To remind you – no 9

En gang tilbake  i 2013 publiserte vi en del panoramabilder fra Vestlandets hovedstad: Bergen! Og kanskje er det på tide å peke på den igjen?  Det kan ha kommet mange nye seere til vår blogg siden den gang!  Så mens du nå likevel er her:
Hold ‘shift’-knappen nede og trykk på link til ‘Bergen Panorama‘!
Da kan du bare trykke den vanlige X’en når du er ferdig og vips så er du tilbake på akkurat her!

Some time back in 2013 we published a number of panorama pictures from the capital of the West coast of Norway:  Bergen!
And since there may be a lot of new viewers to this blog over the last two years, it’s time to remind you of these pictures:
While you’re here:
Please hold the shift’-button down while you press the link to ‘Panorama Bergen!
Afterwards you may use the usual ‘X’ and be back here in a jiffy! Ore use the return link to
INDEX
(Compliments of PMR)

Posted in HORDALAND | Tagged , , , , , | 2 Comments

Nore & Uvdal

Jeg har jo på en måte presentert Nore & Uvdal tidligere all den tid jeg har laget en reportasje over fjellet og dessuten en fra Rødberg, men når jeg nå først reiser igjen dalføret – med kamera i hånd, –  så kan jeg jo ikke godt la være å ta bilder?OLYMPUS DIGITAL CAMERA
I have in some way presented you with ‘Nore & Uvdal’ previously, as I have published a photo report taking you across the mountain, and another from the settlement of ‘Rødberg‘, but travelling through the valley yet another time – camera in hand, – I canæ’v very well avoid taking pictures?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Nord for Rødberg møter vi en annen elv – Uvdalsåa – som altså renner inn i den større Numedalslågen rett sør for Rødberg.

Nortth of ‘Rødberg’ we meet another river – ‘Uvdalsåa’, – which runs int the larger river:
‘Numedalslaagen’ just south of ‘Rødberg’

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Foran oss kan vi se de ennå snødekte fjelltoppene tilhørende fjellmassivet ‘Imingefjell’

In front of us we may obsere the snow covered peaks of what belong to the mountain range called ‘Imingefjell’

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og Uvdalsåa følger oss trofast hele veien –
And the river ‘Uvdalsåa’ folllow us all the way –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi har kommet betydelig nærmere Imingefjell og de første toppene ligger praktisk talt rett over hodene våre –
We’ve have come substantially closer to ‘Imingefjell’ and the first peaks are just about on the top of us –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette er hvor hovedveien og Uvdal skiller lag og hvor veien klatrer ut av Uvdal og over fjellet mot ‘Geilo’ og ‘Hallingdal’.

This is where the main road separates from the valley of Uvdal and climbs out of the valley across the mountain plains on its way to ‘Geilo’ and ‘Hallingdal’.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Det kan være vanskelig å se dimensjonene i dette bildet, men fra der jeg står og ned til dalbunnen kan det være rundt 4-500 meter i høydeforskjell.

It may be a bit difficult to grasp the dimensions of the landscape in this picture, but from where I’m standing and down to the valley floor, it may be an elevation difference of approximately 12-1500 feet!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi har kommet opp på fjellplatået som ligger på omtrent 980 m.o.h og som dere kan se av vegatasjonen i terrenget, så er vi en tanke for tidlig ute. Det har vært en relativt kald Mai måned i Norge og her oppe er det fortsatt minusgrader om natten, men ‘påskestemning’ utover formiddagene. Men da er det ingen grunn til å ta flere bilder her oppe. Isteden henviser jeg til et par tidligere  publiserte fotoreportasjer:
Over fjellet
Dagali

(Compliments of SRB)

Return me to INDEX, please!

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , | 6 Comments

Quiet Evening at Home

Enkelte kvelder er spesielle! Etter en dag med solskinn kommer kveldsskyer, og med dem en viss usikkerhet: Kommer det til å regne i løpet av natten eller . . .OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Some evenings are special.  After a day of basking in sunshine comes the evening clouds.
And with them an uncertainty: Will it be raining during the night or what . . .?
(Compliments of SRB)

Return to INDEX

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , | 4 Comments

Råde – Karlshus

Et stykke syd for Rygge ligger kommunen Råde. Ingen veldig stor kommune, men – det bor 7 206 mennesker her fordelt på 118,7 kv.km. Kommunen har en rekke tettsteder som Missingmyr, Tomb, Oven, Grimstad, men de største tettstedene er vel Karlshus og Saltnes. Det siste stedet har vi allerede besøkt!

A bit south of Rygge lies the municipality of Raade. Not a very large municipality compared to others, but  – there are 7 206 people living here sharing 118,7 sq.km.
The municipality has a nuber of settlements like ‘Missingmyr’, ‘Tomb’, ‘Oven’, ‘Grimstad’, but the larger ones are probably ‘Karlshus’ and ‘Saltnes’.
The last one we have already visited!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi starter med et bilde fra Tomb kirke. Ja, den har vært vist før, men kanskje er det noen som ikke har fått det med seg? Tomb kirke ligger drøye 10km fra Karlshus som er kommunens administrasjonssenter.

We start off with a picture of the ‘Tomb church’, and – yes, we have presented this church before, but possibly there are some that haven’t seen it yet?  The ‘Tomb church’ lies approximately 6 miles from ‘Karlshus’ which is the municipal center of Raade.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Når vi ankommer Råde via Skråtorpveien, så er dette et av de første husene vi ser i Karlshus. Her finnes legekontor og litt til . . .

Arriv ing Karlshus via the Skraatorp Rd, this is one of the first houses we see of Karlshus.
Here is a doctors clinic and a bit more . . .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
For å gi dere et lite inntrykk av boligstandard i Råde så ruslet vi litt nedover E-verksveien hvor vi tok noen bilder. Et stykke nedover denne veien ligger også Karlshus skole.

To give you an inpression of the living qualities in Raade we walked a bit down the
E-verk Rd where we shot a few pictures. A bit further down this road lies the Karlshus school.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Som dere sikkert ser, så er det godt med plass for alle . . .
og det er slik vi liker det i Norge.
As you may surely observe, there’s plenty of space for everyone . . .
And that’s the way we like it here in Norway.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her ligger Råde Menighetssenter –
Here lies the Raade Parish Center –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og Råde bibliotek –
And the Raade Library –OLYMPUS DIGITAL CAMERA Og tvers over parkeringsplassen  – Rådhuset i Råde!
An straight across the parking lot – Raade City Hall!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Veien dere ser på dette bildet er en direkte vei til byen Fredrikstad. Naturlig nok skaper det en del trafikk og dermed også et grunnlag for en del mindre forretninger i et lite butikksenter langs veien.

The road you’re looking at is a direct road leading to the city of Fredrikstad.  Naturally this havel created a certain volume of traffic, thus also a basis for a number of businesses in a small collective business center along the road.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her ligger det lokale vertshuset med en liten pizza og kebab- restaurant ved siden av.
Here lies the local inn with a small pizza and kebab-restaurant close by.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her ved siden av biblioteket finner vi ‘Karlshusbakken Ungdomspark’, – et bidrag til ‘fysisk fostring’ av stedets barn/ungdom og – etter vår mening – et meget godt tiltak!

Here side by side with the local library we find ‘Karlshusbakken Youth Park'; –
a contribution to the idea of physical activity for the children and youths from this area!
In our modest opinion: A very sound investment!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Like ved siden av Karlshusbakken Ungdomspark er det bygget en egen aktivitetshall hvor ungdom med virketrang, isteden for å bli overlatt til seg selv, kan få utløp for mange av sine interesser, isteden for å bli overlatt til seg selv og tilfeldig påvirkning fra gaten!
(Noen har skjønt det! )

Very close to Karlshus Youth Park there has been built an ‘activity center’ where youth with an urge ‘to do something’ may find ways to purue their dreams and interests istead of beeing left to their own devices and possibly affected by ‘street environments’?
Somebody in Raade have really seen the problems! (Good work!)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ved utfartsveien fra Råde ligger Shell –
By the road leaving Raade lies Shell –
(Compliments of SRB)

Return me to INDEX

Og her slutter vår lille fotoreportasje denne gang! Lurer du på hvorfor det bare er 19 bilder isteden for 40-50? Og hvorfor det tilsynelatende er noe mindre tekst enn før? Fordi dere har bedt om det!
Vi skal ikke klage!  Og om vi skulle, så blir det IKKE til dere som faktisk lojalt slutter opp om det vi gjør, men snarere til alle dem som gjennom tiden har registrert seg som abonnenter (795), men som vi ikke har sett særlig mer til siden. Og siden de jo ikke er her, så hjelper det paradoksalt ikke stort å skrive dette heller.

This is where our little photo report ends today! Are wondering why it’s only 19 pictures when there are usually 40-50 pictures? And why there seems to be less text as well?
Because you’ve been asking for it!
We’re NOT complaining! And even if we were, it would not be addressed to you loyal followers who respond  to what we deliver every time. More to all those (795) that has registered as ‘followers’, of whom we have seen next to nothing ever since. And since they are evidently not present, there is not much use in writing this either?

Men det koster altså både tid og penger å lage en reportasje som denne.  Bare reise/fotografering tar vanligvis en hel dag. Dertil kommer bensin og litt mat!
Den neste dagen går med til redigering av bilder. Og på den 3dje dag skal reportasjen skrives, editeres, oversettes, før den til slutt publiseres.

But – to make a photo report the way we do does cost time and money (Believe it or not!)
Only travelling and photography normally takes a full day. In addition gasoline and a bite to eat. The following day is used for editing pictures and on the 3rd day the texts are about to be written, edited and translated into English and finally published.

Jeg må understreke at vi ikke har noen former for inntekt på det som gjøres. Kun personlige utgifter  på et par tusenlapper pr reportasje!  Eneste parameter for om dette skal fortsette er altså den responsen vi får på det vi gjør! Så vi har tent et lite ‘blått lys’ . . .

I’ll have to stress the fact the we have no revenues – none whatever – on these photo reports. Only personal expenditures which run into $ 250-300 pr photo report!
Our only parameter judging whether to go on or abolish the whole thing is the response we receive on what we do! So this is to let you all know that  a small blue warning light has been hoised!

 

 

 

Posted in ØSTFOLD | Tagged , , , , , , | 17 Comments

Fredrikstad – Engelsviken

Engelsviken er et koselig lite sted i Fredrikstad kommune, men med beliggenhet ut mot Oslofjordens østside, ikke så langt fra Rauøy fort. Her ute bor det ca 700 mennesker!
Tidligere var Engelsviken en del av Onsøy kommune før denne kommunen ble slått sammen med stor-kommunen Fredrikstad.
Egentlig oppdaget vi Engelsviken ved en navigasjonsfeil. Vi var på vei til et sted som heter ‘Risholmen’, men så viste det seg at det er to steder – ganske nær hverandre – som begge bærer navnet ‘Risholmen’, og vi hadde selvsagt valgt gal destinasjon!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
‘Engelsviken’ is a pleasant little place in the municipality of ‘Fredrikstad’, situated  close to the eastern bank of the ‘Oslofjord, not very far from the ‘Rauøy Fortress’. There are approximately 700 people living out here.
Previously ‘Engelsviken’ was included into the municipality of Onsøy, but at some time this municipality was merged with the much larger municipality of ‘Fredrikstad’.
Actually we discovered ‘Engelsviken’ by mistake. By a ‘navigational error’, you might say.
We were aiming at something called ‘Risholmen’, but – there are two places close by each other, both having the same name! And, of course, we had chosen the wrong destination!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Men nå var vi altså her, og da kunne vi jo like gjerne ta en titt rundt i området? Innerst i bukta lå naturlig nok småbåthavna. Noen nevnte for oss at det tidligere hadde vært mulig å seile tvers igjennom havna og ut på den andre siden, men ikke lenger. Idag kan man kjøre bil rundt båthavna!

But now we were here! And then we might as well take a look around the area?
In the inner part of the bay there was, naturally enough,  a small craft harbour. There were rumours that  it was once possible to sail through the harbour and proceed out on the other side, but no more! Today you may drive a car around the bay.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hvilket idyllisk sted?!  Ikke rart folk ville bo her? det blir jo nesten som å ha ferie hele året?
What an idyllic place? It’s not hard to understand why people would want to live out here? Nearly like having a holiday all year around?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Asfalterte gater, grønne plener, tilgang til sjø og plenty av sol. Kan man igrunnen ha det bedre?
Paved streets, green lawns, short  access to the sea and plenty of sun.
What more could one really wish for?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
De som var tidlig ute kunne sikre seg store tomter med utsikt mot fjorden –
Those that were here early, were able to secure relatively large lots with a view to the sea –OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ytterst i bukta ligger et lite industriforetak.
In the outer parts of the bay there is a small business of some sort.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her kan man trygt gi seg hen til blomstenes og hagens gleder –
Here one may safely surrender to the flowers and garden’s delights

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her et lite bilde tatt inn på baksiden av Engelsviken
Here a small shot towards the back of ‘Engelsviken’

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Et lite gatebilde fra Engelsviken og Johnseveien –
A small street picture from ‘Engelsviken’and the ‘Johnseveien’ –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ettermiddagssolen har tatt skikkelig tak –
The afternoon sun has taken a solid grip –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi har tatt oss opp ppå den lille høyden på den andre siden av bukta. Herfra får man god oversikt over stedet.
We have moved up to the top of the little hill across the bay. From up here you may get a better view of Engelsviken –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hva fikk meg nå til å tenke på Rødhette og ulven . . .?
What made me think of little Red Riding Hood and the Wolf?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Da er vi nede i bukta igjen . . .
Back down in the bottom of the bay . . .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette er en populær badeplass midt i Engelsviken! Og det er ikke mer trafikk her enn at vannet er glassklart –
This is a popular place for swimming in the middel of Engelsvik! And there is no more traffic here than leaving the water chrystal clear!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og ankommer du Engelsviken med din egen båt så er det faktisk gode muligheter til en fiskemiddag du kommer til å huske en stund . . .

