Oscarsborg – The fortress!

Jeg har i noen tid planlagt en tur til Oscarsborg festning der ute i Oslofjorden, og nå var været på sitt beste og anledningen kom. Det begynte med en fantastisk tur på fjorden-

I have for some time planned a visit to the renowned fortress – Oscarsborg – located in the middle of the ‘Oslofjord’,  and today the weather was at its best. It all started with a fantastic trip out the fjord –
Pictures 1044Vårt utgangspunkt var ‘Sætre’ på Hurum-landet.
Our point of departujre was ‘Sætre’ on the Hurum peninsula.
Pictures 1047Som dere kan se av bildet så tegner alt til en glittrende dag på fjorden –
As you may see from this picture, everything looks to be a glorious day at sea –

Pictures 1049Ganske snart passerer vi Gråøya; et populært mål for fjordens båt-turister.
Soon we are passing ‘Gråøya’, – a popular spot for those spending time aboard their leisure crafts.
Pictures 1050Her passeres ‘Rauholmene’
Here we are passing ‘Rauholmene’

Pictures 1073Oslofjorden sett nordover mot Oslo.
The ‘Oslofjord’  towards North (and ‘Oslo’ )
Pictures 1062‘Bergholmen’ passeres.  Denne øya pleide også å være ‘militært område’.
Passing ‘Bergholmen’, which also used to be  a military area.
Pictures 1065Og videre inn i det idylliske ‘Kloasundet’  mellom Bergholmen og Håøya.
Proceeding into the idyllic ‘Kloasundet’ between ‘Bergholmen’ and ‘Håøya’.

Pictures 1075Og der ligger plutselig ‘Oscarsborg’ foran oss. Riktignok kommer vi nå inn fra baksiden på Søndre Kaholmen, men også her står kanoner klar til å håndtere mulige landgangsfartøyer e.a.  Vi understreker at Oscarsborg idag er nedlagt som festning og drives kun med turisme for øye.

And there it is!  Suddenly ‘Oscarsborg Fortress’ lies directly in front of us.  Allthough we are approaching from the back of Southern Kalholmen, the guns are waiting for us. However, we do impress on you that the fortress is no longer in use, and today it’s only run on a commercial basis – mainly tourism!
Pictures 1076Og når vi nå befinner oss på baksiden av Kaholmene så tar vi en kikk nordover fjorden mot Oslo.
And as we find ourselves back of the Kaholmens, we take a peek up the fjord, northwards toward Oslo.

Oscarsborg Festning er egentlig bygget på to små holmer (Sørlige og Nordlige Kaholmen) som er forbundet med en liten bro.  De kraftigste festningverkene og de største kanonene finner vi på Søndre Kaholmen. Kanoner som skulle vise seg å bli enden på Tysklands stolthet: Slagkrysseren Blücher som forsøkte å invadere Norge i tidlige morgentimer den
9 april 1940.
På den nordlige Kaholmen ligger et torpedobatteri som samme morgen lyktes i å sette to torpedoer  midtskips på ‘Blücher’ da den skadet gled forbi festningen. den tyske kommandøren forsøkte å redde sitt skip ved å ankre det utenfor Askholmen en halv sjømil lengre oppe i fjorden, men alvorlige skader i kombinasjon med en dyp fjord gjorde at ‘Blücher’ sank med en besetning på 820,  diverse hester og krigsmateriell og ligger den dag i dag på ca 92 meters dyp rett utenfor Askholmen.

Oscarsborg Fortress has been buildt on two small islands (South and North Kaholmen) connected by a small bridge. On the southern islands we find the heaviest fortfications with large guns that proved to be the end of the German pride, the battle cruiser Blücher, in the early hours of April 9th, 1940
On the northern island there is a torpedo battery which succeeded in putting no less than two torpedoes into ‘Blücher’ at point blanc range. Trying to save the ship, the German CO tried to anchor the cruiser just outside the small island of ‘Askholmen’ half a mile up ahead, but being severly damaged, and with a rather deep fjord, the ‘Blücher’ sank with its crew of 820 people, a number of horses and a lot of war material ending its existence at a depth of 280 feet where it still lies!
Pictures 1078Vi stiger i land syd på Søndre Kaholmen –
We enter the Oscarsborg Fortress at ‘Southern Kaholmen’

Pictures 1085I utkanten av ekserserplassen finner vi en minnestøtte av festningens kommandant på den 9. april 1940:  Oberst Birger Eriksen samt en plakett med navn på kystartillerister som ga sitt liv for Norge gjennom WW II.

In the outskirts of the drill ground we find a memorial of the commanding officer at Oscarsborg on  thye morning of April 9th 1940: Colonel Birger Eriksen and a plaque listing the names of coastal artillerists giving their lives for Norway through WW II
Pictures 1087Pictures 1088Idag skremmer antagelig ikke disse kanonene særlig mange, men før og under WW II var de kraftige nok, noe de beviste da den tyske marinen forsøkte seg –

Today these guns will probably frighten no one, but before and under the WW II they were heavy enough, something they proved as the German navy made its attempt –
Pictures 1089For å gi en ide om størrelse så er kaliberet på denne kanonen ca 16 cm! Granaten som avfyres antas å ha hatt en totalvekt på ca 200 kilo!
Og dette er ikke den største kanonen på festningen!

To give you an idea of the size of this gun, the caliber is 6,7 inches and it’s safe to assume that the grenade itself must hav weighed close to 400 lbs!
And this is not the largest gun  on the fortress!

Pictures 1091Dette er deler av skytefeltet. Inn fjorden her kom de tyske krigsskipene, og her ble de stoppet!  Mange vil kanskje lure litt på hvorfor man ikke valgte en annen del av fjorden – lenger vekk fra festningen, men Oslofjorden er sperret av en undersjøisk barrikade 4-6 meter tykk og som kun tillater relativt små fritidsbåter å passere over. Nyttetrafikk er henvist til selve Drøbaksundet – rett under kanonene på Oscarsborg!

(VG’s fotograf Espen Braata har et utmerket oversiktsbilde av festningen.)
(VG’s photographer, Espen Braata has an excellent overview of the fortress! )

This is part of the ‘shooting range’. The German navy were sailing in the ‘Oslofjord’, and this is were they were engaged and stopped. Perhaps many of you wonder why they didn’t try to pass the fortress further away, but the Oslofjord is barred by an artificial ‘reef’, 12 – 18 feet thick built of solid rocks and only allowing rather small crafts to pass over.
Commercial traffic need to use the Drøbak strait passing directly under the guns of Oscarsborg!
Pictures 1093Selvsagt var det langt flere kanoner spredt rundt på øya.
Of course, there were several other guns throughout the island.

Pictures 1095Festningsverkene var bygget med doble barrierer.
The fortifications were built with double barriers.

Pictures 1098Innenfor disse veggene er det idag opprettet et krigsmuseum –
Inside these walls today there are a ‘war museum’.
Pictures 1100Men det finnes ‘grovere skyts’ på Oscarsborg. Opprinnelig ble det bestilt 3 av disse kjempene med et kaliber på 28 cm, men grunnet prisen ble bestillingen nedjustert til bare 2 kanoner, men totalt på festningen hadde man 111 kanoner med smått og stort.

But there are bigger guns on Oscarsborg!  These were caliber 11,7 inches!  Originally there were 3 ordered of these giant guns, but due to a rather high price, the order was reduced to only two. The total number of guns in the fortress was 111, all counted for !

Pictures 1101Fra disse kanonene kunne det skytes granater på 345 kg!  Man merker det hvis man blir truffet!
From these guns they could fire grenades weighing 700 lbs!  You’ll really notice once you get hit!
Pictures 1104Her er utsikten ned Oslofjorden sett fra festningsvollen. Opp fjorden her kom 3 tyske kryssere og 2 mindre fartøyer anført av ‘Blücher’ ca kl 04.00 om morgenen den 9. April 1940!

A view down the Oslofjord towards south seen from the main fortification at Oscarsborg. Up the fjord came 3 German cruisers and two smaller support ships, ‘Blücher’ in front,  early morning at 4.00 am on April 9th 1940.
Pictures 1106Og her står velkomst-komiteen’ –
And here the welcoming committee –
Pictures 1117For å gi dere et inntrykk av formater og avstand så har jeg tatt et bilde av en liten tankbåt på vei inn fjorden. den befinner seg praktisk talt i samme posisjon som hvor ‘Blücher’ må ha vært da første skudd ble løsnet. Grunnet utrenede mannskaper ble det kun anledning til å avfyre 2 skudd, men begge traff og antente ‘Blüchers’ drivstoff-tanker!

To give you an impression of sizes and distance, I have photographed a small tanker which must be practically in the very same position as ‘Blücher’ were once the first shots were fired.  Due to untrained gun crews, there were no time to get off more than two shots. Fortunately they were both solid hits and the fuel storage onboard the ‘Blücher’ was ignited!
Pictures 1127Legg merke til hvordan kanonene er innpasset i terrenget!
Please observe how the guns are snugly fitted into the terrain.

Pictures 1128Her er et bilde etatt fra festningsvollene i retning av Håøya som også  delvis har vært å betrakte som ‘militært område’.
Here is a shot from the top of the fortress fortifications in the direction of the island ‘Håøya’, which also has been regarded as ‘military area’.
Pictures 1129Et nytt bilde i retning av ‘Bergholmen’. NB! Bak Bergholmen – ute av syne- ligger vårt startsted ‘Sætre’.

A new picture from ‘Bergholmen’. NB! In the back of ‘Bergholmen’ – out of sight – lies our starting point of the day: ‘Sætre’

Pictures 1131Men la oss vende tilbake til selve festningen. Til høyre selve brystvernet med hovedskytset. Til venstre og noe lavere i terrenget ser vi konturene av dagens ‘krigs-museum’ –

But let’s return to the main fortress. To your right please observe the main fortifications and the really big guns. To your left you may observe the contours of the war museum of today.
Pictures 1132Her ser vi bedre det sirkelformede museet –
Here we may have a better look at the circle shaped museum –
Pictures 1137Nær toppen av øya finner vi noe vi med litt godvilje kan kalle ‘Kongelunden’.
Her har norske konger opp gjennom tidene risset inn sin signatur med årstall for sitt besøk på Oscarsborg.
Oscar II was here in 1855, while the Oscarborg itself was finished in 1856!
Haakon VII was here in 1909

Near the top of the island we find something that – with a bit of good-will could be called ‘Kings Park’ or soemthing like that. Here Norwegian kings have left their signature in the rock walls to document their visits to Oscarsborg.
King Oscar II was here in 1855 and King Haakon VII visited in 1909.
Pictures 1138
Pictures 1139På toppen av Søndre Kalholmen står et lite utsiktstårn hvorfra man kan se fjorden i de fleste retninger. Her utsyn mot Drøbak!

At the very top of ‘Southern Kalholmen’ there is a small tower that enables you to see the Oslofjord in most any direction. Here a view towards ‘Drøbak’.
Pictures 1140Mot nord (og Oslo)
Towards the north (and Oslo)
Pictures 1141Og mot sør ut fjorden, men kanskje bør man trimme ned vegetasjonen litt . . .
And towards the south – out the fjord, but perhaps some trimmiung of the vegatation ios over due?

Pictures 1147Det er bygget et hotell på Oscarsborg med en deilig terrasse og fenomenal utsikt, men – hvis du er sulten så er det nærmest nytteløst å satse på mat her.  Vi satt ved et bord og ventet på en serveringsdame i hele 20 minutter uten at noen dukket opp. Da gikk vi!

There is a hotel built on Oscarsborg!  It has a fantastic terrace with a lovely view to the fjord, but – if you’re hungry we advise you not to try this place.  We were waiting at a table for a full 20 minutes hoping to be contacted by a waitress, but nothing happened.
Then we just left, just as hungry as when we arrived!
Pictures 1152Men utsikten fra terrassen var fantastisk!
But the view from the terrace was magnificent!
Pictures 1154Helt på nordenden av Søndre Kaholmen fant vi den nyeste soldat-kasernen samt et hus avsatt til utstillinger av kunst etc.

At the very northern end of ‘South Kaholmen’ we found the newest soldier barracks and another house for exhibitions of different artforms.
Pictures 1157Her holdt maleren Pushwagner til i øyeblikket.
At the moment the painter ‘Pushwagner’ held an exhibition here.

Pictures 1156Også gjestehavnen på Oscarsborg lå her.
Also the guest harbour were located here.

Pictures 1159Her ser vi et bilde langs østsiden av Søndre Kaholmen hvor fergen fra Drøbak raskt nærmer seg. Årlig besøkes Oscarsborg Festning av ca 100 000 besøkende!

Here we see a picture taken along the eastern side of South Kaholmen where the ferry from Drøbak is rapidly moving in. Every year  approximately 100 000 people visit Oscarsborg Fortress.
Pictures 1165Her ser det jo stille og fredelig ut? Men ikke la deg lure! Inne i fjellet her ligger et torpedobatteri som skjøt to torpedoer midtskips på ‘Blücher’ og som medvirket til at skipet sank til nesten hundre meters dyp 5-600 meter lenger oppe i fjorden.

A serene and calm looking place, don’t you think? But don’t let it fool you. Behind the solid rock face lies a torpedo battery which actively participated in sinking the ‘Blücher’, shooting a couple of torpedoes into her mid section. Blücher sank to the depth of 300 feet only 5-600 yards further into the fjord.
Pictures 1167Vi er på Nordre Kaholmen og her er det færre festningsverker og mer natur. Har man et kamera så er det mange motiver å se –

We’re on the North Kaholmen, and hare there are less fortifications, but more ‘nature’. Packing a camera there are lots of motives –

Pictures 1185Og lokale innbyggere som i undring observerte en ‘tobein’med et digert kamera . . .
And locals who with amazement observed a ‘two-leg’ with an enormous camera . . .

Pictures 1192Over alt gikk det små stier, men alltid fulgte de bergvegger og slukter. Her var det ikke meningen at noen skulle oppdages fra sjøen.
Everywhere there were paths and tracks, always followng rock walls and gullys. Passers by were not ment to be discovered from the sea!

Pictures 1193Pictures 1194Og en og annen  gang snublet vi over spor av gamle bygninger gjemt i naturen.
And once in a while we stubled across traces of old buildings hidden behind the vegetation

Pictures 1195Her oppe på nordenden av øya fant vi en del idylliske små badesteder.
Up here in  the north of the island, we found a number of small hidden beaches.
Pictures 1198Og mens jeg sto og beundret naturen, så kom plutselig fergen ‘Color Fantasy’ (som går til Kiel  i Tyskland) seilende forbi. Det er trange farvann her!

And while I was standing here admiring the nature, all of a sudden the ferry ‘Color Fantasy’  (for Kiel in Germany) came sailing past me. These are pretty narrow waters!
Pictures 1207Her er en annen liten hemmelig strand. Et paradis for dem som vet hvor . . .
Here is another secret little beach. A ‘paradise’ to those that know where . . .
Pictures 1210Enda en liten idyll her på nordre Kaholmen
Another idyllic little place om North Kaholmen

Pictures 1211Men hva du enn synes om øya, så har dette vært et festningsområde. Hus og/eller kaserner har blitt bygget der de ikke kan ses eller treffes av kanonild.

But whatever you may think of the island, this has always been a fortress and therefore barracks and other houses has beenm built where they may not be seen, nor hit by gun fire.
Pictures 1212Pictures 1214Og plutselig enda en liten beach hvor man kan ta seg en liten dukkert.
And suddenly yet another small beach where it’s possible to take a swim.

Pictures 1228Og plutselig er vi tilbake hvor vi først gikk i land! Det betyr at vi har gått rundt både sydlige og nordlige Kaholmen med alle sine særtrekk og – jeg håper dere har hatt en hyggelig tur. Da er det kanskje på tide å returnere til INDEX for en ny reportasje?

And suddenly we’re back to the same point where we firstly went ashore. That means that we’ve been around ‘North Kaholmen’ as well at the ‘South Kaholmen’ and inspected most of the fortress. I hope you’ve been having a splendid trip? And perhaps it is time to return to the INDEX in order to find a new photo report?

(Compliments of SRB)

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in AKERSHUS and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

14 Responses to Oscarsborg – The fortress!

 1. utesmile says:

  This looks so lovely and is another corner of Norway which is beautiful. I think Norway has only beautiful places. Interesting history too.

 2. irinadim says:

  Fabulous photos and most impressive piece of WWII history.

  • Seenorway says:

   Thank you! It’s very nice to see that someone has been using my links as intended! And look what you got in return! 🙂 There are many such photo reports at my blog, but – the best way to find them is to go by ‘INDEX’.
   Here is a good tip:
   First – please google ‘Norwegian counties’ and write out the maps presented to you!
   When yuou know the geopraphic locations of the different counties, it’s a piece of cake to find the reports you may be looking for! Nearly 7000 pictures in all! Please enjoy!

 3. -Eugenia says:

  Stunning views and I enjoyed the history. So many amazing places!

 4. Just fabulous Views 🙂

 5. Asbjørg Bangås Aanestad says:

  Fantastisk å lese. Som Sætre-jente må jeg bare innrømme at det var først etter å ha bodd på vestlandet i flere år at turen ble lagt til Oscarsborg. Flott sted med overnatting og masse historie – rart å tenke på at min morfar jobbet der under krigen.
  Alle med interesse for festninger burde ta turen. Vi reise ut fra Oslo.

  • Seenorway says:

   Hei Asbjørg,
   Jerg må innrømme sat jeg er litt usikker på om det er satt opp regelmessig fergeavganger fra Oslo, men kanskje er det det. I alle fall gåt det regelmessig ferge fra Drøbak, og gjennom sommersesongen også fra Sætre i Hurum (slik reportasjen viser) Veldig hyggelig at du likte hva du så og leste. Del gjerne adressen videre på nettet om du f.eks. har en FB-profil!

 6. allesistgut says:

  Thanks for sharing so many photos of beautiful Oslofjord and the history of Oscarsborg. I’ve heard about that very much. Ironically the Germans may have forgotten that there were Krupp guns on that fortress which set fire to the ship first. 😉
  I missed a little indication from you of the fact that 820 sailors and troops perhished.
  But very informative and documentary. Ha en flott dag. 😀

  • Seenorway says:

   I know! And I knew it was close to a thousand, but didn’t have the exact number. Thank you! I’ll see if I can’t get it fitted into the report. And yes, it was guns from Krupp! They should have known it would be a risky operation, but it was the torpedoes that made the difference!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.