Photo History

Når jeg idag tar et historisk tilbakeblikk så er det faktisk nå hele 12 år siden jeg først begynte å blogge. Jeg har i denne tiden skrevet tusenvis av innlegg og i tillegg publisert mere enn 7 000 bilder! Mesteparten av disse bildene kan finnes på dagens blogg, men jeg erindrer at jeg på et tidspunkt – litt usikker på hva fremtiden ville bringe – la ut nesten
1000 bilder i et galleri på ‘Picasa’. Og allerede på dette tidspunkt i et ganske stort format.
Dere er hjertelig velkommen til å titte på disse bildene, men jeg ber dere huske èn ting:
Denne ‘Picasa-basen’ er idag ubetjent! Evt. spørsmå eller kommentarer må rettes til meg her på denne bloggen som er det eneste sted jeg er å finne idag.
NB! Det kan være lurt å vise litt tålmodighet. Det er en del bilder som skal lastes opp!
Kos dere!

When I today retrospectively look back, it’s actually 12 years since I opened my first digital blog. Since then I’ve published several thousand posts and more than 7000 pictures. Most of these pictures may be found on the blog you’re reading in this very moment, however, at some 5-6 years ago, a bit uncertain about my blogging future, I did leave another 1000 pictures in a gallery at Picasa for you to enjoy! Even then in a rather large format.
You’re very welcome to visit this gallery to enjoy these pitcures, but I ask that you always remember one thing:  This gallery is no longer active! Therefore – you may not comment, nor leave your ‘Likes’ at this gallery, but – if you do have questions, you may still reach me
here on the blog you are reading at this very moment. And that is the only place where you’ll find me today!
NB! It could be wise to have a bit patience. There are quite a few pictures to be loaded!
Please enjoy!

Posted in Uncategorized | 5 Comments

If You were Prey . . .?

Hvis du tilfeldigvis var plassert et stykke nedover på næringskjeden, kunne dette meget fort  bli noe av det siste du så i dette liv . . .!
If you happened to be positioned rather low on to the nutritional chain, this could very well be the last thing you ever saw . . .!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

January Evening

I mitt forrige innlegg nevnte jeg at jeg hadde tatt en serie bilder med tanker på en kollasje, men publiserte ett av bildene på forhånd. Her kommer resten! Bildene ble dessverre tatt hjemmefra siden temperaturen ute var ca 15 minusgrader og med begrenset utsikt ble
flere av motivene ganske like. Likevel endres jo farger og intensitet etter hvert som solen faller lavere og lavere på himmelen. Jeg håper likevel at det ble noe verdt å se på?
In my last published post I informed you that I had shot a number of sunset pictures intended for a collage, but I did publish one picture right away. Here comes the rest, however, since the outside temperature at the time was approximately 15 degrees below zero, these shots are all taken from my living room! Thus the motives might be very much alike. Still the colors and the intensity will change with the sun decending ever lower towards the horizon, and I hope it will still be worth your time?
.

.
.
.
Solen har for lengst sunket under horisonten og om 2-3 minutter er det hele over. Det ser dere ved at undersiden av enkelte skyer nå totalt har mistet all farge!

The sun has long ago decended undserneath the horizon! In a couple of minutes it will all be over. Please observe that the underside of some clouds have lost their colors all together!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 17 Comments

Golden Shark

Det var egentlig meningen at dette bildet skulle inngå i en liten kolleksjon bilder fra en solnedgang for et par dager siden, men  – så er det slik at jeg synes det er litt artig å se hvordan himmelen av og til overgår dagens kunstnere? Og derfor følte jeg behov for å utheve dette bildet av gyllen hai der oppe på himmelen. Kan du se den?
Actually it was my intention to use this picture in a collage of pictures from a sunset a few days ago, however, I have always found joy in finding situations or details where the sky provides us with drawings or paintings overshadowing that of local artists.
That’s why I felt the need to focus on this very picture in particular. So, – can you see the outlines of this fantastic golden shark in the sky?

