The Explanation

For et par dager siden publiserte jeg noe som kunne ligne et ‘lys-fenomen’ i natten, og selv om det ikke er så mange av dere som har gitt uttrykk for hva dere tror det kan være, så har jeg jo lovet dere en forklaring?
For det første har jeg for å utnytte det minste lyset i mine omgivelser valgt å fotografere i et program som heter ‘Levende Farger’ og som hele tiden forsøker å fremheve hva farger som måtte finnes i det valgte motivet. Og jeg benytter et kamera som er uhyre lysømfintlig og hvor jeg – satt på spissen – kan fotografere i ‘svarte natta’.
I nattemørket så var derfor dette lyset over horisonten noe svakere – sett med det menneskelige øye – men her noe forsterket!
Lyset er egentlig en refleks fra lyset rundt et par store shopping-sentra som ligger 12-15 km herifra – over på den andre siden av åsen, men det forutsetter at timingen er noenlunde korrekt (dvs. før man stenger ned) og at skylaget er i noenlunde korrekt høyde.
Da fanges refleksene opp her hvor jeg bor!
Det er også mulig å påvirke slutt-produktet ved å tvinge kameraet til å arbeide ut fra et fokuseringspunkt bestemt av meg og ikke av kameraets automatikk. (Se dagens bilde)
A couple of days ago I published something that might look like a ‘light phenomenon’ at night, and although not many of you have expressed what you think it might be, I have promised you an explanation ?
Firstly, in order to utilize the smallest light in my surroundings, I have chosen to shoot in a program called ‘Living Colors’ and which is constantly trying to highlight whatever colors may be found in the chosen subject. And I use a camera that is extremely light sensitive and where I – at the top – can shoot in ‘the black of night’.
In the darkness of the night, therefore, this light over the horizon was somewhat dim – seen with the human eye – but here somewhat intensified!
The light is really a reflection of the light around a couple of large shopping centers located 12-15 km away – across the hill, but assuming that the timing is about correct (ie before closing down) and that the cloud layer is at roughly at the correct height.
Then the reflexes are caught up and very visible from where I live!
It is also possible to influence the end product by forcing the camera to work from a focus point determined by me, – and not by the camera’s auto-functions. (See today’s photo)

Compliments of SRB)

Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

12 Responses to The Explanation

 1. Jorunn says:

  Der var forklaringen 😄

 2. -Eugenia says:

  Well, the result was fascinating. I am glad you’re enjoying your camera phone. I thought it could be lights from a nearby town or city.

 3. Per Morten Reigstad says:

  Selv om dette var heelt normale grunner til lys fenomenet ble det allikevel litt spenning ut av det.

 4. utesmile says:

  It is great to try all these things out your camera phone gives you , with great results.

 5. allysoally says:

  I love your “living colors”!

  • Seenorway says:

   My temperature got kind of a quick rise here ;-D , -but – ah, my ‘living colors’ – yesss, of course!
   I think the technique may be used in most modern cameras of today, but the more light sensitivty you’ve got- the more effects it may create.

 6. Annemor Schønhaug says:

  Kjekt. Det er greit å vite hva man kan få til

  • Seenorway says:

   Ja, ikke sant? Men når produsenter at nesten alle tekniske ‘duppe-ditter’ idag bedrer sin bunnlinje ved å spare på trykking av bl.a. bruksanvisninger, så er det jo bare èn ting å gjøre: Eksperimentere! Tidkrevende, men ofte får man bedre kjennskap til produktet enn hva man ellers ville ha fått?!
   Og så har jo de fleste ting en ‘nødutgang’: ‘Tilbakestill til fabrikk-innstillinger’! 😀

 7. Seenorway says:

  You can say that again! 😀 ! But exploring ‘gadgets of today’ is the only way to fully take advantages of what you have paid for in full! Particularly since producers have started to save money by NOT including a ‘users manual’,- no matter how complicated a gadget might turn out to be!

 8. Some ‘ boys ‘ never stop playing with their toys! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.