Approaching Easter

Det har vært et noe uvanlig år: Det har vært varmt og det har vært kaldt, det har vært regn og det har vært snø, det har vært ‘fred på Jord’ og det har vært krig, nød og elendighet, men sjeldent har vi vært vitner til samme grad av umenneskelighet og forstokket stupiditet
som den vi er vitne til i disse dager og dessverre – Jeg tror det vil kunne ta decennier før vår Verden kan finne roen tilbake? Og nye decennier før tillit, infrastruktur og internasjonal handel kan bygges opp til gammelt nivå. Og siden jeg høyst sannsynlig ikke
vil kunne oppleve gjenreisingen, så avslutter jeg med noen velvalgte bilder som symboliserer fred og vakker natur og en henstilling til de sokm har betydning til å prioritere vettet fremfor uhemmet vold!
It has been a somewhat unusual year: It has been hot and it has been cold, it has been raining and it has been snowing, then sun and warmth, there has been ‘peace on Earth’ and there has been war, distress and misery, but rarely have I witnessed the same degree of inhumanity and petrified stupidity as the one we are witnessing these days, and unfortunately – I think it will take decades before our World can find peace again?
And even new decades before trust, infrastructure and international trade can be built back up to the old level. And since I – myself – most likely will not  be able to experience the rebuilding, then I end with some well-chosen images that symbolize peace and beautiful nature and a recommendation to those with importance and standing to prioritize the sensible mind over unrestrained violence! Enough is still enough!!!
History will not treat you with weel!!! (Most likeely forget that you ever existed!)

La oss i det minste se om vi kan holde fred gjennom påskehelgen???

At least, let us hope we may keep a peaceful Easter ? (Just for the hell of it?!”)

(Compliments of SRB)
Please return me t
o  INDEX  for a new picture/destination.

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

14 Responses to Approaching Easter

 1. Per Morten Reigstad says:

  Ja, mennesken har vært dumme, å legge så mye makt i hendene på enkelt personer viser seg i mange tilfeller å være rett og slett Katastrofe. I hvert fall for mange. Men nå balanserer vi på en knivsegg som i verste fall kan ta livet av de fleste på jorden? både mennesker og dyr

  • Seenorway says:

   Ja, sånn er det. Derfor bør vi tenke oss godt om! Særlig da i land hvor en lederrolle innebærer kontroll over atom-våpen! Alle som flagger at de er oppe for valg til slik stilling bør undersøkes av et medisinsk utvalg som går god for at vedkommende ikke har en belastning man ikke kjenner til! Det gir økt trygghet for alle!

  • Seenorway says:

   Ja, idioter vil i uvitenhet kunne forårsake ubotelig skade på vår Jord! Hitler, Stalin, Putin er gode eksempler, men det finnes sikkert maaange flere!
   Som ‘velgere’ bør vi i alle land være litt mere kritiske med hva slags mennesker vi faktisk velger som ledere. Et ufravikelig krav burde være at de som stiller til valg underlegger seg medisinsk kontroll, og at de får en dokumentasjon på at de ikke er ‘medisinsk belastet’ og dermed uskikket til en så stor oppgave som det å lede et helt land og dets befolkning! De bør også være i besittelse av en viss relevant praksis!

  • Seenorway says:

   La oss i det langste håpe at noen beholder et minum av vett i tiden som kommer?!

 2. Peaceful images indeed! We need so much ….

 3. Eugenia says:

  Your photos are serene and lovely, much unlike the world today! Corruption and instilled fear is our greatest enemy.

  • Seenorway says:

   Humanity does better without bullies. Personally I find them easy to spot. It is something about their posture, the way they move and talk and their kind of glowing eyes.
   And when you start to suspect, it only takes half an hour of observation for suspicions to be to be confirmed.
   I could easily point my finger at half a dozen right now! And they all represent a severe threath to humanity, however, not all have an atomic attache-case in their laps!
   I think the world will need a set of globally accepted laws and regulations governing whom may run for an ‘Office’ and whom not!?

 4. Approach of armagedon….. unless someone gets a dose of common sense and humanity then it all looks pretty hopeless. Just proves that some folk just don’t learn the painful lessons of history.

  • Seenorway says:

   Oh, I think they do! But when you have a solid dose of minority complexes paired with narcissism among other beautiful things, I think they look to history to find others that have had the same ‘pleasures’ and try to copy them. We should do the same? Look to history in order to be reminded how to deal with that sort of dangerous people – before things get out of control! Waiting might prove extremely expensive in the long run!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.