Storfamilien

Det er ikke alltid man er til stede i akkurat riktig øyeblikk når en ‘stor-familie’ introduserer sine barn til vår store farlige verden. Riktignok har jeg vært så heldig å bevitne dette ved et par tidligere anledninger, og – jeg tror også jeg laget en foto-reportasje om hendelsen.
Det er dog mange år siden, og dagens ‘følgere’ er langt fra de samme jeg hadde den gang
(med noen få unntak!) Derfor legger jeg ut slike bilder en gang til!
Jeg aner ikke hvilken type edderkopp dette dreier seg om, og det samme kan det være, men for at dere skal få en ide om størrelser og formater her, så kan jeg fortelle dere at den
blålige gjenstanden disse edderkoppene forsøker å bestige, er deler av ryggen på en vanlig sol-stol på vår terrasse. Tverrmålet på de små yndige barna kan jeg anslå til ca 2 mm! 🙂
It is nearly impossible always to be present at the right moment when a ‘big family’ introduces their children to our big dangerous world. Admittedly, I have been fortunate enough to witness this on a couple of previous occasions, and – I think I also made a photo report on the incident.
However, this was many years ago, and today’s “followers” are far from the same ones I once had (with a few exceptions!) That’s why I post such pictures again!
I have no idea what type of spider this is, and it doesn’t much matter, but to give you an idea of shapes and sizes here, I can inform you that the bluish object these spiders are trying to climb is part of the back of a regular sun-chair on our terrace. The cross measurements of the small adorable children I may estimate to about 2 mm! 🙂

Som jeg nevnte, så er diameteren på denne stolryggen ca 40-45 mm og dermed får
dere et best mulig inntrykk av hvor små disse familiemedlemmene egentlig er?

As I mentioned, the diameter of this chair element is approximately 40-45 mm across. thus you will get a good idea of the size of these ‘children’?

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

9 Responses to Storfamilien

 1. I can handle spiders when they are alone, but that is a little freaky!

 2. -Eugenia says:

  Yellow Garden Spiders. They’re adorable when they’re babies but not so much when they’re grown. They’re useful for catching insects and mostly harmless to humans.

 3. Annie says:

  Se der ja!
  Dette er ynglinger av korsedderkoppen 🙂
  De blir ganske store. Men mange overlever ikke pga at de blir føde for fugler, mus, etc.
  Flotte og artige dyr som spinner hjulspinn som kan bli veldig store 🙂

 4. Annemor Schønhaug says:

  Så fine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.