Den ligger godt gjemt i Hemsedal og kan ikke ses fra veien! Her kommer vannet inn fra tre sider og ender i en stor høl.
Jeg vet ikke om det er en korrekt tolkning, men ‘rjukande’ på den lokale dialekt betyr ‘rykende’, dvs. ‘rykende foss’, og det gjør den jo på en måte selv om vi snakker om vann!

No, ‘Rjukandefoss’ has little to with the city of Rjukan. It’s located in ‘Hemsedal’, well hidden from the road. Here water is pooring in from three sides ending up in a big pool.
I’m not quite sure if I’ve got this right, but ‘Rjukande’ in the local dialect translates into
‘smoky’, and in a funny sort of way, that is what’s happening here, even if it’s only water!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , | 5 Comments

Visiting Ål

En av de større kommunene i Hallingdal heter ‘Ål’!  I denne kommunen b0r det med smått og stort ca 4750 mennesker fordelt på 1171,3 kvadratkilometer. De har med andre ord godt med plass, men som andre steder i Hallingdal er bosetningen tettest i tettstedene og langs Hallingdalselva som renner gjennom dalen. Idag skal vi primært besøke administrasjonssenteret ‘Ål’.  Her finner vi foruten Hallingdalselva, som her ser mer ut som en sjø enn en elv, også hovedveien gjennom dalen som også er en av våre hovedveier mellom øst og vest. (Riksvei 7)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
One of the larger municipalities in Hallingdal is named ‘Aal (Ål). In this municipality live approximately 4 750 people sharing 1 171,3 sq.km.  They have in other words ‘plenty of room’! That said, people are , like in the rest of the valley, mainly in the settlements and along the Hallingdal river, here looking more like a lake than a traditinal river, running through most of this valley.
Today we will primarily visit the administration center of Aal (Ål). Here we find the
Hallingdal river as well as the main road (Route 7) between East and West.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Åssiden er relativt bratt når man skal drive jordbruk, men det gjør man faktisk her. Men det er mange som satser på husdyr som ku, sau og geit.
Her er vi bare noen kilometer utenfor Ål sentrum!

The hillside is relatively steep when it comes to agriculture, but that they do here.
Mainly working cows, sheep and goats.
Here we are only a couple of miles outside of the centrum of Aal (Ål)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Idet vi ankommer Ål Sentrum så måtte vi finne en parkering for bilen. Til tross for at det var en offentlig helligdag, så var det ganske tett med biler der vi endte opp.

Arriving in Aal (Ål) Centrum we had to find a parking space for our car, however, even if this was on a public holiday, there were plenty of cars where we ended up.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og hvis noen mener vi burde få synet undersøkt, så er dette området ‘gågate’ og forbeholdt fotgjengere!
And if somebody feel we should have our eyesight examined, this is a
‘pedestrian  zone only’!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Solen holdt sin del av avtalen om å lyse opp Ål Sentrum under vårt besøk. I alle fall delvis!
The sun kept his part of the bargain, lighting up the centrum of Aal during our visit; at least partly!OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi tok raskt et bilde også i motsatt retning slik at dere får et inntrykk av området?
We snapped  quickly a shot in the opposite direction to give you ‘the lay of the land’, so to speak . . .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her er det blomsterbutikk, uteservering og et hyggelig fellesområde godt skjermet for kalde vinder . . .
Her you may find as flowershop, outdoor serving and a nicely fenced off public area where
cold winds won’t trouble you too much . . .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi har valgt å legge inn en del ‘gatebilder’ i denne reportasjen slik at dere kan få et best mulig inntrykk av inntrykk av selve Ål hvor 3-4 gater ligger parallelt over hverandre i åssiden.

We have chosen to include a number of ‘street pictures’ in order to convey an impression of the center of Aal itself. Here 3-4 streets are running parallel in terraces in the hillside.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
En av de største bygningene i Ål sentrum er  kommunens kultur-senter. Foruten et moderne bibliotek, kino, cafe, møtelokaler, kunstutstillinger og mye annet –

One of the larger buildings in the center of Aal is the ‘Aal Culture Center‘.  In addition to a modern library there is a cinema, cafe, a number of rooms for business meetings or exhibitions and other activities.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette er forsiden av bygget med utsikt mot elven-
This is the front of the bulding with a view overlooking the river –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tvers over veien fra kulturhuset ligger Sparebank 1 og forretningssenteret ‘Ålingen
Acroiss the road from the Culture Center lies the local ‘Savingsbank1′ and a shopping mall
named ‘Aalingen’.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her får man kanskje et litt bedre inntrykk av kulturhuset i Ål?
Here you may possibly get a better impression of the Culture Center in Aal?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her er et lite panorama bilde tatt fra inngangspartiet i kulturhuset.
Here is a small panorama picture taken from the entrance of the Culture Center.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ett bilde til fra samme punkt, men denne gangen litt mer mot sydøst –
Another picture taken at the same point but this time more towards the South East –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her ligger et 2-3 eldre bolighus, men umiddelbart bak dem har hotellkjeden Thon etablert seg med sitt ‘Thon Hotell Hallingdal’.

Here 2-3 older villas from long time back, but just behind them the Thon hotel chain has established itself with its ‘Thon Hotell Hallingdal’.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Foran Ål Kultur senter (og like bak meg) står et stykke skulptur eller kunst. Jeg er ikke sikker på om jeg forstår hva kunstneren forsøker å si meg, men her er i alle fall bildet . . .

In front of Aal Culture Center  (and just behind me) stands a sculpture or a piece of art.
I’m not at all sure I understand what the scultor (or artist) is trying to tell me, but here is the picture anyway . . .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi er nå på baksiden av Ål Kultursenter hvor det også finnes en del skulpturer og noen benker hvor man kan nyte synet –

We are in the back of the Aal Culture Center where there is also a number of sculptures and a few benches enabling you to sit down enjoying the sights –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ut mot den samme lille plassen ligger Ål Bygdearkiv.
Towards the same square lies the Archives of Aal. (No information available in English)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her er et annet (og kanskje bedre) bilde av Thon Hotel Hallingdal.
Here is another (and perhaps better) picture of Thon Hotel Hallingdal.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg ville kanskje ikke kalle det en park i ordets forstand, men kanskje en liten ‘grønn oase’ hvor man kan sette seg ned å få pusten tilbake; gjenvinne roen før man begir seg videre i en stresset hverdag?

I would perhaps not call it a park in the sense of the word, but rather perhaps a small ‘green oasis’ where one may sit down and regain his/her breath; sort of coming to peace with oneself before venturing back into a busy day?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bare et lite steinkast fra denne grønne lille oasen ligger Ål Kyrkje.
Ål Kyrkje er oppført i 1880, en langkirke med 450 plasser.

Only a small stone throw away from this little green oasis lies the Aal church which was erected back in 1880; a long church seating 4540 people.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Rett utenfor kirkedøra står et par krigsmonumenter over falne i siste verdenskrig.
Just outside of the church stands a couple of war memorials from the last World War.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Utenfor kirkegården ligger Sundre Gjestestugu
Just outside the cemetary lies Sundre Gjestestugu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Boligstrøk ikke langt fra kirken
Residental area not far from the church –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Boligstrøk i nærheten av kirken.
Residental area close to the church.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her har vi funnet frem til hovedkontoret til Hallingdals lokalavis: ‘Hallingdølen’. Jeg savner umiddelbart ‘litt grønt’ her, men det er vel ingen som har tid til å vanne :-)

Here we have found the  head office of Hallindal’s local paper: ‘Hallingdølen’.
I would have wished for something ‘green’, but I guess nobody has the time for gardening?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Men jeg må innrømme at det gir litt ekstra atmosfære til betongen når det kan se slik ut?
But I’ll have to admit it does generate a positive atmosphere when it may look like this?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her ligger Familievernkontoret i Hallingdal.
Here lies the office for Family Consultations i Hallingdal.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
På en offentlig helligdag er det naturlig nok ikke så mye trafikk her –
On a public holiday, of course, there isn’t all that much traffic –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg må innrømme at jeg ikke er helt sikker på akkurat hva ‘Fjellheimhuset’ representerer, men det er rart med den ‘lokalkunnskapen’. Det ville ikke forundre meg om vi finner ut av det snart?

I’ll have to admit that we aren’t quite sure what ‘Fjellheimhuset’ represents, but it’s a funny thing with ‘local knowledge’. It wouldn’t surprise me if we”ll soon get an answer ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Et fantastisk hus i en gammel stil –
A fantastic house in an old style –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her ligger dagligvarekjeden SPAR’s utsalg i Ål.
Here is the grocery chain SPAR’s outlet in Aal.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her ligger Kolsrud Sportssenter i Ål.
Here lies Kolsrud Sporting Center in Aal

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Boligstrøk i Ål Sentrum.
Residental area in Aal Centrum

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi går nå inn i et område bebygget av Ål Helse- & Sosialsenter –
We are now entering an area where several buildings belong to Aal Health and Social Service.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Det er på tide å vise dere mer enn bare husvegger og derfor har vi forlatt selve Ål sentrum for å gi dere et bedre overblikk over selve Ål. Og det har allerede blitt ganske bratt selv om det kanskje ikke ser slik ut? Under oss ligger Ål Camping og de sm å hvite prikkene er relativt store campingvogner. Men vi er fortsatt bare 3-400 meter over elven.

It’s time to show you a bit more than only house walls and we have left Aal Centrum in order to get you a birds view of Aal. And it haas alrealdy become rather steep, even if it possibly doesn’t look that way.  Underneath us lies Aal Camping and the small white specks are full sized campers!  But still we are only 900-1000 feet above the river.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Når jeg vender kameraet svakt nedover (for at dere skal slippe å se bare himmel) så ser det ikke bratt ut. Det er en illusjon! Her er det bratt!  Og dere kan legge merke til at dere nå kan se elven 10-12 km oppover dalen. Og enda skal vi et godt stykke opp . . .

When I turn my camera slightly downward, to save you from only seeing the sky, it doesn’t look that steep? That’s an illusion!  It is really steep! And please observe that you may now see the river for miles up the valley! And we have still a fair bit to go before we’re at the top.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og selvsagt sviktet solen oss i det avgjørende øyeblikk! Men nå er det bare rundt 50 meter til før vi er på toppen. Som dere ser har ting blitt merkbart mindre der nede, men så er vi også mer enn 800 meter over elven nå. Men jeg har en lite overraskelse helt til slutt –

And, oif course, the sun failed us at the last moment. But now there is only another  150 feet before we’re reaching the top. And you’ll observe that things have become noticably smaller down there? But then we are aproximately 2500 feet above the river by now.
And to conclude our tour of today, I have a small surprise for you –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Et panoramabilde tatt i stikk motsatt retning; dvs. vekk fra Hallingdal og rett inn i fjellheimen. Her ser vi et fjellområde som heter Vats, men som for størstedelen fortsatt tilhører Ål kommune. Det går bilveier inn i dette vakre området, men ellers er det mulig å gå turstier inn i området på egne ben . . .

A panorama shot i a direct opposite direction of Aal; i.e. away from ‘Hallingdal’ and the river and straight into a beautiful mountain area called ‘Vats’.  This area mostly belongs to the municipality of Aal!  And there are a number of mountain roads letting you drive your car into this beautiful mountain area. Alternatively there are a number of tracks where you may walk in most any direction you please . . .
(Compliments of SRB)

Hvis du ønsker å se mer fra Hallingdal (Se under)
If you want to see more of  ‘Hallingdal’, we’ve made other reports (Please look below)

Flå   (10 pics)
Geilo  (37 pics)
Gol    (27 pics )
Golsfjellet  (50 pics)
Golsfjellet (Winter)  (01 pics)
Hardangervidda   (15 pics)
Hol – Dagali  ( 11 pics)
Hol – Haugastøl  ( 04 pics)
Hol – Ustaoset  (10 pics)

or – Return to INDEX

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , | 13 Comments

To remind you – no 9

En gang tilbake  i 2013 publiserte vi en del panoramabilder fra Vestlandets hovedstad: Bergen! Og kanskje er det på tide å peke på den igjen?  Det kan ha kommet mange nye seere til vår blogg siden den gang!  Så mens du nå likevel er her:
Hold ‘shift’-knappen nede og trykk på link til ‘Bergen Panorama‘!
Da kan du bare trykke den vanlige X’en når du er ferdig og vips så er du tilbake på akkurat her!

Some time back in 2013 we published a number of panorama pictures from the capital of the West coast of Norway:  Bergen!
And since there may be a lot of new viewers to this blog over the last two years, it’s time to remind you of these pictures:
While you’re here:
Please hold the shift’-button down while you press the link to ‘Panorama Bergen!
Afterwards you may use the usual ‘X’ and be back here in a jiffy! Ore use the return link to
INDEX
(Compliments of PMR)

Posted in HORDALAND | Tagged , , , , , | 4 Comments

Nore & Uvdal

Jeg har jo på en måte presentert Nore & Uvdal tidligere all den tid jeg har laget en reportasje over fjellet og dessuten en fra Rødberg, men når jeg nå først reiser igjen dalføret – med kamera i hånd, –  så kan jeg jo ikke godt la være å ta bilder?OLYMPUS DIGITAL CAMERA
I have in some way presented you with ‘Nore & Uvdal’ previously, as I have published a photo report taking you across the mountain, and another from the settlement of ‘Rødberg‘, but travelling through the valley yet another time – camera in hand, – I canæ’v very well avoid taking pictures?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Nord for Rødberg møter vi en annen elv – Uvdalsåa – som altså renner inn i den større Numedalslågen rett sør for Rødberg.