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

The Christmas is Over-

Julen er over, presanger er pakket ut og bragt bort og her ligger jeg alene tilbake!
Det var visst ingen som ville ha meg? Eller var det bare det at jeg manglet en merkelapp?
The Christmas is finally over, presents all been opened and brought home! And here I am, – all alone? Nobody seemed to want me? Or is it only that I didn’t carry a Christmas tagging?

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | 9 Comments

About Not Giving Up!

Dette bildet ble nesten litt symbolsk når man velger å se det i en større sammenheng?
Jeg har tidligere sagt at livet kommer uten garantier!? Og de fleste vil ha opplevd at livet kan være fullt av ‘snubletråder’? At man er på god vei opp og frem, – og så skjer det plutselig noe. Her symbolisert ved av at et livsfriskt tre plutselig kuttes av på midten!
Men et tre med respekt for seg selv legger seg aldri ned i veikanten og dør. Selv ikke om de kuttes ved roten! Livsviljen er sterkere enn som så! Her symbolisert ved nye livskraftige skudd som reiser seg mot himmelen.
Da kan det være en ide – nå ved inngangen til det nye år – og reflektere litt over at det gjelder de fleste av oss! Snubler du inn i det nye år så reis deg opp, løft hodet og gå stolt videre. Dette fikser du! Og mitt ønske om et godt nytt år får du med deg på veien!
Og det går til alle dere andre (som fortsatt står oppreist) også!
This picture suddenly became a bit symbolic if one chooses to observe in a larger context?
Previously I have stated that life comes without any guarantees?! An most of you will have experienced that lif may be full of ‘tripwires’ in different forms?
You’re going full speed aahead, everything looking grand – and then suddenly there is a dead stop ahead!? Here symbolized by this strong healthy tree, which on day suddenly were cut down to size! But – a selfrespecting tree doesn’t just lie down to die by the roadside. Not even cut down by its roots! It puts up a fight! The will to go on living is somewhat stronger than that! Here symbolized by new healthy sprouts rising towards the sky!
Then I feel it to be a good idea – now entering the new year –  to remind you all that this ‘will to live’ lies dormant in all of us?! If you feel you’re more or less stumbling into the new year,- stand up, lift your head and walk on proudly! You can handle this!
And my wish for a best possible new year will be with you all the way, as it will also for the rest of you (already standing) 🙂

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 16 Comments

Snowfall

Jeg var nok litt i raskeste laget da jeg skrev at Julens snøfall antagelig ville forsvinne i løpet av noen dager, men – det gjorde det jo. Problemet var bare at vi umiddelbart fikk en lengre periode med regn som frøs til såkalt ‘underkjølt regn’ så fort det traff bakken.
Deretter kom det umiddelbart et nytt snøfall, så nå ser vår verden plutselig noe annerledes ut!  Her noen bilder tatt i mine nære omgivelser idag!
I was perhaps a bit hasty when I predicted that the Christmas snow would soon disappear?
But it really did. The problem was that we received heavy rains for nearly two days in a row which immediately froze to ice as so called undercooled rain. Then the snow came back and suddenly our world looks quite different from last week! Here a number of pictures taken today in my immediate surroundings!Som dere ser, er Julestemningen plutselig tilbake?
As you may see, the Christmas atmosphere is suddenly back?
Det litt spennende er jo det høyst spesielle lyset. Som dere ser, ligger det et lokalt uværssenter over skogen i bakgrunnen og – det skaper en mulighet til å fremheve kontraster i forhold til den hvite snøen som nå ligger i busker og trær –

The exiting part is the special ‘light’. As you may observe, there is a local low lying across the woods in the back of the pictures and – it offers an opportunity to enhance the contrasts in comparison to the white snow now lying on brushes as well as trees –
..
.
På dette siste bildet har jeg benyttet et litt annet filter. Kanskje blir bildet en anelse ‘kaldere’, men på den annen side blir kontraster enda mer uthevet. Tenkte kanskje det kunne være morsomt å se forskjellen?

In this last picture I’ve been using another filter. Perhaps the picture may seem a bit ‘colder’, but on the other hand contrasts are even more enhanced. Thought perhaps you’d like to see the difference?

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 15 Comments