Bergen – Nygårdsparken

Det er ‘den’ tiden på året da naturen langsomt gir opp og løvet faller av busker og trær, men ikke uten et siste fargesprakende skue. Jeg tror vår lokale fotograf var ute akkurat i siste liten, men han fikk sendt oss disse bildene . . .

It’s ‘that’ time of the year that nature is just about to give in to the coming winter,  but not without a last explosion in fantastic show-off in bright colors. I think our local photographer was just in time when he sent us these pictures . . .
_dsc5273bNygårdsparken er et kjenet landemerke i Bergen, men – det er mer farger på innsiden enn på utsiden!

Yhe ‘Nygaards Park’ is a landmark in the city of Bergen, but – for some reason there are a lot more colors on the inside than outside.
_dsc5274bSå la oss ta en tur gjennom parken sammen med vår fotograf?
So let’s accompany our photographer on his walk through this park?
_dsc5275b
_dsc5276bSamme bro, men litt nærmere –
Same bridge, but a little bit closer –
_dsc5277b
_dsc5278b

_dsc5279b
_dsc5281b
_dsc5283b
_dsc5285b
_dsc5286b
_dsc5287b
_dsc5288b
_dsc5289b
_dsc5297bDette siste bildet ble faktisk tatt utenfor parken; nærmere bestemt på et sted som heter ‘Møllendal’, men også her inviterer jo farghene til å ta et bilde ? Det var dog slutten på turen!

This last picture has actually been taken outside the park – in a place called Moellendal, but – as before – the colors do invite to take a picture. This was, however’ the end of our trip this time.
(Compliments of PMR)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in HORDALAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Free snacks for all !

Det er den tid på året ad våre små fjærkledte venner forlater oss og legger ut på en lang reise – ofte over flere kontinenter.  Da trenger de litt verdifullt næringstilskudd, og det finner de i vår hage!
Hvis jeg sette vinduet på gløtt en tidlig morgen og lytter,  kan jeg etter hvert fange opp en ‘bakgrunnsstøy’ av små fornøyde ‘klukk’ som jeg kaller ‘småprat’. Og foreløpig kommer de regelmessig hver morgen ved 07-08-tiden!  Snart blir det stille!

IT’s the time eof the year when our small feathercoated frieds leave us for a long journey – often across far away continents. For this they require nutritious food, and that is to be found in our gardens.
If I open my widow ajar one early morning and listens up, I may catch a low background noise consisting of hundreds of small pleasant ‘clucks’ which I call ‘small talk’.
And so far I may hear them every morning from about 7.00 am. Soon it will all be quiet!
Du behøver ikke gjemme deg bort!
You don’t need to hide yourself from me.
Vel bekomme!
You’re welcome!
Bare forsyn deg!
Just go ahead!

Her var det faktisk mer enn jeg kan få i meg?!
There was more here than I can possibly eat myself!
Ikke vær redd for meg! Men du kan jo hente resten av familien?
You don’t have to fear me!  But you might consider getting the rest of your family?!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Playing the Autumn Leaves

Det er definitivt! Siste uken har nattetemperaturene ligget 2-3 grader under null-punktet, gressplener dekket av frost og et tydelig skarpere drag i luften, men fortsatt har vi sol og 12-15 plussgrader gjennom dagen! Og så har naturen rundt oss endret karakter – slik!

It’s definite! The last week night temperatures have been 2-3 degrees below zero!  In the mornings we have been met by white frosty lawns and there is a sharper sting in the morning air, but we have stil a pleasant 12-15 degrees plus during the day.
And the nature around has been changing – like this:


Og avslutter denne høstreportasjen med et par panoramabilder av Kjekstad Golfbane
hvor alle de andre bildene også er tatt.

And conclude with a couple of panorama shots from the Kjekstad Golfing Range where all the other pictures also were taken.


Compliments of SRB

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Finders are keepers!

Det er  den tiden på året da leiligheter fraflyttes i tusentall.
Og den som finner dem først kan fritt bosette seg der så lenge de måtte ønske!

It’s the time of the year when thousands of apartments are vacated and where finders are keepers for as long as they want it.
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Once in a While

I kveld ble det en av de dagene man bare måtte ut med kameraet!
Relativt tidlig på kvelden begynte store deler av himmelen å anta en rosa fargetone og da klokken nærmet seg kvart på syv var det ingen bønn.
Og som vanlig ble det ca 30 bilder før det hele var over.  Så er det slik at når man fotograferer en solnedgang av denne type, så har man en viss ‘kunstnerisk frihet’ til å velge best egnet brennvidde og/eller bildeutsnitt.
Og via blender og lukker kan man påvirke fargeintensiteten i et slikt bilde. I ettertid har man også forskjellige filtere som kan påvirke det visuelle sluttproduktet.

Her publiserer jeg to bilder!  Men egentlig er det det nøyaktig det samme bildet. Den eneste forskjellen er at det er benyttet 2 forskjellige filtre i selve sluttfasen av behandlingen.
Jeg ville sette stor pris på en tilbakemelding på hvilket av de to bildene dere likte best?!
1:
2:
Today became one of those rare occasions where I just had to get my camera in order to document what was going on.
Relatively early in the evening we could observe large parts of the sky turning into a soft rosy color, and by the time the time reached 6.45 pm there was no excuses. I just had to get out there with my camera – and quick!
As usual I shot approximately 30 frames before the job was done! But – doing a job like this, you always have a creative liberty to look for solutions that will give a best possible result. As a ‘photographer’ we have the liberty to change several factors like focal length and the size of the picture. In addition  shutterspeed and/or apparture could influece the end-product.
Here I’m publisshing two pictures! Actually it is the very same picture twice over, but as a last step I have used to different filters – one for each picture!

And I’d be eternal grateful if you’d respond by telling me which picture you liked best?
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Sunndalsfjellene

Idag får dere et bilde fra Sunndalsfjellene på vei inn mot Sunndalsøra. Fjellene i bildet er ca 1400-1500 meter høye.

Today I give you a picture from the Sunndal Mountains along the road just outside of the settlement ‘Sunndalsoera’. The mountains in the picture rise approximately 4600 – 5000 feet!

(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in MØRE & ROMSDAL | Tagged , , , , , , , , , , , | 14 Comments

Kleiver Panorama

Som noen av dere vil ha fått med seg så gikk min siste søndagstur over Kleiver i Røyken? Og siden været var optimalt, ble det tatt et par panoramabilder der oppe fra.  Her er ett av dem:
Some of you will have registered that my walk of Sunday late went across ‘Kleiver’ here on my home turf?  And since the weather was the very best at the time, a few panorama shots were taken. Here is one of them!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , | 9 Comments