Nortth of ‘Rødberg’ we meet another river – ‘Uvdalsåa’, – which runs int the larger river:
‘Numedalslaagen’ just south of ‘Rødberg’

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Foran oss kan vi se de ennå snødekte fjelltoppene tilhørende fjellmassivet ‘Imingefjell’

In front of us we may obsere the snow covered peaks of what belong to the mountain range called ‘Imingefjell’

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og Uvdalsåa følger oss trofast hele veien –
And the river ‘Uvdalsåa’ folllow us all the way –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi har kommet betydelig nærmere Imingefjell og de første toppene ligger praktisk talt rett over hodene våre –
We’ve have come substantially closer to ‘Imingefjell’ and the first peaks are just about on the top of us –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette er hvor hovedveien og Uvdal skiller lag og hvor veien klatrer ut av Uvdal og over fjellet mot ‘Geilo’ og ‘Hallingdal’.

This is where the main road separates from the valley of Uvdal and climbs out of the valley across the mountain plains on its way to ‘Geilo’ and ‘Hallingdal’.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Det kan være vanskelig å se dimensjonene i dette bildet, men fra der jeg står og ned til dalbunnen kan det være rundt 4-500 meter i høydeforskjell.

It may be a bit difficult to grasp the dimensions of the landscape in this picture, but from where I’m standing and down to the valley floor, it may be an elevation difference of approximately 12-1500 feet!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi har kommet opp på fjellplatået som ligger på omtrent 980 m.o.h og som dere kan se av vegatasjonen i terrenget, så er vi en tanke for tidlig ute. Det har vært en relativt kald Mai måned i Norge og her oppe er det fortsatt minusgrader om natten, men ‘påskestemning’ utover formiddagene. Men da er det ingen grunn til å ta flere bilder her oppe. Isteden henviser jeg til et par tidligere  publiserte fotoreportasjer:
Over fjellet
Dagali

(Compliments of SRB)

Return me to INDEX, please!

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , | 6 Comments

Quiet Evening at Home

Enkelte kvelder er spesielle! Etter en dag med solskinn kommer kveldsskyer, og med dem en viss usikkerhet: Kommer det til å regne i løpet av natten eller . . .OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Some evenings are special.  After a day of basking in sunshine comes the evening clouds.
And with them an uncertainty: Will it be raining during the night or what . . .?
(Compliments of SRB)

Return to INDEX

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , | 4 Comments

Råde – Karlshus

Et stykke syd for Rygge ligger kommunen Råde. Ingen veldig stor kommune, men – det bor 7 206 mennesker her fordelt på 118,7 kv.km. Kommunen har en rekke tettsteder som Missingmyr, Tomb, Oven, Grimstad, men de største tettstedene er vel Karlshus og Saltnes. Det siste stedet har vi allerede besøkt!

A bit south of Rygge lies the municipality of Raade. Not a very large municipality compared to others, but  – there are 7 206 people living here sharing 118,7 sq.km.
The municipality has a nuber of settlements like ‘Missingmyr’, ‘Tomb’, ‘Oven’, ‘Grimstad’, but the larger ones are probably ‘Karlshus’ and ‘Saltnes’.
The last one we have already visited!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi starter med et bilde fra Tomb kirke. Ja, den har vært vist før, men kanskje er det noen som ikke har fått det med seg? Tomb kirke ligger drøye 10km fra Karlshus som er kommunens administrasjonssenter.

We start off with a picture of the ‘Tomb church’, and – yes, we have presented this church before, but possibly there are some that haven’t seen it yet?  The ‘Tomb church’ lies approximately 6 miles from ‘Karlshus’ which is the municipal center of Raade.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Når vi ankommer Råde via Skråtorpveien, så er dette et av de første husene vi ser i Karlshus. Her finnes legekontor og litt til . . .

Arriv ing Karlshus via the Skraatorp Rd, this is one of the first houses we see of Karlshus.
Here is a doctors clinic and a bit more . . .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
For å gi dere et lite inntrykk av boligstandard i Råde så ruslet vi litt nedover E-verksveien hvor vi tok noen bilder. Et stykke nedover denne veien ligger også Karlshus skole.

