A Mountain Princess

Når man vandrer i fjellet, så kan man uforvarende snuble over små skjønnheter man ikke aner så mye om. Riktignok hadde jeg den lykke å kunne bo i relativ trygghet langt oppe i fjellet gjennom den 2. verdenskrig og kjente på den tid den lokale fauna ganske godt selv til guttunge å være, men – idag er det mer enn 75 år siden! Og min ellers relativt brukbare
hukommelse får stadig flere huller. Ganske store hull, til og med! 🙂
Så kom jeg over denne lille ‘skjønnheten’ nær et lite bekkefar!  Den kan minne om en plante jeg for 75 år siden kjente som ‘Harelabb’, men – jeg er idag langt fra sikker på om dette var den planten? Vakker der den i alle fall, og derfor presenterer jeg den her i håp
om at en annen fjellvandrer vet hva ‘hun’ egentlig heter?

Ai ai, – en av mine mange lesere (40thousandkm) satte meg på sporet, og jammen fungerte min gamle hukommelse! Denne ‘prinsessen’ har veldig mange navn:
Kattelabb,
harelabb, jaselabb, puselabb, bikkjelabber, revelabb, harefot, antueldgras, gustegras, vortegras, 
When you hike in the mountains, you can inadvertently stumble upon small beauties you have little idea about. Admittedly, I had the good fortune to be able to live in relative safety far up in the mountains through the Second World War and at that time knew the local fauna quite well even for a boy to be, but – today it is more than 75 years ago! And mine otherwise relatively usable memory gets more and more holes. Pretty big holes, even! 🙂
Then I came across this little ‘beauty’ near a small creek! It may be reminiscent of a plant I knew 75 years ago as ‘Harelabb’, but – today I am far from sure if this was that plant? Beautiful at least, and therefore I present it here in the hope that another mountain hiker knows what ‘she’ is really called?

And one of my followers was able to set me right! And nice to know that my memory still serves me right (even if I don’t trust it to do so! 🙂  ) (Please see Norwegian text-block)

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

15 Responses to A Mountain Princess

  1. Ja, må innrømme at jeg ikke kan huske å ha lagt merke til den blomsten før? Sjelden?

  2. -Eugenia says:

    It’s a beauty and very unique!

  3. 40thousandkm says:

    That is probably antennaria dioica (mountain everlasting) 🙂 Beautiful!

  4. Seenorway says:

    Such beauty and no name – it’s a shame!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.