Good Morning to you –

Denne vennlige giganten er heldigvis ikke så glupsk som den kan se ut til.
Blåsteinbiten – også kalt ‘Sjøulv’ lever stort sett av skjell og bunndyr langt mot nord, vanligvis på dyp fra 100 – 900 meter. Den offisielle verdensrekorden skal være på ca 17 kilo, men det ryktes at det har vært fanget eksemplarer på rundt 30 kilo!
Jeg beklager at dere i dette tilfellet kanskje må scrolle for å kunne se hele bestet, men dette bildet ble tatt på et tidspunkt da 16:9-formatet knapt eksisterte!
This friendly giant is fortunately not as dangerous as he may look. This specimen of the ‘Northern Wolffish’ lives mostly feeding on shells and various bottom creatures ot depths from a 100 – 900 meters. The official world record is something like 34 lbs, but it said that specimens have been caught weighing in at approximately 60 lbs!
(Be my guest! 🙂   )
I’m sorry that you might have to scroll in order to see it all, but this picture was taken at a time when the 16:9-format was virtually unknown to man! 🙂

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new picture/destination.

Posted in NORDLAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 17 Comments

The Nigard Glacier

I Sogn (Luster kommune) ligger den berømte Nigardsbreen og her har jeg funnet et bilde som viser denne mektige brearmen som faller ned fra Jostedalsbreen. Breen er nok noe mindre idag enn da dette bildet ble tatt, men dimensjonene er enorme her. Det er mulig for turister å foreta såkalte brevandringer med obligatorisk guide. Og ja, det er folk på breen da dette bildet ble tatt! For at dere lettere skal kunne fatte dimensjoner, så ber jeg om at dere klikker bildet til full-format. Studer deretter isen rett under de hvite pilene som jeg har satt inn!  Det finnes også en ny gruppe på 4-6 mennesker på vei på på breen, men de befinner seg foreløpig på granitten like under breen (litt til venstre for midten av bildet)
Og så beklager jeg igjen at noen av dimensjonene har gått tapt ved konvertering til 16:9-formatet.
In the county of Sogn (The Municipality of Luster) we fine the renowned ‘Nigard Glacier’ –
and here I’ve found you a picture of this glacier falling down from the much larger ‘Jostedalen glacier’.
The glacier is today a bit smaller than when this picture was taken, however,  the dimensions are enormous! It’s possible for tourists to participate in guided tours on the glacier itself (guides are obligatory!), and yes – there are people on the glacier when this picture was taken!
To make it a bit easier on you to grasp the dimensions of the glacier, please click the picture into ‘full screen’. Then observe the 2 white arrows I’ve put in. Underneath these arrows you’ll find people walking the glacier at this very moment.
There is also another group on their way up onto the glacier (4-6 people) but they are still on the granite underneath the glacier a bit to the left of center in the picture.
Anmd again I regret that some of the dimensions of this picture has been lost converting it into 16:9-format.

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new picture/destination.

Posted in SOGN & FJORDANE | Tagged , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

Survival

Gjennom livet kan ting til tider synes vanskelige. Ja, som en helt umulig oppgave?!
Og hva gjør man i en slik situasjon? Skal man bare gi opp?  Lege seg ned for å dø?

Eller skal man gjøre det beste man kan med de muligheter man har fått? Ingen kan spå om fremtiden, og det er alltid en mulighet for at ting kan endres selv om det av og til kan virke særlig håpløst? Og husk – så lenge du faktisk gjør det beste du kan, så kan ingen forlange mer! Aldri!!!
Through life some things may appear difficult.   Extremely difficult  – like a regular ‘Mission impossible’?!  So what do you do on such an occasion?  Just give in?
Lie down awaiting death?

Or – should you do the best you can with the possibilities given to you? Nobody can tell what the future will hold and things may change. There will always be a possibility that some things at some time may change even if it may seem hopless? And NEVER may anyone ask you ‘to do better’ as long as you are doing the best you can! Never!

 

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Evening Atmosphere III

Jeg falt litt for stemningen og ‘lyset’ i dette bildet og kan ikke huske om det tidligere har vært publisert, men siden det ikke så ut til å ha vært konvertert til 16:9, så tar jeg sjansen?
I really took to the atmosphere and the ‘light’ in this particular picture. I can’t say for sure if it has been published earlier some time, but since it doesn’t look like it’s ever been converted to a 16:9 format, I’m taking the chance . . .

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 9 Comments

Element of Fall

Løvet av villbringebær ses fortsatt i veikanten, men nå har fargene endret seg i en fortvilet protest mot det som kommer.
The leaves from wild growing raspberries may still be seen along the roadside, but now the colors have changed in a desperate protest against what’s to come . . .

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 9 Comments

Idyllic Kjekstadmarka

Det er stille og fint her inne i Kjekstadmarka utover høsten. Elgjakta er over  og brunsten har lagt seg litt både ute og inne 🙂  Naturen og opplevelsen blir igjen det viktigste.

It’s nice an quiet here in the Kjekstadmarka now. The moose hunting season has ended and the musk has decreased somewhat throughout the woods and inside the homes! 🙂
Nature and the experience once again become the essential element!

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , | 8 Comments

Kjekstadmarka Panorama

Jeg er heldig som bor i et område med svært kort avstand til store skogområder og nærmest uberørt natur. Områdset bærer navnet ‘Kjekstadmarka’ og utgjør ca 57 kvadratkilometer. Her et bilde tatt fra et av utsiktspunktene i dette området.
I’m fortunatge to live in an area with very short distance to large wooded areas and close to what may be called ‘untouched nature’. This area is named ‘Kjekstadmarka’ and includes 57 sq.kilometres of nature! Here a picture taken at one of the viewpoints in this area.

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new picture/destination.

 

Posted in Uncategorized, BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , | 10 Comments