To give you an inpression of the living qualities in Raade we walked a bit down the
E-verk Rd where we shot a few pictures. A bit further down this road lies the Karlshus school.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Som dere sikkert ser, så er det godt med plass for alle . . .
og det er slik vi liker det i Norge.
As you may surely observe, there’s plenty of space for everyone . . .
And that’s the way we like it here in Norway.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her ligger Råde Menighetssenter –
Here lies the Raade Parish Center –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og Råde bibliotek –
And the Raade Library –OLYMPUS DIGITAL CAMERA Og tvers over parkeringsplassen  – Rådhuset i Råde!
An straight across the parking lot – Raade City Hall!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Veien dere ser på dette bildet er en direkte vei til byen Fredrikstad. Naturlig nok skaper det en del trafikk og dermed også et grunnlag for en del mindre forretninger i et lite butikksenter langs veien.

The road you’re looking at is a direct road leading to the city of Fredrikstad.  Naturally this havel created a certain volume of traffic, thus also a basis for a number of businesses in a small collective business center along the road.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her ligger det lokale vertshuset med en liten pizza og kebab- restaurant ved siden av.
Here lies the local inn with a small pizza and kebab-restaurant close by.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her ved siden av biblioteket finner vi ‘Karlshusbakken Ungdomspark’, – et bidrag til ‘fysisk fostring’ av stedets barn/ungdom og – etter vår mening – et meget godt tiltak!

Here side by side with the local library we find ‘Karlshusbakken Youth Park'; –
a contribution to the idea of physical activity for the children and youths from this area!
In our modest opinion: A very sound investment!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Like ved siden av Karlshusbakken Ungdomspark er det bygget en egen aktivitetshall hvor ungdom med virketrang, isteden for å bli overlatt til seg selv, kan få utløp for mange av sine interesser, isteden for å bli overlatt til seg selv og tilfeldig påvirkning fra gaten!
(Noen har skjønt det! )

Very close to Karlshus Youth Park there has been built an ‘activity center’ where youth with an urge ‘to do something’ may find ways to purue their dreams and interests istead of beeing left to their own devices and possibly affected by ‘street environments’?
Somebody in Raade have really seen the problems! (Good work!)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ved utfartsveien fra Råde ligger Shell –
By the road leaving Raade lies Shell –
(Compliments of SRB)

Return me to INDEX

Og her slutter vår lille fotoreportasje denne gang! Lurer du på hvorfor det bare er 19 bilder isteden for 40-50? Og hvorfor det tilsynelatende er noe mindre tekst enn før? Fordi dere har bedt om det!
Vi skal ikke klage!  Og om vi skulle, så blir det IKKE til dere som faktisk lojalt slutter opp om det vi gjør, men snarere til alle dem som gjennom tiden har registrert seg som abonnenter (795), men som vi ikke har sett særlig mer til siden. Og siden de jo ikke er her, så hjelper det paradoksalt ikke stort å skrive dette heller.

This is where our little photo report ends today! Are wondering why it’s only 19 pictures when there are usually 40-50 pictures? And why there seems to be less text as well?
Because you’ve been asking for it!
We’re NOT complaining! And even if we were, it would not be addressed to you loyal followers who respond  to what we deliver every time. More to all those (795) that has registered as ‘followers’, of whom we have seen next to nothing ever since. And since they are evidently not present, there is not much use in writing this either?

Men det koster altså både tid og penger å lage en reportasje som denne.  Bare reise/fotografering tar vanligvis en hel dag. Dertil kommer bensin og litt mat!
Den neste dagen går med til redigering av bilder. Og på den 3dje dag skal reportasjen skrives, editeres, oversettes, før den til slutt publiseres.

But – to make a photo report the way we do does cost time and money (Believe it or not!)
Only travelling and photography normally takes a full day. In addition gasoline and a bite to eat. The following day is used for editing pictures and on the 3rd day the texts are about to be written, edited and translated into English and finally published.

Jeg må understreke at vi ikke har noen former for inntekt på det som gjøres. Kun personlige utgifter  på et par tusenlapper pr reportasje!  Eneste parameter for om dette skal fortsette er altså den responsen vi får på det vi gjør! Så vi har tent et lite ‘blått lys’ . . .

I’ll have to stress the fact the we have no revenues – none whatever – on these photo reports. Only personal expenditures which run into $ 250-300 pr photo report!
Our only parameter judging whether to go on or abolish the whole thing is the response we receive on what we do! So this is to let you all know that  a small blue warning light has been hoised!

 

 

 

Posted in ØSTFOLD | Tagged , , , , , , | 17 Comments