Artistic Bumblebee

Og nå når døren til mitt artistiske kammer er åpnet, så kan dere vel samtidig få kikke på den dansende humlen med sin sølvfargede kappe . . .?
And whilst the door to my artistic chamber has been opened ajar, you may as well have a peek at my dancing bumblebee in her silver colored appearal . . .  🙂

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | 8 Comments

From My Artistic Side –

Av og til faller jeg for fristelsen og leker litt med lys, skygger og enkle linjer . . .
Denne gang gikk det ut over vill-jordbærene i utkanten av vår hage! 🙂
From time to time I may fall in to temptation playing with light, shadows and the simple outlines of a motif. This time the wild strawberries on the fringe of our garden that had to ‘pay the price’ 🙂

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | 19 Comments

Way too late – !

Vi har hatt en utrolig varm mai måned! Langt over gjennomsnittet! Og når solen endelig synker under horisonten, er det faktisk deilig å hvile i det litt kjøligere luftdraget som kommer – Isteden for å halse avgårde på jakt etter en solnedgang som det ofte ikke blir noe særlig av. Men – i kveld følte jeg at det kanskje ville være lurt – og selv om klokken var passert 22.30 og at det ennå bare var Mai måned . . . (og med 22 plussgrader!)
We’ve had an exceptionally warm month of May this year! Way beyond what could be called medium temperatures! And when the sun finally decends underneath the horizon, it’s actually a rather pleasant sensation to enjoy the cool draft taking hold instead of running around looking for a possible sunset shot that will possibly evolve into nothing?
But – just tonight I felt that perhaps I ought to take a look anyway – ev en if my watch showed 10.30 PM, and in spite of it still being the month of May and 22 degrees plus!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , | 8 Comments

Proud Norway!

Idag er det 17 Mai – vår nasjonaldag og hele landet-  liten som stor – etnisk norsk eller fremmedkulturell – alle feirer vi landet og vår nasjonaldag! Størstedelen av landet var dessuten svært heldige med været. Og så – midt oppe i alt dette viraket, så viser det seg at et utenlandsk filmteam har reist Norge på kryss og tvers – hele 12 000 km for å lage en spektakulær video som viser norsk natur på sitt beste. Bare korte klipp, – aldri nok til å bli kjedelig, men alltid nok til å ville se mer! 🙂
Linken til denne videoen fanget jeg opp på førstesiden til en av våre aviser: Dagbladet og den er titulert DISCOVER  NORWAY og sannlig ble jeg stolt av landet mitt jeg og (selv om jeg har reist rundt med kamera i årevis) Jeg tror dere alle vil være tjent med å se denne  vidoen! Det kan riktignok forekomme et og annet reklameinnslag, men de kan klikkes vekk! Gjør dere selv en tjeneste og se den før den forsvinner! God tur!
Og for himmelens skyld: Husk å klikke denne videoen til ‘full-format’!
– – –
Today is May 17th – our National celebration day – and the whole country – small or large, young or old, national or multi-culturals, we are all celebrating our National Day!
Most of the country have been blessed with nice weather as well! And then – just in the middle of all these celebrations, it appears that a foreign movie company have been travelling Norway back and forth- A total of 7 500 miles – in order to make a fantastic video including the greatest nature scenes from all the very best that Norway has to offer! Only short scenes, never long enough to tire you out, but short enough to leave you wishing for more! (And sometimes breathless!) 🙂
I found this link displayed on the front page of one of our newspapers: Dagbladet and it was titeled: ‘DISCOVER NORWAY‘ and – I admit that I became pretty proud of our country as well, even if I have been travelling my country for years camera in hand!
Honestly I think you’ll all want to see this video! (I don’t know for how long it will stay there, so jump to it!
There could be one or two ads involved here, but they might be clicked away!
Please do yourself a favour! You will never regret it! Please enjoy!
NB! And for heavens sake, please remember to click this video into
‘full screen viewing’!

NB! If you liked the video, please leave a comment so that visitors passing by don’t miss out on this opportunity!

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | 27 Comments

The Survivor

Igår viste jeg dere en liten sekvens med bilder fra den skjulte jakten som foregår i vår hage, men glemte å ta med bildet av ‘han som slapp unna’!  🙂
(I det virkelige liv er han bare litt under 4 mm lang!)
Yesterday I presented you with a picture sequence of the hidden hunting that takes place in our garden, but I plumb forgot to show you the picture of ‘the one that got away’?! 🙂
(In real life, he’s less than 4 mm long!)

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Hanging loose –

Egentlig ville jeg fotografere bier og/eller humler som besøkte vår prydrips ute i hagen, men  – det er merkbart mindre bier og humler sammenlignet med tidligere år! Og det er den egentlige katastrofen som verdens ledere synes å feie under teppet? Selvsagt benytter ikke nasjonens landbruk uegnede sprøytemidler! Selvsagt ikke! Da har vel bare humler og bier reist på ferie til ‘den andre siden av gjerdet ‘ hvor ting er grønnere da?!
Men – så oppdaget jeg plutselig en annen detalj. Var det bare et vissent blad som hang der i vinden? Eller var det faktisk noe som benyttet min busk som jaktområde?

