Upper Hemsedal Valley

En del av de bildene som vises her har tidligere vært publisert som ‘enkeltbilder’¨, men langt fra alle!  Dessuten er det jo etter hvert en god stund siden, og nye besøkende har kommet til. Derfor har de nå blitt samlet i èn reportasje.

Some of the pictures I’m presenting you with here, has previously been presented as
‘single shots’, but far from all!  Besides it’s getting to be quite a while back and – new visitors are still coming in. That’s why we have now gathered them all into a new photo report from the upper part of the Hemsedal Valley.
Her har vi akkurat passert Tuv Sentrum og har fulgt elven over ‘Rjukandefoss’ til hengebroen som lar deg krysse elven dersom nervene holder . . .

Here we have just passed the Tuv Center and followed the river above the waterfall ‘Rjukandefoss’ (trans.: Smoking Waterfall) to the small hanging bridge which will enable you to cross the river (if you’ve got the nerves . . .)
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAHer ved Storeskardvannet kan man via en smal bru komme inn på den gamle ‘Kongeveien mellom Østlandet og Vestlandet. Velegent for fotturer, evt. med sykkel!

Here by the ‘Lake Storeskardvannet’ you may cross a small bridge and gain access to the old ‘Kings Road’; a main thorughfare between East and West back in the old days.
The road is well suited for walks on foot or on a bicycle!
Det kan se ut som det er en enkel sak å ta seg ned til elven her, men – det er det definitivt ikke!  Vegetasjonen er 70-80 cm høy, det finnes ingen sti og store deler av området er myrland! Men det er vakkert å se på.

It may look as if it would be pretty simple to gain access to the river at the valley floor, but – it’s definitely not! The vegetation is approximately 2-3 feet, there are no tracks and its mostly marshland! But it’s looks very beautiful !
Her har jeg funnet en plass på en stor sten ute i elva mens jeg avkjøler mine ben. Friskt, men en smule kaldt i lengden . . .

Here I found myself a place on a rock in the middle of the stream to cool off my feet.
Fresh but rather chilly after a while . . .

Vi nærmer oss det høyeste punktet på dalbunnen og kan allerede se fjelltoppene i Sogn & Fjordan fylke i horisonten.

We’re approaching the highest point of the Hemsedal valley floor. On the horizon we may se the first peaks in the county of Sogn & Fjordane.
Av en eller annen grunn er det flere skyer i dette området enn andre steder! Det kan se ut som de tiltrekkes av fjelltoppene rundt oss?

For some reason there seems to be more clouds in this area than elsewhere?! Itg looks like they are attracted to the peaks around us?
Et øyeblikk så det ut som solen skulle bryte igjennom, men den forsvant like fort igjen.
For a moment it looked like the sun was about to break through, but it disappeared just as fast.
Men til slutt lyktes vi – i alle fall delvis – etter å ha ventet en halvtime!
But after having waited for half an hour, we succeeded -at least partly!
Vi bestemte oss for å snu her ved Slettevatnet. Det ligger riktignok et enda større vann ca 1 km lenger inne, men -vi kommer ikke særlig mye høyere i Hemsedal. Ikke med mindre vi også skal gå inn for fjellklatring og – det er en risikosport i min alder.

We decided to turn around hare by ‘Lake Slettevatnet’.  There is, however’ another large lake another mile up the road, but we won’t be coming any higher in the valley of Hemsedal unless we go for ‘mountain climbing’, which is regarded as ‘extreme sport’ in my age.
Hvis naturen kan ligne litt på hva dere har allerede sett, så er det fordi vi nå er på vei hjem igjen, men vi prøver . . .

If the nature may look a bit like something you have already seen, it’s because we’re on our return journey, but we’ree trying . . .
Ser dere?  Vi har faktisk tatt turen ned til elven for dere, selv om det var en ganske tøff tur!

See?!  We have actually managed to gain access to the river for you, but it was a really tough trip!
Da er vi tilbake i området like utenfor Tuv. Dette bildet er tatt fra et punkt oppe i slalombakken i Hemsedal. For ordens skyld har vi lagt inn en link til reportasjen fra Nedre Hemsedal. Hvis dere er nye besøkende, så er det jo ikke sikkert at dere har sett den heller?

Then we are back into the outskirts of Tuv. This picture has been shot from a spot uphill into the slalom slopes of Hemsedal. Just to make sure we have included a link to our photo report from ‘Lower Hemsedal’. If you are a new visitor to our blog, you might have
missed it?

Besøk:  Nedre Hemsedal
Visit:    Lower Hemsedal
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , | 4 Comments

The Real Beauty

Ekte skjønnhet er jo en høyst subjektiv ting, og antagelig er det like mange meninger som det er mennesker, men – jeg kan ikke fri meg fra tanken om at mange vil være enige med meg i dette tilfellet?

Real beauty is, of course, an utterly subjective thing, and probably there are as many opinions as there’s people, however, I can’t free myself from the thought that a great many people in this case would agree with me?
Og i denne vakre verdenen finner vi den unike honningbien hvis eksistens henger så nøye sammen med vår egen? Har dere gjort dere noen tanker om hva som vil skje i vår verden dersom planter i vår vegetasjon plutselig ikke ble bestøvet? At dette leddet vi vår næringskjede plutselig forsvant? At dyr som er viktige for vår eksistens plutselig ikke lenger fant den maten de trengte for å fostre sine egne unger? Enkelte år i den senere tid har verdens bi-bestand blitt redusert med 25-35%!
Visste dere at biens vinger faktisk slår 240 ganger pr sekund? Da er det jammen bra at det neste bildet ble eksponert på 1/1600 sek?!
Og klikker der bildet opp i full screen, kan dere fortsatt se årene i vingene!
In this beautiful world of ours we find the honey bee, which very existence correlates closely with our own. Have you ever contemplated what would happen to our world if vital plants were not pollinated? If life around us could no more find food for their young ones? If species (like the honey bee) for some reason suddenly disappeared?
Some years the loss of bees have been 25-35% world wide!!!
The wings of this marvellous honey bee is said to beat 240 times pr second! Then it’s a good thing this last picture was shot at 1/1600 sec.?🙂
And if you click the picture into ‘full screen’ you may still se the veins in its wings!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

It’s served!

Høsten er her og det er lile før våre trekkfugler samler seg for den lange veien tverts over Europa eller av og til enda lenger, men – før de begir seg ut på den lange reisen pleier mange å avlegge hagene våre et besøk hvor de effektivt renser busker og trær for frukt og næringsrike bær. La det bli kjent:
Det er servert!

The autumn is here, and soon most of our migrating birds will be gathering in hughe swarms before they start out on the long trip across Europe – and somtimes even further.
But – before embarking on the long journey, they have a tendency to clean out or gardens of nutricious fruits and berries?  Let it be known: It’s served!
(Compliments of SRB )

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Natural Sunshine

Av og til kommer man over planter som virkelig har lært seg kunsten
å bli sett!

At times you may come across plants that have really perfected the art of beeing seen!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Lillehammer

De fleste assosierer nok byen Lillehammer med avvikling av de Olypiske Vinterleker i 1994, men – det begynner å bli lenge siden!  Dessuten ser det ut til at ‘moder Jord’ er på vei inn i en noe varmere periode og snøforhold kan  i fremtiden kanskje vise seg å bli et problem?  Det er dermed ikke bare  kostnader ute av kontroll som vil bestemme om
‘Vinter-OL’ fortsatt vil stå på programmet. Men nettopp derfor kan det være på sin plass å presentere noe av Lillehammer anno 2016?

Most people associate the City of Lillehammer with the Winter Olymics of 1994, but – this event took place rather long ago. Besides it looks like ‘Mother Earth’ is heading for a somewhat warmer period where the snow conditions may prove to be problematic.
There is evidently more factors than uncontrollable costs that will be on the table regarding future Winter Olympics.
Vi starter ut med noen panoramebilder tatt fra Vingrom-brua som var stengt for biltrafikk da vi besøkte byen. Dermed kunne vi gå brua til fots og få tatt noen brukbare panorama bilder. Over byen ruver hoppbakkene: ‘Lysgårdsbakkene’ som ble bygget forut for Vinter-Olypiaden i 1994.

We’re starting out wit a number of panorama shots taken from the Vingrom Bridge.
At the time of our visit, the bridge was closed to motorized traffic, which in turn alloweds us to walk the bridge with a camera and shoot a number of panorama shots1
Towering above the city, the ski jumping hills: ‘Lysgaardsbakkene’ which were built for the 1994. Winter Olympics.
For at dere skal få et best mulig inntrykk av byen har vi tatt disse panoramabildene i litt forskjellige retninger.

To enable you to get a best possible impression of the city, we’ve shot these pictures in slightly different directions.
Det er laget en ny og moderne bru over nordenden av ‘Mjøsa’ i nordenden av byen, og dere kan se litt av den til venstre i dette bildet.

There has been built a new modern road bridge across the northern tip of Lake Mjoesa and you may see a little bit of the bridge to the left in this picture.
Dette bildet er derimot rettet mot den sørlige del av byen, ikke langt fra det stedet hvor Vingrom-brua treffer land.  I dette bildet har Lillehammer Kirke en sentral posisjon, men dere skal få et bedre og mer detaljert bilde av kirken senere. Grunnet vegetasjon får man ikke et korrekt bilde av størrelsen på Lillehammer som ‘by’. I hele kommunen bor det ca 27 000 mennesker, men i selve byen er antallet ca 19 700!

This picture, however’ is directed towards the southern part of the city, not far from the spot where the Vingrom Bridge hits the shore. In this picture the Lillehammer Church has a central position, but I’ll get you a better and more detailed picture of the church later.
Due to heavy vegetation you are not getting a quite correct impression of the size of the city. In the municipality of Lillehammer as a whole, there are approximately 27 000 people, but in the city itself the population is approximately 19 700 people.
Lillehammer ligger vakkert til langs den nordlige bredden av Mjøsa som forøvrige med sine 365 kvadratkilometer er Norges største innsjø!

The City of Lillehammer is beautifully located on the northern baanks of ‘Lake Mjoesa’, which, by the way, with its 365 sq.km. is the largest lake in Norway.
Et bilde på litt større avstand viser dere nesten hele byen.
Another picture at a distance will show you nearly all of the city.
Et ‘skudd’ mot Nord. Her ser dere praktisk talt hele den nye brua over den nordligste biten av Mjøsa, mens i bakgrunnen kan vi se ‘Gudbrandsdalslågen’ som tømmer seg i Mjøsa.

A shot towards North!  Here you may see nearly all of the new bridge across ‘Lake Mjoesa’, whilst in the background you may see the ‘River Gudbrandsdalslaagen’ emptying itself ine the ‘Lake Mjoesa’.
Før vi tar turen over brua og inn i selve Lillehammer, så viser vi her et par bilder av ‘Vingrom på Vestsiden av Mjøsa.

Before taking you across into the City of Lillehammer, we’ll show you a couple of shots from ‘Vingrom’ located on the western banks of Lake Mjoesa.
Her på Vingrom-siden ligger Lillehammer Båtklubb’s Marina.
Here on the ‘Vingrom-side’ lies the Lillehammer Boat Club’s marina.
Vi starter vår litt tur i Lillehammer ved Lillehammer Kirke. Lillehammer kirke er en langkirke bygget i teglstein i 1882 som har plass til 650 mennesker!

We’ll be starting our little trip of Lillehammer by the church. Lillehammer Church is a so called ‘long church’ built in brick in 1882 and seats 650 people.
Herfra strekker ‘Kirkegaten’ seg innover mot sentrum.
From here the ‘Church Street’ stretches towards the centrum  of the city.
Men – rett over gaten fra kirken finner vi ‘Kirkeparken’. Det er synd å bare gå forbi? Så vi rekker et par bilder derfra også?

