Peculiar Swarmer ?

En morgen da jeg kom ut på kjøkkenet – passe søving – så oppdaget jeg at vi hadde fått en nattelig gjest som tilsynelatende hadde tilbragt natten midt på en av skapdørene på vårt kjøkken! Og selvsagt forsøkte jeg å ta et bilde av gjesten vår, men – av en eller annen grunn virket det som det var umulig å få denne skapningen i riktig fokus? Først mye senere oppdaget jeg hva han gjorde: Han løftet kroppen og bøyde den  nesten 90 grader opp mellom vingene! Dermed fokuserte kameraet på kropens ytterste del, mens resten av gjesten ble litt uklar. Jeg måtte gni meg i øynene. Var det mine øyne eller var det kameret som var i ulage? Men – her er han altså!

One morning I entered our kitchen – drowsy as I was – I discovereed that wh had a nocturnal guest whom had appearently spent the night in teh middle of one of the doors
in our kitchen? And, of course, I tried to take a picture of this guest, but for some reason the camera seemed unable to focus? Was it me, or was there something wrong with the camera? It was quite some time later when I discovered what he did: He curled his body upward nearly 90 degrees, thus making the camera focus on the tip of his body leaving the rest a bit outside of focus! But here he is!
Jeg er ingen ekspert på forskjellige typer av svermere. Og selv om jeg sitter på et mektig oppslagsverk på nesten 500 sider, så inneholder det til gjengjeld tusener av arter som alle er ørlite forskjellige i forhold til hverandre. Likevel var jeg optimistisk fordi de aller fleste artene i hovedsak er brunlige mot orange, mens dette eksemplaret var mer blålig? Og med et iøyenfallende rødorange magebelte ? Åh, som jeg tok feil! Disse svermerne har jo alle dobbelt sett med vinger, men slik den sitter på min skapdør, så er undervingene nesten
helt skjult! Så – jeg er dessverre nesten like lur som før! 🙂
Men dette siste bildet viser tydeliug hvordan han krøker kroppen opp mellom vingene og lurer kameraets fokus,
I’m no expert on butterflies nor swarmers! And even if I have an enormous book with nearly 500 pages on the subject, it contains thousands of species – all slightly different to one another! Still I was kind of optimistic to identfy this guest of mine because most of these spesies are brownish or a bit towards orange, and this guest was tending towards blue with an easy distiguishable red/orange ‘band’ across it’s body but boy was I wrong about that!  These swarmers have all a double set of wings, but sitting like it does here, the lower part of its wings may not be seen at all! I’m pretty sure it’s in my book, however I’m unable to find it! (I’m just as ‘smart’ as I was before!) But this last picture  shows how he’s curlig his body upward thus avoiding the focus of the camera!

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

 

 

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Peculiar Swarmer ?

  1. Seenorway says:

    To be honest, I haven’t got the faintest clue. I think it’s quite a lot bigger than a regular moth, but then there are hundres of moth species as well, but some kind of swarmer it is.
    I thought (foolish of me) that with its distinct red/orange belt around its middle it would be an easy task, but no! And so far nobody has even ventured an educated guess! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.