Hjerkinn – Eysteinskirken

Da vi nådde Eysteinskirken i Folldal, så hadde vi avtalet med værgudene at det for anledningen skulle være solskinn, men – man kan ikke stole på noen i disse dager!
Sol ble det ynkelig lite av, men nok lys til et par bilder fikk vi jo til. Her et bilde av selve kirken. Det er ingen spesielt gammel kirke, bygget så seint som i 1969 i såkalt ‘vifteform’og med utsikt over  Folldal og Grimsdalen
When we arrived at the Eysteins Church at Hjerkinn , we thought we had an understanding with the weather Gods that they would supply sufficient sunshing to produce a best possible photo report from this church, but – there were practically no sunshine at all. But we did get you a couple of pictures – at least!
This is, however, not a particular old church, built as late as 1969 0verlooking the magificent mountain areas of ‘Folldal’ and ‘Grimsdalen’.
Vi skulle ønske at dere hadde fått anledning til å se denne naturen i solskinn,  men da ser det ut til at det må bli snakk om ‘personlig fremmøte’ – med telt!

We wish that you’d be able to se this marvellous nature in sunshine, but it seems that this would entail personal appearance – including a tent!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in OPPLAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Hjerkinn

Hjerkinn er en gammel skyss-stasjon og dessuten det høyeste punkt (1017 moh) på Dovrebanen mellom Oslo og Trondheim! Noe de færreste har hørt om, er at det også finnes en flystripe her oppe, dvs. ca 5 km nedover mot Folldal. Jeg så den aldri! Men en fantastisk natur har man her oppe!  Dette bilder er tatt fra Eysteinskirken øverst i Folldal og viser den gamle bebyggelsen på Hjerkinn. Det var dessverre overskyet da bildet ble tatt!
Hjerkinn is an old waystation beetween Oslo and Trondheim, but – it’s also tyhe highest point on the’Dovre Railway’ with its 3356 feet above sea level. What very few people have ever heard about isa that there’s supposed to be an airfield in the area (About 3 miles down into the neighbouring ‘Folldal’), but I never saw one! But the nature up here is fabulous!
This picture has been shot from the ‘Eysteins Church’ towards Hjerkinn ans show you the old buildings up there. (Overcast, as you may see!)
(Compliments of  SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in OPPLAND | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

All gone!

Når alt en gang tar slutt, hva da?  Hvordan skjer det?  Hvordan ser vi ut?
Vil noe huske oss med glede? Eller vil det bli visket rundt i krokene . . .?
Vil obskure hemmeligheter plutselig velte ‘ut av skapet’?
Det er egentlig liten grunn til bekymring!  For det første har vi ingen som helst anelse når det skjer. Og det er mye som taler for at det som tross alt skjer er totalt utenfor vår egen kontroll. Er ikke det flott?  I det minste èn ting vi ikke behøver å skjenke en tanke!
When everything once is over? Then what? How does it happen? What will we look like?
Will sombody remember us with fondness?  Or will there be whispering behind closed doors?
May be will obscure unspeakable secrets suddely fall out of the closet?
I have a grand message: There is little or no reason for anxiety! Firstly we haven’t the foggiest notion as to when it will happen! And it’s a fair assumption that whatever does happen, it will be way outside of our personal control! Isn’t that nice to know?!
At least there is one more thing that we don’t have to worry about! 🙂
(Compliments of  SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Early Breakfast

Jeg har vært på en lengre tur – 1200 km for å være nogenlunde nøyaktig, og til tross for at værgudene ikke akkurat ga meg optimale forhold deler av turen, så har det blitt en del bilder. Og mens jeg funderer på hvilke bilder som kan brukes, så kan jo dere late som dere skal innta en livgivende frokost med vår venn her?
Nei, det er ingen sint veps, ,men en ganske ufarlig ‘blomsterflue’ som bare forsøker å late som han er farligere enn hva han egentlig er – akkurat som ellers i livet! 🙂
I have just returned from a substatial tour of Norway –  750 miles to be a bit more exact, and in spite of the fact that the Weather Gods didn’t really do their part, I did get quite a few pictures for you! It will, however, take som time to control and decide which ones to be used, and in the meantime I suggest you imagine that you’re about to have a solid lifegiving breakfast with my little friend here?

No, it’s no dangerous wasp!  Only a friendly ‘flower fly’ that does it’s best to look  as dangerous as possible to the birds in the neighbourhood – just like everywhere else in life?!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

The Value of Life

En og annen blandt oss går nok litt rundt og føler på at man blir oversett i samfunnet? At man plutselig har blitt en byrde og belastning som ingen har tid til lenger. Legg merke til et jeg sier ‘noen’!  Andre har det bra på sine eldre dager, men – det er viktig at man kan føle seg verdsatt i et samfunn eller ‘en verden’ som i stadig større grad snakker om tid og effektivitet. For ‘tid og effektivitet’ har en lei tendens til å gå på bekostning av noe!
Og kanskje blir de langsiktige konsekvenser litt annerledes enn man hadde tenkt seg?!
Jeg lar dette bildet av en halv-vissen ‘Løytnantshjerte’ stå som et symbol på at det kanskje kan finnes verdi i det meste, selv og de kanskje ikke ligger akkurat hvor man hadde tenkt seg?
Some people among us are harbouring a feeling  og being ignored in tghe society where they live?!  That one has suddenly become a burden for whom nobody has time for anymore? Please note that I’m saying ‘some’! Most people, I’m sure,  thrive with their lives during their last years, but – it’s extremely important for somebodys self confidence that they feel that they are needed in a world where time and efficiency play an ever more major part! ‘Cause ‘time and efficiency’ has a way of coming to someones disadvantage!
And perhaps will the long term consquences prove to be somewhat unexpected?!

I’ll let this half-witheredLieutenant heart‘ stand as a symbol that there just migh be some value left in most anybody, even if you don’t always find it where you expected!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments

Macro Morning

Etter en tids sommerlige tilstander våknet vi idag til gråvær og regn i luften. Og siden vi i flere år nå har blitt fortalt at vi kan endre været ved ‘menneskelig påvirkning’, så gjør vi et forsøk ved å vise naturen slik vi ønsker at den skal være.  Og for de ‘troende’ så blir det kanskje slik da?
After a time with warm summer temperatures, we woke to a greysh morning with drizzle !
And since wew for nyears on end have been told that the weather may be changed by human activity,  we will really try to send a signal with the kind of weather we want?!
And for those that belive in this theory, that’s how it’s gonna be.
(You may thank me later! :-)  )
Det er omtrent slik vi ønsker det, ikke sant?  Så da er det antagelig bare å vente . . . ?

That’s about how we’d like it to look, right?  Then it’s possibly just to sit down and wait for a change . . .?
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Butterfly Bonanza

Min nabo har fått en plante i sin hage!  Og spør meg nå ikke hva den heter, men – den står høyt på listen blant sommerfugler når det gjelder ernæring! Det kan være så mye som 10 sommerfugler der – samtidig – og de er der mesteparten av dagen. Mitt eneste problem er at det kan være litt vanskelig å komme til uten å tråkke ned andre planter, og det skal man naturligvis ikke!  Men med et teleobjektiv har det vært mulig å få noen interessante bilder som jeg bringer dere her:
My neighbour has gotten a plant in his garden! And please don’t ask me its name, but it seemingly ranks pretty high with butterflies when it comes to nutrition! At times there may be as many as 10 different butterflies simultanously buzzing around it! And they will remain there most of the day!
My only problem is that it’s a bit akward to get in an optimum position without trampling other plants; something one sshould absolutely avoid! But with the help from a zoom lense, I’ve been able to shoot  some pictures I hope you find of some interest?
– – –
‘Dagpåfugløyet’ er jo egentlig ganske utrolig flott dekorert, men i et blomsterbed med blomster i alle farger, så virker dette fargesprakende utseendet utrolig nok som en flott kamuflasje. For å vise dere disse flotte fargene best mulig, ble det nødvendig å åpne blenderen litt mer enn jeg burde, og dermed ble ‘sitronsommerfuglen’ (som egentlig er gulgrønn) på baksiden av blomsten ganske hvit!

‘Dagpaafugloeyet’ is actually  very nicely decorated with beautiful colors, but within a flowerbed with flowers in different colors all ovfer the place, it becomes a very good camouflage! In order to show you these colors in the best possible way, I was forced to open my aperture a bit more than usual, which in turn maade the ‘lemon butterfly’ ( which is actually  a greenish yellow) in the back of the flowers pretty much white!
‘Sitronsommerfuglen’ var litt av en ‘linselus’ og ville selvsagt være med på noen bilder.
Vi starter med et ‘passfoto’, dvs. et portrett rett forfra?