But – straight across the street from the church we find the ‘Church Park’ and it just wouldn’t be right to pass it up?  We’ll manage a couple of pictures from that as well!
Her kaster vi et blikk opp Langsgt. som representerer den ene siden av parken.
Here we throw a glance up the street ‘Langesgate’ which boarder the one side of the park.
Den gule bygningen  bærer navnet ‘Kultur-scenen’ i Lillehammer, men den er også verdt et blikk ut fra et rent arkitektonisk synspunkt?

The yellow building is named ‘The Culture Scene’ in Lillehammer, but I think it’s worth looking at from an architectual view point as well?
Vi fortsetter gjennom Kirkegaten. Rett foran os skimter vi Breiseth Hotel.
We are continuing through the ‘Church street’. In front we may just see the
Breiseth Hotel.

Til venstre ser dere kontorene til Nordea Bank på Lillehammer.
To the left you may see the office of the Nordea Bank at Lillehammer.
Hvelvet Restaurant, Lillehammer. Bygningen var tidligere en bank, men idag altså en restaurant i sentrum av Lillehammer.

‘Hvelvet Restaurant. (Transl.: The Vault) Previously this building used to be a bank, but today a restaurant in the center of the city.
Vi har nå kommet til torget i Lillehammer.
By now we have reached the Market Place in Lillehammer.

Til venstre ligger ‘Oppland Kunstsenter’ og til høyre ligger byens
Kultursenter og Kino.

To the left the ‘Oppland Art Center’ and to the right the Culture Center and Cinema.
Her et bedre bilde av disse. Kinoen lengst til venstre og Kultursenteret midt imot.
Here a better picture of the two: The Cinema to the far left and the Culture Center
straight ahead.
DnB Bank i Lillehammer!
The DnB Bank in Lillehammer!
I dette området ligger også Biblioteket i Lillehammer.
In this area we also find the Library of Lillehammer.
Her er Fylkeshuset i Oppland og her finner vi fylkesadministrasjonen.
Here the ‘Administration Center of the County of Oppland’.
En gang i tiden en en mølle, men idag Hotell og Restaurant.
Once upon the time a ‘Mill’, but today serving as hotel and restaurant.
Elven ‘Mesna’ renner tvers igjennom Lillehammer. Idag er det ikke så altfor mye vann i elven, men særlig om våren ser det nok noe annerledes ut her.

‘The River Mesna’ runs straight through the city, but today there isn’t all that much water here. In the spring, however, things might look very different!
Denne gaten heter Tomtegaten og vil ta deg opp til Lysgårdsbakkene og Nordseter som er meget kjent hytte- og fritidsområdet utenfor Lillehammer.

This road is named ‘Tomtgegaten’ and will lead you to the skijumping hills: Lysgaards-bakkene and a populare leisure area called Nordseter.
COOP Prix er et dagligvare-kjede og her er utsalget i Lillehammer.
COOP Prix is a grocery chain. Here the outlet in Lillehammer.
Her et gatebilde. Denne veien (Fåberggt.) fører deg til de nordligste deler av Lillehammer og til slutt ut av byen.

A street picture: This road (Faaberg street) will lead you to the absolut most northern part of the city and at last out of it all together.
Et gatebilde av Løkkegt. Her skimter vi Lysegårdsbakkene oppe i åsen.
A steet picture fra ‘Loekke street’.  You may make out the ski jumping hills  at the top of the hill?

Vi har nå krysset over Jernbanen (Dovrebanen) og snudd tilbake mot sentrum. Her møter vi igjen opp med elven ‘Mesna’, men nå er vi betydelig lenger ‘nede’ i landskapet.

We’ve crossed the Railwayline (The Dovre Railway) and doubled back towards the city center, however, we’re a bit further down in the hills . . .
Here we’re again meeting up with the River Mesna.
Her nede fant vi en liten bro som gjorde det mulig å krysse elven –
Down here we found a small bridge which enabled us to cross the river –
Her nede var vi et vanlig boligstrøk og ser nå lettere hvorfor vegetasjonen syntes så tett på de første panoramabildene?

Down here is a normal residental area and it’s a bit easier to understand why the vegetation seemed as lush in the first panorama shots we showed you?
På vei opp i mot byen igjen ser vi et snitt til å ta et bilde av Lillehammer Jernbanestasjon, men – nå er det ikke så langt tilbake til vår bil, og defor finner vi det passende å avslutte vår lille tur i Lillehammer her. Vi håper det har vært en hyggelig liten tur og at dere har fått et inntrykk av byen Lillehammer?

On the return to the city centre we got a chance to shoot a picture of the Lillehammer Railwaystation, but now we’re soon back to where our car is parked. It’s time to conclude this little tour of Lillehammer, and we hope you have enjoyed it and that you have gotten a solid impression of the City of Lillehammer?
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in OPPLAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Yesterdays Evening Atmosphere

Igår så kvelden litt lovende ut og for sikkerhets skyld inntok jeg min vante posisjon med kamera i hånd. Det ble fort 21 bilder totalt, og her er det første og det siste bildet i denne sekvensen, men skal jeg trette dere med mange av samme sorten?
Vil dere se flere bilder fra i går kveld?
Last night looked rather promising, and for once I was on time in my usual position,  camera in hand!  It turned out to a total of 21 pictures, and here is the first shot as well as the last one. The question is: Should I bother you with more pictures from yesterday evening? Do you wish to see more of the pictures i shot last night?
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 20 Comments

Rena

Det er kanskje litt stygt å si at det ikke er noe spesielt med Rena for – det er ingen tvil om at de som har valgt å bo der trives godt. Når jeg – som utenforstående – likevel velger å publisere bilder fra nettopp Rena, så er det fordi jeg på en merkelig måte har fått et litt uvanlig forhold til Rena og distriktet rundt:
Jeg har bodd der! For en menneskealder siden! Jeg kom første gang til Rena som en livredd guttunge på 5 år. Som flyktning i eget land!  Det var krig i Norge. Vi skriver 1942!

Det første man ser når man ankommer Rena, er vanligvis den lokale jernbanestasjonen!
Perhaps it’s not considered very nice to say that there is nothing special about the place called ‘Rena’? No doubt, the people, whom have chosen to live there, thrive?!
And when I, living far away, still chose to present you with pictures from just the settlement of Rena, it’s for a reason: I’ve lived there! Ages ago!
When I first time arrived at the Rena Railwaystation I was a desperately frightend
little boy 5 years old! Refugee in my own country! The year was 1942 and Norway was occupied by German forces!
The first one normally see arriving Rena is the railwaystation.
Så langt jeg kan erindre var det ingen tyske soldater å se i noen retning da jeg (og andre)m ble stablet inn i noen gamle lastebiler og kjørt opp i åsene rundt Rena. Det skulle gå mange år før jeg igjen kunne ta toget hjem!

As far as I recall, there were no German soldiers to be seen upon my arrival, and we were loaded upon some old lorries and brought up into the hills surrounding ‘Rena’. There would be many years before I once more could take the train home!
Idag nærmet jeg meg Rena nordfra og stoppet kort på ‘Østerdalen Hotell’ som ligger bare en snau kilometer utenfor Rena.

Today I was approaching the settlement of ‘Rena’ from the North and made a short stop at the Oesterdalen Hotell which is located only a ‘small mile’ North of ‘Rena’.
Her ankommer jeg fra nord på ‘Koppangveien’ som her skifter navn til ‘Tollef Kildes gt’ og blir samtidig hovedgaten gjennom Rena Sentrum.
Rena er forøvrig administrassjonssenteret i Åmot kommune og man regner at det i selve tettstedet ‘Rena’ bor ca 2 200 mennesker!

Here I’m arriving from the North on the ‘Koppang Rd.’ which, by the way, here changes name to ‘Tollef Kildes street’ and becomes the main road through the settlement of ‘Rena’. Rena is, by the way. the administration center of the municipality of Aamot, and the population of ‘Rema’ itself is approximately 2 200 people.
Siden jeg sist var på Rena har man bygget en ganske stor  Teknisk Høyskole på bredden av Prestsjøen!
Since I visited Rena last time, there has been built a Techical College on the banks of
‘Lake Prestjoen’!
Her et lite panoramabilde utover Prestsjøen. Her er det også et visst badeliv gjennom sommeren.

Here a panorama shot across the ‘Lake Prestsjoen’. During the summer season this lake is used for swimming, watersports and other leisure activities.
Og hva tror dere vel ikke!  Her ligger min gamle skole fra 1943/44- fremdeles i bruk 72 years later! Om jeg huseker navnet på min lærer? Nei dessverre! Min hukommelse er ikke lenger hva den engang var! (Beklageligvis)

And what do you know! Here is my old school from 1943/44 – still in active use 72 years later! If I remember the name of my teacher? I’m sorry, but no! My memory isn’t what it once used to be! (Sorry!)
Tvers over veien er det bygget moderne forretningsbygg, men spør meg ikke hva som engang lå der. Det husker ikke en gammel mann!

Across the road there has been built some moderne business buildings, but if you ask me what was once there? Sorry, that’s to expect too much from an old man!
Men kanskje undrer noen seg over hvor alle menneskene og bilene er? For ‘ja’, det er utrolig stille her. Forklaringen var at hele Rena sentrum ble avstengt for biltrafikk men jeg faktisk gikk rundt med kameraet. Årsaken var at neste formiddag skulle det velkjente ‘Birken-løpet’ (med 9000 påmeldte deltakere) starte.  Da er det en del forberedelser som må på plass.

Perhaps someone is wondering where all the people and cars are? And ‘yes’ it’s incredibly quiet here! The explanation was that this was the afternoon before the start of the annual event: ‘Birkebeiner’n’!
‘Birkebeiner’n’ is a real challenge where most everybody have the chance to prove their physical strength and endurance. On mountain bikes this year 9000 people started out across the mountain on a gruelling trip of 86 km (It used to be 92 km) and an accumulated elevation/meters of 1450 metres arriving at the Haakons Hall at the City of Lillehammer in the valley of Gudbrandsdal. some 3 hours later!
Som dere ser befinner jeg meg omtrent der løpet skal starte imorgen?! Over hustaket ser dere et kirkspir? Jeg nevner dette spesielt fordi denne kirken ligger ganske sentralt i sentrum av Rena og dukker dermed opp på mange bilder etter hvert. Det gjør det mulig å orientere seg litt bedre?

As you may see, I’m just about where they’ll be starting tomorrow?  Please observe the church in the back. This church is centrally located in Rena, thus it’s goin to be visible on a number of pictures and will provide you with a position that will make it a bit easier to understand where you are.
Lenger nede i gaten ser dere en bensinstasjon, men hvis dere tror man selger bensin på Rena for 2 – 4 kroner literen, så tar dere feil! Faktum er at prisene var kr 12,90 og kr 14,70🙂 Det er bare slik at teknologien som viser priser egentlig skifter kontinuerlig, men så raskt at det menneskelige øye aldri oppdager det.  Men mitt kamera er altså enda raskere!

Down the street you may see a gasoline station, but – don’t for a moment believe that gasoline is sold at Rena for 2 – 4 kroner /litres. You’d be mistaken! The fact is that our gasoline prices for the day was NOK 12,90 and NOK 14,70 !
The explantation is that the technology showing prices kind of flutters, but so fast that the human eye can’t catch on. My camera, however, is far quicker yet!
Dette er altså Åmot Kirke i Rena sentrum! Og i 1943/43 besøkte jeg denne kirken i forbindelse med julehelgen. Noen glimt har øyensynlig festet seg for jeg kunne ikke påvise særlige forandringer. Kirken ble bygget i tømmer i 1901 og har plass til 600 mennesker!

This is the Aamot Church in the centrum of the settlement of Rena! I used to visit this church in connection with Christmas celebrations in 1942-44 and some impressions must have stuck with me? I couldn’t see much changes today?!
The church was built in timber back in 1901 and seats 600 people!
En takk til Else Berit som åpnet noen dører som ellers hadde forblitt lukket!
A ‘thank you’ to Else Berit who saw to it that doors were opened that would otherwise remained closed.

Detaljer fra den vakre prekestolen i Åmot kirke.
Details from the beautiful pulpit in the Aamot Church at Rena.
En lokal kunstner og treskjærer – Ragnar Nysæther – hadde en liten utstilling i kirken.  Jeg anbefaler at dere tar opp bildet i ‘full screen’ og ser dsetaljene i disse figurene.

A local artist and wood carver – Ragnar Nysaether – had a smal exhibition in the church.
I recommend that you click the picture into full screen and study the details of his work!
Dette er brannstasjonen! Nja, ikke dagens, naturligvis, men den fungerte faktisk i 1943!!!
This is the Firestation! Well, not of today, of course, but it did serve as a firestation back in 1943!
Dette er en relativt ny forretningsgård i dagens ‘Rena’.
This is a relatively new business building in Rena of today.
Og her ligger det lokale trenings-senteret.
And here is the local fitness center.

En hyllest til ‘Birkebeineren’ som også gjennomføres på ski hver vinter!
A tribute to the event ‘Birkebeineren’ which is also an arrangement on skies every
winter.

Enda en nyere forretningsgård. Det er i det hele tatt ikke så mange bygninger som kan dateres tilbake til 40-årene, men noen finnes fortsatt . . .

Another relatively new business building. Actually there aren’t too many buildings that may be dated back to the 40thies, but there are some . . .
Her er kontorene til den lokale Sparebank 1 i Hedmark.
Here is the office of the local bank: Sparebank 1 in Hedmark.
Dette er det nye kultur-senteret i Rena!
This is the new cultural center in Rena.
Litt tilbaketrukket fra det daglige trafikkbildet finner vi Ryslingmoen Alders- og Sykehjem.

A bit retracted from the main street we fin the ‘Ryslingmoen Care Center’.
Et praktfullt hus i en noe eldre stil, men antagelig nyere enn det ser ut til å være?
A spacious house in a somewhat elderly style, but probably far newer than it looks to be.
Så var det bensinstasjonen igjen, men fra et litt annen vinkel enn forrige gang. Og denne gang har kameraet fanget prisene i det rette øyeblikk.

Then there was the gasoline station again, but this time from an all together different angle, and this time my camera has frozen the prices at the exact correct time.
I gamle dager var dette en av stedets ‘nøkkelbedrifter’: ‘Rena Carton AS’ ble startet tidlig på 1900-tallet, men ble  permanent nedlagt i 1998 etter nesten 100 års drift!

In the old days this used top be one of Renas ‘corner stone businesses’: Rena Carton Ltd.
It was initiated very early in the 1900’s and permanently closed down nearly a hundred years later in 1998!
Hvor det en gang var store fabrikkbygninger, skyter det i dag opp moderne boligblokker med utsikt mot elven ‘Glomma’.

Where there were once busy industry buildings, today modern apartmernt buildings with an imposing view towards the river ‘Glomma’ rise towards the sky.
Alt som står igjen av industribyggene er den store pipa som kana sees på laaang avstand.

All that is left from the old industry site is the tall chimney which may be seen at a long distance away.
Hvis jeg husker korrekt så rommer disse husene såkalte ‘student-hybler’?
If I remember correctly, this building include so called ‘studenet dwellings’?
Et gatebilde fra Rena –
A street picture from Rena –
Og ett til!
And another!
Rampa Pub, Rena. Jeg tror dette er ett av de eldre husene i Rena som engang hadde en helt annen funksjon?

The Rampa Pub, Rena.  I believe this is one of the old houses that once had an all together different function in this society?

Dette er et vanlig bolighus av nyere dato! Men – nå er ringen sluttet og vi har nesten kommet tilbake til Jernbanestasjonen hvor vår lille  omvisning startet. Da regner jeg med at de fleste har fått et inntrykk av Rena? Og takk for turen!

This is an apartment building – relatively new  at Rena, but – we are also very close to the railway station where our trip started out, but I gues tghat most of you by now has a solid impression of Rena as a settlement? So I’ll conclude and just thank you for your company.
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

Posted in HEDMARK | Tagged , , , , , , , , , , , , | 3 Comments