Everlasting Experiment

Som dere sikkert har observert, så liker jeg å utfordre mitt kamera! Det å finne nye metoder eller la kameraet lære meg hvordan det vil respondere i forskjellige situasjoner?
Her for et par dager siden var vi på vei hjem. Tidspunkt: kl 02.00 om natten og – det meste rundt oss var fullstedig oppslukende mørke!
Jeg var jo klar over at kameraet hadde et såkalt ‘Natt-program’, men å finne det når man knapt kunne se hvor man gikk, var en annen sak!  Men – hva ville skje om jeg instruerte
kameraet til bare å gjøre det beste ut av situasjonen? Ingen innstillinger! Ren automatikk!?

Det første bildet ble nok alt for mørkt?!  Jeg ser jo at kameraet ikke har finnet et fast fokuserings-punkt? Og det har nok kanskje blitt fristet til å finne litt lys øverst i himmel-hvelvingen, men – dermed  oppfattes ‘Verden’ mye lysere enn den egentlig er og – resten
blir ganske mørkt!
As you have probably noticed, I like to challenge my camera! Finding new methods or letting the camera teach me how it will respond in different situations? Here a couple of days ago we were on our way home. Time: 02:00 A.M. in the night and – most of us were completely immersive darkness! I was aware that the camera had a so-called ‘Night program’, but finding it when you could barely see where you were going was another matter! But – what would happen if I instructed the camera to just make the best of the situation? No settings! Pure automatics !? The first picture  probably became too dark ?!
I can see that the camera has not found a fixed focus point? And it may have been tempted to find some light at the top of the sky, but – thus ‘The World’ is perceivedto be much brighter than it really is and – the rest gets pretty dark!

Så hva ville hende dersom jeg ga kameraet ørlite hjelp av et tilfeldig gatelys eller en eller annen garasjebelysning i det fjerne?
Joda, kameraet skjønte mitt hint og åpnet øyeblikkelig litt ekstra. Det fant også et fokuseringspunkt med kontraster og fikk et litt skarpere blikk på omgivelsene! 🙂


So, – what would happen if I gave the camera a bit of help ? Perhaps from a far away street light or a garage illumination?
Oh yes, my camera took my hint, and immediately found a point with contrast enough to get a sharper look at life and – the surroundings suddenly became a bit brighter! 🙂
Dette bildet er tatt direkte mot Øst!!! Og – siden solen som kjent går ned i Vest, så er det
gule skjæret på himmelen ikke en solnedgang, men begynnelsen på en kommende sol-
oppgang som antagelig ville finnes sted ca kl 04.00? (Da sov vi!)

This picture has been shot due East! And since we all know that the sun decends in the West, this yellow tint in the sky is not a sunset, but the beginning of a beautiful sunrise
taking place at approximately 04.00 AM when we were long fast asleep!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Everlasting Experiment

  1. utesmile says:

    Interesting to shoot at night, It was a good outcome!

  2. -Eugenia says:

    Wow! These photos are awesome and very unique!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.