The Important Sunset

Hvorfor velger jeg en slik uvanlig tittel?  Først og fremst for å fange deres oppmerksomhet!
Det er faktisk ganske viktig, ikke for meg, men for mange av dere der ute! Og denne sol-nedgangen er egentlig ikke den viktige. Dette er nærmest en forløper, et varsel som gir dere tid til å varsle flest mulig andre bloggere over hele verden. Bloggere er jo kjent for
ikke å følge linker. Vi har jo liksom så dårlig med tid vi da? I midlertid har jeg kommet over noen svært viktige opplysninger som faktisk kan bidra til å redde liv. Opplysninger som jeg føler flest mulig bør bli kjent med – nesten uansett hvor i verden de måtte bo!
Så – imorgen omtrent på denne tiden vil jeg publisere enda en solnedgang,- kanskje den vakreste til nå; en solnedgang som i ytterste konsekvens kan bidra til å redde liv!
Min blogg er ganske rikholdig, men – èn enkelt blogg er ikke nok i dette tifellet. Vi trenger mange, og derfor ber jeg om hjelp. Blir vi mange nok så kan det kanskje få den virkningen jeg håper?
Why do I choose such an unusual title? First of all, to catch your attention! It’s actually quite important, not to me, but to many of you out there! And this sunset is not really that important. This is almost a precursor, an alert that gives you time to alert as many other bloggers around the world as possible. Bloggers are known for not to follow links. We are
alwas short of time, are we not? In the meantime, I have come across some very important information that can actually help save lives. Information that I feel as many as possible should be familiar with – almost regardless of where in the world they may live!
So – tomorrow at about this time I will publish another sunset, – perhaps the most beautiful to date; a sunset that can ultimately help save lives!(If you follow through on the link that is. My blog is quite large, but – a single blog is not enough in this case. We need many, and therefore I ask for help. to share! If we become many enough, maybe it can have the effect I hope?

_
Dere har sikkert fått med dere at selv om store deler av verden nå har blitt vaksinert
mot Covid-19-viruset og dets mange mutasjoner, men fortsatt er det mange som ikke
er vaksinert, eller som ikke har økonomi til å skaffe seg vaksiner?
Imorgen vil jeg publisere en rapport som har blitt forsøkt hemmeligholdt, en rapport
man helst ikke skal snakke om, men som ikke desto mindre kan ha betydning for mange!

You are probably aware of the fact that even if large parts of our world  now have been vaccinated against Covid-19 and its mutations, there are still billions out there that are not yet vaccinated? People living in countries lacking sufficient economy to supply their people with vaccines?
Tomorrow I will publish a report which has been kept secret, a report one should not
talk too much about, but may represent the means to get rid of  a Covid-19-infection!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to The Important Sunset

  1. -Eugi ☕️ says:

    Beautiful photos, Svein!

  2. utesmile says:

    Love those sunset!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.