Naeroeyfjord

Idag viser vi et svært gammelt bilde, eller rettere sagt: En svært gammel båt! Men naturen er like fantastisk som den alltid har vært!
Båten er ss ‘Hardingen’, – en bilferge som var i aktiv drift mellom Kvanndal og Kinsarvik i Hardanger på 1960- og 70-tallet, men som den dag i dag er i fortsatt tjeneste. Her avbildet på vei inn Nærøyfjorden i Sogn & Fjordane  og naturen, – ja den er fortsatt likke vakker og majestetisk!
Today we are giving you an really old picture, or perhaps it would be more correct to say: ‘A very old ship’?! But the nature is just as fantastic as it ever was!
The vessel is named ss ‘Hardingen’ (Trans. ‘The tough one’) and is a car ferry that used to sail across the Hardanger Fjord between Kvanndal and Kinsarvik around 1960 – 1970,
but – as you may observe – is still working our fjords! Here it’s been photographed sailing in the ‘Naeroeyfjord’ in Sogn & Fjordane, and – the nature is just as impressive, majestic and beautiful as it ever was!

Compliments of PMR)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

 

 

Posted in SOGN & FJORDANE, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

The White Water Lily

De små skogtjernene innover i skogen har nå blomstrende vannliljer og enkelte tjern er oversådd med slike, men bredden kan være litt usikker og det kan være lett å trå feil.
Og med dagens moderne smart-telefoner kan det fort bli en ganske dyr dukkert, men her er i alle fall ‘skjønnheten’ delt med dere alle . . .
At most of the small idyllic lakes through our woods there are now many water lilies in full bloom. But their banks may be treacherous, and with a modern smart-telephone in hand, a sudden bath may become rather expencive?!
At least here is a ‘beauty’ to be shared by all . . .

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Last Leg of the Hydalen Valley

Dere begynner kanskje å bli lei bilder fra Hydalen? Og idag publiserer jeg de siste fra denne turen! Men – det var litt artig å se at med dagens mobil-teknologi, så trenger man egentlig ikke lenger å dra på en diger foto-bag full av tungt og dyrt utstyr. Hele 95% av de motiver man møter på sin vei kan løses fornuftig med en god mobiltelefon med et skikkelig kamera!
Perhaps you are slowly getting a bit tired of my pictures from the Hydal Valley? And today
I will be publishing the last pictures from that trip. However, it was kind of funny to acknowledge the fact that  with todays mobile technology one doesn’t need to carry a heavy photo bag with a lot of expencive gear. A good 95% af the motive challenges I met on this trip could be solved with a good mobile equipped with a sufficient camera!
Jeg har kommet fram til de litt lavere deler av Hydalen, selv om vi nok fortsatt kan sies å være høyt til fjells?

I have reached the lower regions of the Hydal Valley, even if we are still pretty high up
into the hills?
Her er en av de lokale innbyggerne på ferie her i øyeblikket!

Here’s one of the local inhabitants of the region vacationing here at the moment!
Jeg er jo ikke helst sikker på om det er her han bor, men resten av familien ser ut til å føle seg hjemme, så da kan det vel tenkes at jeg har rett?

I’m not quite sure that this is where he lives, but it sure looks like the rest of his family feel right at home here, so perhaps I’m right?
Bekken som har fulgt oss ned gjennom dalen har flatet ut og helt mistet farten. . .

The Creek that has been following us down through the valley have planned out and lost its speed . . .
Men – noe sier meg at dette har noe med årstider å gjøre også?
But – something tells me that this also have something to do with seasons?
Det er jo et begrep som heter ‘å ha det som kua i en grøn eng’, og – kanskje var det noe slikt man hadde i tankene?
 There is a saying that sond slike: ‘Having it like a cow in green pastures’, and perhaps this was something like someone had in mind?
Her har jeg funnet en annen høyfjellssæter – til forveksling lik den forrige, men litt lenger vekk fra veien –

Here I’ve found another mountain farm – just like the other one, but only a bit higher up and further away from the road –
.
Det er lett å forveksle beitende sau med store steiner 🙂 spesielt når den første er!
It’s easy to mistake grazing sheep with large rocks  🙂  especially when the first one is!
.
Nederst i dalen ligger 3 mindre sjøer som mer eller mindre henger sammen med noen korte bekker, Dette er selve hovedsjøen: Hydalsvatnet

Towards the end of the valley there are 3 separate lakes connected with some very short creeks and thismisthe main lake named ‘Lake Hydalsvatnet’.
.
Og her slutter turen! Eller rettere sagt ‘Her slutter veien!!! Jo, det går en smal gårdsvei opp til gården vi ser taket av til høyre i bildet! Og det går helt klart en vei til hyttene i åsen til venstre, men – det mangler altså 3-400 meter vei mellom disse veiene!!! Man blir fortalt at man nok kan gå, men å få med seg bilen kommer ikke på tale!
Hadde man hatt lite med bensin. så kun det jo blitt litt katastrofe og måtte kjøre hele veien tilbake til den bomstasjonen hvor man var kommet inn, men heldigvis hadde jeg toppet tanken for denne turen! Så hvis du ønsker å se denne naturen med egne øyne; – pass på at du har full tank i bilen!!!

And here ends my journey! Or a bit more correct perhaps: Here ends the road! Yes, you got it right! No more road!  Yes, there is a small tractor rod leading up to the farmhous of which you may only make out the roof above the hill, and – surely there is a road leading to the cabins you may see in the hills to your left, but – there is about 300 yards of road missing! You may walk the distance, but you can’t bring your car!
It would have been a bad situation if I was low on gas, bur fortunately I started out with an absolute full tank this morning! But if you have a mind to see these surroundings with your own eyes at some time, please remember to top off your gasoline tank!!!

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

One Down !

Vi har alle våre hemmelige små drømmer om noe vi har lyst til å gjøre? Noe som i praksis synes umulig? Som f.eks å fotografere en humle i fri flukt? Og når man omsider greide det, hva skulle neste utfordring bli? En flagrende sommerfugl? Ja, i fri flukt naturligvis?!
Men med et mobil-camera? Jeg hører dere ler! Men – her er faktisk et slikt bilde!
Og mitt mobilkamera gjorde jobben med ISO 50, f=1,6 , lukkerhastighet = 1/3049 sek!
Da kan jeg stryke det fra listen også! 🙂
We all have our small secret dream about places we’d wish to visit; something we’d love to do sometime!? Like shooting a bumblebee in flight? And when you after countless tries one day succeed?! Then what? A fluttering butterfly? In flight? Well . . .?
Shot with a mobile phone camera as well? I can hear you laughing! 🙂
But – Here is that picture! A ‘White Cabbage’ butterly in flight, and my mobile camera delivered this picture with an ISO = 50, f=1,6 and a staggering shutter
speed = 1/3049 sec.!
Another off my ‘to-do-list’! 🙂

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , | 11 Comments

Beauty-spots from Hydalen

Idag skal jeg ganske raskt bare vise dere noen utsøkt vakre natur scener fra Hydalen i Hemsedal! Beklageligvis blir det formatet som bestemmer hvor mye dere kan få se av hvert bilde, og de burde i noen tilfeller kanskje vært større? Og derfor går jeg litt på akkord enkelte ganger og overlater til dere – mine venner – å scrolle litt . . .
Today I’ll just sh0w you a number of special beauty spots from the Valley named Hydalen in Hemsedal! Unfortunately  it will be the chosen format thet decides how much you may see in each frame, and at times I’m out on a limb here and must leave it up to you – my friends – if you wish to scroll just a little bit at times . . .?
.
Her ser vi nedover Hydalen –
Here we are looking down the Hydalen valley
.
Fristende, men antagelig er ganske ‘frisk’ opplevelse?
Tempting, but probably a rather fresh experience?
Jeg er ikke helt sikker på om dette er en sæter med dyrehold eller om det  rett og slett er en herlig feriehytte, men de ville jo uansett sett ganske like ut?

I’m not at all sure whether this is a small mountain farm with animals around us, or –
if it is a regular holiday cabin with an exceptional location, but – they might have looked pretty much alike anyway . . .

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Next step: Hydalen Valley

Jeg lovet at jeg skulle forsøke å få ferdig litt flere bilder fra min tur til de indre deler av Hemsedal, og her kommer noen flere, men ikke alle!

I promised you that I’d try to get some more pictures from my trip to the inner parts of Hemsedal ready for this afternoon, and here are some more, however, not all . . .
Og her forlater vi Vavatnet med kurs mot den vakre Hydalen! Dere kan ane veien i den høyre del av bildet, og der dere kan se en konsentrasjon av hytter, dreier veien skarpt til høyre og ned i Hydalen! (Ikke synlig på dette bildet!)

And here we’re departing the Lake Vavatn heading towards the beautiful valley named
‘Hyndalen’. You may distiguish the road winding through the terrain along the right hand top of this picture. And – where you may spot a consentration of holiday cabins (near the lake), the road will make a sharp right hand turn before plummeting down into the beautiful ‘Hydalen’ valley! (Not visible in this picture!)
Si ‘adjø’ til det vakre Vavatnet!
Please bid Good bye  to the beautiful ‘Lake Vavatn’!
Herfra går det for det meste nedover!
From here on it’s mostly downhill!
En liten bekk følger veien ned gjennom dalen – eller var det omvendt? 🙂

A small creek is following the road down through the valley, or was it the other way around? 🙂
Vannet ser alldeles nydelig og friskt ut, men du kan bli lurt! Av og til renner slike bekker gjennom områder hvor bufe går på sommerbeite. Og selv om slikt bufe går i avgrensede områder i fjellet så gjør jo ikke vannet det?!

The water looks very clear and refreshing, but – one may get fooled?! In these areas there are livestock grazing through the summer, and even if they move within fences and in certain areas of the valley, the water does not!
Men se hvor grønne og fristende liene er! Ikke rart at bufeet trives i slike omgivelser?

But please note notice the green and tempting mountain slopes! No wonder the livestock
thrives in these surroundings?
Jeg nevnte at veiene var smale her oppe i fjellet!? Legg merke til min bil – parkert så langt ut på kanten som det er forsvarlig når man ikke er lokalkjent, men kommer det en bil av samme størrelse nå, så blir det ganske trangt!

I mentioned that the mountain roads were pretty narrow here trough these mountains.
Please observe my car – parked as close to the edge of the road as one dare – not knowing the stability of the roadsides. And if there is a car of about the same size as min now, it’s gonna be a bit sticky to get past . . .
Et bilde tatt med såkalt ‘levende farger’ ble rene kunstverket sett med naturens og en ‘kunstners øyne’ 🙂  Denne lille pytten var egentlig ikke mye større enn ca 50×60 cm!

A picture shot with something called ‘living colors’ became pure art seen with the eyes of nature (or an artist) :-), but this little pond was no more than approximately 20z25 inches!

For første gang i historien har jeg reist på langtur, men uten å ta med meg mitt vanlige hoved-kamera! Jeg har kun med meg min mobiltelefon med innebygget kamera! Jeg håper det var godt nok?

For the first time in history I have set out on a long haul without my regular main camera!
Only my mobile phone with its in-built camera! I hope that you’ll find that good enough?

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

Lake Vavatn

Da har vi kommet opp på selve fjellplatået og kan skue ut over Vavatnet og fjellene rundt!
Til venstre litt utenfor selve bildet., ligger ca 30 – 35 ganske rommelige hytter, alle med en fantastisk utsikt til fjellene rundt oss!

Now we have reached the mountain plateau itself and may admire the view across the Lake Vavtn and the surrounding peaks! To our left and a bit outside of the frame, you’ll find approximately 30 – 35 mountain cabins overlooking the lake and the surrounding peaks,
Vavatnet er det største vannet i dette området!
Lake Vavatne is the largest lake in these surroundings.
.
I morgen skal vi ta oss inn i Hyndalen og det er en tur dere bør glede dere til!
Tomorrow we’ll be entering the beautiful Hyndalen Valley, and that’s an area you ought to look forward to see!

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments