Tag Archives: Krokkleiva

Krokkleiva – ‘Dronningens Utsikt’

Samtidig med vårt besøk på Sundvollen besøkte vi ‘Dronningens utsikt’, og vi kan bare igjen beklage at den varslede solen aldri viste seg slik den burde 🙂 Men til tross for en manglede sol og dertil disig horisont, så håper … Continue reading

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 13 Comments

Hole – Sundvollen

Hvem har vel ikke hørt om Sundvollen?  I alle fall her i Norge? Til å begynne med kan vi fortelle at Sundvollen og Vik er et tettsteder i Hole kommune.  Selve administrasjonen ligger i Vik på vestsiden av Holsfjorden, mens … Continue reading

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments