Changing the mountains

Well, det er altså ikke jeg som forandrer noe i fjellheimen, men naturen selv.  Og forandringen kommer langsomt og forsiktig, men det er likevel klart i hvilken retning det går –

Nye bilder 269Well, it’s no me changing things out there, but the change is still unmistakeable. Where did all the ‘green’ go?

Nye bilder 282Og det begynner å komme distinkte gulfarger som ikke har vært der før

There are distinct tones of yellow which hasn’t been there before –

Nye bilder 284Og selv om fargene fortsatt er ‘varme’ så er det et tydelig varsel om en ny tid –

And even if the colors are still warm and friendly, it’s a clear warning that things are about to change –

Nye bilder 288En liten fjellbekk starter sin vei mot dalbunnen. Heldig er den som ikke går med i dragsuget.

A small stream is starting on its way towards ther valley floor. Fortunate is the ones that escape the undertow.

Nye bilder 292Løvverket synes å ha forsvunnet?

The foliage seems to have disappeared?

Nye bilder 307Jeg burde kanskje advare dere: Denne toppen  er mye lengre vekk enn det ser ut som.  Bildet er (som et eksperiment) tatt på minst 7-8 km avstand.

Perhaps I ought to warn you: This peak is much further away then you think. As an experiment it has been taken  at  a distance of at least 5 miles away.

Nye bilder 314Rypelyngen gir fjellet en helt ny farge og mye ser helt annerledes ut.

The dryas is coloring large parts of the mountains as far as you may see –

Nye bilder 317Alle bildene du ser i denne posten er tatt i Nord-Aurdal, Valdres.

All images you may find in this post are taken in Nord-Aurdal, Valdres.
(Compliments of SRB )

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in OPPLAND and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Changing the mountains

  1. allesistgut says:

    Thank you so much for sharing those beautiful photos.

  2. joshi daniel says:

    beautiful and loved those blues 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.