Night Vision – Exp. no 3

Det hender at man får muligheter man ikke hadde forutsett, og – for noen dager siden skjedde nettopp det. Jeg våknet plutselig midt i min nattesøvn og forstå ikke helt av hvilken grunn. Litt søvndrukken ravet jeg innom toalettet og videre inn i stua. Hvorfor hadde jeg egentlig våknet? Var det været?  Var det snøvær? Eller mildvær? Uvanlig kaldt?
Men – etter hvert fallt ting på plass: Ikke spesielt kaldt: Minus 2,4 grader!  Et raskt blikk ut av vinduet fortalte meg at jeg kanskje burde interessere meg litt mer for hva som foregikk
der ute?  Klokken var riktignok bare 04.30 om morgenen og ute var det stupmørkt, men med en måne som desperat kjempet for å trenge gjennom et relativt solid skydekke.
For mørkt til å ta noe bilde! Men  – så hadde jeg jo dette ‘natt-programmet’ som var laget
nettopp for slike litt vanskelige oppgaver. ‘Vanskelig’ fordi programmet krever at man holder kameraet absolutt stille i de minuttene det tar kameraet å gjennomføre sin magi, men – uten å gjøre et forsøk, så får man som kjent heller ikke et resultat? Og når sant skal sies, så ble det jo ikke så aller verst?
Nå befinner jo månen seg 385 000 km fra Jorden, så egentlig burde jo alle husvegger som
vender mot kameraet ligge i ‘måneskygge’? Likevel ser jo denne bebyggelsen ganske lys og trivelig ut? Jeg har ingen annen forklaring enn at månen kanskje lyser opp snøen i området akkurat nok til at kameraet forstår at det finnes lys i denne natten og at det derfor
kan fremheve reflekser til en viss grad?
It so happens that you get opportunities you had not anticipated, and – a few days ago just that happened. I suddenly woke up in the middle of my night’s sleep and did not quite understand for what reason. A little sleepy, I wandered into the toilet and further into the living room. Why had I really woken up? Had it been a sound? Was it snowing? Or mild weather? Unusually cold? But – eventually things fell into place: Not particularly cold: Minus 2.4 degrees C.! A quick glance out the window told me that maybe I should be a little more interested in what was going on out there? It was admittedly only 04.30 A.M. in the morning and it was pitch dark outside, but with a moon desperately struggling to penetrate a relatively solid cloud cover. Too dark to take any picture!
But – then I recalled this ‘night program’ that was made just for such slightly difficult tasks. ‘Difficult’ because the program requires that you keep the camera absolutely still in the minutes it takes the camera to perform its magic, but – without making an attempt, you do not get a result? And when truth be told, it did not turn out too bad, did it?
Now – the moon is 385,000 km from Earth, so really all house walls  facing the camera should be lying in ‘moon shadow’? Still, these buildings look quite bright and pleasant?
I have no other explanation than that the moon may be lighting up the snow in the area just enough for the camera to understand that there is some light in this night after all, and that it is therefore may highlight snow reflections to some degree?
(Compliments of SRB)
Please return me t
o  INDEX  for a new picture/destination.

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

18 Responses to Night Vision – Exp. no 3

 1. Pingback: Wordless Wednesday – January 26, 2022 – Sharing photo from See Norway – Eugi's Causerie

 2. Beautiful clouds and sky!

  • Seenorway says:

   Hi there, Paola! It is – kind of, but the reality is there – documented for you all to see!
   For all I know, the moon might be shining every night
   (but I do not! 🙂 )
   Fortunately this time I caught it – sharing with you all!

 3. utesmile says:

  I regularly wake up in the night, yet I don’t look outside.- probably I should…. this looks great what you found!

  • Seenorway says:

   Well, Ute, as you know, Life does come without guarantees . . .! 🙂
   That said: If you do not look, you won’t be seeing all that much!
   Just imagine what we would be missing out on it we did not take an interest in macro photography (just to mention one thing only)? There is something going on everywhere!
   Like the Ukraine these days? Shutting you eyes has become a risk through the last weeks!

 4. Eugenia says:

  That is a spectacular shot! It must have sent vibes so you would capture its beauty.

 5. Seenorway says:

  He, he, yes, I expected you would! And thank you!

 6. I note you mentioned toilet first….. but as a fellow old man I guess understand 😕 magical moonscape.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.