Springtime Bergen

Bergen er Vestlandets største by som – til tross for en lang rekke nedbørsrekorder opp gjennom årene – også opplever en relativt tidlig vår sammenlignet med resten av landet.
I sentrum av denne byen ligger det som benevnes som ‘Lungegårdsvannet’, men som egentlig er mer som en dam i parken.
Ikke desto mindre er dette et sted hvor bergensere møtes når de skal nyte vårens farger i vakkert solskinn. Slik som her! 🙂
.
The City of Bergen is the largest city on our West Coast and in spite of an endless number of dowfall records over the years, this also a city that expeirences a relatively early spring compared to the rest of our country.
At the center of this city lies a small lake, – or rather a pond in a park – named ‘Lungaardsvannet’. It’s still a place where the ‘Bergensians’ meet socially on a sunny day, enjoying the beauty of spring colors  – just like here!

Compliments of PMR)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in HORDALAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Looking up!

Ja, nå ser det endelig ut til at været stabiliserer seg slik vi er vant til. Det har ikke vært nedbør av betydning på flere uker, og temperaturene har lagt seg til ro på et nivå vi kan leve med. Og når vi går en liten tur, så ser vi at naturen rundt oss våkner til liv. Nesten så busker, trær og blomster strekker seg etter sollyset. Våren har kommet for å bli!
.
Well, now – at last it’s looking up! The weather seems to stabilize the way we are used to.
There hasn’t been a downfall of anything for weeks on end and temperatures has been lying stadily on a pleasant level we may live with!
And whenever we take stroll around the neighborhood we may observe that nature seems to stretch itself towards the sunshine. Evidently the spring is here to stay?!
.
.
Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 15 Comments

Show me the way to go home –

For et par dager siden var vi invitert til en ‘sen middag’ og enda senere ble det etter hvert!
Klokken var vel innunder midnatt før vi bega oss på hjemvei og selv månen virket mest interesssert i å gå til køys der den gjorde sitt ytterste for å skjule seg bak et tykt ‘gardin’ av mørk dis. På den andre siden av dalen så vi kun en del ‘utelys’ og selv mitt ganske moderne
kamera slet med detaljene. Egentlig heller ikke helt skarpt, men – det ble en slags litt spesiell ‘stemning’ som jeg prøver å formidle . . .
Og siden natten var så vidt mørk som den var, så mintes jeg en gammel sangtekst populær en gang på 50-tallet –  Pussig hvordan hukommelsen plutselig lever sitt eget liv?!
A couple of days back we had been invited to a late dinner, and even later it became! 🙂
When we started on the ‘home run’, the time must have been very close to midnight?!
Even the moon seemed mostly interested in drawing the curtains and go to bed hiding behind a solid curtain of nightly haze.
Across the valley we could only see the outer lighting from a number of houses and even my realtively modern camera had a tough job identfying details . . .
And in addition to that this picture didn’t become as sharp as I would have wished, however, it did catch kind of an atmosphere in the night which I’m trying to convey!?
And since the night became as dark as it did, I suddenly came to think of a song lyric popular in the 50’s: ‘Show me the way to go home’!  Kind of fun to observe how memories suddenly may spring to life all on its own?! 🙂

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Roeyken Church at Easter

I anledning av påsken så har jeg skutt et par bilder av Røyken kirke og gravlunden som i disse dager rister av seg vinterens snø. Røyken kirke er forøvrig en nokså gammel kirke sett i et 2019-perspektiv. Kirken ble bygget så tidlig som i 1229 og det er faktisk bare ca 50
år etter at man bygget stavkirker her i landet!
Kirken ble – for å avverge angrep fra ‘onde makter’ bygget med steinvegger 1 – 1,5 meter tykke, men har til tross for dette sitteplass til 240 mennesker!
With regards to the current Easter, I’ve shot a couple of pictures of the Roeyken Church and the cemetary which in these days are shaking off the grips of snow from last winter.
By the way, this church is a rather old one looking at it from a 2019 perspective. The church was actually built as far back in time as 1229! That’a only approximately 50 years after the age of ‘stav churhes’!
And in order to withstand attacks from ‘evil spirits’, it was built with concrete/stone walls
3-5 feet thick! Even so the church seats 240 people!
Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

‘Mt. Melderskin’ – Hardanger

Våren er en flott tid for å besøke Hardanger. Ennå er det litt tidlig for å oppleve fruktblomstringen, men det tar ikke lang tid nå før dalsidene ned mot fjorden overstrømmes av blomster! I mellomtiden viser vi et bilde fra fjellet Melderskin,
ikke så langt fra Baroniet i Rosendal!  ‘Melderskin’ hever seg 1426 meter over fjorden
og fortsatt ligger det store snemengder på toppen!
The spring is the best time to visit the area named ‘Hardanger’, but still it’s a bit early in order toexperience the renowned fruit flowering, but it won’t be long now before the hillsides are covered in fruit trees blossoming as far as the eye may see!
In the meantime we show you a picture from ‘Mt. Melderskin’ rising  4705 feet from the
Hardanger fjord, and as you may observe – there are still enormous amounts of snow at the top of this mountain!

Compliments of PMR)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in HORDALAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

All Gone!

Ja, jeg snakker selvsagt om snøen som har ligget i svære hauger denne vinteren! Men – alt har en ende, og selv om de fleste av våre store landbruksarealer lå dekket av hvit snø for mindre enn 14 dager siden, så er situasjonen idag radikalt endret. Snøen er nærmest helt forsvunnet og dagenes middeltemperaturer ligger plutselig rundt 15-18 grader C pluss!
Og i direkte sollys har topp-temperaturer vært oppe i 20-25 grader!
Hvilket føles ganske behagelig!
Yes, of course, I’m talking about the snow which has been piling up through this winter!
But – everything comes to an end, and even if most of our farming land only 14 days ago was mostly covered under a white layer of snow, today the situation is substantially altered!
The snow has all disappeared and the mid-temperatures have suddenly established themselves around 15 – 18 degrees C!  In plain sunshine we have registered top temperatures around 20-25C!!
Which feels rather pleasant!
Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Spring is just around the corner

Som dere ser så ligger ennå snøen over jordene på disse kanter, men – det er klare tegn på at noe er i ferd med å skje. Og det kan skje ganske fort dersom man har tillit til de varsler som gis fra dem som har greie på slikt!  Vi andre nøyer oss med å gjette (og veldig ofte får vi jo rett! 🙂 For som man ynder å si: Værmelding er ingen ‘eksakt vitenskap’, men – det går i alle fall rette veien!? (Tror vi!)
As you may all see, the snow is stilllying across most of our fields in these parts of Norway, but – there are signs that somthing is about to break. And – it might happen very fast if you
choose to put your trust in, what the people that are supposed to know a thing or two about these things, are saying? The rest of us are content to keep guessing (and often we might even guess correctly!) But as they say: Weather forecasts are not an exact science,
but at least thing seems to be moving in the right direction (we believe! 🙂  )
Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment