An Old Acquaintance

Ja, jeg snakker om den lojale ‘Filtsymra’ som gjennom de siste 5-6 årene stadig sprer seg gjennommvår hage. Første gang jeg så den, så trodde jeg det dreie seg om en vanlig hvitveis, men – den vokste og vokste. Snart var den 2-3 ganger større enn den tradisjonelle
hvitveisen, og – blomstene var enda vakrere!  Som ikke det var nok, så viser det seg at denne planten har kraft til å spire 2 ganger hvert år!  Nå er den nesten helt hvit, men til høsten kommer den igjen, men da med kraftige islett av lilla!
Av en eller annen grunn viser enkelte blomster allerede nå spor av lilla pigmenter, men –
de pleier altså å være ganske hvite om våren!
Yes, I’m talking about the loyal ‘Anemone Sylvestris’ which has been spreading through our garden for the last 5-6 years. The first time I saw it, I thought it was a regular ‘White Anemone’, but – it grew and grew. Soon it was 2-3 times larger than the traditional ‘White Anemone’  and – the flowers were even more beautiful! As if that were not enough, it turns out that this plant has the power to germinate twice a year! Now it is almost completely white, but in the autumn it will come again, but then with strong hints of purple! For some reason, some flowers already show traces of purple pigments, but – so they tend to be quite white in the spring!

_
_
(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to An Old Acquaintance

  1. utesmile says:

    Very interesting, Anemones are lovely flowers.

  2. Beautiful and interesting!

  3. -Eugenia says:

    How beautiful, and fascinating that it returns in the fall, but in purple.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.