The Flying Pine

Av og til så får jeg lyst til å drive litt ap når anledningen byr seg.
Og idag var det en slik dag. Barnålene fra et furutre er som regel todelte, så også her,  men – hvordan er det mulig å fokusere på et slikt motiv?
At times – when the opportunity presents itself, I simply cannot resist pulling your legs
a bit. As you all probably know the pine needles are split into two halves. So also in this case, but – how is it possible to focus on a set of pine needles flying through the air???

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new picture/destination.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | 15 Comments

Lake Stordammen

‘Stordammen’ er en relativt liten innsjø (til tross for sitt navn) og ligger vakkert plassert i Kjekstadmarka utenfor Drammen og i nær tilnytning til Kjekstad Golfbane – en 18 hulls bane anlagt i et nydelig skogsterreng med mye herlig natur på alle sider. Dette inlegget viser Stordammen fotografert i litt forskjellige vinkler.
‘Lake Stordammen’ is a relatively small lake (In spite of its name indicating a big lake), beautifully located in an area named ‘Kjekstadmarka’ outside of the City of Drammen!
It’s also very close to the ‘Kjekstad Golfing Range’, an 18 hole golf course established in a fascinating pine forest with a lot of beautiful nature to all sides. This post is mainly from the area around ‘Lake Stordammen’ which has been photographed from different angles.

Det er ikke så mye å si mer enn ‘ nyt naturen’!
It’s not that much to say exept ‘enjoy the nature’!
Det skal være en del fisk i vannet, men jeg tror det er mest mindre karper. (Jeg kan ta feil!)

There’s supposed to be a bit of fish here, mainly small carpes (But I may be misinformed!).
.
Det er ikke så ofte man ser furutrær med høstfarger, men det å vokse på 98% granitt har antagelig sin pris i det lange løp . . .?

It’s not very often one may observe pintrees with ‘fall colors’, but I guess the growing up on 98% pure granite has a price in the long run . . .?
Utsikten og stillheten her oppe er dog vel verdt turen –
The view and the quiet up here is well worth the trip –
Enkelte høstdager her oppe kan man se sterkt gule tretopper langt innover i skogen. Idag er det nesten ingenting å se.

Some days through fall we may se bright yellow treetops for miles. However, today there’s nothing at all !
.
.
.
.
Hvis vi et øyeblikk snur oss vekk fra vannet, så ligger skogen tett med et utall av stier i alle retninger.

If we for a moment turn away from the water, the wood is all around us with a multitude of tracks in most any direction.
På dette tidspunkt forsvant sola. En høyst upålitelige ‘arbeids-kollega’, men jeg fant vel et og annet motiv på vei hjemover også. Det får vi se litt på senere i uken?

At this moment the sun left me! Unreliable co-worker as he is! But I do think I found some interesting motives on the way home, which I’ll be sharing with you a bit later in the week!

(Compliments of SRB:)
Please return me to INDEX for a new picture/destination.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

The Creek

Jeg kunne ikke la være å ta et bilde av denne lille bekken som klukker nedover
skråningen . . .
I just couldn’t resist shooting a picture of this nice little creek working its way downhill?

(Compliments of SRB:)
Please return me to INDEX for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , | 7 Comments

Visiting the Kjekstad Golfing Range

Det er høst! Temperaturene veksler mellom 12 og 15 grader og en og annen regnsky henger over horisonten, men det stopper ikke dem som bedriver golf-sporten. Men det er slutt på å betale en ‘caddy’ for å slepe køllene dine rundt på banen. Her har alle sin private tralle
for denslags. Og kommer det en liten regnskur så dukker det plutselig opp paraplyer. Ikke over spillerne, men over køllene!!! Men vi må jo ta oss en liten tur? Det kan fort bli den siste turen i år?  Man vet aldri når høststormene setter inn.
The fall is here! The temperatures are alternating between 12 and 15 degrees C and one or two rain clouds are hanging over the horizon, but – that doesn’t stop the people playing golf! However, things have changed. There’s no more paying a caddy to carry your golf clubs around. Here everybody has his/her own trolleys to transport clubs around the field.
And if a small squall would suddenly occur, umbrellas are popping up all over the place; not over the players but over the golf clubs!
Nederst nede ved dammen ser man selve klubbhuset.
Down by the dam you may see the club house.
Det er ikke mye høstfarger igjen her oppe nå. Langt mindre enn i forrige uke da jeg også var en tur i dette området.

There isn’t all than many fall colors left now. Far less tha I found last week when I also visited this area.
Men utsikten er der. Så også golfere!
But the views are there. So also the golfers.
Jeg burde skynde meg å fortelle at jeg personlig ikke spiller golf!
I should haste to inform you that personally I’m not playing golf!
Men jeg setter like mye pris på naturen som en hvilken som helst annen, og med et kamera (isteden for en golfkølle) kan jeg lettere ta vare på skjønnheten og inntrykket man får.

But I enjoy nature as much as anyone, and with a camera (instead of golf clubs) it’s much easier to preserve the beauty of nature and the impressions one gets.
.
I den lille bakken i bakgrunnen er hvor jeg møtte min gresshoppe-venn!
At the small hill in the background is where I m et my grasshopping friend.
Der var også et annet par der- (Ikke spillere, tror jeg?)
There was another couple there as well. (Non-players, I believe? )
Regnskyene begynner å nærme seg, men ennå har jeg litt sol . . .
The squalls seems to draw closer, but still I have a little sunshine here . . .
.
Hvis du ikke er en relativt dyktig golfspiller så kan du miste ballene dine her!
Ooops! Jeg mente: Du kan komme til å miste en og annen ball her! 🙂

If you are not a proficient golf player, you might loose your balls here!
Ooops!  I ment: You may loose one  ball or more here! 🙂

Men nå tror jeg dere har sett nok golfbane, så da skifter jeg objektiv og går inn for litt naturfotografering, men den biten tar vi imorgen! Godnatt!

But now I think you’ve had enough of golf courses. I’m shiftingh to another lense and will be shooting som nature motives, but that I’ll do tomorrow!
Good Night!

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , | 22 Comments

Survival Techniques

Så – dere kan ikke se noen som frykter for sitt liv her?
Nja, det hadde jeg vel heller ikke egentlig forventet, og derfor tok jeg et par bilder ekstra.
So – you can’t really see anyone here fearing for his life?
No, I didn’t really think so! To make sure I’ve taken a few shots extra!
Vennligst legg merke til at begge bilder har samme bildenummer! Det er altså samme bildet, men jeg har uthevet det området dere bør fokusere på!

Kindly note that both pictures have the very same number. In other words: It’s the very same picture! I have only enhanced the area you ought to focus on.
Jeg innrømmer gjerne at det ikke er lett å se slike små krabater nede i gresset, men det var sannelig ikke noe lettere å fokusere kameraet!

I readily admit it’s not easy to see a creature like that down in between all the straws, but I tell you: It really was no easy job to focus on him either!

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new picture/destination.

 

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , | 5 Comments

About to die –

Nåh, nei – ikke jeg da naturligvis!  I alle fall ikke hva jeg vet?!  Men – naturen rundt oss kan se ut som den har fått dødskysset? Vakkert så lenge bladene henger der i vakre farger, men de tåler ikke rare vinden, og første høststormen som kommer gjør rent bord både
hva angår farger og løv.
Nah, not me!  At least all what I know?  But the nature around us seems th have gotten
‘the kiss of death’?  Beautiful colors as long as the leaves are hanging on, but they don’t hold much resistance to  wind these days, and when the first real rainstorms of the fall arrive, the leaves and colors will all be gone very quickly!
Vi har vært plaget med stadig regnvær og lavt skydekke i dagesvis. Og som dere kan se, er det mye vann i området! Men når det da idag plutselig ble en halvtime hvor solen kjempet seg igjennom, så følte jeg behov for enda en gang ta noen bilder før alt ble borte.

We have for a considerable time been harassed by low cloud ceilings and rainshowers, so when I discovered the sun breaking through for half an hour, I felt the need to preserve some of the colors before they were suddenly gone forever?
Dette er som dere sikkert kjenner til en villvin og – den er ikke i ferd med å dø! Den skal være rød på denne tid av året og det er faktisk på denne tid at den blomstrer!

As you all surely know, these red leaves are a creeper, and it’s not dying! It’s supposed to be red this time of the year. This is in fact a time for blossoming.
Dokumentert ved dette bildet!
Documented by this picture!
Men fargene kan være fantastiske på denne tiden av året og – ofte bare en kort stund!
Det er ofte lønnetrærne som er først ute.

But the colors may be fantastic this time of the year and – often for a very short time only!
Usually it’s the maples that go first.
Denne lille bekken renner gjennom tettstedet hvor jeg bor. Som dere ser er det mye vann for tiden, men det har faktisk forekommet at vannstanden har vært over 1 meter høyere!
Da kan det bli litt problematisk!

This little creek is running through the settlement where I live. And as you may see, there are a lot of water these days, but it has been more than 3 feet higher  once in a while. Then it becomes a problem!
.
Jeg er ikke sikker på hva disse blomstene heter, men de vokser vilt langs denne bekken og kommer dessuten i flere farger.  Dessuten blomstrer de ganske sent og pynter dermed opp når andre blomster er borte.

I’m not quite sure what these flowers are named, but they’re growing wild along the banks of this little creek of ours. Blossoming rather late, they decorate the banks whilst other flowers have alreade died away.
.
Men – intet varer evig. Her har en blomsterflue lagt seg til for å dø!  Det var nesten ikke bevegelse å spore. Da jeg forsiktig pirket borti ham med en kulepenn, så var det bare så vidt han orket å dra seg litt lenger opp i blomsten. I løpet av et par timer vil det være
slutt. . .!

But nothing lasts forever! A flowerfly had chosen this flower for his deathbed. There weren’t hardly any movements left. I tried to touch him with my pen, but he only managed to drag himself a couple of milimeters more into the flower. In hours it will all be over . . .!
Og studerer man denne blomsten nøye, så ser man tegn på at det også her er nær slutten på livet?

And if you study this beautiful little flower in detail, you’ll see the marks telling you that it will soon be all over . . .
.
Varer den en dag til?
Will it last another day?
.
:
Denne  lille parken virker jo frodig nok, men det kommer av denne bekken som renner gjennom området  og som fra tid til annen stiger litt mer enn den skal . . .

This little park seems very lush and green, but that’s due to the little creek running through the park and the fact that it from time to time rises a bit more than it should . . .
Et lite kastanjetre har også merket at høsten nærmer seg.
A small chestnut tree has also registered the signs of a fall drawing closer.
Og den er ikke alene om akkurat det
And he’s not alone about that!
.
Andre har allerede tatt sin død . . .
Others are already dead . . .
.
Et blikk mot himmelen varsler at det antagelig kommer enda mer vann fra himmelen – snart!
A glance towards the sky tells me that it’s possible that we will have even more rain –
very soon!
Dermed tar jeg raskt et par bilder til før jeg vender nesen hjemover igjen.
Thus I’m quick to shoot another couple of pictures before returning home.
.
Håper dere ble fornøyd med resultatet? Det er ikke sikkert at jeg får flere sjanser før høsten er over.
I hope you’re happy with the result? There is no knowing whether I’ll get more chances before it’s all over.

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 26 Comments

Take my hand . . .

Ta min hånd og følg med på en liten høsttur i skogen! Sammen kan vi nyte stillheten og naturens vakre farger mens vi langsomt rusler innover i skogen hvor sommerfugler og humler fortsatt er opptatt med å sikre de siste forsyninger . . .
Please take my hand, and let’s walk together into the beautiful  woods of fall.
Together er may enjoy the quiet moments and the beautiful colors whilst slowly
strolling through the forest where butterflies and bumblebees are still busy harvesting the last nectar of the year . . .
Jeg er ingen ekspert på sopp, men det er mye av den nå på høsten, ogt siden ingen ser ut til å plukke denne, så tar jeg det for gitt at den ikke er særlig god å spise?
Jeg tror denne heter ‘fransk brødsopp’, men kan  selvsagt ta feil?

I’m not very proficient when it comes to the world of mushroms, but there are pleenty  now in the fall, and sincee nobody seems to take an interest in these, I conclude that they are probably not edible? At least not very tasty!
Så hvordan ser det ut i en typisk norsk skog?
So – what does it look like in a typical Norewegian forest?
Well, det er mye blåbær i norske skoger, og på denne tid av året (høsten) så blir lyngen ofte ganske rød. Det pynter opp i skogen!

Well, there are a faior aamount of blueberries in the Norwegian woods. This time of the year (fall) it becomes kind of red and this will decorate the forest floor.

Og beveger man seg til fjells, så blir den enda rødere, men her er vi altså fortsatt i lavlandet!
And moving into the mountain areas it becomes even redder, but here we are still in the lower woodlands !
Dette er en typisk blandingsskog og det er relativt lett å ta seg frem . . .
This a typical ‘mixed forest’ and rather easy to walk through . . .
Det er som sagt massevis av sopp, men siden sopp endrer seg dramatisk fra sin fødsel til sin død, kan den lett forveksles med andre arter som kan vise seg å være giftige.
Her bør man ikke ta sjanser, men være 100% sikker!

As said. there are a lot of mushroms about these days, but the mushroms undergo a dramatic change from birth to death and may easily be mistaken for some other species which mauy turn out to be highly poisonous!
Here you ought to take no chances what so ever and be 100% sure of your choice!
Fristende eller dødelig?  Best å la det være!
Tempting or deadly?  Better not!
Herr ‘Lemon B.’ stakk innom for å hilse på . . .
(Klikk ham til full størrelse og studer detaljer)

Mr ‘Lemon B.’ paid us a visit just to say ‘Hi’ . . .
(Click him into ‘full size’ and study details!)
Mesteparten av planten har visnet, men fargene viser at vi burde ha vært her for 3-4 dager siden! Men man kan ikke få med seg alt her i verden.

Most of the plant has withered away, but the colors tell us that we ought to have been here 3-4 days ago!  But – you can’t win them all in our world.
Vi har kommet til Tretjenna hvor en familie med ender har funnet seg et trygt sted å bygge en familie. Avstanden gjør det vanskelig med sikkerhet å si hva slag dette er.

We have arrived at ‘Lake Tretjenna’ where a family of ducks have found a safe place to build up a family. The distance makes it a bit akward to establish what kind . . .
Jeg prøver å ta noen flere bilder, men siden jeg ikke har bragt med meg min telelinse idag, så blir avstanden fortsatt litt for lang . . .

I’m trying to to shoot a couple of more pictures, but siuncve I didn’t bring along my telescopic lense today, the distance is still just a bit too great . . .
Men det er i alle fall et idyllisk lite vann . . .
But at any rate it’s an idyllic small lake . . .
Jeg falt for fristelsen til å ta et motlys-bilde, men kanskje ble det litt for mye sol?
I fell to the temptation of shooting a picture right int the sun, but perhaps a mite too much sun?

Et siste forsøk, men nei – de dukker unna i det høye gresset! Det blir ingen familiebilder idag, men neste gang skal jeg ta med telelinsen . . .!

A last try, but no – they’re ducking away int the tall grass. There well be no family portrait taken today! But – next time I’ll bring my telescopic lense!
Rognebærene har nå modnet og av og til kommer vi over store trær med de karakteristiske røde skjermer med bær. Snakk om å pynte opp i skogen!

The rowanberries have bescome bright red and once in a while we find large trees with these carachteristic red screens of red berries. Talk about decorating the woods!
De siste dekorative rester av årets Geiterams –
The last decorative remains of this years Willowherbs –

Det var et par dusin dekorative strå i veikanten, men når vinden stadig blåste dem alle i forskjellige retninger, så ble fokusering et skikkelig problem!
Så dere får ett strå !!! 🙂

We found a couple of decorative straws at the roadside, however, the winds were blowing them in all different directions and focusing became a real problem!
So – you’ll have ONE straw !!! 🙂
Når vi har med oss familens jakkthund så hender det at den stopper omtrent her!
Elgen liker tydeligvis å hvile ut i skyggene på den andre siden av denne lille myra.

When accompanied by our family’s hunting dog, it often stops just about here.
Appearantly the moose appreciate resting in the the shadows across this marsh.
.
Og det er jo lett å forstå hvorfor. Det blir ingen plutselige overraskelser her . . .
And it’s kind of easy to understand why. There will be no sudden suprises here . . .
Det er ingen flere bringebær i år, men løvet i veikanten er dekorativt nok . . .
No more raspberries this year, but the leaves on the roadside are decorative enough!
Denne lille bekken forteller oss at vi har nådd frem til Stordammen –
This small creek tells us that we have reached the ‘Lake Stordammen’ –
Det var kanskje ikke så mange blåbær igjen i skogen, men – jeg fant da ett som kunne fotograferes! 🙂
At this time there wasn’t too many blueberries left in the woods, but at least I found you one that could be photograped! 🙂
Hvilket bilde er å foretrekke?  Jeg vet ikke, så dere kan få begge! 🙂
What picture to be preferred? I really don’t know, so – you may have them both! 🙂
Det ligger også en liten hytte her oppe ved Stordammen . . .
There’s also a small cabin located to the bank of ‘Lake Stordammen’ . . .
Og dette er utsikten fra verandaen foran hytta!
And this is the view from the small porch in front of the cabin.
Beveger vi oss litt utenfor veien, er det lett å finne ganske bra med tyttebær som kan brukes på mange måter i en husholdning.

Moving a bit off trach, it’s easy to find a generously amount of lingonberries which may be used in a number of ways within a household.
Vi nevnte jo rognebær?
We did mention rowanberries?
I dette området har vi inntatt mang en kaffekopp og litt medbragt . . .
In this particular area we have had quite a few cups of coffee and a bite to eat over the years
.
Dere har sett denne tidligere, men etter litt overtalelser så sa hun seg villig til å stille til et protrettbilde. (Klikk til full størrelse)

You have seen this ‘bird’ earlier, but after som persuasions she agreed to pose for a portrait photo. (Please click to full screen)
Skikkelige høstfarger
The colors of fall
En liten humle gjør sitt ytterste for å sikre seg den siste nectar  –
A small bumblebee is doing its utmost in order to secure the very last drops of nectar.

Vi har nå snudd nesa hjemover, men syntes vi mått ta med en ny vik fra Stordammen?
We’ve turned homeward, but felt like shooting yet another cove at
‘Lake Stordammen’
.
Her kommer høstens farger ganske bra frem, men neste uke blir det nok enda mer?
Vi har blitt varslet om netter med minusgrader fremover.

Her the colors of fall becomes rather visible, but already next week there may be more? We have been alerted to freezing night temperatures for 2-4 nights ahead!

Jeg håper dere hadde en hyggelig liten tur? Så da pakker jeg ned kameraet for denne gang!

I hope you had a pleasant trip? And now I’m bagging my camera for this time.

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new picture/destination.

 

Posted in BUSKERUD, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | 17 Comments