Tag Archives: Geirangerveien

The Old Geiranger Road

Vi lar bildet av denne gamle steinbroen stå som et minne og norsk veibygging over den gamle Geiranger-veien i et land hvor  det å bygge vei ofte ikke er forbundet med enkle løsninger. Det tok 300 mann 8 år å … Continue reading

Posted in MØRE & ROMSDAL | Tagged , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Geirangerveien

Siden jeg akkurat publiserte et tilfeldig bilde fra ‘Geirangervegen’, og siden responsen var veldig bra, iler jeg til med en litt mer omfattende reportasje fra denne veistrekningen. Since I just published an arbitrary picture from the ‘Geiranger road’, and since … Continue reading

Posted in MØRE & ROMSDAL | Tagged , , , , , , , , | 27 Comments