Last Fling

Endelig skinte solen fra blå himmel etter en laaang regn-periode og jeg bestemte meg for at jeg ville ta en tur for å sikre noen ‘høstfarger’ før alt regnet bort. Men på vei ut oppdaget jeg i veikanten en liten vakker tistel som akkurat hadde rukket å vokse seg stor nok til å blomstre. Og siden den var den eneste av sitt slag i området, så ble den fort ganske populær!
Finally the sun shone from blue sky after a long rainy season and I decided that I would take a trip to secure some ‘fall colors’ before everything rained. But on the way out I discovered on the roadside a small beautiful thistle that had just grown to grow big enough to bloom. And since it was the only one of its kind in the area, it quickly became quite popular!
Rett foran meg landet en sommerfugl på denne tistelen! At den i utgangspunktet var opptatt av en stor flue, hadde visst mindre betydning? (Fluen kan fortsatt sees under til venstre) Og ingen av dem virket interessert i å flytte på seg?

Right in front of me a butterfly  landed  on this thistle! The fact that it was initially occupied by a large fly certainly had less importance? (The fly can still be seen below to the left) And none of them seemed interested in move over?
Denne sommerfuglen var et nytt bekjentskap for meg, men – jeg har da en bok på over 500 sider om sommerfugler! Denne var relativt enkel å identifisere: En ‘C14 White’! Da er det vanskeligere å forstå hvordan en fargerik herre som denne får navnet ‘C14 Hvit’? Men det er altså ikke den ringeste tvil hverken om bildet. identifikasjonen eller navnet!
(Vanlig i Syd-Norge. Europa og Afrika!)

This butterfly was a new acquaintance for me, but – I do have a book of over 500 pages on butterflies! This one was relatively easy to identify: A ‘C14 White’! Then is it more difficult to understand how/why a colorful gentleman like this is named ‘C14 White’? But there is not the slightest doubt about the picture, the identification or the name!
(Common in southern Norway, Europe and Africa!)

Den  ser kanskje litt sliten ut, men – det er jo snart slutt på sesongen og – noe sier meg at denne ikke skal tilbake til Afrika?

He may look a bit tattered and weary, but –  after the season will soon come to an end, and – something tells me this one will never return to Africa?
Når jeg nå satt på huk i grøfta, så begynte gamle bein å verke litt. Det får jo ta skylden for at jeg ikke der og da oppdaget det dramaet som var i ferd med å utspille seg foran meg?
For på ‘nabo-restauranten’ satt det en stor og fargerik blomsterflue og dermed dreiet jeg kameraet over i den retningen. Og jeg oppdaget ikke der og da at en jaktende edderkopp
satt på spranget mot Herr C-14 White!!! Men avstanden var kanskje enda ikke helt optimal? Bare litt til, kanskje . . .?

Now that I was squatting in the ditch, my old legs began to ache. It must be why fI didn’t  there and then discovered the drama that was about to unfold in front of me?
At the ‘neighboring restaurant’  a large and colorful flower fly had arrived, thus I turned the camera in that direction. And in that moment of time I did not discover  that a hunting spider was positioning itself for a leap against Mr C-14 White !!! But perhaps the distance wasn’t yet quite optimum? Just a little more, maybe. . .?

Bare et sekund nå . . .?
Only a second more now . . .?
Auda, nå ser det ut som om edderkoppen har skifte mening og at det er den feite blomsterfluen som har blitt den foretrukne lunch?

Ouch, now it looks like the spider has changed its mind and that it is the fat flower fly that has become the preferred lunch?
Det ser ut som jegeren legger opp til et bakholdsangrep?

It looks like our hunter is preparing for an ambush attack?

Og her må jeg beklage at jeg ikke kan fortelle dere akkurat hva som foregikk?
Leggene mine nektet rett og slett å være med på denne jakten lenger, og jeg måtte forsøke å skifte posisjon. Dermed mistet kameraet fokus på de neste 2 bildene og de ble rett og slett for dårlige til å vises her, men – det kan se ut som det ble blomsterflue som ble lunch, for i det neste (uklare) bildet så var den plutselig snudd 180 grader rundt!

And here I must lament that I cannot tell you exactly how this turned out? My legs simply refused to participate in this hunt anymore, and I had to try to change my position.
Thus, the camera lost focus and the the next 2 pictures simply became too bad for use here, but – it  looked to me like it was a flower fly that became lunch, because in the next (unclear) photos it was suddenly turned 180 degrees around!

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to Last Fling

 1. -Eugenia says:

  Oh, my! No rest for the weary, indeed. You and the insects had a very busy day. Fabulous shots!

 2. Seenorway says:

  Well, jeg har en serie bilder av denne sommerfuglen. Noen ganger kan man se avstanden mellom vingene, og andre ganger kan det se ut som bare èn vinge på hver side. Det beror kanskje litt på hva den selv vil? Men vet du hva? Jeg skal ta et par bilder av den boken jeg har og så sender jeg deg som vedlegg til en mail? Dermed kan du jo selv se både bilder och text?

 3. utesmile says:

  It’s a hard life as an insect… Amazing pictures, Svein.

 4. Jag tror att det är en sliten på svenska Vinbärsfuks på latin (Polygonia c-album)

  • Seenorway says:

   Ja, vi snakker nok om samme sommerfugl, og latin burde kanskje være en fellesnevner?
   I mitt oppslagsverk står det: ‘Nymphalis c-album (Linneaus 1758)’, men under bildetekst er den altså benevnt som ‘C-14 Hvit’. Ikke skjønner jeg hvor ‘Hvit’ kommer fra, men det er altså hva som står her!
   Oppslagsverket er utgitt av Norsk emtomologisk forening og Naturhistorisk Museum (2009)
   Jeg må jo tro at de har gjort sine saker korrekt?!

   • Den Nymphalis vau album som du tror det är Aspfuks äpå svenska, den ska inte finnas i Norge enligt min bok, inte i Sverige heller, bara i södra Finland.
    Vinbärsfuksen Poligonia c-album finns på vissa ställen nära kusten i Norge. Om du tittar på bilder så har den jag tror större mellanrum mellan vingarna, och det har den du fotograferat också.
    Jag tycker det är roligt att artbestämma, inte klaga på dig. 💖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.