Phenomenon in the Sky

Når man har fotografering som hobby, så går man alltid rundt med et lite sideblikk på omgivelser såvel som horisonten; på jakt etter mulige motiver av interesse!
Slik oppdaget jeg for et par dager siden et unikt lysfenomen på himmelen siden.
Alle vet jo at solen stiger opp i Øst og går ned i Vest? Og derfor oppdaget jeg ganske tidlig at noe høyst uvanlig var i ferd med å skje. Tidlig nok til at jeg fikk rigget meg til og kunne ta en løpende sekvens med bilder slik at det ble mulig å se en gradvis forandring fra bilde til bilde. Og for å gjøre det ekstra lett å følge med, så har jeg som et engangs-unntak lagt
inn det nøyaktige eksponeringstidspunktet midt på grunnlinjen i hvert enkelt bilde,
Noen vil kanskje undre seg hvorfor dette er så spesiellt? Det er fordi samtlige bilder er tatt rett mot Øst!  Bildene bør derfor tale for seg selv?

When you have ‘photography’ as a hobby, you always walk around with a small side look at the surroundings as well as the horizon; looking for possible motives of interest!
This is how I discovered a unique light phenomenon in the sky a few days ago.
Of course, you all know that the sun rises in the East and descends in the West, right?
And that’s why I discovered quite early that something very unusual was about to happen. Early enough for me to prepare and take a running sequence of pictures so that it was possible to see a gradual change from picture to picture. And to make it extra easy to follow, – as a one-time exceptionI have added ‘the exact time of exposure in the middle of the base-line for each picture.

Some might wonder why this is so special? That’s because all the pictures are taken directly towards the East! The pictures should therefore, speak for themselves?
Legg merke til de litt uvanlige hvite skyformasjonene som dannes over horisonten på Øst-himmelen!

Please observe the somewhat strang white clouds forming over the Eastern horizon!
Som plutselig ble gule og rosa!
Who suddenly turned yellow and pink!
Og som etter hvert fyllte store deler av horisonten!
And which gradually fulled out the horizon!
Husk – vi ser mot Øst! Solen er egentlig i ferd med å synke under horisonten bak oss og
for lengst ute av syne!

Please remember – we are looking directly towards East! The sun has long descended underneath the horizon well behind us!
.
Og ca 10 minutter senere var alt bare bly-grått!
And – approximately 10 minutes later, everything became just ‘lead grey’!

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to Phenomenon in the Sky

 1. he sky often presents something special

 2. -Eugenia says:

  Amazing photos and clouds are fascinating to observe! It’s interesting there is still such a lovely glow since you took the pictures facing East.

  • Seenorway says:

   Yes, that’s the riddle! But there are some factors that might have caused it, of course!
   At this point in time, the sun might have been partly visible over the horizon, but a very low cloud ceiling might have prevented the sun from lighting up the houses on the ridge?
   Everything must be in exact places at the same time to make this happen!

 3. Annemor Schønhaug says:

  Vakkert

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.