Vei i vellinga !

Tunnelboremaskin_Nye_Ulriken_DSC05001Idag viser vi noe som bare indirekte har med ‘natur’ å gjøre, og noen vil kanskje si at den absolutt ikke har noe med natur å gjøre i det hele tatt?  Og selv om dette har visse lihetstrekk med en hjemvendt ‘rom-kapsel’, så har vi ikke begynt med romfart i Norge!

Today we’ll show you something the only indirectly touches on ‘nature’, and some would undoubtedly say it has no bearing on nature what-so-ever. And even if this might resemble a returned space capsule, we have not started with ‘space travel’ in Norway!

Dette er en borekrone som brukes til å bore seg gjennom massivt fjell under veibygging. Den har en diameter på hele 9,3 meter og monteres på en maskin som er 125 meter lang og veier 1800 tonn!!!  Det forlyder at man uten videre kan anlegge to kjørebaner i hullet som oppstår! En kjempe av en maskin! Men det blir altså sikke særlig mye natur . . .

This actually sort of a ‘drill bit’ even if it’s a rather large one! Used to drilling through mountains creating road tunnels. It has a total diameter of 9,3 meters and will be mounted on a machine 125 meters long weighing a total of 1800 tons! It’s said the wer may easily construct a two fil road in the hole it leaves behind! A giant machine! But it’s not much ‘nature’.

Syntes du denne borekrona med diameter 9,3 meter var enorm? Da kan jeg opplyse deg at det finnes  borekroner som er nøyaktig dobbelt så store (19 meter!)

Did you think this ‘drill bit’ was enormous? Let me tell you tha there are those twice the size (diameter 19 meters!)
(Compliments of SUL)

Please return me to INDEX

Posted in HORDALAND | Tagged , , , , , , , , | 4 Comments

Hardanger – Utne

Utne i Ullensvang kommune er et vakkert lite fergested som ligger ytterst mot nord på Folgefonnhalvøya, og her reiser tusenvis av turister hvert år med fergen over til Kvanndal.
Da bildet ble tatt ble det foretatt oppussingsarbeidet på Utne kirke, men den ligger altså delvis skjult bak det store treet til venstre i bildet. Kirken ble forøvrig bygget i 1895 og er bygget som en langkirke i tre og har plass til 360 mennesker. Her ute på Utne bor det ca 160 mennesker fast!

Utne, located in the municipality of Ullensvang, is a beautiful little ferry port and lies on the northernmost tip of the Folgefonna peninsula. From here thousands of tourists every year take the ferry across to Kvanndal.
When this picture was taken, the Utne church was undergoing repairs, but you may see it partly hidden behind the trees to the left in this picture. This church, by the way, was built as a long church in 1895 and seats 360 people. Utne has a population of 160 people!
Utne_1F3A3605På Utne ligger også ‘Hardanger Folkemuseum‘ helt ut mot Utnefjorden.
Utne_1F3A3608At Utne we also find the ‘Hardanger Folkemuseum‘ facing the Utne fjord

Utne_Hotel_1F3A3650Utne Hotel er et av de eldste hoteller i vårt land. Det åpnet allerede i 1722 !!!
The Utne Hotel is actually one of the oldest hotels in our country. It was opened in 1722 !
(Compliments of SUL)

Please return me to INDEX

Posted in HORDALAND | Tagged , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

We Salute !

Først vil vi rette en varm takk til de mange amatørfotografene som har sendt oss bilder  fra sine respektive hjemsteder rundt i landet.  Deres bidrag har vært (og er) viktige fordi vi umulig kan reise til hver minste krok av vårt langstrakte land. Og ved at dyktige amatørfotografer støtter oss med bilder, kan vi bygge denne landsomfattende foto-basen langt raskere enn ellers.

Faktum er at vi håper langt flere av dere kan sende oss bilder fra deres respektive hjemsteder rundt i landet? Send en mail til ‘post@roby’ og fortell oss hvilket område det føles naturlig å dekke, samt noen ord om kamera/optikk, så vil dere motta utførlige opplysninger om hva/hvordan vi går videre.

Skal vi kunne gjøre oss håp om å nå 10 000 bilder, så trenger vi litt hjelp!

Det sitter mange dyktige amatørfotografer der ute som ikke aner noe om denne bloggen! Om du derfor kjenner noen som du tror kunne være interessert,- noen som er dyktige med sitt kamera, så setter vi stor pris på om du tipser vedkommende, eller om du tipser oss? (Slik at vi kan ta kontakt!)

Vennligst returner meg til  INDEX

Image | Posted on by | 3 Comments

Skedsmo – Walking Lillestroem

Idag er Lillestrøm den nærmeste nabobyen til Oslo. Fordelen sammenlignet med andre nærliggnde nabobyer er kanskje at Lillestrøm har godt med arealer og ligger dessuten bare 25-30 km fra landets hovedflyplass som paradoksalt nok heter ‘Oslo Lufthavn – Gardermoen’.

Today the city of Lillestroem is the closest neighbouring city to Oslo. The advantage compared to other closely located cities is perhaps that ‘Lillestroem’ has plenty of room for expansion and is furthermore located only 25-30 kilometres from Norway’s main airport, which paradoxically is named ‘Oslo Airport – Gardermoen.
Det ser ut til å bli en fin dag, og vi skal ta en omfattende spasertur rundt i byen og omkringliggende områder. Underveis skal jeg forsøke å fortelle dere litt om Lillestrøm, men uten å komme i konflikt med reglene rundt dette med reklame.
Byen Lillestrøm er administrasjonssenter for storkommunen Skedsmo! Skedsmo omfattes av  77 kv.km og en befolkning i overkant av 51 000 mennesker, men tar vi med tilstøtende områder, så blir det laaangt mer enn det! Vi starter her på den sentrale buss terminalen!

It looks to be one fine day, and we’ll be taking a walk around the city center as well as ajoining areas. Underway I’ll try to tell you a bit about the city of Lillestroem without getting into conflict with the rules governing the aspects around commercial advertising.
The city of Lillestroem is the administration center of the larger municipality of ‘Skedsmo’, including 77 sq.km’s and a population well above 51 000 people. If we count in ajoining areas close by, it’s gonna be much much more than that! We’ll be starting our walk here at the central bus terminal!
Solen står dessverre ikke helt optimalt på himmelen riktig ennå.
Et tips:  På denne turen kan det være en god ide å ha et kart over Lillestrøm
liggende under? Det vil gjøre det lettere å orientere seg i landskapet!

Unfortunately the sun hasn’t reach an ideal position just yet . . .
A tip for the trip: It would most ceertainly benefit you to have a map of the city handy?
That way it becomes much easier to orientate yourself as we proceed?
Her på grensen mot Strømmen (som vi nettopp har vist dere) ligger ‘Romerike Helsebyggsom inneholder en rekke apoteker og tilbydere av helsetjenester.

Here on the boarderline towards ‘Stroemmen‘ (which we have just been presented to you) lies the ‘Romerike Health Building‘ which contains a number of  farmacies as well as a number of other health cliniques/services.
Her ligger Rådhuset i Skedsmo kommune, omgitt av en park som grenser mot Nitelva.
Here lies the City Hall of the municipality of Skedsmo engulfed by a park streching down to the banks of the river ‘Nitelva’.
På den andre siden av Amund Hellandsgate. ligger et sentralt boligstrøk.
Across the street: ‘Amund Hellands gate’ lies a centrally located residental area.
Her ligger også Nedre Romerike Tinghus.
This is where we find the ‘Lower Romerike Court’.
(It doesn’t look like there’s any info in English )
og den nye ‘Romerike Politistasjon’ –
– and the new ‘Romerike Police Station’ –
Et litt uvanlig bygg avtegner seg i horisonten. Det er administrasjonsbygget til ‘Felleskjøpet Agri’.
A somewhat unusual building appears on our horizon: It’s the administration bldg. of ‘Felleskjoepet – Agri’.
Til venstre ser vi store boligblokker med leiligheter.
To our left we observe large apartment blocks.
Men omsider kommer vi frem til administrasjonsbygget til Felleskjøpet – Agri, og  – her er det klart noen som har greie på landbruk og grønne vekster. Og dagens første ‘selfie’ var et faktum! :-)

After a while we reeached the administration bldg. of Felleskjoepet-Agri, and – evidently somebody here knows one or two things about agriculture and green plants.
And the first ‘selfie’ of the day became ‘a done deal’! :-)
Tvers over veien hadde dagligvare-giganten Coop etablert seg med et stort utsalg for Coop Obs.
Across the road the grocery giant Coop had established an outlet for ‘Coop Obs’.
Her lukter det ‘gammel bensinstasjon’? Idag kan du få utført bilvask med ‘litt attåt’ her.
It smells of ‘old gasoline station’? Today you may have your car washed inside out here.
Og hvis det var bensin du ønsket, så er det bare 50 meter til neste stasjon –
And if it was really gasoline you wished for, there’s only 50 yards up road for the next one!
Vi kaster et lite blikk inn Torvgaten idet vi stryker forbi –
We throw a glance into the ‘Torvgaten’  walking past –
Og her i enden av Nittedalsgata finner vi en av de eldste skolene i Lillestrøm: Volla Folkehøgskole!

