Tag Archives: museum

Angvik Old Trading Post

Vi har lagt Aursjøvegen og dens ville natur bak oss. Forut ligger den lille bygda Angvik og her, på Angvik Gamle Handelssted, skal vi tilbringe natten. Angvik er, til tross for sitt høyst landlige utseende, ikke en hvilken som helst … Continue reading

Posted in MØRE & ROMSDAL | Tagged , , , , , , , , , , | 8 Comments

Old days II

Da vi publiserte ‘Old Days’ fikk vi mange positive tilbakemeldinger, så denne gangen har vi 2-3 bilder fra et bygdemuseum i Eggedal å vise dere. There were a number of positive responses to our last ‘Old Days’ published,  and this … Continue reading

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , | 7 Comments

The old days

Jeg har besøkt Valdres Folkemuseum – I have visited the ‘Valdres Folks Museum’ Og kanskje kommer det en full rapport derfra hvis interessen er til stede – And perhaps there may be a full report published if there is a … Continue reading

Posted in OPPLAND | Tagged , , , , , , | 17 Comments

Filtvet Lighthouse

Filtvet fyr (Hurum)  har siden 1840 tjent sjøfarende vel. Nå er selve fyret nedlagt og gjør idag tjeneste som galleri/museum. The ‘Filtvet Lighthouse‘ (Hurum)  has since 1840 served the seafaring people well. Today it’s no more in active use, being … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | 6 Comments