Entering ‘The Blue Hour’

Det er alltid noe litt mystisk med ‘den blå timen’, en slags forventning uten et definert endepunkt  . . .
Og det er alltid forskjeller fra tidligere.
There is always something mystic or subtle with this ‘Blue Hour’?
Strange anticipation, but without a defined ending-time . . .
And there are never two alike!

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Phenomenon in the Sky

Når man har fotografering som hobby, så går man alltid rundt med et lite sideblikk på omgivelser såvel som horisonten; på jakt etter mulige motiver av interesse!
Slik oppdaget jeg for et par dager siden et unikt lysfenomen på himmelen siden.
Alle vet jo at solen stiger opp i Øst og går ned i Vest? Og derfor oppdaget jeg ganske tidlig at noe høyst uvanlig var i ferd med å skje. Tidlig nok til at jeg fikk rigget meg til og kunne ta en løpende sekvens med bilder slik at det ble mulig å se en gradvis forandring fra bilde til bilde. Og for å gjøre det ekstra lett å følge med, så har jeg som et engangs-unntak lagt
inn det nøyaktige eksponeringstidspunktet midt på grunnlinjen i hvert enkelt bilde,
Noen vil kanskje undre seg hvorfor dette er så spesiellt? Det er fordi samtlige bilder er tatt rett mot Øst!  Bildene bør derfor tale for seg selv?

When you have ‘photography’ as a hobby, you always walk around with a small side look at the surroundings as well as the horizon; looking for possible motives of interest!
This is how I discovered a unique light phenomenon in the sky a few days ago.
Of course, you all know that the sun rises in the East and descends in the West, right?
And that’s why I discovered quite early that something very unusual was about to happen. Early enough for me to prepare and take a running sequence of pictures so that it was possible to see a gradual change from picture to picture. And to make it extra easy to follow, – as a one-time exceptionI have added ‘the exact time of exposure in the middle of the base-line for each picture.

Some might wonder why this is so special? That’s because all the pictures are taken directly towards the East! The pictures should therefore, speak for themselves?
Legg merke til de litt uvanlige hvite skyformasjonene som dannes over horisonten på Øst-himmelen!

Please observe the somewhat strang white clouds forming over the Eastern horizon!
Som plutselig ble gule og rosa!
Who suddenly turned yellow and pink!
Og som etter hvert fyllte store deler av horisonten!
And which gradually fulled out the horizon!
Husk – vi ser mot Øst! Solen er egentlig i ferd med å synke under horisonten bak oss og
for lengst ute av syne!

Please remember – we are looking directly towards East! The sun has long descended underneath the horizon well behind us!
.
Og ca 10 minutter senere var alt bare bly-grått!
And – approximately 10 minutes later, everything became just ‘lead grey’!

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

Total Wreck

Det kan se ut som det ikke bare er småfly som faller ned om dagen? Denne karen ser ut til å være påført ‘kollisjonsskader’ foran? Vær forsiktig med hvem du klemmer nå om dagen! 🙂
It looks as if it is not only small aircraft that fall out of the sky these days? This chap seems to have attracted collision damages up front? Be careful of whom you hug these days! 🙂

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | 8 Comments

Black n’ White

Det er så populært å snakke om farger i disse dager, men skal man være rent teknisk, så er jo ‘svart’ ikke engang en farge? Men – motivet passer jo til en slik overskrift, og så får det heller bli med det? Her kan man i allefall studere detaljer man ellers ikke ser så godt!
Nowadays it is very ‘in’ to be talking about colors; ‘black’ in particular, however, if one wants to be technical about it, black isn’t even a real color! But – my motif fits the caption, so let’s leave it at that? At least you will have the opportunity to study details that you
otherwise,  don’t notice?!

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | 4 Comments

White Geranium

Jeg må tilstå at jeg er på litt tynn is! Jeg har aldri sett en ‘hvit Geranium’ i vår hage tidligere? Derimot har vi rikelig med lys lilla Geranium i omtrent alle bed, men altså ikke en hvit? Så dukker plutselig denne skjønnheten opp på en plass som stort sett står i skygge gjennom dagen. Er det  snakk om en mutasjon (grunnet lysforhold), eller finnes det også
hvit geranium? Vi har i hvertfall aldri kjøpt/plantet en hvit Geranium! Men her står den!
Da må den selvsagt presenteres for verden. 🙂
I have to confess I’m on some thin ice here! I’ve never seen a ‘white Geranium’ in our garden before? However, we have plenty of light purple Geranium in just about every bed, but we do not have a white one! Then all of a sudden this beauty pops up in a place that is mostly in the shade throughout the day. Is it a possible mutation (due to lighting conditions), or is there such a thing as a white geranium? At least we have never purchased/planted a white Geranium! But here it is!
Then, of course, it must be presented to the world. 🙂
Vår lokale nectar-tester forsikrer oss at nectaren smaker nøyaktig det samme som på den lilla Geraniumen, og da er det vel grunn til å tro at dette dreier seg om en hvit Geranium?
DA er hemmeligheten avslørt av ‘Puzzelblume’: Dette er en plante som på norsk heter
‘Moskuskattost’; en plante jeg aldri hadde hørt om før idag, og som jeg er veldig spent på om den kommer tilbake neste år?

Our local nectar-tester assures us that the nectar tastes exactly the same as that from the purple Geranium and that there is a high probability that this is a white Geranium?!
Which it turned out not to be! 😉
My fellow blogger ‘puzzelblume’ informed me that this plant is named ‘Musk Mallow’, and after having read the information at the end of the link she supplied, I’m excited to find out whether it will re-appear in the spring or not? I’d love to keep it!

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 14 Comments

Another Day Ending . . .

Lyse norske sommerkvelder har en egen atmosfære som kan være vanskelig å forestille seg dersom man ikke selv har opplevd dem. Dette bildet synes jeg kan være et godt eksempel, og bildet ble tatt nøyaktig kl 21.55 om kvelden. Solen har så vidt sunket under horisonten og temperaturen er ennå behagelige 22 grader og neste dag er det ‘midt-sommer’!
Kan det bli bedre?
Bright Norwegian summer evenings have their own atmosphere which can be difficult to imagine if you have not experienced them yourself. This picture I think might be a good example and this picture was taken exactly at 09.55 PM in the evening. The sun has just descended below the horizon and the temperature is still comfortable 22 degrees C,
and,  tomorrow is ‘mid-summer’!

Could it get any better?

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments

Do you have a minute . . . ?

Har du et minutt, min herre? Jeg har et par spørsmål . . .
Kan du ikke se at jeg er opptatt?!
Please, would you have a minute? I have got a couple of questions . . . ?
Can’t you see that I’m busy?
Det tar ikke lang tid . . .
It won’t take a second . . .
Veldig opptatt!
Very busy!
Så vi ga vel egentlig opp og gikk skuffet hjem! 🙂
So, actually, we gave up and returned home – a bit disappointed! 🙂

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in BUSKERUD, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

One Everyday Enigma

Sånn i det daglige blir man fra tid til annen utsatt for små, men overraskende hendelser!
Igår satt jeg meg godt til rette i min ‘stressless’-stol og gjorde meg klar for å løse en ‘sudoku’ i kveldens avis. Men, – plutselig med kaffekopp i den ene hånd og en brettet avis i den andre, så fikk jeg besøk av en av de miste dyrene i min nærhet: En bitte-liten edderkopp, ca 1 mm i tverrmål – fant tiden inne til slippe seg ned fra lenet på stolen i et håp om å slippe unna uten å bli av-fotografert! Det ble ikke så enkelt! Jeg fisket telefonen ut av lommen og forsøkte så godt jeg kunne å utløse et såkalt ‘macro-shot’ av ‘flyktningen’ før han forsvant, men – jeg lyktes nok bare sånn delvis? For det første var han noe av det minste jeg har sett, og han var i stadig bevegelse. I tillegg ble dette en utpreget ‘en-hånds-øvelse’, men den virkelige overraskelsen – og gåten – oppsto først da jeg fikk bildet overført til min data-maskin:
Dere ser alle den brettede avisen som ligger i mitt fang? Og – den er så lynskarp at man faktisk kan se selve strukturen i papiret, men – hvor i all verden ble det av tekster, annonser og alt det en avis – også denne – inneholder???
Jeg har fotografert siden midten av 50-tallet, men dette har jeg så langt i livet aldri
tidligere opplevd? Kan noen gi meg en plausibel forklaring på dette fenomenet?
From day to day one is exposed to small but surprising events from time to time!
Yesterday I settled in my ‘stressless’ chair and got ready to solve a ‘sudoku’ in tonight’s newspaper. But – suddenly with a coffee cup in one hand and a folded newspaper in the other, I was visited by one of the smallest animals in my surroundings: A tiny little spider, about 1 mm across – found the time to escape down from the armrest of the chair in the hope of escaping without being photographed! It didn’t become that easy! I fished the phone out of my pocket and tried as best I could to trigger a so-called ‘macro-shot’ of the ‘refugee’ before he disappeared, but – did I only partly succeed? First, he was one of the smallest creatures I’ve seen in a long time, and he was constantly on the move.
In addition, this became a distinctly a ‘one-handed exercise’, but the real surprise – and the riddle – arose only when I got the image transferred to my computer:
You may all observe the folded newspaper in my lap? And – the focus is sharp enough that you can actually see the very structure of the paper, but – where in the world happened to the texts, advertisements and all that a newspaper – including this one – contains ???
I have been photographing since the mid-50s, but I have never in my life
previously experienced something like this? Can anyone give me a plausible explanation for this phenomenon
?

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in BUSKERUD, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

The Lacewing – Gulløye

‘Gulløye’ tilhører en gruppe som kalles ‘Nettvinger’ og er en nyttig gjest i hagen.
Larven til ‘Gulløye’ livnærer seg på bladlus de finner i hagen. For dem som ikke har møtt denne fargeglade gjesten, så måler den ca 12-14 mm i lengde i det virkelige liv.
Med en vakker grønn farge (eller kanskje vi bør kalle det kamuflasje) kan den forflytte seg
relativt usett i hagen gjennom sommeren. Mot høsten skifter den farge med plantene og blir mer ‘vissengul’. Naturen er spennende!
‘Gold Eye’ belongs to a group called ‘Net Wings’ and is a useful guest in the garden.
The ‘Gold Eye’ larva feeds on the aphids they find in the garden. For those who have not met this colorful guest, it measures approximately 12-14 mm in length in real life.
With a beautiful green color (or maybe we should call it camouflage) it can move
relatively unseen in the garden during the summer. By autumn it will change color with the plants and become more ‘pale yellow’. Nature is exciting!

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Our local Countryside

Det var en usedvanlig vakker kveld, dog noen grader under hva vi er blitt vant til i det siste! Vakre farger, klar luft og St.Hans! Kan det bli bedre?
Og selvsagt tok jeg noen flere bilder, men etter hvert så har dere vel lært dere hvordan det ser ut der jeg bor? Så da får dere leve på helhetsinntrykket? 🙂
.
It was an exceptionally beautiful evening, however. a few degrees less than we have been used to over the last days. Beautiful colors, crisp, clear air, and the St. Hans celebration!
Can anyone top that? And, of course, I shot a number of pictures, but – I guess you are all familiar with my surroundings by now? So, please live with general impressions.
.
.
Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments