Whipped Cream

Neida, jeg har ingen planer om å bake en kake!  Tvert imot så satt vi og ventet på at våren skulle feste grepet for alvor? Og isteden kom ‘Kong Vinter’ tilbake med full styrke!
No, no, – I have no intentions baking some kind of cake!  Far from it we were actually contemplating spring wondering if it would finally fasten it grip? And instead ‘King Winter’ made a come back in full force!
Joda, nedbøren var varslet, men – de sa også at denne rare hvite substansen skulle holde seg over 50 m.o.h., og siden vi bor hele 70 m.o-h. så måtte det selvfølgelig bli snø?!
Og hvis dere lurer på hvor det ble av den stygge ledningen i forrige bilde, så klippet jeg den ned!  Digitalt da selvfølgelig!  Det er jo mer enn snø som ikke lenger tilhører en virkelighet på en 24. April?

Yes, yes, we were alerted to this downpoor in advance, but they did also tell us that it would be mostly rain, and that this strange white substance would only occur  at heights above  160 feet. And since I’m living at 250 feet above sea level, of course it would come down as snow?!
And if you are wondering what happened to that ugly power line from my first picture, I’ve cut it down!  Digitally, of course! There are so many things out of normal around us; like 8 inches of snow on the morning of April 24th?
Og som påskeliljene på veggen forteller oss, så er vi fortsatt i et slags ‘påske-modus’ og trenger ikke overraskelser av denne typen! Det gjør nok ikke naturen heller? Ser dere godt etter (full screen visning) så ser dere en grønn skygge i skogen bakerst i bildet. Det er naturens forsøk på å skape en vårstemning. Foreløpig noterer jeg meg at ‘sommeren’ var den korteste på leeenge!

As the daffodils on the wall indicate, we are still in kind of an ‘Easter Modus’, and we really don’t need suprises of this kind! Neither does the nature around us! If you look closely (full screen viewing) you’ll discvover a green ‘shadow’ over the woods in the background? That is tha natures way of creating an illusion of spring! So far I not that this ‘summer’ seems to have been the shortest of all time?!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

!

 

 

Og vi som fortsatt var i et slags ‘påske-modus’! Som dere ser så står påskeliljene fortsatt i full blomst?

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

From Late April –

Igår virket det som om noe kunne skje? Skylaget var annerledes, høyt og til dels dramatisk, men – hvordan så det ut under horisonten?  Det var det umulig å si noe om før solen faktisk hadde forsvunnet ned under . . .

Yesterday it looked like something could be about to happen? The cloud layers were different – high flying and partly dramatic. But what did it look like below the horizon?
There was no telling before the sun was actually in that position – down under . . .
Mitt første bilde i denne serien er et ‘filtrert skudd’- nærmest som et eksperiment. Og selv om resultatet var dramatisk nok, så ble det kanskje litt for mørkt der oppe . . .?

Myu first shot in this sequence is a ‘filtered shot’ – more like a small experiment. And even if the result was kind of dramatic, perhaps a bit to dark ‘up there’?
Dette er nok litt nærmere sannheten 🙂  men som dere ser er solskiven fremdeles over horisonten og har en sterk innvirken på min lysmåler.

This is perhaps a bit closer to the truth  🙂 but as you may observe – the sun disc is still visible over the horizon and plays havoc with my light meter.
Når jeg skyter en solnedgang som denne, så er mye av utfordringen å eksperimentere med  lukkerhastigheter, blenderåpninger og bildeutsnitt for å fange flest mulige synsinntrykk. Smaken er som kjent svært forskjellig fra menneske til menneske?

When I’m shooting a sunset like this one, much of my challenge is to experiment with different combinations of apperture, shutter speeds and focal lengths. As you surely know, the in dividual personal tastes may be very different!
Så jeg gjør mitt beste for at alle skal finne noe de kan like!
So I’m doing the best I can to please all of you!
Legg merke til ‘strømme-effekten’ i dette skylaget!
Please notice the streaming effect in this cloud layer !

Personlig er jeg av den oppfatning at dette bildet (no 07350) nok er det beste av akkurat denne solnedgangen, men jeg er ganske sikker på at mange andrfe vil velge helt andre bilder?

Personally I think this picture ( no 07350) is my best shot from this particular sunset, but I’m in no doubt that many of you will point to quite another shot? (That’s how it must be!)
Og det er jo nettopp derfor dere ofte får 8-10 bilder fra den samme solnedgangen!
And that’s exactly why you often will find 8-10 pictures from the very same sunset!
Solnedgangen er hele tiden den samme (selv om den er i stadig forandring)
The sunset is all the time the very same (however changing by the minute )
Men mine bilder er ikke!  De er forskjellige på ett eller flere punkter . . .
Og så håper jeg jo at dere alle fant et dere likte bedre enn de andre?

But my pictures are not!  They are all different in some point or several . . .
But I do hope you all found something making it worth while?
(Complimnets of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 24 Comments

Early Spring Woods – II

Til tross for påskefeiring viste det altså at jeg tok feil og nesten 30 benyttet anledningen til å titte på mine bilder igår. Da skal jeg selvsagt holde mitt løfte om ytterligere 15 bilder fra samme tur! Og hvis du ikke fikk med deg de 6 første bildene, så kan du finne dem her!
In spite of Easter celebrations I was proven wrong: Nearly 30 of you took the time to gaze at my pictures yesterday! And of course, I’ll stick to my promise of publishing another 15 picture from the very same trip. And if you didn’t see the first 6 pictures, you may find them here !
Legg merke til hvordan de fleste av røttene ligger oppå granitten?!  Hva er det egentlig som forhindrer denne kjempen fra å falle?

Please observe how the roots are lying prone across the granite face?! What is actually preventing this giant from falling?
.
Dette underlige treet fotograferte jeg også for 4-5 år siden, men siden det har kommet til ganske mange nye seere siden den gang, så har jeg tatt et nytt bilde.

This strange tree I photographed some 5 years back, but since a great many new ‘followers’ has joined me since then, here it is again!
Dette er egentlig bekken dere har sett en gang før, men nå tatt i den retningen den faktisk flyter . . .

This is actually the same creek you’ve seen once before, but this time it’s shot in the direction it flows . . .
Her kan man rusle i timesvis og nesten ikke se et menneske . . .

Here you may walk for hours and hardly see anyone at all  . . .
.
.
.
Dette er et ganske grunt vann med mange ‘øyer’ av torv som er svært populære blant hekkende fugler. Om en uke eller to vil det dessuten være flere tusen små frosk i dette vannet!

This is a rather shallow little lake with a lot of islands of peat very popular with nesting birds. And in a week or two the lake will be infested with thousands of small frogs!
.
.
Hvis du tilfeldigvis skulle ha små barn med deg, så er det en bålpanne og mulighet for å riste pølser på spidd her . . .

If you would happen to have the family accompany you, here is a fireplace and an opportunity to roast a few hot dogs over the fire . . .
Det ligger fortsatt en og annen snøflekk i skyggene –
In the shadows small patches of snow may still be seen –
Her har vi kommet oss inn til ‘Stordammen’ . . .
Here we’ve reached ‘Lake Stordammen’ . . .
Et meget populært utfartssted gjennom sommeren.
A very popular destination during summer.
.
Jeg innrømmer glatt at jeg hadde forventet noen små grønne ‘museører’ på bjerka, men åpenbart litt for tidlig? Eller . . .?

I readily admit that I had anticipated some traces of green? Small green ‘mouse ears’ on the birchs, but evidently I’m a week early? Or . . .?
Jeg grep en tilfeldig kvist og studerte den litt nærmere. Og jo, det kommer faktisk skudd her, men ikke la dere lure. Dette er et ‘macro-foto’ og det grønne partiet på knoppen er bare ca 2 mm i øyeblikket!

I grabbed a random twig to study it a bit closer. And yes, it’s actually shooting buds now, but – don’t be fooled: This is a macro shot! In RL (at this moment) the green areas is less than 2 mm across!
Men naturen har våknet!  Her et nærbilde av mosen –
But nature has woken to life. Here a macro shot of some moss –
Denne stikker seg virkelig frem. Her er jeg!!!!
This one is really sticking its head out: Here I am!
(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new destination

 

 

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 19 Comments

Early Spring Woods

Forleden var været fantastisk og temperaturen godt over 14 pluss, så da benyttet jeg anledningen til å ta en kikk på den tidlige vår-skogen.  Det resulterte i noe over 30 bilder, men under redigeringsarbeidene la jeg merke til at det var uvanlig liten trafikk på bloggen.
Ja, gjennom hele gårsdagen registrerte jeg kun et par bevegelser!  Da er det antagelig liten vits i å publisere 30 bilder fra turen? For hvis alle har reist på Påskeferie, så har de selvsagt annet å gjøre en å kikke på mine bilder?! Så derfor publiserer jeg bare et lite utvalg på 5-6 bilder! Men kommer det flere enn 20 ‘likes’, så skal jeg revurdere min beslutning og publisere 10-15 til.
Yesterday was in many ways a ‘perfect day’!  The weather was fantastic: Bright sunshine with temperatures well exceeding 14 degrees plus. So, of course, I used this opportunity to take a closer look at the early spring woods surrounding my home.
The trip resulted in something like 30-35 pictures which had to be edited, but undertaking this task, I registered a very low traffic on my blog. In fact, during the whole day there were only a couple of ‘movements’! I concluded that there was probably noi use in publishing anything at all since people seemed to have gone away for the Easter anyway?
And if they had indeed gone away, they would be far to busy with other things to look at my pictures?
So today I’m only publishing a mere 5-6 pictures from this trip! However, if I’m mistaken and receive more than 20 ‘likes’, I’ll re-think the situation and publish another 15-20 pictures. (Your choice!)
I den senere tid har det blitt anlagt gode turveier gjennom skogen. Det betyr at denne rekreasjonen er åpen også etter at man har fyllt 80!

Through the last years the tracks through these woods have been converted to excellent
walks which means that this type of recreation is still open to people having passed my age of 80.
Man kan jo undre seg litt på hvordan ting kan vokse uten jord – direkte på stein, men historien viser jo at dette ikke går i lengden? Vekst stopper , men blir merkelig nok stående?  Jeg fotograferte dette treet når jeg første gang passerte dette stedet for nærmere 40 år siden og – det er ikke mye som har forandret seg over årene!

You might perhaps wonder how things may grow without any soil – directly on stone, but history show that this will not be possible over time? Growth stops, but for some reason
miraculously the tree remains standing?
I shot a picture of this particular tree first time I passed it approximately 40 year ago and nothing much has changed since then!
Store deler av dette skogområdet vokser nesten på ren fjellgrunn, men nettopp kanskje fordi næringsforhold er litt under forventet, så blir skogen fremkommelig både for dyr og mennesker?

Large parts of these woods are in fact growing on pure granite, but perhaps is this lack of nutrition the reason why these wood are very accessable for animals as well as people?
Den første blåveisen ble registrert i veikantene i nærheten av mitt hjem for 3-4 dager siden, men nå finnes den også her oppe i skogen.

I observed the first blue anemones along the roads close to my home 3-4 days ago, but now it may also be seen here in the woods.
Det meste av snøen har tint vekk og de mange bekkene har begynt å roe seg litt, men er en fin kilde til drikkevann for tørste mennesker og dyr. Det ser litt brunt ut, men det er en illusjon. Vannet er førsteklasses og kan drikkes rett fra bekken!

Most of the snow has thawed away and the many creeks through the area have started to calm down a bit, but they still offer excellent drinking water to thirsty passers by. Perhaps it looks a bit brown, but I assure you: The water is excellent and may be drunk directly from the creek!
(Compliments of SRB)

Du kan se flere bilder fra denne turen på ‘Early Spring Woods – II’
You may se more pictures from this trip at ‘Early Spring Woods – II’

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , | 18 Comments

April Evening

Bare et par stemningsbilder for å holde dere ‘varme’ mens vi venter på den virkelige våren . . .
.Only a couple of atmospheric pictures to keep you ‘warm’ whilst waiting for the
true spring . . .
(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

Nature’s Illusion

Det kan se ut som at noen har satt fyr på naboens hus, men det er selvsagt ikke tilfellet! Her er det naturen selv som skaper en optisk illusjon. Bildet er tatt på et tidspunkt hvor det ennå gjenstår en times tid før solen synker under horisonten, men en lavthengende og høyst lokal regnværssky reflekterer og filtrerer solens stråler. Da ser det slik ut!

It may look like sombody has put the neighbours house on fire, but of course, that’s not the case! This is where the nature itself creates an optical illusion!
The picture has been shot at a time where at least one more hour remains before the sun decends underneath the horizon. But highly local low hanging cloudlayers reflect and filter the rays from the sun. Then it looks something like this!
(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Playing the Sun

På avstand lå alt til rette for en kveld med en fantastisk solnedgang, men ting endrer seg ofte fort og plutselig lå det solide skybanker over horisonten.  Likevel ble slutt-resultatet ikke så alt for dårlig og dermed ble det enda en kveld med min venn ‘solen’.
From a distance it looked to become an evening with another fabulous sunset, but things may change pretty fast and suddenlu the horizon was covered in  solid dark cloud banks.
Nevertheless, –  the end result didn’t look all that bad and it became another evening in the company with my old friend: ‘the Sun’
.
.
..
.
..Og så var ‘lys-showet’ over for denne kvelden også!
Then the ‘light-show’ was over for this evening as well.
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 6 Comments