The Unique Mother-of Pearl Cloud

Igår fikk vi besøk av en eksepsjonell type av perlemorskyer.  Forskjellen til andre tidligere slike skyer var at store deler av skyen var rett og slett umulig å fokusere på, men andre partier opptrådte  mer vanlig. Jeg forsøkte med litt forskjellige valg av fokuseringspukt osv. men forskjellene ble helt marginale. Likevel fremsto skyen som veldig spesiell i forhold til det vi vanligvis ser innenfor dette området.
Yesterday we had a run-in by an exceptional type of ‘mother of pearl’- clouds.
The difference to other previous such clouds was that large parts of the cloud were simply impossible to focus on, whilst other parts appeared to be co-operative? I tried to change the chosen focusing point etc. but the differences in outcome were quite marginal. Nevertheless, the cloud appeared very special compared to what we usually see among such.
Men jeg håper jo at disse bildene likevel vekker interesse?
But I do hope these pictures never-the-less will appeal to your interest?
Perlemorsskyer dannes fortrinnsvis gjennom vinterhalvåret og i stratosfæren – gjerne ihøyder fra 15 000 – 30 000 meters høyde og i temperaturer fra minus 78 – 88 C.
Også den kjemiske sammensettingen av slike skyer avviker fra det vanlige, men på grunn av den store høyden kan solstrålene nå dem betydelig senere på kvelden og brytes da gjennom iskrystallene omtrent som gjennom en prisme.

Mother-of-pearl clouds are preferably formed during the winter months and in the stratosphere – often at altitudes of 50,000 – 100 000 feet and in temperatures of
minus 78 – 88 C.

Also, the chemical composition of such clouds differs from the usual, but due to the high altitude, the rays of the sun can reach them significantly later in the evening and then break through the ice crystals just like through a prism.
Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

16 Responses to The Unique Mother-of Pearl Cloud

 1. Jorunn says:

  Det er flotte skyer. De synes vel bare helt i vest? I så tilfelle så har vi en ås i veien og får ikke sett de hjemmefra.

  • Seenorway says:

   Nei, himmelretningen har mindre å si og de kan nok ses over det meste av landet.
   Forutsetningen for at slike skyer dukker opp er lav temperatur, iskrystaller og at solen greier å finne frem til dem. Da brytes lyset som i en prisme og regnbuefargene dukker opp.
   Du kan når som helst på sommeren se en lignende tilstand hvis du planlegger litt:
   Monter din sterkeste zoom-linse på kameraet og sett deg i skygge under mønet og finn deg en helt hvit sky som er i ferd med å forsvinne over taket. Så kjører du maks zoom og sikter deg inn på grensen mellom sky og blå himmel! Der skyen er tynnest – altså i ytterkant – dannes det regnbuefarger som du ellers ikke ser med ditt vanlige syn, og dermed blir de heller ikke fotografert som perlemorskyer, men de er der!
   Her er en annen sky som ble avfotografert rett over hodet på meg her i Røyken – hvilket jo er tjukkeste Østlandet?
   https://seenorway.wordpress.com/2018/08/07/the-rainbow-cloud/

 2. The sky phenomena in unusual cloud formations I have been seeing more of them all over the world recently.. And these are also very unusual ..

 3. Fascinating… and oh so lovely!

 4. allysoally says:

  Like looking through a prism…wow, they almost look supernatural.

  • Seenorway says:

   That is why I call it unique, but during the colder seasons we see them pretty often here up North. If you insert ‘mother-of-pearl’ in the small window at my front page, you will probably be presented with more such clouds?

 5. -Eugenia says:

  Reblogged this on Eugi's Causerie and commented:
  Sharing photos of unique and beautiful clouds from See Norway –

 6. -Eugenia says:

  How unique and beautiful they are. Thank you for your interesting explanation, Svein.

 7. Greta DH says:

  Never seen this before, thanks for sharing!

 8. Seenorway says:

  A bit out of the ordinary, yes! Please study the explanation given at the end, and you will understand why!

 9. utesmile says:

  Wow, I have never seen clouds like that… Amazing nature.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.