And here at the end of ‘Nittedalsgt.’ we find one of the oldest schools in Lillestroem:
Volla High School)
Skolen ligger med front mot ‘Vollaparken’.
The school faces the Volla Park.
Vi kaster et blikk inn i Selboesgt. idet vi går forbi.
Throwing a glance into the ‘Selboe streeet’ walking past . . .

Nittedalsgata fører inn i sentrum av Lillestrøm.
‘The ‘Nittedalsgt.’ lead directly into the city center of Lillestroem.
Husene ligger tett i denne delen av byen og nærmer seg nok en brannmanns mareritt, men miljøet er hyggelig og blomster finnes i massevis.

The houses are lying pretty close in this part of the city and must be close to ‘a firemans nightmare’, but the environment is nice and flowers plentiful.
En kikk inn i Brandvoldgaten idet vi passerer –
A glance into the Brandvoldgate’ as we pass by –
Egentlig er jo dette et boligstrøk, men kanskje lar det seg gjøre å selge elektriske sykler her?
Actually this is a residental area, but it may be possible to sell electric bicycles here . . ?

Nå har vi nesten kommet tilbake i selve bysenteret og her er det dagligvarekjeden REMA 1000 som har okkupert 1. etasje i en boligblokk.

Now we’re just about back in the city center and this time it’s the grocery chain
REMA 1000 that has occupied the ground floor of an apartment building –
Her krysser Nittedalsveien en annen hovedgate: Adolph Tiedemandsgt. som også er fylkesvei 381. Litt oppe i gaten ser vi Lillestrøm kirke!

Here the ‘Nittedalsveien’ crosses another main road: ‘Adolph Tiedemandsgate’ which is also the county road no 381. A bit up the street we may observe the tower of ‘Lillestroem church.
Et sideblikk inn ‘Teatergaten’ idet vi passerer. Det koselige gule huset var til salgs da vi passerte, men er antagelig solgt for lenge siden nå.

A side glance into the ‘Theatre Street’ as we passed. By the way, that nice yellow house were for sale as we passed, but are most likely sold by now.
Vi har kommet nærmere Lillestrøm kirke. Den er fra 1935 og bygget i den gamle basilika-stilen. Kirken har plass til 600 besøkende!

We havwe gotten closer to the ‘Lillestroem church, which is a brick church in basilica style built in 1935. The church seats 600 people.
Vi befinner oss nå i den øvre del av Storgt. og her er det boligstrøk med mange boligblokker.

We’re in the upper part of ‘Storgt.’ and  this area is a residental area with a number of apartment buildings.
Her i Storgt. finner vi også Best Western Fagerborg Hotel.
Hwere in ‘Storgaten’ we also find the Best Western Fagerborg Hotel.
Her en apartment-blokk i Storgaten. Bak denne ligger forøvrig Lillestrøm vg. skole men vi skal en litt annen vei . . .

Here an apartment building in ‘Storgaten’ and behind it lies ‘Lillestroem High school
(no information in English), but we are headed in another direction . . .
Vi svinger inn i et utpreget boligstrøk og vekk fra byens hovedgater.
We’re turning away from the main streets and into a quiet residental area.
Vi er nå på vcei ned Romeriksgaten –
We’re enroute down ‘Romeriksgaten’ –
Et lite sideblikk inn ‘Brøtergata’.
A side glance into ‘Broetergata’.
Tilbake i Romeriksgata, ser vi et stille og rolig boligstrøk . . .
Back in ‘Romeriksgata’ we may observe a very quiet an nice looking residental area.
Helt i enden av gaten ligger St. Magnus Katolske kirke.
At the very end of the street lies the St. Magnus Catholic Church.
Vi har kommet ut på en annen av Lillestrøms hovedgater:
‘Alexander Kiellandsgate’.

We have arrived at another of the main streets in ‘Lillestroem’: Alexander Kiellandsgate’.
Alex. Kiellandsgt. leder ut av byen og direkte til Åråsen Stadion som er hjemmebanen til Lillestrøms ‘Kanarifugler’, men siden vi er til fots så er det ikke sikkert vi kommer over gaten der oppe, men vi gjør et forsøk . . .