Primarily I had planned to shoot a number of bees and bumblebees visiting my Ornamental Currant blooming in our garden, but – there were nearly no bees to be seen!
Then I noticed that there were practically no bumblebees either. Not compared to earlier years! And that pans out to be the catastrophe the world leaders seem unwilling to talk about? But of course, our farmers world wide do not use forbidden insectisides that aalso kill off our best pollinators, do they?
Of course not! So we must conclude that bees an bumblebees have starte to take vacations – just like we do?! Somewhere the grass is greener and flowers plentyful?
Men hva i all verden er dette? Noe vissent som er ført hit med vinden? Eller?
Nei, her er det faktisk en liten kar som har begynt å bruke vår hage som sine private jaktmarker! Eller?  Var det kanskje bare noe bøss som hang der og dinglet?

But what in the world was this? Something dead brought here by the wind? Or?
No, could it be that someone had started to use our garden as his private huntingb ground? Or what?
Men der han han altså – helt urørlig!  Var han død? Jeg ga ham øyeblikkelig navnet ‘Lille Willy’ og strakte prøvende ut en lang finger og dyttet ham forsiktig i ryggen! Da ble det liv!
Willy likte ikke å blir forstyrret i jakten!

But there he was – absolute motionless! Was he perhaps dead? I baptized him ‘Little Willy’ and stretched out my finger and carefully nudged him on tha back. Then he came to life!
And he didn’t much appreciate to be disturbed in his hunting!
Øyeblikkelig grep han tak i bladet og svingte seg opp!
Instantly he grabbed the leaf and swung himself around!
Er alt i orden, spurte jeg. Ja, selvsagt! Ikke forstyrr meg! Ser du ikke at jeg jakter?!

Is everything OK, I asked? Yes, of course! Don’t you disturb me now. Can’t you see that I’m hunting?
Og like fort som jeg trakk meg tilbake, så svingte han seg ned under bladet og inntok samme stilling som før. Jeg kunne ikke se hva som foregikk under det bladet, men noe viktig må det ha vært?!  🙂

And just as fast as I turned away, he swung down into the exact same position as when I first spotted him. I could not see what went on underneath that leaf, but it must have been pretty important?!  🙂

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

 

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | 10 Comments

Ought to know better . . .

Jeg vet at det er vanskelig å lokke dere ut på glattisen med synspunkter  på et emne som f.eks. fotografering, men jeg gjør likevel et lite forsøk. ‘Hvitt’ er en vanskelig farge siden det skal lite til før man ender opp med et ‘utbrent bilde’. Denne gang forsøker jeg å ta bilder av en ‘hvit tulipan’ og – det er nøyaktig den samme tulipan på begge bilder. Også fotovinkel er identisk, men der slutter det. Jeg har forsøkt å ta bilder av denne tulipanen med litt forskjellige metoder. Det heter jo en ‘hvit tulipan’?  Da bør den fremstå ‘hvit’, men helst uten å være utbrent?
Yes, I know it’s incredibly difficult to entice you to a comment within a specific field like for instance ‘photography’,  but against my better judgement I’ll still make a try 🙂
As you may know, ‘white’ is a difficult color and it doesn’t take much to end up with a ‘burn-out’. On this occasion I tried to shoot ma white tulip for you. And it’s exactly the same tulip in both pictures,as is the photo angle! Identical! But there it ends. . .!
I’ve tried to shoot this white tulip using a bit different methods. It’s called a ‘white tulip’ – right?! And then it ought to look white, but without being burned out?
Men – selv om vi snakker om en ‘hvit tulipan’, så er den jo egentlig ikke hvit i ordets forstand? Så min alternative metode er å fotografere den slik at dens naturlige farger og skjønnhet kommer til sin rett. Et ‘optimalt inntrykk’ om man kan bruke en slik beskrivelse? Og så til det store spørsmålet: Hvilket av bildene synes du – du personlig – var best? Og her blir det sikkert flere meninger siden vi alle har litt forskjellige kriteria når vi vil bedømme kvaliteten på et bilde, men jeg vil gjerne danne meg et inntrykk av hva flertallet mener? Om det da i det hele tatt blir snakk om et ‘flertall’?
Og dersom det fortsatt ikke avgis noen synspunkter, så vil det først og fremst fortelle meg at dere egentlig gir blaffen i hva jeg viser dere? 🙂

But even if we’re talking about a ‘white tulip’, it’s really not pure white in the sence of the word? So my alternative method is to portray it in a best possible way, enhancing its natural beauty and pure color! ‘A best possible likeness’, if we may express it in such a way? And the to the big question: Which picture will you choose as your favourite?
And here I’æm pretty sure there might be a lot of opinons voiced as we all use a bit different criterias when we judge the quality of a picture? But I’d like to try to find out if one opinion clearly overrides another, or perhaps there will be a 50/50 verdict?
No opinion at all will tell me that you don’t really care what I show you! 🙂

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.


Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , | 13 Comments