What comes next?

Hva vil skje nå? Egentlig burde vi kanskje stille spørsmålet til verdens rabiate politikere som i større grad lar seg styre av høyst personlige følelser enn fornuft, vitenskap og logikk, men – her er det først og fremst tale om naturen! Og vi vet jo svaret: Kuldegrader og mange steder metervis med kald ren snø som vil dekke jordene i månedsvis fremover.
Derfor er det kanskje mer et spørsmål om ‘når’?
Og så variabelt som været etter hvert har blitt, så kan det skje om 2-3 måneder eller –
det kan skje allerede imorgen! Derfor handler det også om å være forberedt!
What happens next? Perhaps we ought to put such a question to rabiate politicians around the world, whom seem to make their decisions based more on a gut feeling and personal preferances than common sense, sience and logic thinking?
But in this case we are first and foremost thinking of nature, And – we know the answer:
Freezing temperatures and in many places loads of crystal white cold snow covering the fields! Therefore it’s more a question about ‘when’?!  And as shifting as the weather has become on mother Earth, it might happen in a month or two? Or it may happen tomorrow?! Most important then is to be prepared!
Jeg elsker den siste halvtimen før solen går ned. de lange skyggene kan skape noe ganske artige effekter. Se bare hvordan alleen fremstår i bildet under?
I love the last half hour before the sun disappears underneath the horizon; the looong shadows that might create special effects for a hungry individual with a camera 😉
Please notice how the alley stands out in the above picture!?

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

The Mark of Fall II

Nå er virkelig høsten her ! Vi har hatt natte-temperaturer godt under null, og det har gått hardt ut over blomster og insekter i naturen. Samtidig har vi hatt perioder med herlig høst-sol og opptil 12 pluss grader avløst av dager med et tilsynelatende ‘evig regnvær’!
Jeg har tatt noen bilder fra denne tiden, men siden jeg og kameraet holder oss innendørs
når det regner som verst, så blir det nok mest bilder i oppholdsvær!
Her kommer de første –

Now the fall is really here! We’ve had night temperatures well below zero and – it has taken its toll on flowers and insects roaming our garden. At the same time we’ve seen periods with bright sunny weather (with only 10-12 degrees)  exchanged with days of what seemed like eternal rain! I’ve been taking a few pictures through these days, but as my camera an myself prefer sunny weathet to eternal rain, they are mostly showing what we regard as ‘acceptable weather’! Here comes the first ones . . .
Et bilde i klar høst-sol! Da blir man litt overmodig . . .

A picture with bright autumn sun! It’s easy to become a bit cocky . . .
Og fotograferer like godt direkte inn i solskiven!  Og jammen gikk det også på sett og vis?!
Shooting straight into the sun disc!  And somehow that also worked in a way?!

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , | 3 Comments

Another Day Arriving

Vi er liksom i en slags ‘limbo’ når det gjelder fotografering for tiden. Nattefrosten har tatt det meste av blomstene, og de som hardnakket holder stand, ser til gjengjeld litt puslete ut, men rimfrosten om morgenen lar vente på seg. Bladene har for det meste falt av trærne, men busker foreløpig holder stand. Insektene er borte for denne gang.
Da får det bli med en soloppgang, selv om solen på denne tid av året kommer opp et helt annet sted på horisonten. Men jeg prøver . . .
We’re kind of in a ‘limbo’ when it comes to photography right now. The night frost has taken most of the flowers, and those who stubbornly refuses to give in look a bit fuzzy, but the morning frost has yet not arrived. The colored leaves have mostly fallen off the trees, but shrubs are as of yet still hanging in there. The insects are all gone for this time.
Then, I guess, there will be another sunrise, even though the sun at this time of year is rising in a different position on the horizon. But I’m  trying . . .

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Time to Come Clean . . . !

En del av dere vil erindre at jeg i forrige uke presenterte et lite og høyst privat ‘kunst-prosjekt’? Og – det er vel på tide å avsløre sannheten 🙂
Jo jeg tegnet en del karikaturer og jeg malte litt i min ‘ungdoms vår’ (som det heter), men – det ble aldri noe mer seriøst enn det. Og dette lille ‘kunstverket’  med en relativt sterk inspirasjon fra Italia ble utløst av en hendelse på vår kjøkken:
Vi oppdaget at et bortgjemt glass med italiensk pesto på aller bakerste og nederste hylle hadde fått stå alldeles urørt av menneskehender i over 4 måneder! Og at innholdet var mistenkelig likt en bakteriekultur slik man forventer i et skikkelig laboratorium!  Så kunne jeg altså ikke motstå fristelsen til å lage et lite utsnitt av dette glasset og presentere det som litt hjemmelaget ‘abstrakt kunst’. Og farger og sjatteringer er jo ekte nok, men – et ekte produkt av gjeringsprosesser i eget kjøleskap! 🙂
Det er jo så mangt som presenteres som ‘kunst’ i vår tid?
Some of you will remember that last week I presented a small and highly private ‘art project’? And – I think it’s about time it’s time to let you in on the truth 🙂
Sure I drew some caricatures and I painted a little in my ‘youth’ , but – it never got any more serious than that. And this little ‘work of art’, with a relatively strong inspiration from Italy, was triggered by an event in our kitchen:
We discovered that a hidden glass of Italian pesto on the very back and bottom shelf had been left completely untouched by human hands for more than 4 months! And that the contents were suspiciously similar to a bacterial culture as one would expect in a proper laboratory! So I couldn’t resist the temptation to cut out a small segment of this glass and present it as some homemade ‘abstract art’. And colors and shades are real enough, but – really one product of  a fermentation process in our own refrigerator! 🙂

There are really so many things called ‘art’ these days?!

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Abstract Art Project

I min ungdom likte jeg å tegne  eller male, men lekte ofte med farger uten mål og mening.
Fra tid til annen dukket det opp et og annet som det kanskje gikk an å ha på veggen.
Så fikk jeg plutselig en innskytelse om å prøve meg igjen? Kanskje ville det blitt ren katastrofe, eller er slike evner noe man aldri blir kvitt. Litt ‘mørkt’ ble det kanskje, men – det kunne jo være artig med noen tilbakemeldinger?  Skal jeg begrave dette i den dypeste skuffen like gjerne først som sist, eller er det noe jeg kanskje burde pusse litt støv av?
In my youth I liked to draw or paint, and often I played around with colors without any purpose or meaning.
From time to time, I found that it might possibly be something for the the wall and other times it only ended up in the bin!
Then I suddenly got an urge to try again? Maybe it would turn out to be ‘pure disaster’, or are such abilities something one will never get rid of? This might be a bit ‘dark’ for someone’s liking, but – it could have been nice with some feedbacks? Should I bury this in the deepest drawer once and for all , or is there something here that I might need to brush the dust off?

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | 14 Comments

Red means Fall!

På denne tid kan man vel trygt si at når naturen ikler seg en stadig rødere farge, så er det et sterkt tegn på at høsten virkelig tar grep? Og tar man ikke signalet, så kan man risikere at man en morgen våkner til en natur dekket av hvit snø! Det gjør man selvfølgelig uansett, men tar man rødfargen til etterretning, så har man i alle fall en mulighet til å forberede seg litt?
Jeg har tatt meg en liten spasertur i våre nærmeste omgivelser og sikret meg noen bilder som underbygger dette med rødfargen. Lite gulfarger? Ja dessverre! Vi har hatt en uke med tungt regnvær og de fleste av bladene falt faktisk av trærne før de ble skikkelig gule dette året, men litt høstfarger ble det jo likevel?
At this time, one can safely say that when nature wears an ever-redder color, is it a strong signal that fall is really taking hold? And if you don’t take the signal, you may risk waking up one morning to a nature covered in white snow! Of course, you’ll do that anyway, but if you take the red color into account, then at least you have the opportunity to prepare a little?
I have taken a short walk in our immediate surroundings and secured some pictures that support these thoughts about the red color. Little yellows? Yes, unfortunately! We have had a week of heavy rainfall, and most of the leaves actually fell off the trees before turning really yellow this year, but I found some autumnal colors anyway?
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
Jeg skulle ønske det var flere panoramabilder, men dessverre ikke på våre kanter i år!
Kanskje får jeg inn noen fra andre deler av landet? Men snart kommer frosten . . .

I wish I’d be able to get you more panorama pictures, but unfortunately not from our parts of the country this year! I might receive some from other parts though . . .?
But soon the frost will be here . . .

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

Last Fling

Endelig skinte solen fra blå himmel etter en laaang regn-periode og jeg bestemte meg for at jeg ville ta en tur for å sikre noen ‘høstfarger’ før alt regnet bort. Men på vei ut oppdaget jeg i veikanten en liten vakker tistel som akkurat hadde rukket å vokse seg stor nok til å blomstre. Og siden den var den eneste av sitt slag i området, så ble den fort ganske populær!
Finally the sun shone from blue sky after a long rainy season and I decided that I would take a trip to secure some ‘fall colors’ before everything rained. But on the way out I discovered on the roadside a small beautiful thistle that had just grown to grow big enough to bloom. And since it was the only one of its kind in the area, it quickly became quite popular!
Rett foran meg landet en sommerfugl på denne tistelen! At den i utgangspunktet var opptatt av en stor flue, hadde visst mindre betydning? (Fluen kan fortsatt sees under til venstre) Og ingen av dem virket interessert i å flytte på seg?

Right in front of me a butterfly  landed  on this thistle! The fact that it was initially occupied by a large fly certainly had less importance? (The fly can still be seen below to the left) And none of them seemed interested in move over?
Denne sommerfuglen var et nytt bekjentskap for meg, men – jeg har da en bok på over 500 sider om sommerfugler! Denne var relativt enkel å identifisere: En ‘C14 White’! Da er det vanskeligere å forstå hvordan en fargerik herre som denne får navnet ‘C14 Hvit’? Men det er altså ikke den ringeste tvil hverken om bildet. identifikasjonen eller navnet!
(Vanlig i Syd-Norge. Europa og Afrika!)

This butterfly was a new acquaintance for me, but – I do have a book of over 500 pages on butterflies! This one was relatively easy to identify: A ‘C14 White’! Then is it more difficult to understand how/why a colorful gentleman like this is named ‘C14 White’? But there is not the slightest doubt about the picture, the identification or the name!
(Common in southern Norway, Europe and Africa!)

Den  ser kanskje litt sliten ut, men – det er jo snart slutt på sesongen og – noe sier meg at denne ikke skal tilbake til Afrika?

He may look a bit tattered and weary, but –  after the season will soon come to an end, and – something tells me this one will never return to Africa?
Når jeg nå satt på huk i grøfta, så begynte gamle bein å verke litt. Det får jo ta skylden for at jeg ikke der og da oppdaget det dramaet som var i ferd med å utspille seg foran meg?
For på ‘nabo-restauranten’ satt det en stor og fargerik blomsterflue og dermed dreiet jeg kameraet over i den retningen. Og jeg oppdaget ikke der og da at en jaktende edderkopp
satt på spranget mot Herr C-14 White!!! Men avstanden var kanskje enda ikke helt optimal? Bare litt til, kanskje . . .?

Now that I was squatting in the ditch, my old legs began to ache. It must be why fI didn’t  there and then discovered the drama that was about to unfold in front of me?
At the ‘neighboring restaurant’  a large and colorful flower fly had arrived, thus I turned the camera in that direction. And in that moment of time I did not discover  that a hunting spider was positioning itself for a leap against Mr C-14 White !!! But perhaps the distance wasn’t yet quite optimum? Just a little more, maybe. . .?

Bare et sekund nå . . .?
Only a second more now . . .?
Auda, nå ser det ut som om edderkoppen har skifte mening og at det er den feite blomsterfluen som har blitt den foretrukne lunch?

Ouch, now it looks like the spider has changed its mind and that it is the fat flower fly that has become the preferred lunch?
Det ser ut som jegeren legger opp til et bakholdsangrep?

It looks like our hunter is preparing for an ambush attack?

Og her må jeg beklage at jeg ikke kan fortelle dere akkurat hva som foregikk?
Leggene mine nektet rett og slett å være med på denne jakten lenger, og jeg måtte forsøke å skifte posisjon. Dermed mistet kameraet fokus på de neste 2 bildene og de ble rett og slett for dårlige til å vises her, men – det kan se ut som det ble blomsterflue som ble lunch, for i det neste (uklare) bildet så var den plutselig snudd 180 grader rundt!

And here I must lament that I cannot tell you exactly how this turned out? My legs simply refused to participate in this hunt anymore, and I had to try to change my position.
Thus, the camera lost focus and the the next 2 pictures simply became too bad for use here, but – it  looked to me like it was a flower fly that became lunch, because in the next (unclear) photos it was suddenly turned 180 degrees around!

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments