Valley of Lier

En sjelden gang er jeg ute og kjører bil relativt tidlig om morgenen og – idag var det en slik dag. Veien jeg kjørte stiger langsomt opp langs dalsiden og solen skinte fra skyfri himmel, men – det er få parkeringsmuligheter og de fleste ganger jeg kjører denne veien, har det vært uforsvarlig å stoppe for fotografering, men idag tok jeg sjansen (og brukte bare ca 15 sekunder på disse 3 bildene) fordi forholdene var nesten optimale.
‘Lier’ er navnet på kommunen som er klemt inn mellom storkommunen Drammen og med
Asker kommune på den andre siden! Bildene er tatt i 3 litt forskjellige retninger tvers
over det vi kaller ‘Lier-dalen’, men kommunen er jo eller betydelig mye større enn hva dere kan se på disse bildene: 26 948 innbyggere som deler på 301,65 kvadratkilometer.

Det første bildet (under) er tatt mot Drammensfjorden og Svelvik-landet over på den andre siden!
Rarely am I out driving relatively early in the morning but – today was such a day.
The road I drove slowly rises up along the hillside and the sun shone from a cloudless sky, but – there are few parking options and most times I drive this road, it has been unresponsible to stop for photography, but today I took the chance (and used only about 15 seconds on these 3 pictures) because the conditions were almost optimal.
‘Lier’ is the name of the municipality that is sandwiched between the municipality of The City of Drammen at the one side and the municipality of Asker at the other side.
The photos were taken in 3 slightly different directions across over what we call the ‘Lier Valley’, but the municipality is significantly much larger than what you can see in these pictures: 26,948 inhabitants sharing 301.65 square kilometers.

My first picture has been shot towards the Drammen fjord and  the hills around Svelvik
on the other side of the fjord.
Det andre bildet: En tanke mer mot høyre. Deler av bebyggelse man ser i bakgrunnen tilhører både Drammen og Lier.

My second picture has been shot slightly more towards the right. The concentration of houses in the back belong both to the City of Drammen as well as the municipality of Lier.
Denne gang: Tvers over dalen som ellers strekker seg 10-15 km innover mot høyre, men mye skjult av vegetasjon fra hvor jeg står i øyeblikket.

This time: More across the valley which, by the way, stretches approximately another 10 miles to your right, but from my position at the moment -mostly shrouded by vegetation!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to Valley of Lier

 1. utesmile says:

  Such lovely autumnal colours. Great pictures!

 2. -Eugenia says:

  Wow! Outstanding shots of such beautiful landscapes.

 3. Breathtaking! Thanks for sharing! Take care, Cheryl

 4. Seenorway says:

  Det var relativt tidlig på morgenen og solen hadde ennå et svakt rødskjær i seg. Da blir det litt spesielt!

 5. Ett så fint ljus i bilderna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.