Time to Come Clean . . . !

En del av dere vil erindre at jeg i forrige uke presenterte et lite og høyst privat ‘kunst-prosjekt’? Og – det er vel på tide å avsløre sannheten 🙂
Jo jeg tegnet en del karikaturer og jeg malte litt i min ‘ungdoms vår’ (som det heter), men – det ble aldri noe mer seriøst enn det. Og dette lille ‘kunstverket’  med en relativt sterk inspirasjon fra Italia ble utløst av en hendelse på vår kjøkken:
Vi oppdaget at et bortgjemt glass med italiensk pesto på aller bakerste og nederste hylle hadde fått stå alldeles urørt av menneskehender i over 4 måneder! Og at innholdet var mistenkelig likt en bakteriekultur slik man forventer i et skikkelig laboratorium!  Så kunne jeg altså ikke motstå fristelsen til å lage et lite utsnitt av dette glasset og presentere det som litt hjemmelaget ‘abstrakt kunst’. Og farger og sjatteringer er jo ekte nok, men – et ekte produkt av gjeringsprosesser i eget kjøleskap! 🙂
Det er jo så mangt som presenteres som ‘kunst’ i vår tid?
Some of you will remember that last week I presented a small and highly private ‘art project’? And – I think it’s about time it’s time to let you in on the truth 🙂
Sure I drew some caricatures and I painted a little in my ‘youth’ , but – it never got any more serious than that. And this little ‘work of art’, with a relatively strong inspiration from Italy, was triggered by an event in our kitchen:
We discovered that a hidden glass of Italian pesto on the very back and bottom shelf had been left completely untouched by human hands for more than 4 months! And that the contents were suspiciously similar to a bacterial culture as one would expect in a proper laboratory! So I couldn’t resist the temptation to cut out a small segment of this glass and present it as some homemade ‘abstract art’. And colors and shades are real enough, but – really one product of  a fermentation process in our own refrigerator! 🙂

There are really so many things called ‘art’ these days?!

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to Time to Come Clean . . . !

  1. Missy’s Håndarbeid (Missy’s Crafty Mess) says:

    I see why you didn’t think that I’d want to hang it up.

  2. -Eugenia says:

    We find some fungi art in the back of our refrig ever now and then! Yikes! You know, art is in the eye of the beholder, so almost anything goes!

  3. Ja men det var snyggt, försök och måla av den bilden.

  4. utesmile says:

    Haha, good one! Nice fungus!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.