The Supermacro-Rose

Nei, det er ingen ny rose-art, men fordi jeg nettopp testet ut et program som er oppgitt å hete ‘super-maro’ og tok et bilde av hva som foregår inne i flammen av et lys, så bestemte jeg meg for å ta et noe mer vanlig macro-bilde av en rose. Egentlig burde jeg kanskje ha sørget for noen duggdråper i blomsten, men – slikt skal man jo ikke gjøre når man forsøker å se hva cameraet kan gjøre med et valgt motiv.
Dessuten ville slike duggdråper ha blitt ganske enorme i størrelse fordi dette er en ganske liten såkalt ‘potte-rose’ – ikke særlig mer enn 26-28 mm i tverrsnitt! Men – når man ikke har et sammeligningsgrunnlag, så er det som kjent lett å bli lurt? 🙂
Likevel ble vel ikke helhetsinntrykket så aller værst? Jeg er faktisk litt mer imponert over hva det er mulig å bygge inn i en telefon bare  9 mm tykk?! Og finne ut hva som gjøre dette macro-cameraet forskjellig fra andre mer vanlige macro-kameraer?
No, this is not a new species among roses, but since I just tested a camera program named ‘super macro’ and sot a picture into the core of a living flame, I decided I’d try to shoot a somewhat more normal macro motive: A rose! Perhaps should I have drippled a few drops of water over it, creating an illusion of morning dew, but a test is a test, and here is the real thing only! However, it’s easy to be fooled when there is nothing to compare with, and besides such ‘dew’ would have been enormous as this rose is an ordinary so-called
‘pot rose’ – only approximately 26-28 mm across!
Anyway, I feel the end product didn’t do so bad? But I’m more impressed with how it’s possible to build a macro programme and lense like this  into a smart telephone only 9 mm thick?! And to find out what else makes this cameras different from other regular macro cameras?

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

9 Responses to The Supermacro-Rose

  1. utesmile says:

    What they can put in phones these days is amazing! My camera is amazing too and does such focused shots. Technology these days is fascinating! Great rose!

  2. Seenorway says:

    Thank you, Eugenia! I’d like to take the honor 🙂 , however, I only shot the picture!

  3. -Eugenia says:

    Amazing clarity, Svein! And the color is gorgeous.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.