Crocus are coming

Et av de første tydelige vårtegn har dukket opp i hagen og vil antagelig lyse opp sine omgivelser inntil vi en tidlig natt igjen vil få besøk av vår lokale rådyr-familie.
Da vil ‘salaten’ nok bli inntatt i en tidlig frokost! Men – foreløpig står den der!
Og som dere sikkert kan se, så er de første frokost-gjestene allerede på plass!
One of the earliest signs of a coming spring has appeared in our garden, and will probably
highligth its surroundings, untill we in the mulm of night will be visited by our loacal deer
family! Then this ‘fresh salad’ will surely be devoured as a tasty early breakfast.
As you may see, our earliest breakfast visitors have already arrived!


(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.