And if you’re arriving Engelsviken by your own boat, it’s a fair chance you may enjoy a  fish menue yuou won’t forget for some time . . .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Så finnes det absolutt intet galt med Engelsviken?
Vel, det kan tidvis være litt tøft å være måker . . .!

So is there absolutely nothing wrong regarding Engelsviken?
Well, at times it could be a bit tough on being a seagull . . . !
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

Posted in ØSTFOLD | Tagged , , , , , , | 8 Comments

Råde – Saltnes/Spetalen

I Råde kommune ligger et hyggelig lite tettsted som heter ‘Saltnes’. Vanligvis oppdager man ikke slike steder i særlig grad fordi hovedtyngden av gjennomgangstrafikk vanligvis er ledet utenfor selve tettstedet, men jeg tok det likevel på meg å stoppe bilen og vandre litt rundt for å kunne gi dere et lite inntrykk av atmosfæren på stedet. Dermed blir det mest tilfeldige gatebilder, men jeg håper dere likevel kan få et lite inntrykk av stedet?

In the municipality of Raade lies a nice little settlement called ‘Saltnes’.  Normally one doesn’t really discover such places in particular, the reason beeing that ‘through-traffic’ usually is directed outside the settlement itself. This time I stopped the car and started walking through some of the area in order to convey some of the atmosphere in a place like ‘Saltnes’

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Det første stedet jeg la merke til var ‘Spetalen Skole‘, en barneskole med 240 elever.
The first place I noticed was the Spetalen school, a primary school with 240 pupils.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tvers over gaten ligger ‘Mattisgården Barnehage’.
Across the street lies the ‘Mattisgaarden Kindergarten’.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg skal som sagt forsøke å formidle et lite inntrykk av hvordan det er å bo på et sted som Saltnes, og derfor er resten av mine bilder tatt fra boligstrøk i dette området.

As said, I’ll try to convey an impression of how it is to live in a place like ‘Saltnes’, thus the rest of my pictures are taken from residental areas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
I umiddelbar tilnytning til boligstrøket ligger et lite forretningssenter –
Very close to the residental area lies a small business center –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Enkelte steder er det bygget tradisjonelle rekkehus –
In some places they have built adjoining sections with apartments-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Men for det meste finnes i dette området rommelige eneboliger –
But in this area it’s mostly spacious villas –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Saltnes er egentlig et veldig bra sted å bo! Bare 10 km fra kommunesenteret Råde; bare et par hundre meter til sjøen, og mindre enn en halvtimes kjøring til en relativt stor by som Fredrikstad og evt. Sverige. ‘Stor’ er ment etter norsk standard!  Hele Fredrikstad har mindre antall innbyggere enn en middels bydel i f.eks. København eller Gøteborg.

‘Saltnes’ is actually an ideal place to live. Only 6 miles from the municipal center of Raade; a couple of hundred yards down to the sea; less than half an hour by car to Sweden or the city of Fredrikstad which include less people as an ordianry section of cities like Copenhagen or Gothenburg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
I hele Rade kommune bodde det (i 2015)  7 206 mennesker. Hvor mange av dem som bor i Saltnes/Spetalen-området er noe mer usikkert; antagelig noe rundt 2000.
In the whole of the Raade municipality there were 7 206 people living in 2015. How many of those that were living within the Saltnes/Spetalen area is more uncertain, but probably approximately 2000.
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

Posted in ØSTFOLD | Tagged , , , , , , , , | 6 Comments

Sunset at Home

Jeg så at himmelen var en slags orange, men hadde konkludert med at jeg som vanlig var litt for sent ute, men min kone ville det annerledes.  Så da var det bare og løpe med kameraet i neven . . .
Og de heldige er jo dere (for jeg har allerede sett denne!) :-)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
I saw that the sky became kind of orange, but I concluded that I was a bit too late – just like I always seemed to be, but my wife wouldn’t give up.
So I had to run with my camera in hand . . .
And you guys are the lucky ones (because I’ve already seen it! )  :-)
(Compliments of SRB)

Return to INDEX

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , | 8 Comments