Stormy Sunset

For et par dager siden passerte restene av en tropisk storm over Norge og – en liten bit av det kom til min del av landet og akkurat når solen var forventet å gå ned. Under slike omstendigheter kan det hende at man får solnedganger litt utenom det vanlige? Og selvsagt tok jeg som vanlig 20-30 bilder, men erfaring har lært meg at det er det jo svært få som gidder å se på? Så her er et høyst begrenset utvalg som likevel vil gi dere en ide om hvordan det så ut?!

A couple of days ago the remains of a tropical storm in the Arlantic Ocean passed over Norway. Some of it struck the area where I live as well, and – just at the time of an expected sunset. Under such conditions a sunset may evolve into something out of the ordinary, and , of course, I shot my usual 20-30 pictures, but experience have thaught me that very few take the time to see them all. So here I’ll be presenting you with just a few, – enough to give you an idea of how it turned out.

For å få med de finere detaljer i skybildet ble det nødvendig å åpne for litt mer lys enn vanlig. Dermed ble selve solskiven dessverre litt utbrent og mye av omgivelsene veldig svarte, men strukturen i skybildet har jeg fått med!

To catgsh the finer details of the ‘cloud-picture’ it became necessary to open up for a bit more light than usual, and as a result the sun became partly ‘burned out’ and the outer rim of the picture became very dark, but – I dis catch the structure of the cloud-picture.

Når solen kom litt lavere på himmelen, ble problemet gradvis litt mindre . . .
Her fotograferer jeg med et 600 mm objektiv for å fremheve solnedgangen  i en nesten ‘svart verden’

As the sun decended further, my problem gradually faded . . .
Here I’m shooting the sunset with a 600 mm lense in order to bring you the full impact
of the sun in an otherwise very ‘black world’!

Med solen så nær horisonten at den begynner å lyse opp undersiden av skyene, blir det et noe bredere skybilde og jeg har skiftet til 200 mm.

With the sun closer to the horizon it starts to lighten up the underside of the clouds and the cloud picture starts to widen up. Here I have changed to a 200 mm lense.

På dette bildet kan dere også se det høyereliggende skylaget og få en ide om hvordan de lavere liggende stormskyene jager inn over området?

In this picture you may see the other and much higher cloud ceiling of the day and get an idea about the reamioans of the lower storm clouds are coming in?

Et siste bilde tatt med 24 mm og som viser det meste av skybildet på dette tidspunkt, men  – nærmest som vanlig gikk jeg nok litt for tidlig hjem. Det gjorde batteriet mitt også! 😉

This last picture has been shot with a 24 mm lense taking in a sunset that  has gradually become much wider, but – as usual – I think I went home much too early. So did my battery!  ;-)  But I hope you at least got an impression of this?
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Changes Ahead

Det er en underlig høstdag!  Fra vest strømmer restene av en tropisk storm over hodene våre samtidig som solen skinner og temperaturen viser 16 varmegrader! Bonden har høstet sin åker og den første antydning av gule høstfarger har festet grepet på tretoppene rundt oss. Omtrent samtidig hører vi fra værvarslingen at ingen bør dra til fjells uten vinterdekk denne helgen, for nå kommer snøen  . . .? Skal vi tro på det da?

It’s a peculiar autumn day!  From the West the remains of an Atlantic tropical storm races past us overhead. At the same time the sun is shining brightly and the temperatures read ‘plus 16 degrees C’ whilst ‘King Autumn’ with his yellow colors has fastened his grip on the treetops around us.  And at the same time the lady running our weather forecasts warns us not to go into the mountains without snow tyres. The snow will be coming on Sunday?!
Can we really believe her?!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Abnormal Nature

Skybildet var litt spesielt igår og egentlig var min hensikt å se om dette kunne utvikle seg til en solnedgang litt utenom det vanlige, men – før jeg kom så langt ble jeg oppmerksom på et underlig skybilde som utviklet seg bak meg.

Yesterday the ‘cloud picture’ seemed a bit abnormal? Actually it was my intention to check out whether I would be able to shoot a somewhat unusual sunset, but – before I got that far, my focus was brought upon the clouds evolving just behind me.
Jeg tok 2 bilder av dette. Her et bilde opprinnelig tatt i 4:3-format og senere konvertert til 16:9-formatet.

I shotg two frames of these: My first picture was originally shot in a 4:3-frame and later converted into a 16:9-format.

Og her et bilde hvor jeg har latt kameraet to et bilde direkte i 16:9-formatet. Her kommer forskjeller tydelig frem, for selv om jeg har fått med mer av husene i front, har jeg likevel fått med mer også i overkant av skybildet. På den annen side er den spesielle skyen blitt noe mindre? Det kunne være hyggelig å høre hva liker dere best?

And here a picture where I allowed the camera to shoot a frame directly in a 16:9-format.
Here we might clearly see the differences: Obviously I have gotten more of the houses in front, but – I have also gotten more of the special cloud formations at the top of the picture.
However, the spesial cloud that made me take the picture in the first place, stands out somewhat smaller! It would really interest me to hear which one you like best of the two?
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Upper Hemsedal Valley

En del av de bildene som vises her har tidligere vært publisert som ‘enkeltbilder’¨, men langt fra alle!  Dessuten er det jo etter hvert en god stund siden, og nye besøkende har kommet til. Derfor har de nå blitt samlet i èn reportasje.

Some of the pictures I’m presenting you with here, has previously been presented as
‘single shots’, but far from all!  Besides it’s getting to be quite a while back and – new visitors are still coming in. That’s why we have now gathered them all into a new photo report from the upper part of the Hemsedal Valley.
Her har vi akkurat passert Tuv Sentrum og har fulgt elven over ‘Rjukandefoss’ til hengebroen som lar deg krysse elven dersom nervene holder . . .

Here we have just passed the Tuv Center and followed the river above the waterfall ‘Rjukandefoss’ (trans.: Smoking Waterfall) to the small hanging bridge which will enable you to cross the river (if you’ve got the nerves . . .)
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAHer ved Storeskardvannet kan man via en smal bru komme inn på den gamle ‘Kongeveien mellom Østlandet og Vestlandet. Velegent for fotturer, evt. med sykkel!

Here by the ‘Lake Storeskardvannet’ you may cross a small bridge and gain access to the old ‘Kings Road’; a main thorughfare between East and West back in the old days.
The road is well suited for walks on foot or on a bicycle!
Det kan se ut som det er en enkel sak å ta seg ned til elven her, men – det er det definitivt ikke!  Vegetasjonen er 70-80 cm høy, det finnes ingen sti og store deler av området er myrland! Men det er vakkert å se på.

It may look as if it would be pretty simple to gain access to the river at the valley floor, but – it’s definitely not! The vegetation is approximately 2-3 feet, there are no tracks and its mostly marshland! But it’s looks very beautiful !
Her har jeg funnet en plass på en stor sten ute i elva mens jeg avkjøler mine ben. Friskt, men en smule kaldt i lengden . . .

Here I found myself a place on a rock in the middle of the stream to cool off my feet.
Fresh but rather chilly after a while . . .

Vi nærmer oss det høyeste punktet på dalbunnen og kan allerede se fjelltoppene i Sogn & Fjordan fylke i horisonten.

We’re approaching the highest point of the Hemsedal valley floor. On the horizon we may se the first peaks in the county of Sogn & Fjordane.
Av en eller annen grunn er det flere skyer i dette området enn andre steder! Det kan se ut som de tiltrekkes av fjelltoppene rundt oss?

For some reason there seems to be more clouds in this area than elsewhere?! Itg looks like they are attracted to the peaks around us?
Et øyeblikk så det ut som solen skulle bryte igjennom, men den forsvant like fort igjen.
For a moment it looked like the sun was about to break through, but it disappeared just as fast.
Men til slutt lyktes vi – i alle fall delvis – etter å ha ventet en halvtime!
But after having waited for half an hour, we succeeded -at least partly!
Vi bestemte oss for å snu her ved Slettevatnet. Det ligger riktignok et enda større vann ca 1 km lenger inne, men -vi kommer ikke særlig mye høyere i Hemsedal. Ikke med mindre vi også skal gå inn for fjellklatring og – det er en risikosport i min alder.

We decided to turn around hare by ‘Lake Slettevatnet’.  There is, however’ another large lake another mile up the road, but we won’t be coming any higher in the valley of Hemsedal unless we go for ‘mountain climbing’, which is regarded as ‘extreme sport’ in my age.
Hvis naturen kan ligne litt på hva dere har allerede sett, så er det fordi vi nå er på vei hjem igjen, men vi prøver . . .

If the nature may look a bit like something you have already seen, it’s because we’re on our return journey, but we’ree trying . . .
Ser dere?  Vi har faktisk tatt turen ned til elven for dere, selv om det var en ganske tøff tur!

See?!  We have actually managed to gain access to the river for you, but it was a really tough trip!
Da er vi tilbake i området like utenfor Tuv. Dette bildet er tatt fra et punkt oppe i slalombakken i Hemsedal. For ordens skyld har vi lagt inn en link til reportasjen fra Nedre Hemsedal. Hvis dere er nye besøkende, så er det jo ikke sikkert at dere har sett den heller?

Then we are back into the outskirts of Tuv. This picture has been shot from a spot uphill into the slalom slopes of Hemsedal. Just to make sure we have included a link to our photo report from ‘Lower Hemsedal’. If you are a new visitor to our blog, you might have
missed it?

Besøk:  Nedre Hemsedal
Visit:    Lower Hemsedal
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , | 4 Comments

The Real Beauty

Ekte skjønnhet er jo en høyst subjektiv ting, og antagelig er det like mange meninger som det er mennesker, men – jeg kan ikke fri meg fra tanken om at mange vil være enige med meg i dette tilfellet?

Real beauty is, of course, an utterly subjective thing, and probably there are as many opinions as there’s people, however, I can’t free myself from the thought that a great many people in this case would agree with me?
Og i denne vakre verdenen finner vi den unike honningbien hvis eksistens henger så nøye sammen med vår egen? Har dere gjort dere noen tanker om hva som vil skje i vår verden dersom planter i vår vegetasjon plutselig ikke ble bestøvet? At dette leddet vi vår næringskjede plutselig forsvant? At dyr som er viktige for vår eksistens plutselig ikke lenger fant den maten de trengte for å fostre sine egne unger? Enkelte år i den senere tid har verdens bi-bestand blitt redusert med 25-35%!
Visste dere at biens vinger faktisk slår 240 ganger pr sekund? Da er det jammen bra at det neste bildet ble eksponert på 1/1600 sek?!
Og klikker der bildet opp i full screen, kan dere fortsatt se årene i vingene!
In this beautiful world of ours we find the honey bee, which very existence correlates closely with our own. Have you ever contemplated what would happen to our world if vital plants were not pollinated? If life around us could no more find food for their young ones? If species (like the honey bee) for some reason suddenly disappeared?
Some years the loss of bees have been 25-35% world wide!!!
The wings of this marvellous honey bee is said to beat 240 times pr second! Then it’s a good thing this last picture was shot at 1/1600 sec.?🙂
And if you click the picture into ‘full screen’ you may still se the veins in its wings!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

It’s served!

Høsten er her og det er lile før våre trekkfugler samler seg for den lange veien tverts over Europa eller av og til enda lenger, men – før de begir seg ut på den lange reisen pleier mange å avlegge hagene våre et besøk hvor de effektivt renser busker og trær for frukt og næringsrike bær. La det bli kjent:
Det er servert!

The autumn is here, and soon most of our migrating birds will be gathering in hughe swarms before they start out on the long trip across Europe – and somtimes even further.
But – before embarking on the long journey, they have a tendency to clean out or gardens of nutricious fruits and berries?  Let it be known: It’s served!
(Compliments of SRB )

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Natural Sunshine

Av og til kommer man over planter som virkelig har lært seg kunsten
å bli sett!

At times you may come across plants that have really perfected the art of beeing seen!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment