River Bjoreio

Elven Bjoreio starter i det sydvestlige hjørnet av Hardangervidda Nasjonalpark, nær Tinnhylen – et område med et konglomerat av 20-30 større og mindre vann.
Så lenge den har en beskjeden størrelse så har elven også ‘lokale navn’ (som ‘Eitro’ eller ‘Snero’, men på veien ned gjennom dalen får den tilsig fra flere andre elver og vokser seg gradvis større! Totalt er Bjoreio litt over 40 km lang og har sitt utløp via Eidfjord innerst i Hardangerfjorden!

The river Bjoreio starts in the southwest corner of Hardangervidda National Park, near Tinnhylen – an area with a conglomerate of 20-30 larger and smaller lakes.
As long as it has a modest size, the river also carries ‘local names’ (such as ‘Eitro’ or ‘Snero’), but on the way down through the valley, it receives inflows from several other rivers and grows gradually larger! In total, Bjoreio is a little over 40 km long and has its estuary via Eidfjord in the innermost part of the Hardangerfjord!
For å kunne vise dere naturen i sin fulle bredde, har det dessverre vært nødvendig å fravike vårt vanlige format på noen av disse billdene og be dere ‘scrolle’ for å få med alt!
elven burde jo ha vært ‘blå’, men fordi det faktisk lå et tynt skylag over dalen da bildet ble tatt, så ble refleksjonen altså hvit! 🙂

In order to be able to show you nature in its full scope, it has unfortunately been necessary to deviate from our usual format on some of these images and ask you to ‘scroll’ to get it all! The river should have been ‘blue’, but because there was actually a thin layer of clouds over the valley when the picture was taken, the reflection became white! 🙂
Se nøye på dette bildet! Det er ikke de flate viddene dere ser i toppen av bildet! (Selv om det kan se slik ut?) Dettge er en demning – den såkalte ‘Sysendammen’ som leverer vannkarft til lokale energiverk. Internasjonalt sett er det en liten dam, men i norsk sammenheng – en av de største i landet! Den steinmuren dere ser øverst i bildet er
81 meter høy og inneholder hele 3,6 millioner kubikkmeter med stein og andre fyllmasser!
Dammen bak demningen er en oppdemmet sjø og måler en lengde på 1160 meter!

Please, take a close look at this picture! These greyish areas you observe at the top of the picture are no part of the Hardanger plains! (Even though it may look that way?)
This is a ‘power-dam’ – the so-called ‘Sysendammen’ which supplies watercress to local energy plants. Internationally, it is a rather small dam, but in the Norwegian context – one of the largest in the country! The stone wall you see at the top of the picture is
81 meters high and contains as much as 3.6 million cubic meters of rock and other filling masses! The pond behind the dam is a dammed-up lake and measures a length of 1160 meters!
Og siden noe tydeligvis foregår med elven der borte under broen, så ruslet jeg også bort di for det neste bildet!

And since it is evident that the river changes flowing underneath that bridge, I strolled over for yet another picture
Vi lar elven finne sitt eget løp men vi tar veien nedover dalen . . .
We will let the river find its own way down the valley, whilst we will proceed by car . . .

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in HORDALAND, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

11 Responses to River Bjoreio

 1. Looks beautiful clear mountain water flowing beneath that bridge dear friend… Delightful journey down river 🙂

 2. utesmile says:

  Absolutely beautiful!

 3. Breathtaking scenery! I hope you are having an enjoyable trip! Cheryl

 4. -Eugenia says:

  Majestic scenery, Svein. Thank you for sharing information about the dam and your outstanding photos.

 5. Seenorway says:

  Hyggelig å se deg igjen. Mandag/tirsdag kan de første bildene fra selve Vøringfossen komme!

 6. Annemor Schønhaug says:

  Får huske på å legge igjen spor nå.
  Nydelig, som alltid

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.