One Everyday Enigma

Sånn i det daglige blir man fra tid til annen utsatt for små, men overraskende hendelser!
Igår satt jeg meg godt til rette i min ‘stressless’-stol og gjorde meg klar for å løse en ‘sudoku’ i kveldens avis. Men, – plutselig med kaffekopp i den ene hånd og en brettet avis i den andre, så fikk jeg besøk av en av de miste dyrene i min nærhet: En bitte-liten edderkopp, ca 1 mm i tverrmål – fant tiden inne til slippe seg ned fra lenet på stolen i et håp om å slippe unna uten å bli av-fotografert! Det ble ikke så enkelt! Jeg fisket telefonen ut av lommen og forsøkte så godt jeg kunne å utløse et såkalt ‘macro-shot’ av ‘flyktningen’ før han forsvant, men – jeg lyktes nok bare sånn delvis? For det første var han noe av det minste jeg har sett, og han var i stadig bevegelse. I tillegg ble dette en utpreget ‘en-hånds-øvelse’, men den virkelige overraskelsen – og gåten – oppsto først da jeg fikk bildet overført til min data-maskin:
Dere ser alle den brettede avisen som ligger i mitt fang? Og – den er så lynskarp at man faktisk kan se selve strukturen i papiret, men – hvor i all verden ble det av tekster, annonser og alt det en avis – også denne – inneholder???
Jeg har fotografert siden midten av 50-tallet, men dette har jeg så langt i livet aldri
tidligere opplevd? Kan noen gi meg en plausibel forklaring på dette fenomenet?
From day to day one is exposed to small but surprising events from time to time!
Yesterday I settled in my ‘stressless’ chair and got ready to solve a ‘sudoku’ in tonight’s newspaper. But – suddenly with a coffee cup in one hand and a folded newspaper in the other, I was visited by one of the smallest animals in my surroundings: A tiny little spider, about 1 mm across – found the time to escape down from the armrest of the chair in the hope of escaping without being photographed! It didn’t become that easy! I fished the phone out of my pocket and tried as best I could to trigger a so-called ‘macro-shot’ of the ‘refugee’ before he disappeared, but – did I only partly succeed? First, he was one of the smallest creatures I’ve seen in a long time, and he was constantly on the move.
In addition, this became a distinctly a ‘one-handed exercise’, but the real surprise – and the riddle – arose only when I got the image transferred to my computer:
You may all observe the folded newspaper in my lap? And – the focus is sharp enough that you can actually see the very structure of the paper, but – where in the world happened to the texts, advertisements and all that a newspaper – including this one – contains ???
I have been photographing since the mid-50s, but I have never in my life
previously experienced something like this? Can anyone give me a plausible explanation for this phenomenon
?

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to One Everyday Enigma

  1. Seenorway says:

    I don’t think so? There is no sun in this part of our livingroom.

  2. utesmile says:

    Strange, could it be form the light/sun?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.