Vinje – Vierli

‘Vierli’ er egentlig en del av regionen som går under navnet ‘Rauland’, men skiller seg likevel ut med et stort antall hytter  både private og for utleie. Dertil finnes det en rekke  slalombakker med heiser og et godt løypenett sommer som vinter.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
‘Vierli’ is actually a part of the region called ‘Rauland’, but is still kind of standing out having a large number of holiday cabins, private as well as for rental. In addition there are a number of slalom slopes with lifts and a system of well prepared tracks in summer as well as in the winter.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
I denne lille fotoreportasjen blir det mange bilder som nok ligner en del på hverandre. Det skyldes at selve biotopen er nokså lik uansett hvor i terrenget man befinner seg, men vi har altså vandret litt rundt i et håp om å kunne skape en slags generell oppfatning fra dette området?

In this little photo report a good many pictures may seem pretty much alike. The reason being that the biotop itself is pretty much the same regardless of where you may be in this area. Still – we have wandered about hoping to convey some kind of impression of what this region is like?OLYMPUS DIGITAL CAMERAHvis dere studerer bildene nøye, vil dere se at det befinner seg et meget stort antall til dels store hytter rundt i dette området, men alle er bygget med torvtak og glir derfor umerkelig inn i terrenget.

If you care to study these pictures closely, you may discvover a rather large number of cabins snuggling into the terrain, all built with turf roofing and in some cases hard to find.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Men det er jo langt fra øde her oppe. Ser men ordentlig etter, finner man et vell av blomster og planter som setter en spiss på landskapet . . .

But – there is far from a barren nature in these parts. Looking closely’ you’ll find a large number of fglowers and plants decorating the mountain sides. . .OLYMPUS DIGITAL CAMERASmå myrtjern er det overalt. Om de inneholder fisk er mer tvilsomt. De er antagelig for grunne for det, men dekorative er de og – fuglene elsker dem!

Small marsh ponds are plentiful!  If they contain  any fish is more doubtful: They are possibly too shallow for that, but decorative they are indeed and – the birds love them!OLYMPUS DIGITAL CAMERAHer ligger en større privat eiet hytte med fantastisk utsikt over området.

A privately owned cabin with a fantastic view to the mountain range.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette bildet er faktisk tatt fra hytta hvor vi bodde for anledningen!
This picture has been taken from the cabin where we stayed this time.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her ligger nabohytta ca 70-80 meter unna. Det er bra med ‘luft mellom hyttene’ i denne delen av landet.

This is the neighbouring cabin located approximately 70-80 yards away. It’s plenty of ‘air between the walls’ in this part of the country.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg innrømmer gjerne at dette kom som en liten overraskelse. Kan det virkelig være slik at sommeren allerede må vike plassen for en kommende høst? Vi har jo knapt hatt noen sommer i år og i nordhellingene ligger fortsatt snøen fra i fjor . . .

I readily admit that this came as a small surprise. Can it really be that summer has already given way for an upcoming fall? We‘ve hardly had any summer this year and in the northern slopes the  snow is still remaining from last year. . .OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg beklager virkelig, men solen kom litt for nær denne gang. Men så ga det jo en viss stemning til bildet?

I’m sorry, the sun seems to have gotten too close this time, but then again it lends a bit of atmosphere to the picture . . .?OLYMPUS DIGITAL CAMERADette hadde dere antagelig heller ikke ventet? Viltvoksende takløk på 900 meters høyde? Men her står den altså!  Det handler bare om å ha øynene med seg når man rusler på tur. Ja, også kameraet da naturligvis  :-)
Forklaringen sies å være at en hytte-eier engang forsøkte å skape en ‘fjellhave’ i dette området. Og lenge etter hans død så sprer eksotisk planteliv seg i regionen.

I’m pretty sure you had not expected this?  Wild growing ‘Sempervivum tectorum’ at
2900 feet
. But here it is! It’s all about looking at where you go and, of course, bringing your camera along!
The explanation is supposedly that long time ago a cabin owner tried to establish kind of a ‘mountain garden’ in these parts, and long after his death exotic plants are spreading through the region.
OLYMPUS DIGITAL CAMERALitt til venstre for midten av bildet ser dere selve ‘Vierli senter’ med et antall utleiehytter og med skitrekket like bak.

Slightly left of the center of the picture you may observe the ‘Vierli Center’ with a number of rental cabins, and directly behind it one of the slalom slopes with lift.OLYMPUS DIGITAL CAMERASå for å gjøre det litt enklere så tok vi en tur oppom!
To make it a bit simpler for you, we decided to walk past it.OLYMPUS DIGITAL CAMERACa. 1-1,5 km nedover veien passerer vi også Rauland Høyfjellshotell, men nå er vi da i ferd med å forlate det området som heter ‘Vierli’, så da er det påtide å avslutte denne lille reportasjen derfra!

About a mile down the road we’re passing the Rauland Mountain Hotel, but then we are also about to leave the area we call ‘Vierli’. Then it’s also time to conclude our little visit to this area.
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

 

Posted in TELEMARK | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Ulvik – Vassfjøro

Ulvik_1F3A0672900 meter over Osafjorden (fra ‘Osanuten’) fotograferer vår mann ‘Vassfjøro’  og i bunnen av Osafjorden tettstedet Osa! Hvilken fantastisk utsikt! Dypt under ham på venstre side (utenfor bildet) ligger Ulvik!

Close to 3000 feet above the Osafjord (from the mountain ‘Osanuten’) our man takes a picture of ‘Vassfjoero’ and at the very end of the Osafjord the little village ‘Osa’. What a fantastic view!
Far below at his left (outside of the picture) lies the settlement of Ulvik.
(Compliments of SUL)

Please return me to INDEX

Posted in HORDALAND | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Vinje – Skålestrondi

En herlig utsikt fra Skålestrondi (sterkt skjemmet av fremtredende kraftlinjer), men ved et litt kreativt valg av fotograferingspunkt, så lyktes vi sånn noenlunde . . .OLYMPUS DIGITAL CAMERA
A fantastic view from ‘Skaalestrondi’ (severely hampered by major power lines), but by creative choice of spots to take a picture, I think we just about succeeded . . .OLYMPUS DIGITAL CAMERA
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

Posted in TELEMARK | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Vinje – Raulandsgrendi

Vinje er en stor kommune som i areal omfatter hele 3117 kv.km mens det totale folketallet i kommunen bare ligger på 3689 mennesker! Idag skal vi imidlertid besøke distriktet ‘Rauland‘ som ligger på grensen til store fjellområder inkludert en anselig del av Hardangervidda Nasjonalpark! Tidligere var Rauland egen kommune med et totalt folketall på 1556 mennesker!   Vi starter i den gamle tettbebyggelsen . . .

Vinje is a rather large municipality including as much as 3117 sq.km, while the total population only counts 3689 people! Today we are visiting the region of ‘Rauland‘, which is located on the outskirts of a massive mountain region as well as on the outskirts of the ‘Hardanger National Park‘. Rauland was previously a municipality of its own with a total population of 1556 people. We’re starting out in the old village center . . .
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Den lokale dagligvarehandelen – her representert ved Coop Prix – er et like godt utgangspunkt som noe annet.

The local grocery store – here represented by the chain ‘Coop Prix’ is as good starting point  as any!OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tvers over veien finner vi Rauland Skule.
Across the road we find the ‘Rauland School.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og innen synsvidde av skolen ligger den lokale ‘Husfliden’ med tilhørende gavebutikk.
And within sight from the school lies the local ‘Husfliden’ with a gift shop to go with it!OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Den lokale bensinstasjonen er også sentralt plassert der veiene løperf inn fra hhv. Vinje og Arabygdi og Edland.

The local gasoline station is also centrally located where the roads converge from Vinje, Arabygdi  and Edland.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette er omtrent på samme sted hvor man også finner det lokale turistkontoret som forøvrig har en pizza-restaurant i kjeller-etasjen.

This is alsom about where you’ll find the local tourist office, which, by the way, has a pizza pub on the ground floor.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Skulle noe fange ditt øye i Rauland, så vil det kanskje være dette? Og nei, det er ikke vanlige kuer! Kun skulpturer! Men blomstene er ekte nok!

If something should catch your eye in Rauland, it might just be this sight? And ‘no’, it’s not real cows! Just sculptures! But the flowers are real enough!OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Alt tilhører en lokal gavebutikk som også bedriver en form for hytte-service. Og hvis det er noe det er mye av i Rauland, så er det akkurat hytter! Mange ville kanskje bruke betegnelsen ‘hytte-slott’, for ofte er hyttene større enn vedkommendes primære bolig!

