The Christmas is Over-

Julen er over, presanger er pakket ut og bragt bort og her ligger jeg alene tilbake!
Det var visst ingen som ville ha meg? Eller var det bare det at jeg manglet en merkelapp?
The Christmas is finally over, presents all been opened and brought home! And here I am, – all alone? Nobody seemed to want me? Or is it only that I didn’t carry a Christmas tagging?

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | 11 Comments

About Not Giving Up!

Dette bildet ble nesten litt symbolsk når man velger å se det i en større sammenheng?
Jeg har tidligere sagt at livet kommer uten garantier!? Og de fleste vil ha opplevd at livet kan være fullt av ‘snubletråder’? At man er på god vei opp og frem, – og så skjer det plutselig noe. Her symbolisert ved av at et livsfriskt tre plutselig kuttes av på midten!
Men et tre med respekt for seg selv legger seg aldri ned i veikanten og dør. Selv ikke om de kuttes ved roten! Livsviljen er sterkere enn som så! Her symbolisert ved nye livskraftige skudd som reiser seg mot himmelen.
Da kan det være en ide – nå ved inngangen til det nye år – og reflektere litt over at det gjelder de fleste av oss! Snubler du inn i det nye år så reis deg opp, løft hodet og gå stolt videre. Dette fikser du! Og mitt ønske om et godt nytt år får du med deg på veien!
Og det går til alle dere andre (som fortsatt står oppreist) også!
This picture suddenly became a bit symbolic if one chooses to observe in a larger context?
Previously I have stated that life comes without any guarantees?! An most of you will have experienced that lif may be full of ‘tripwires’ in different forms?
You’re going full speed aahead, everything looking grand – and then suddenly there is a dead stop ahead!? Here symbolized by this strong healthy tree, which on day suddenly were cut down to size! But – a selfrespecting tree doesn’t just lie down to die by the roadside. Not even cut down by its roots! It puts up a fight! The will to go on living is somewhat stronger than that! Here symbolized by new healthy sprouts rising towards the sky!
Then I feel it to be a good idea – now entering the new year –  to remind you all that this ‘will to live’ lies dormant in all of us?! If you feel you’re more or less stumbling into the new year,- stand up, lift your head and walk on proudly! You can handle this!
And my wish for a best possible new year will be with you all the way, as it will also for the rest of you (already standing) 🙂

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 16 Comments

Snowfall

Jeg var nok litt i raskeste laget da jeg skrev at Julens snøfall antagelig ville forsvinne i løpet av noen dager, men – det gjorde det jo. Problemet var bare at vi umiddelbart fikk en lengre periode med regn som frøs til såkalt ‘underkjølt regn’ så fort det traff bakken.
Deretter kom det umiddelbart et nytt snøfall, så nå ser vår verden plutselig noe annerledes ut!  Her noen bilder tatt i mine nære omgivelser idag!
I was perhaps a bit hasty when I predicted that the Christmas snow would soon disappear?
But it really did. The problem was that we received heavy rains for nearly two days in a row which immediately froze to ice as so called undercooled rain. Then the snow came back and suddenly our world looks quite different from last week! Here a number of pictures taken today in my immediate surroundings!Som dere ser, er Julestemningen plutselig tilbake?
As you may see, the Christmas atmosphere is suddenly back?
Det litt spennende er jo det høyst spesielle lyset. Som dere ser, ligger det et lokalt uværssenter over skogen i bakgrunnen og – det skaper en mulighet til å fremheve kontraster i forhold til den hvite snøen som nå ligger i busker og trær –

The exiting part is the special ‘light’. As you may observe, there is a local low lying across the woods in the back of the pictures and – it offers an opportunity to enhance the contrasts in comparison to the white snow now lying on brushes as well as trees –
..
.
På dette siste bildet har jeg benyttet et litt annet filter. Kanskje blir bildet en anelse ‘kaldere’, men på den annen side blir kontraster enda mer uthevet. Tenkte kanskje det kunne være morsomt å se forskjellen?

In this last picture I’ve been using another filter. Perhaps the picture may seem a bit ‘colder’, but on the other hand contrasts are even more enhanced. Thought perhaps you’d like to see the difference?

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 15 Comments

Winter Wonderland

Egentlig har vi pinlig lite snø sammenlignet med hva som burde være normalen, men – det er i alle fall et hvitt landskap vi kan se rundt oss. Motivet har dere sikkert sett før, men bildet ble tatt for bare et par dager siden. Likevel er det alt for lite til å kunne satse på en skitur. For meg spiller det mindre rolle. Jeg har så likevel ikke lenger den balansen som skal til for å komme seg helskinnet gjennom et slikt eksperiment, men – synet av ren hvit natur kan jeg fortsatt sette pris på. Men snødybden er knapt 5 cm !
Actually we have incredibly little snow in these parts compared to what’s considered ‘normal’ this time of the year. But at least the landscape is white all around us!
You have probably seen my chosen motif a number of times before, but this particular picture was shot on Dec. 23rd this year. Still – it’s way to little to embark on a skiing trip!
To me it doesn’t matter much as my ballance no longer is sufficient to get me through such an experience! But I can still enjoy the impressions of a clean white landscape around me.
The snow depth, however, is only around 2 inches!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 14 Comments

Frosty

Dette er tiden da naturen synes å stå stille. Stille i den forstand at den er frosset og urørlig.
Men – frosset natur kan også være vakker å se på selv om moderne kamerautstyr stønner litt under belastning av kuldegrader som batterier og annet utstyr kanskje ikke er tilstrekkelig tilpasset. Personlig skal jeg ikke klage. Mitt utstyr skal fungere i opp til minus 10 grader. Da er det verre med gamle krokete fingre . . .  🙂
This is the time when the nature seems to come to a halt? ‘Halt’ in a context of frozen immobility, but  – frozen nature may also have its beauty even if modern photo equipment protests wildly of the abuse of freezing temperatures for which batteries as well as other items is not sufficiently adapted to. Personally I have no complaints. My equipment will hold up until 10 degrees C below zero. My old crooked fingers, however, are a quite different problem . . .
.
.
Og siden det er Julekvelden idag, så benytter jeg anledningen til å sende en varm hilsen til alle mine digitale venner over hele verden! Håper dere har det bra og at kvelden blir minnerik slik en skikkelig Julekveld bør være!

And since tonight is the Christmas eve, I’ll use this opportunity to send you all my digital friend throughout the world – a warm Christmas Greeting hoping you’re happy and with a good – or at least an acceptabel health – wherever you are!
Hoping that you’ll all have a pleasant and momorably Christmas Evening!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 Comments

Sunday in the Making

Vårt vanlige skydekke var plutselig borte – mer eller mindre – og vår neste søndag stiger over horisonten: Hva vil nå den dagen bringe med seg av sorger og gleder, fortvilelse og/eller optimisme? Uansett bør vi forberede oss på det som kommer . . .
The usual cloud ceiling was suddenly all gone – more or less – and our new Sunday is slowly rising above the horizon! Whatever will that Sunday bring with it of  sorrow, joy, despair or otimism? No matter what, we need to prepare ourself for what may be
coming . . .
Det ser jo ikke så dårlig ut da . . .?
It really doesn’t look all that bad . . .?

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Lona River – Osteroey

Fra vår kollega på Vestlandet har vi mottatt dette fantastiske bildet av elven Lona under litt ekstreme nedbørforhold. Det advares mot å vasse over her! 🙂
From our esteemed colleague on the West coast we have just received this fantastic picture from the river named ‘Lona’ on the island of Osteroey.
You’re hereby warned not to make any attempt of wading across this waterway! 🙂

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in HORDALAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments