The Home Run

Da har vi vært i Eidfjord og vi har fotografert den berømte ‘Vøringfossen’ fra alle mulige sider og – nå står hjemreisen for tur. På veien hjem følte vi behov for å strekke beina litt, så vi stoppet ved Ørteren, en sjø vi tidligere har vist dere, men hvor det er godt om parkeringsmuligheter. Men – på andre siden av veien ligger også et lite fjell som kalles
‘Varden’. Ikke noe veldig stort, men med 1280 meter, så blir det jo fort et par hundre meter i høydeforskjell sammenlignet med selve sjøen. Så kanskje burde vi ta en tur til toppen og se på utsikten derfra?

Then we have been to Eidfjord and we have photographed the famous ‘Vøringfossen’ from all possible sides and – now it’s time to go home. On the way home, we felt the need to stretch our legs a bit, so we stopped at Lake Oerteren, a lake we have previously shown you, but where there are plenty of parking options. But – on the other side of the road is also a small mountain called ‘Varden’. Not very large, but with its 4280 feet, it quickly becomes a couple of hundred meters in height difference compared to the lake itself.
So maybe we should take a trip to the top and look at the view from there?

Halveis oppe kan vi allerede se konturene av Hallingskarvet, men selv i luftlinje er nok avstanden ennå 10-15 miles og langs veien blir det mer . . .


Halfway up the hillside, we may already observe the contours of ‘Hallingskarvet’, but even
visually the distance must still be 10-15 miles and along the roads, it becomes even further!
Her oppe ser vi de første små tegn på at naturen omstiller seg til ‘høst’. De første orangerøde bladene har dukket opp i lyngen. En annen ting er den sedvanlige optiske illusjon: At terrenget man fotograferer er flatt – noe det absolutt ikke er! Se på størrelsen
på bilene parkert nede ved vannet. Da skjønner man at avstanden er betydelig. Jeg ville anslå stigning til ca 12 -15 grader?!
_
Up here we see the first small signs that nature is adjusting to ‘autumn’. The first orange-red leaves have appeared in the heather. Another thing is the usual optical illusion: That the terrain you are photographing is flat – something it is certainly not! Look at the size
of the cars parked down by the lake. Then you realize that the distance is significant.
I would estimate the rise to about 12 -15 degrees ?!
Høydeforskjell mellom oss og vannet der nede anslås på dette punkt til rundt 120-130 meter. Panoramabilder ‘lyver’ litt. Avstanden ned til våre parkerte biler er tilnærmet
6-700 meter!

The altitude difference between us and the lake down there is at this point estimated to be around 120-130 meters. Panoramic images ‘lie’ a bit. The distance down to our parked cars from this position is approximately 6-700 meters!
Nesten til topps! Ca 60 -70 meter gjenstår! Men vi begynner å få igjen
følelsene fra vidda! 🙂

Nearly at the top! Another 60-70 meters remain. But we are slowly getting back the feeling of being on the plains! 🙂
Et dypt åndedrag! Vi er på toppen og kan se andre fjelltopper som ligger milevis unna.
En svak dis forhindrer at vi kan se absolutt alt, men luften er herlig frisk mens temperaturen – selv her oppe i høyden – er behagelige 20-22 grader!

A deep breath! We are at the top and can see other mountain peaks that are miles and miles away. A slight haze prevents us from seeing absolutely everything, but the air is wonderfully fresh while the temperature – even up here in the heights – is comfortable 20-22 degrees C!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to The Home Run

 1. -Eugenia says:

  What a lovely way to end your holiday! Beautiful scenery.

 2. utesmile says:

  Beautiful ending to the holiday.

 3. Not a bad way to finish. Lovely views 😃

 4. Annemor Schønhaug says:

  Takk for turen på Varden.
  Der har jeg ikke vært, det jeg an huske.

  • Seenorway says:

   De fleste som finner parkering ved Ørteren vil nok nyte den friske fjelluften og det klare vannet, kanskje prøve fiskestangen eller ta seg en kopp kaffe og/eller en matbit.
   Da sitter de konsekvent med ryggen mot dette lille fjellet! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.