The Voeringfoss Waterfall

Da har jeg omsider kommet frem til det mange venter på: Vøringfossen!
Noen innledende opplysninger: For det første har jeg – for at dere skal få med dere mest mulig av denne natur-opplevelsen – igjen avveket fra det normale bilde-formatet vi bruker!
Det betyr dessverre at dere må scrolle litt dersom dere ønsker å se absolutt alt – noe jeg
faktisk anbefaler at dere gjør! Og i den forbindelse også klikke bilder (2 ganger) til et
absolutt ‘full-format’! (Dere er vel her for å se norsk natur? )

Vøringfossen har et totalt fall på 182 meter, mens høyeste ‘fritt fall’ er på 145 meter.
Det er nå ganske imponerende det også? Ikke noe Niagara, men vannmengden ned i juvet er 12 kubikkmeter pr sekund! Det blir en del vann det også!

Så til bildene: Når man kommer til et sted som dette, og dertil har helt optimalt vær, så er det lett ‘å gå litt bananas’ med kameraet. Jeg tilstår gjerne at jeg ikke er noe unntak i så måte! Og derfor er nok veldig mange bilder på en måte ganske like, men tatt med litt forskjellige innstillinger, vinkler og filtre. Dere får en stor porsjon bilder her, men jeg har faktisk dobbelt så mange! 🙂 Nyt bildene!  Bruk gjerne noen minutter på hvert bilde for
– med hånden på hjertet – så kan det ta en tid før dere ser noe lignende.
Og har dere lyst til å sende inn en kommentar, så er den velkommen. Alle blir besvart!

Then I have finally arrived at what many are waiting for: Voeringfossen! (Waterfall)
Some introductory information: First of all, I have – in order for you to get the most out of this nature experience – again deviated from the normal image format we use!
Unfortunately, this means that you have to scroll a bit if you want to see absolutely everything – something I actually recommend that you do! And in this connection also click pictures (2 times) to one absolutely ‘full-format’! (You are here to see Norwegian nature, aren’t you?)

Vøringfossen has a total fall of 600 feet, while the highest ‘free fall’ is 478 feet.
It’s pretty impressive as well? No ‘Niagara’, but the amount of water down in the gorge is 12 cubic meters per second! This will be quite some water as well!

So to the pictures: When you get to a place like this, and in addition have absolutely optimal weather, it is easy to ‘go a little bananas’ with the camera. I am happy to admit that I am no exception in that respect! And therefore probably a lot of pictures are in a way quite similar but taken with slightly different settings, angles, and filters. You get a large number of photos here, but I actually have twice as many! 🙂 Enjoy the pictures! Feel free to spend a few minutes on each photo for– with your hand on your heart –  it may take a while before you see something similar.
And if you want to submit a comment, it is welcome. Everyone is answered!
Tatt fra terrassen på Fossli Hotel ned langs Måbødalen!
Shot from the terrace of the Fossli Hotel and down into the Maaboe Valley!
Når solen en kort periode står i akkurat riktig vinkel, så stiger regnbuensfarger oppover i fosserøyken!

When the sun is at just the right angle for a short period of time, the colors of the rainbow rise in the waterfall vapor!
Ved å senke kameraet litt, ser vi rett ned i juvet! Her oppe fra terrassen på Fossli er nok
avstanden ned til bunnen over 200 meter!

By lowering my camera a fraction, we may get a look straight down into the gorge. Up here (from the Fossli Hotel terrace) the distance might be exceeding 600 feet!
Det kan se ut som elven renner oppover der nede i dalbunnen, men det er bare en optisk illusjon.

It may look like the river is flowing upwards down in the bottom of the gorge, but this is,
of course, an optical illusion!


Hvis dere klikker dette bildet til ‘fullformat’, så vil dere omtrent midt i bildet se den nye gangbrua som er bygget over selve fossejuvet! Garantert en minnerik opplevelse!
_
If you click this particular photo into ‘full-screen’, you may discover the new tourist walking-bridge across the gorge? Guaranteed a memorable experience!
Det er jo ikke regulært tele-objektiv på min telefon, men jeg kommer ganske nær likevel!

There is no regular zoom lens at my phone, but I’m kind of getting there anyway!

Som dere ser, det er bygget utsiktsplattformer nesten over alt der det er mulig!

As you may observe, there are built viewing platforms just about anywhere possible!


Hvis dere forstørrer dette bildet, så skal det være mulig å bevege seg litt rundt i
terrenget 🙂

If you enlarge this particular photo, it should be possible to move around in
the terrain to some degree?

Og det var det! Nå setter jeg kursen tilbake mot Ustaoset!
And that was about that! Now I’m returning to ‘Ustaoset’!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in HORDALAND, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

39 Responses to The Voeringfoss Waterfall

 1. Pingback: From See Norway See Norge blog – The Voeringfoss Waterfall – Eugi's Causerie

 2. Wow… Spectacular views and wow, what a bridge… Amazing build.. 🙂

 3. Vicki says:

  That’s a spectacular waterfall, but I like the rugged gorge as well. The scenery is certainly stunning in your part of the world.

  • Seenorway says:

   I think every country on the globe has something special to show?
   Our ‘Blue Planet’ is an incredible place to be, but you need to learn
   how to look at nature! And unfortunately, most people haven’t got the time these days!
   Everyone should learn to start their mornings slowly hyperventilating at least a dozen times. Then quietly observe your surroundings for at least 10 minutes before doing anything at all! And if you have no time for this, GET OUT OF BED 15 minutes early!
   It is as simple as that!

 4. Wow beautiful place, amazing waterfall and rainbow! Lucky you!

 5. Spectacular views! The photos with the rainbow are wonderful!

 6. Seenorway says:

  Ja, du! Jeg husekr jeg hadde ambisjoner om å bygge et riktig kvalitetsprodukt da jeg startet denne bloggen i 2012. For eksempel kunne jeg finne linker om en kirke eller et sted på engelsk, norsk, tysk, fransk, spansk og legge det inn i reportasjene, men bare for å konstatere at slike linker aldri ble åpnet. Og siden det ble ganske tidkrevende for meg å grave dem frem, så ble det til at jeg droppet hele greia og leverte et ‘forringet produkt’! OK, så sitter de i tidsklemma, men kanskje de da ikke burde ha meldt seg på som ‘følger’ på min blogg? Også er det lov å titte på ett bilde og la resten ligge? Men opprinnelig så må jo intensjonen ha vært å ville se naturfotos fra Norge?
  Det er alt hva de kan finne hos meg! Men jeg har hatt bloggere som er notert som ‘følgere’ men som har ignorert 30-40 såkalte ‘alert’-meldinger uten å rspondere. Slikt har jeg begynt å hive ut!

 7. Missy’s Crafty Mess says:

  Absolutely gorgeous! I love how you’ve managed to capture rainbows in addition to this stunning scenery

  • Seenorway says:

   Thank you, Missy!
   I will use this opportunity to publish a bit more information about this walking bridge
   I have shown you! Can you imagine the cost of that bridge? 3,8 million US dollars!!!
   Don’t tell me we do not care about our visiting tourists! 🙂
   The bridge itself is 47 meters long, weighs something like 8 tons, and has a difference in height of 16 meters from one side to the other. And when you walk across it, you
   will be walking from 40 to 60 meters above the torrid river! That is an experience you will remember!

   • Missy’s Crafty Mess says:

    That sounds like a very nice bridge that will hopefully remain for a long time.

    • Seenorway says:

     It probably will, Missy, but it certainly doesn’t look like much? But considering the cost and that, a number of engineers have been using years to construct it, it will probably hold up?!
     Are you planning a visit? 🙂

 8. Imponerende flott Svein! Ekstra heldig var du med den regnbuen som dukket opp! Og vannføringen var jo enorm den dagen grunnet den ekstra høye temperaturen på Vidden. Ja også jeg ble forbauset over at ikke denne reportasjen ble en hit med flere likes enn noensinne? Men så er det jo kun de samme gamle følgerne som alltid stiller opp også dessverre. Dermed blir ikke ett slikt syn og de utgifter/tid som du har lagt ned i denne reportasjen rettferdig gjort. Men du får la den ligge på topp en stund og se om det ikke siver inn noen nye beudrere med likes over denne spesielt flotte reportasjen fra Vøringsfossen. For stort mer spektakulært kan det neppe bli?

  • Impressively beautiful Svein! You were extra lucky with the rainbow that appeared! And the water flow was enormous that day due to the extra high temperature on the plateau. Yes, I was also surprised that this report was not a hit with more likes than ever? But then it is only the same old followers who always show up, unfortunately. Thus, such a view and the expenses / time that you have invested in this report are not fairly done. But you get to leave it on top for a while and see if it does not seep in any new admirers with likes over this particularly great report from Vøringsfossen. For especially more spectacular can it hardly be?

   • Seenorway says:

    Thank you! Yes, I’m a bit surprised, but perhaps I Should not be? After all, I have been blogging actively since 2004 and ought to know my way around inside the blogging community!
    Yes, I could leave it at the top for a while, but I could also give it a rest and wait until I reached a certain feed-back before posting anything new, but why? It is only a hobby that I may terminate at will? Nobody is forcing me, and I can keep photographing even if I don’t share, but then again blogging has another bonus: Multilateral friendship all over the globe. That counts for something, I think?!

  • Seenorway says:

   Har du begynt å avgi separate kommentarer på både norsk og engelsk nå? 🙂
   Det må jo greie seg med ett språk Jeg har allerede svart på den engelske! Kanskje fikk jeg pakket inn et par hint!?

   • Jeg tenkte at siden du har både engelsk talende og Norsktalende følgere? Og siden det var lite respons når jeg la ut mine kommentarer? så kunne jeg fylle opp med litt omtale på begge språk. For den reportasjen fortjener respons!

    • Seenorway says:

     Ja, jeg syntes jo også det da, men det er så rart med det? Hvis noe krever mer enn 3-4 klikk så kommer tidsklemma til syne. Begriper det egentlig ikke, for i utgangspunktet har jo registrerte følgere frivillig bedt om å ble varslet fordi de ønsker å se norsk natur?
     Det er noe selvmotsigende her!

 9. I have real admiration and affection for waterfalls. When I was younger, I lived in Virginia and spent a lot of time hiking to waterfalls in Shenandoah National Park. Beautiful photos! Thank you so much! I hope all is well with you! ❤ 🙂 Cheryl

  • Seenorway says:

   Hi Cheryl,
   So far is everything OK in this neck of the woods! 🙂
   I’m a bit surprised that this post doesn’t make a hit with our viewers, having less response than most all others.
   Perhaps I have been writing too much? Or maybe the pictures became too ‘heavy’. I’ll be careful not to repeat that mistake!
   One or two pictures at a time and no more than 2 sentences seem to be the key? 🙂

 10. utesmile says:

  Wow, how breathtaking is that. The footbridge rater cool and exciting, I can imagine. Such amazing scenery and your Norwegian Waterfalls are just out of this world.

  • Seenorway says:

   Thank you, Ute. Even being a Norwegian myself, and even having visited this waterfall at least a dozen times before, I went a bit bananas with my camera over the new viewing platforms built just about everywhere! One may see much more than before now!

 11. Annemor Schønhaug says:

  Tusen takk, denne siden blir lagret lik at jeg kan ha gleden v å finne den lett. Her var det mye snadder å se på. Takk igjen

  • Seenorway says:

   Tusen takk! Det rare er at denne fotoreportasjen tilsynelatende får dårligere respons enn de andre jeg har laget?! Antagelig er bildene for ‘tunge’ å laste opp eller det tar for laaang tid?! Kanskje jeg bør tilbake til 1 og 2-bilders innlegg? Det ser ikke ut til at dagens bloggere har tid til stort mer enn det?

   • Annemor Schønhaug says:

    Tidsklemma inntar alle plattformer. Nei, for å være ærlig, mange har ikke konsentrasjon nok til å se på lange innlegg. Man er avvent med fordypning i et emne ved hjelp av aviser og andre medier. Kort skal det være. Sies det.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.