Everything belongs to this Gift Shop which is also working some kind of ‘Cabin Service’.
An d if there is something there is plenty of in Rauland, then it’s cabins. Some would say ‘Luxury Cabins’, as many of them are far larger than the owners primary dwelling.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
‘Rauland stoga’ er en lokal restaurant, stengt på mandager, men ellers åpen gjennom hele uken.

‘Rauland stoga’ is a local restaurant, closed on Mondays, but otherwise open through the week!OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi er tilbake i sentrum. Her ligger ‘Raulandshuset’! Dette er et forsamlingshus som kan benyttes ved større anledninger og her er det plass til ca 250 mennesker når anledningen byr seg.

We are back in the center. Here lies ‘Raulandshuset'; a public community house for larger congregations, weddings i.e. seating about 250 people when the occasion arises.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her er et koselig lite bolighus i centrum som vel kan sies å være typisk for distriktet.
Here a nice little villa in the center of Rauland, which may also be said to be ‘typical for this region’.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dermed er vi tilbake i utgangspunktet, og jeg håper dere alle har dannet dere en oppfatning av hvordan det ser ut i Rauland anno 2015?

Then we are back at ‘square 1′, and I hope you all have gained some impression of what ‘Rauland anno 2015′ looks like?
(Compliments of SRB)

Plese return me to INDEX

Posted in TELEMARK | Tagged , , , , , , , | 7 Comments

Vinjestoga

Når man passerer over Vinjesletta kan man vanskelig unngå å se skilter som fokuserer på dikteren Aasmund Olavsson Vinje, herunder også den berømte ‘Vinjestoga’, og denne gang var været optimalt.
Dikteren Aasmund Olavsson Vinje ble født her 6 April 1818 og flyttet senere til Gran på Hadeland hvor han døde 30 Juli 1870. Han regnes for å være en av Norges fremste diktere gjennom tidene.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Passing through the valley of Grungedal and Vinje it’s kind of hard to miss all the signs focusing on our late poet Aasmund Olavsson Vinje. And this time the weather was on my side, thus I took the time to photograph the old ‘Vinjestoga’ where he once lived.
Here he was born on April 6th, 1818. Later he moved to the settlement of ‘Gran’ on ‘Hadeland’ where he died (July 3oth 1870)
He’s still regarded as beeing one of Norway’s leading poets through all times.
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

Posted in TELEMARK | Tagged , , , , , | Leave a comment

Grunge Kyrkje

På min vei langs Haukeliveien (E-134) passerte jeg den vakre Grunge kyrkje; eller rettere sagt ‘jeg stoppet ved denne kirken’ fordi den fortjener å bli bedre sett der den ligger tilbaketrukket fra riksveien og med utsikt over ‘Tveitevatnet’ som er et av flere vann som nærmest henger sammen nedover dalen.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Enroute down the ‘Haukeliveien’ (E-134) I passed the lovely ‘Grunge Church'; or I rather ‘stoppped by Grunge Church’ ’cause it really deserves to be seen where it lies – a bit back from the road facing ‘Tveitevatnet’, which is actually one of a long string of lakes down through the valley.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Grunge Kyrkje er en langkirke i tre, oppført i 1850 og tegnet av arkitekt  H.D.F. Lindstow.

The Grunge Church is a wooden ‘long church’ erected in 1850 and constructed by the architect H.D.F. Lindstow.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX

Posted in TELEMARK | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Fjellsolen

Jeg har nettopp tilbragt en ukes tid i fjellet, nærmere bestemt i Rauland i Vinje kommune i Telemark. Mesteparten av tiden var det overskyet, tåke og regn, men en eneste dag skinte solen fra skyfri himmel størstedelen av dagen. Det var dagen da jeg og mitt kamera dro på en aldri så liten foto-safari. Og de første bildene er egentlig de siste og viser det siste vi så av solen den uken . . .OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

The last week I have spent up in the mountains around ‘Rauland’ in the municipality of Vinje in the county of Telemark. Most of the time we had a heavy overcast,  rain and drizzle, but one day where the sun shone from a cloudless sky most of the day! That’s the day my camera and I went on a small photo safari.
And the first pictures I show you are actually the last ones, and the very last we saw of the sun that week!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

Posted in TELEMARK | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments