Goodbye Monday!

Ut av øyekroken oppdaget jeg at noe kunne være på gang . . .
From the corner of my eye I discovered that ‘something’ could be about to happen . . .
Jeg beklager å måtte meddele at som vanlig var jeg nok 5 minutter senere enn jeg burde ha vært, men – det tar meg ca 5 minutter å komme i en  passende posisjon!

I’m sorry to report that as usual I was probably about 5 minutes late, but the time I need to get into the best possible position!
Dette er også et litt spesielt  øyeblikk som kanskje bør feires med en liten ettertanke:
For i dette øyeblikk inneholder ‘SeeNorway’ mer enn 6 500 bilder – de aller fleste i et ‘full-format’!

This is also a rather special moment to me which may be worth contemplating:
From this moment on ‘SeeNorway’ contains more then 6 500 pictures – most of them in a so called ‘full screen mode’!

(Compliments of SRB )
Please return me to INDEX for a new destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Our Daisies

Tidligere vokste prestekragene våre vilt, men nå står de litt tryggere enn før!
Here are some of our daisies! Earlier they were growing wild, but now they are a bit safer from the snails than before!

(Compliments of SRB )
Please return me to INDEX for a new destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 20 Comments

Sunday’s Greetings

Det er så rart med det. Plutselig dukker det opp skyer som aldri var der  for minutter siden. Og plutselig kan solstrålene endre farge i løpet av sekunder.
Da må kameraet frem!
It’s a bit funny how it may be. Suddenly there are clouds in the sky that was never there minutes ago. And at times the rays from the sun will alter their colors within seconds.
And I’ve got to fetch my camera – again!

(Compliments of SRB )
Please return me to INDEX for a new destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Hello there . . . !

Der er mange små der ute i skogen og av og til møter man noen som er mer tillitsfulle ann andre . . . Og da er det obligatorisk med et lite bilde!
There are quite a few ‘small ones’ out there, and somtimes one might come across some that are more trusty than others. And the a photo is obligatory! 🙂

(Compliments of SRB )
Please return me to INDEX for a new destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , | 8 Comments

Got My Grumpy Hat On!

Jeg burde vel egentlig bare overse dette, men jeg blir litt irritert når jeg ser helheten i dette. Som en del av dere er klar over, arbeider jeg med en oppgradering og gjennomgang av alle registrerte ‘følgere’ på bloggen min. Årsaken til dette er at jeg for det første aldri har kontrollert noe som helst og isteden stolt på at WordPress med sin ‘Akismet’ ville fikse det som gikk galt, men – etter hvert som jeg graver meg ned i denne materien, så angrer jeg dypt på at jeg ikke gjorde dette for flere år siden!

Actually the easiest way would be to ignore the whole thing, but I’m getting a bit pissed off when I gradually uncover ‘the big picture’. Some of you will have registered that I’ve started the gruelling work of checking all my registered ‘followers’ to my blog.
The reason for this work is that I’ve never checked out anything before. I’ve trusted WP with their ‘Akismet’ to fixt things that ought to be fixed, but digging down into all this shit, I regret deeply that I didn’t start this several years ago!

Når man tenker seg om, så er det sannelig ikke rart at WP’s såkalte ‘happy engineers’ ikke lenger tillates å snakke direkte med oss brukere?  Og dermed rapporteres heller ikke feil og mangler og WP blir kun oppmerksom på feil de selv finner. Også slipper de å forklare slike ting som hvorfor all SPAM stoppet av ‘akismet’ ligger lagret på en vegg merket ‘WP’ isteden for å slettes direkte. Mesteparten av denne type er pussig nok hyperlinker som fører et sted, mens den andre delen av SPAM-mengden (som ikke er hyperlinker) blir ikke
oppført på samme vegg og er stor sett bare plasskrevende kopier av vilkårlige tekster eller de vanlige meldinger fra ordinære spammere.

When you think of it, it’s really not that strange that WP’s ‘happy engineers’ may no longer speakt to us directly? Thus faults are not reported and WP ,ay only address faults they discover themselves. And their staff need not explain why most of the SPAM isolated by akismet appear on a wall clearly marked WP?  Most of this trash is hyperlinks leading somwhere, but the other part of the SPAM are copied texts out of books or magazines or random messages from professional spammers.

Men – primært var det jo listen over følgere jeg ville se på. Og min liste går 5 år bakover i tid! Etter hvert avtegnet det seg et mindre flatterende bilde:
Dere vet selvfølgelig at WP produserer alternative ‘themes’? Noen er gratis, og noen koster penger! Men – når et slikt ‘theme’ er ferdig produsert, så lages det en slags ‘introduksjon’ tilknyttet et navn på en produsent/programmerer etc. og – det navnet havner som en kjær venn og ‘følger’ på våre lister! Så er det selvsagt en haug med datafirmaer som tilbyr seg å fikse både det en og det andre, og selvsagt blir de øyeblikkelig venner og ‘følgere’ enten vi kjøper eller ikke. Den neste gruppen er alle som bedriver ‘coaching’, familie-terapi, moralsk opprustning, religiøse organisasjoner, leger, professorer, arkitekter, spåmenn og en lang rekke andre idioter som alle vil være våre venner og følgere og som gjerne vil se sitt bilde eller avatar på vår ‘family grid’!

Primarily it was my list of followers I wanted to check out, and my list goes at least 5 years back in time! After a short while I could feel a less positive contours forming in my mind:
You are , of course, aware that WP produces alternative themes for us?  Some are free, and others cost money! But when such a them is finished, they will be making kind of an introduction related to the current programmer with a name. And mysteriously this name happens to be a friend of yours and – a ‘follower’ on your list!
In addition there will be dozens of IT businesses that will want to help you getting more traffic or enhance your theme to be even better! And , of course, they will instantly be your friend and follower regardless of whether you use their services or not. The next group on the scene may be all the businesses working the coaching business, family therapy (in case you’d need one), moral enhancment, religious organizations, doctors, professors, architects, fortunetellers and a mile long string of other idiots which all wants to be our friends and followers, and which would appreciate his picture (or avatar) visible on my ‘family grid’.

Jeg kan trygt love dere at det er mulig å slette 90% av deres eksisterende liste over ‘følgere’ uten at det i særlig grad vil influere på trafikkvolum! Men dere vil bli langt bedre kjent med dem som er igjen og som dessuten vil respondere når dere legger ut et nytt innlegg!
Men dere må ta jobben med å gå igjenom listen og jo flinkere dere er, jo bedre resultat!

I can safely promise you that you’d most likely be able to delete as much as 90% of your list without this affecting your traffic volumes. But you’ll get to know the remaining friends much better, – friends that will respond just about every time you publish something!
But you need to go through your listings! And the better work you do, the better result you’ll have!

 

 

Posted in Uncategorized | Tagged | 44 Comments

Silkepeon ?

Ja, jeg beklager, men jeg er ikke sikker på denne heller. Jeg mistenker at det kan være en silkepeon som kanskje har kommet litt lengre i sitt livsløp enn den burde når det gjelder fotografering, men langt fra sikker.  Egentlig spiller jo navnet mindre rolle? Det er det visuelle og den herlige duften som har betydning . . .
I’m sorry, but I’m not at all sure about the name this time either! However, I suspect it may be a silk peony that have come a bit to far in it’s lifespan regarding optimum photography, but as I said: ‘Uncertain’!
So what? It’s the beauty and the fragrance that counts, isn’t it?

(Compliments of SRB )
Please return me to INDEX for a new destination.

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Ringblomsten

Det understrekes at jeg ikke er helt sikker på om dette er en regulær ringblomst, men i alle fall ser den ut til å være i relativt nær familie . . .
Og så er den en pryd for hagen og veldig populær blant dem som lever av å samle inn nectar!
I stress the fact that I’m not a 100% sure this is a regular Calendula, but at any rate it looks to be a very near family of the Calendula? It really stands out in a garden and besides – it’s very popular with the ones living by the collecting of nectar!

(Compliments of SRB )
Please return me to INDEX for a new destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , | 7 Comments