Alex. Kiellandsgt. leads of of the city and right on to the ‘Aaraasen Stadion’ which is the home ground for the local football team: Nicknamed ‘The Yellow Canaries of Lillestroem’, but since we are on foot, it’s not by any means certain that we’ll be able to cross the street up there . . .
På begge sider av Alex. Kiellandsgt. ligger store apartment-blokker –
On both sides of the Alex.Kiellandsgt. lies larget apartment-buildings.
Tilbaketrukket fra veien ligger også en liten lekeplass for de yngste, men det er alltid voksne til stede.
A way back from the road there is a small playground for the youngest among us, always administered by grown-ups.
Blomster-arrangement markerer innkjøringen til Lillestrøm.
Flower-arrangement marks the road into Lillestroem.
Her ligger en av de største bilforretningene i Lillestrøm: Volvo – Bilia.
Men siden hovedveien representerer en hindring for en fotgjenger, så velger jeg en litt annen retning . . .

Here lies one of the largest car dealers in the area: Volvo-Bilia. But since the main road represents a small problem to pedestrians, we’re choosing a different route  . . .
Her er vi inne i et koselig boligstrøk på østsiden av jernbanesporet: ‘Lundsalleen’.
Here we have entered a nice residental area east of the railway tracks: ‘Lundsalleen’.
Her finnes en del relativt nye boligblokker, men mest eneboliger . . .
Here we find a number of relatively new looking apartment buildings, but mostly villas . . .
Her et glimt fra Asakveien; et rolig og hyggelig område.
Here a scene from ‘Asakveien’; a nice and quiet area.
I dette området snublet jeg også over noen barn som hade opprettet butikk i porten inn til familens eiendom. Der solgte de kaldt drikke til forbipasserende :-)  Og jeg var jo fristet til å ta et bilde, men – man skal være forsiktig med å fotografere små barn man ikke kjenner i Norge. Så dessverre –

In this area I stumbled upon a small group of children havin estabished a small shop selling refreshments from the gate to their property. I was tempted to take a picture of this industrial enterprise :-) , but in Norway you ought to be careful photographing children that you do not know. So – sorry!Vi er nå tilbake i selve Lillestrøm og har igjen krysset jernbanen.
We’re back in the city itself and have again crossed the railway tracks.

Den  store hvite bygningen tilhører den ‘statlige kriminalomsorgen‘ som nå har flyttet sitt hovedkontor til nettopp Lillestrøm.

The large white building is the head office of the ‘public criminal correctional services‘ which has now moved to the city of Lillestroem.
Egentlig ligger denne boligblokken i forlengelsen av Nittedalsgaten, men her er det mange gater som skifter navn.

Actually this apartment block is located in the extension of ‘Nittedalsgate’, but at this point in the city many streets seem to change names . . .
En boligblokk bygget i en litt eldre stil enn hva som er vanlig idag.
A nice apartment building, built in a style apart from what’s usual today.
Tvers over veien finner vi kontorene til den lokale Mercedes-forhandleren.
Across the road we find the offices of the local Mercedes dealer.
Inn mot Lillestrøm torv er det anlagt en liten ‘gågate’ gjennom Nittedalsgaten, men dessverre ligger den på denne tiden i ganske mørk skygge.

In towards the ‘Lillestroem market place’ there has been established a small ‘pedestrian only-zone’, but this time of the day it unfortunately rests in heavy shadows.
Men før vi går inn på torvet må jeg dra deres oppmerksomhet mot dette noe spesielle taket? Jeg vet ikke om takterrassen er et felleseie, eller om den hører til leiligheten under, men her er det åpenbart noe ganske spesielt på dette taket?

But before entering the market place, I’ll have to draw your attention to this particular roof? I don’t really know whether the top terrace is a public domain, shared by other residents, or whether it belongs solely to the apartment underneath, but at any rate it looks rather special?
Et oversiktsbilde over hva kalles ‘Rudolfs Plass’ i Lillestrøm.
A panorama over what’s called ‘Rudolf’s Square’ here in the city of Lillestroem.
Et bilde tatt ned Solheimsgaten  mot Jernbanestasjonen og Nitelva.
A shot taken down the ‘Solheimsgate’ in the direction of the Railaway station and ‘Nitelva’.
Et siste bilde av Kriminalomsorgen før vi går inn i skyggene mot Lillestrøm Torg.
A last picture of the Public Correctional Facilites’ before entering the shadows towards the Lillestroem Marketplace.
Til høyre en del fortauskafeer som foreløpig er dårlig besøkt, men med solen kommer også gjestene.  Til venstre en kombinert frilufts-scene kombinert med et kunstig fossefall.

To your right a number of ‘open air servings’ resting in the shadows, so far sparsely visited, but with the sun comes the guests. To your left an open air scene in combiation with an artificial waterfall.
Det er en nydelig høstdag på Lillestrøm Torg.
It’s a beautiful day of fall at the Lillestroem market place.
Her ser vi bedre hovedinngangen til varehuset ‘Lilletrøm Torg’.
Here we may better observe the main entrance to the shopping mall called
Lillestroem Market Place which also includes the square outside!
Det ble en lang og ganske varm dag! Her måtte jeg faktisk ta meg en liten forfriskning.

It became a rather long and warm day! Here I had to stop for refreshments!
Vi er tilbake i nedre del av Storgaten. Som dere ser er det en ‘gå-sone’! Men idag er det mandag formiddag og ikke alt for mange ute ennå.
We’re back into the lower parts of ‘Storgaten’. And as you may observe: A pedestrian zone!
But today is an early Monday morning, and therefore not too many people around – yet!
Som sagt, det er fortsatt ganske tidlig på formiddagen, men de som stikker innom dette stedet vil huske det en stund!

As said, it’s still rather early in the day, but those that do visit this place is likely to remember it for some time!
Et gatebilde fra den absolutt nedre del av Storgaten i Lillestrøm.
A street picture from the absolute lower side of ‘Storgaten’ in Lillestroem.
Et bilde inn ‘Kirkegaten’ i den absolutt nedre del av byen.
A shot into ‘Kirkegaten’ in  the absolute lower part of the city.

Høstens farger har fått overtaket også hos bygartneren!
The colors of fall have gotten the upper hand – also with the city gardener.
Vi er i ferd med av avslutte var fulle sirkel av Lillestrøm. Vår tur startet utenfor Jernbanestasjonen og bussterminalen og nå ser vi silhuetten av jernbanestasjonen til venstre!

We’re about to complete a full circle of ‘Lillestroem’. Our walk startede out in front of the Railaway station and the bus terminal, and now the silhouette of the Railway station is visible to our left.
Utenfor Akershus Kunstsenter står et par vakre skulpturer som vi lar stå som en siste hilsen fra byen Lillestrøm. Denne heter ‘Kona ved vannposten’ og ble laget av kunstneren Tore Bjørn Skjølsvik i 2014. Skjenket til byen som en gave fra det private næringsliv.

Outside of the ‘Akershus Art Center’ we find a couple of beautiful sculptures which we’ll remember as a last greeting from the city of Lillestroem. This one is named ‘The Woman at the Water pump and was made by the sculptor Tore Bjørn Skjølsvik in 2014. The sculpture was given as a gift to the city from private enterprises in the city.

En anne gave til byen er skulpturen ( laget av samme kunstner) av ‘Sagarbeideren’ fra 2007. Også den plassert på samme sted.

Another gift to the city is the sculpture (made by the very same sculptor) of
‘The Saw Mill Worker’ from 2007. Also placed in the same location.
Her nede starter egentlig ‘AdolphTiedemandsgaten’, men siden vi har vist dere mesteparten av denne gaten før (Dere ser Lillestrøm kirke langst bak) så lar vi turen avsluttes her nede.

Here is actually the start of the ‘Adolph Tiedemands gate’, but since we have presented you with this street earlier (You may discover Lillestroem church in the far back of the picture) we’ll leave you with this.
Helt til slutt – Lillestrøm Jernbanestasjon – og mitt tog bak til hverdagen.
Jeg håper jo at dere fikk et best mulig inntrykk av Lillestrøm, men heldigvis er det jo nå mulig å se vandringen om igjen så ofte dere vil – både med og uten kart over byen?
Det blir dessverre litt lite ‘grønt’ i slike by-reportasjer, men byer er også en del av Norge!

And at the very last: Lillestroem Railway station – and my train back to reality :-)
I can only hope that you got a solid impression of the city of Lillestroem (anno 2015), but fortunately you may study this report as often as you like – with or without maps from the city?!
Unfortunately such city reports will include less ‘green’ than other reports, but our cities are also a part of Norway.
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

 

 

 

Posted in AKERSHUS | Tagged , , , , , , , | 4 Comments

Hardanger – Sørfjorden

Sørfjorden_1F3A9202Sørfjorden er med sine 38 km den lengste armen av Hardangerfjorden! I bunnen ligger det tidligere industrisamfunnet Odda.
Odda er egen kommune og inkluderer et areal på 1 615,9 kv.km og en befolkning på 6 952 mennesker.

‘Soerfjorden‘ is, with its 38 kilometres by far the longest side arm of the renowned ‘Hardanger fjord’. Atr the very bottom lies the industrial center of  ‘Odda’.
Odda is a municipality of its own, including 1 615,9 sq. km and a population of
6 952 people!
(Compliments of SUL)

Please return me to INDEX

 

Posted in HORDALAND | Tagged , , , , , , , , , , | 1 Comment

Skedsmo – Strømmen

Strømmen var engang et ganske lite og ubetydelig sted mellom Lillestrøm og Lørenskog, men – tidene forandrer seg. Strømmen har idag mer eller mindre vokst sammen med Fjellhamar og det er mye som tyder på at de med tiden vil vokse sammen med Lillestrøm
på den ene siden og  Lørenskog på den andre! Og tar vi med en del andre tettbebygde områder, så kan dette bli en  ganske stor drabantby til Oslo med betydelig kortere vei til landets hovedflyplass. Men – la oss spasere en tur sammen i dette området?

Strloemmen used to be a very small place located between the city of Lillestroem one one side and the municipality of Loerenskog on the other. Today ‘Stroemmen’ has more or less grown together with the district of ‘Fjellhamar’ and there are indications pointing towards a future merging with  ‘Lillestroem’ as well as ‘Loerenskog’. If we include a few other densely populated areas, we might see the start of a major city much closer to the main airport in Norway than Oslo. But – let’s take a walk toghether through this area?

En by med respekt for seg selv har selvsagt et fotballag og en hjemmebane?
Og her holder Strømmen IF til !

A respectable city needs to have a football team of its own and a ‘home ground’, and this is where ‘Stroemmen IF’ resides.
Og en ekstra treningsbane er selvsagt nødvendig.
And an extra traing field is, of course, necessary –
Et antall moderne boligblokker på høyden og med utsikt mot banen, men jeg tror ikke de kan se så veldig mye . . .

A number of modern apartment buildings overlooking the field, but I honestly don’t think they see all that much –
La oss isteden fortsette vår lille vandring innover mot bykjernen. Dette er en gjennomfartsvei som heter ‘Strømsveien’.

Instead let’s proceed towards the city center? This is a throughway called ‘Stroemsveien’.

Det er ingen tvil om hva denne karen selger, men helt pent er det vel ikke . . .?
There’s no doubt what this guy is selling, but really – it doesn’t look very nice?
Jeg har aldri hørt om et kirkesamfunn som heter ‘Sentrum Kirken’, men det sies jo at det å drive et kirkesamfunn i disse dager er god forretning?

I’ve never heard about a church called ‘Sentrum Church’, but whispers indicate that starting a religious congregation is a solid business these days – ?
Jeg passerte plutselig en frodig liten hage hvor junior øyensynlig hadde bygget seg sin egen lille leilighet.

I passed a lush little garden where junior evidentlig had built himself his own little apartment.
Det virket også som om de var aktive innen ‘gjenvinning’? :-)
They also seemed to be strong on recykling?  :-)
Og her ser det ut til at vi får den første kontakt med utkanten av selve Strømmen som har vokst betydelig siden jeg var her sist.

And here it seems that we will be getting our first direct contakt with the city of Stroemmen which has grown in size since I was here last.
Her følger en del gatebilder som egentlig ikke trenger mye kommentar ut over selve bildet, men vi kommer i hovedsak til å følge ‘Strømsveien’ gjennom byen sånn i første omgang –

Here a number of Street pictures will follow; pictures that need no comment other than the picture itself, but mainly we’ll be folowing the throughfare ‘Stroemsveien’ through the city for the time being . . .


Nå har vi kommet til ‘Olaussengården’ som ligger i krysset mellom Strømsveien og Stasjonsveien i sentrum av Strømmen. Her ser vi ned Stasjonsveien, men skal fortsette Strømsveien til høyre –

Now we have reached the ‘Olaussen Bldg. located to the intersection between ‘Stroemsveien’ and ‘Stasjonsveien’ (The Station Rd). We are looking down the ‘Stasjonsvei but will be proceeding down ‘Stroemsveien’ to our right –
Vi fortsetter bortover Strømsveien og passereer moderne boligblokker . . Proceeding along ‘Stroemsveien’ and pass a number of modern apartment buildings.
På begge sider av veien –
Both sides of the road –

Vi nærmer oss ‘enden på byen’ (men ikke helt) . . .
We’re approaching ‘the end of the city’ (But not quite ) . . .
Her har jeg tatt en liten avstikker for å la dere få et lite inntrykk av hvordan boligstrøkene i Strømmen ser ut. Her er vi i Lerdalsveien/Lerdalskroken!

Here I’ve taken a small detour to lwet you look at a residental area of Stroemmen. Here we’re looking at ‘Lerdalsveien’/’Lerdalskroken’ !
Da er vi tilbake på Strømsveien –
Then we are back on ‘Stroemsveien’ –
Her ligger bl.a. ‘Folkets Hus’ i Strømmen. Her finnes kino og bibliotek samt lokaler for utleie m.v.

Here ‘Folkets Hus’; a building including cinema, library and facilities for large arrangements, rental etc.
Igjen et lite sideblikk opp Nygt. som går inn i et utpreget boligstrøk –
Again a side glance up ‘Nygt.’ which runs into a typical residental area –
I dette området finner vi også ‘Akershus Museet’
In this area we find the ‘Akershus Museum’ –
Unfortunately nobody seems particularly interested translating anything written under the above link into English? They don’t seem to expect neither tourists nor refugees in this part of our country. (Sorry!)

Men det finnes en minnestein her. Og siden det ikke var en skulptur å se, så måtte man lese. Jeg skal ikke gå i detaljer, for som dere kan se er steinen ‘fullskrevet’, men dette er altså en bauta til minne om en professor i sosialøkonomi ved navn Trygve Magnus Haavelmo.

But there is a memorial here. And since there was no sculpture in sight, we had to read!
I won’t go into details, ’cause as you may observe, the stone is fully covered with information, but this is a memorial in honor of a professor in social economics named
Trygve Magnus Haavelmo.
Her, tvers over gaten fra museet, ligger Strømmen Sparebank.
Here, across the street from the Akershus Museum, lies the office of ‘Stroemmen Savings Bank!
Her ligger ‘Damhaugkvartalet’ med et stort antall moderne leiligheter.
Here lies the ‘Damhaug Quarter’ with a large number of modern apartments.

Og tvers over veien ligger Frydenlund-kvartalet hvor det også er flott å bo.
And directly across the street lies the ‘Frydenlund Quarter’, which is also a nice place to live.
Blomster pynter opp i bybildet. Disse sto rett utenfor Akershus Museum.
Flowers decorate the city. These I found just outside of the Akershus Museum.
Her fortsetter Strømsveien ned til Lillestrøm, men vi tar en liten omvei –
Here ‘Stroemsveien’ continues on its way towards ‘Lillestroem’, but we’ll be taking a small detour-

Herfra har vi en  ganske bra utsikt til Strømmen Storsenter som faktisk er Norges største kjøpesenter med over 200 forskjellige butikker!

From here we have a pretty good view to the shopping mall: Stroemmen Storsenter which happens to be the largest shopping mall in Norway with more than 200 different shops!
Her er vi ‘Støperigaten i Strømmen, fremdeles nær innpå Strømmen Storsenter.
Here we are standing in ‘Stoeperigaten’, still close to the ‘Stroemmen Storsenter’.
Her passerer vi ‘Egon Restaurant’ med sin friluftsservering. Det er fortsatt mulig å sitte ute . . .

Here we’re passing the ‘Restaurant Egon’ with its open air serving, and it’s still possible to get served outside . . .

Her er en av flere innganger til Strømmen Storsenter.
Here is one of many entrances to Stroemmen Stortsenter.
Og populære ‘Peppes Pizza’ er selvsagt ikke langt unna –
And the popular ‘Peppes Piza’ is , of course’ not far away –
Vi har nå kommet ut i ‘Stasjonsgaten’ som fører ned til Jernbanestasjonen i Strømmen. Til høyre ser vi igjen Strømmen Storsenter og får et bedre inntrykk av størrelsen –

We have returnes into ‘Stasjonsgaten’ which leads to the local railway station. To our right we may set an impression of the actual size of ‘Stroemmen Storsenter’.
Her er inngangen fra Stasjonsveien –
Here the enterance from the ‘Station Rd. –
Et kvikt bilde i motsatt retning – opp Stasjonsveien.
A quick shot in the opposite direction – ‘up the Station Rd’.
Dette er stedet hvor man finner NAV i Strømmen (hvis man trenger dem)
This is where you find the NAV-people in Strommen (if needed)
Ganske nylig åpnet en ny vei i Strømmen:  ‘Sagbruksveien’ leder mesteparten av trafikken forbi selve bykjernen i Strømmen.

Just recently a new road was opened in Stroemmen: ‘Sagbruksveien’ (Trans.: Saw Mill Rd)
leads the lareger volume of traffic past the city center in Stroemmen.
Og på den andre siden ligge den tidligere omtalte Jernbanestasjonen. Herfra når man Oslo på snaue 20 minutter og Lillestrøm på under 8 min.!

And on the other side of this new road lies the earlier mentioned Railway Station. From here it’s possible to reach Oslo City center in 20 minutes and likewise  the city of Lillestroem in something like 8 minutes.
Og så finnes det en Jernbanepark. Ikke store greiene, men et sted man kan sitte ned og la roen senke seg . . .

And there is a Railway Park’. Not much, by all means, but a place where you may sit down for a while . . .
Igjen finner vi utfartsveien mot Lillestrøm. Her er det bygget store leiligheter i kombinasjon med en dagligvarekjede (Coop).

Again we meet up with the main road leading towards the city of ‘Lillestroem’. Here large apartments have been built in combination with facilities for a large grocery chain (Coop)
Bypreget har forlatt oss og vi ser at det har blitt mer et villastrøk litt tilbaketrukket fra hovedveien.

The marks of a city has more or less left us and changed into a surburban area with villas with gardens.
Høstfargene har umerkelig sneket seg inn i bildene våre. Det er ikke så lenge igjen nå!
The colors of fall have noticable invaded our pictures. It’s not long now!
I dette området finner vi Strømmen kirke! Strømmen kirke er en steinkirke i ny-romansk stil oppført i 1929 med plass til ca 330 mennesker.

In this area we find the ‘Stroemmen church’! Stroemmen church’ is a long-church in a new-roman style, erected in stone in 1929 and seats 330 people.

 ikke langt derfra finner vi ‘Sagdalen skole’.

Not far from the church lies the ‘Sagdalen School’.
Og tvers over veien fra Sagdalen – Frydenlund Skole & Ressurssenter.
And just across the road from Sagdalen -‘Frydenlund School & Resource Center’.
Også snublet jeg over dette huset. Privatbolig! Og derfor sier jeg ikke så mye om beliggenhet etc, men jeg fikk en sterk følelse av at dette var et meget spesielt hus på flere enn èn måte!

And then I stubled across this beautiful private dwelling. Why I don’t tell you too much about location and such, but I got a very streong feeling that this was a very special house way out of the ordinary in more ways than one!?
Her en typisk boligblokk fra Strømmen.
Here a typical apartment building from Stroemmen.
Her oppe ligger også ‘Idrettens Hus’ i Strømmen.
Up here lies also ‘Idrettens Hus’ (Trans. The House of Sport’)  in Stroemmen.
Her er et typisk boligstrøk fra Strømmen.
Here a typical residental area from Stroemmen.

Her ligger også Adventistkirken i Strømmen! Ventet du et spir?
(Jeg også! :-)   )

Here lies also the Adventist church in Stroemmen!  Did you expect a spire? ( Me too!  :-)  )
Vi avslutter denne reportasjen med et bilde av ‘Strømlingen‘!  Hvem er det?
Ingen!  Men det er en kollektiv æresbevisning som kan gis til alle innbyggere av Strømmen som på en eller annen har gjort seg fortjent til en anerkjennelse for sitt arbeid for Strømmen og samfunnet tilnyttet stedet. (Og jeg tror ikke denne reportasjen helt kvalifiserer?  :-)  ) Dessuten bor jeg ikke på Strømmen!

We conclude this report with a picture of ‘Stroemlingen’!  Who’s that?  Nobody!
It’s a sculpture; a collectiv honnor awarded once a year to a person or an organization that has done something special for the community related to the city of Stroemmen.
(And somehow I don’t think this report qualify? :-)
Besides – I’m not a resident of Stroemmen!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

Posted in AKERSHUS | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments

No Regrets !

Himmelen gulnet plutselig i kveld. Jeg kikket opp, men så et relativt solid skylag. Skulle jeg gjøre et forsøk på å ta noen bilder, eller ville solen bare forsvinne bak stadig tykkere skybanker?  Jeg bestemte meg i løpet av et sekund og styrtet ut med kamera i hånden . . .
Og jeg angrer ikkle et sekund på avgjørelsen!

The sky suddenly became kind of yellowish tonight! I looked up into the sky, but observed a relatively thick layer of clouds overhead.  Should I try to take a few photos, or would the sun simply disappear behind ever thicker cloudbanks? In seconds I made up my mind and rushed out, camera in hand . . .
And I don’t regret my decision for a second!
Og gjett om jeg var heldig! Et ekstremvær på vestkysten påvirket skylaget på en måte jeg aldri hadde tenkt meg muligheten av. Og i løpet av 10 minutter tok jeg nærmere 50 bilder,
og her er noen av dem!

And guess if I turned the lucky one!  An extreme weather system on our west coast influenced our sky in a way I hadn’t thought possible, and inside 10 minutes I shot close to 50 pictures!  Here is some of them!Som dere kan se av horisonter, så skyter jeg bilder i alle himmelretninger. Det spiller liten rolle. Alt er fantastisk!

As you may se from the horizons, I’m shooting in all directions and it doesn’t much matter.
It’s all fantastic!
Og vet dere, – det beste ved kvelden var at skysystemet ikke forsvant, for da kvelden kom idag så var det bare å fortsette å fotografere. Og her er noen av bildene fra i kveld:

And do you know what?  It didn’t go away!  When the evening came today, the cloud system strangely re-appeared and it was just start taking pictures anew. Which I did!
And here are some more photos from this evening:
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , | 9 Comments