The ‘lemon butterfly’ was eager to participate and came crawling in to be a part of this photo session. We start off with a ‘passport photo’; i.e. a portrait front faced.
Og øverst oppe på klasen fant han selvsagt en blomst som fortsatt hadde noen dråper med nectar i bunnen.
And at the very top, of course, he found a flower with a few drops of nectar left in the bottom.
‘Dagpåfugløyet’ ser også ut til å ha noen dråper igjen før han ser seg ut en ny blomst?
Legg forøvrig merke til ‘pelsen’ som beskytter disse insektene mot morgenkulden.

‘Dagpaafugloeyet’ also looks to have a few drops of nectar left befor he needs to find another source. Please notice the ‘fur-like’ appearance; hairs that protect these frail insects against the morning cold.

Åh, ja, her er han jammen igjen!  Noen liker seg bedre enn andre i rampelyset, men det gir oss jo anledning til å fastslå den korrekte fargen på en sitronsommerfugl?!

Aw, here he is again! All I can say is that som thrive better in the spotlight than others!
And besides it gives us the opportunity to determine the correct color of a ‘lemon butterfly’!

Den skarpe observatør vil ha oppdaget at vi har besøk av enda et underlig vesen på de to siste bildene?  Hva skal jeg tro? Kan UFO’er opptre i så beskjeden størrelse? Insekt i kamuflasjedrakt?  Det flyr jo? I alle fall ser jeg ingen forbindelse med omkringliggende kvister eller blomster? Kan min gamle bestemor ha antatt slik for og farge i sitt etterliv?
Er det noen der uten som kan komme opp med en fornuftig forklaring?

The sharp obsaerver will have noticed that we have another visitor on both two last pictures? So what am I to believe? May an UFO appear in a size like this?
An insect in a camouflage suit? ‘Cause it does seem to fly?  At least I cannot find any connections to surrounding twigs or flowers? Is it possible that my old wrinkled gradmother may take on  a shape like this in her ‘afterlife’?
Is there anybody out there that might venture a reasonable explanation?

Og et tredje bilde. UFO’en er fortsatt der, men – her ser det ut til at det ene ‘beinet’ (godt synlig i det første bildet) er tilbake på plass, men – kameraet lyver ikke. Dette er bilde nr 5340 og det første har nr 5337.  Jeg har sjekket, og alle 3 bildene er tatt innenfor det samme minuttet, hvilket sskulle indikere at ‘objektet’ er i bevegelse?

And a 3rd picture!  The ‘UFO’ is still there, but here it seems that the ‘leg’ clearly visible in the first picture of the three, is back, but – cameras don’t lie. This picture is no 5340 and the firs was numbered 5337.  I’ve checked my files, and all three pictures has been shot within the span of a minute, which would indicate that the object is somehow moving?
Den satt ganske rolig og gjorde ingen paniske bevegelser, men- på bildet ser man tydelig en silketråd fra en liten edderkopp som forsvinner inn under magen på denne sommerfuglen? Så er dette bare en praktfull liten sommerfugl, eller er det middagen til en eller annen?

It sat rather quietly and didn’t seem to be in panic in any way, but in my picture you may clearly se a strand of spider thread disappearing underneath the belly of this butterfly?
So is this a magnificent butterfly, or is it sombodys dinner?

Artig liten kar når man kan studere detaljer?
Funny little guy when you have the time to study details?

Dette er også en ‘dagpåfugløye’, men når den holder vingene opp, og særlig om den sitter i skyggen av løvverk, så er den nesten umulig å se!

This is also a ‘Dagpaafugloeye’, but holding its wings upright, and especially in the shadows of foilage, it’s next to ipossible to detect.

Og til slutt en neslesommerfugl som også stakk innom.
And at last a nettle butterfly that also paid us a short visit.

Ja, jeg vet. Lut lei sommerfugler?!  Da skal jeg ikke plage dere mer med det idag. Men nå er det ikke så lenge før de alle er borte for minst et halvår . . .

Yes, I know!  You’re fed up with butterflies?! Then I won’t be tormenting you with any more today, but remember: The time when there are none for at least 6 months draws quickly closer . . .
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments