Surprise Evening

Det er en rød sky der ute! Ordene kom fra min kone. Jeg hadde akkurat duppet litt i stolen min, da stemmen hennes brøt igjennom. Var det noe som kunne fotograferes der ute?
Ja, det var faktisk en ganske liten rødlig skydott der ute, men klokken indikerte at kveldens solnedgang nok var over? Jeg ruslet likevel ut på terrassen, og – heldigvis hadde jeg hatt vett nok til å ta med meg telefonen, for her vile det bli en del å gjøre!
Uheldigvis for dere blir en slike bilde-sekvenser av en og samme solnedgang over relativt kort tid preget av mange neste like motiver. Man står jo der man står, og det er liten tid til gå andre steder. Det eneste man kan gjøre er å snu seg litt rundt og dra nytte av litt forskjellige foto-teknikker, filtre osv., men en del bilder ble det jo?
“There’s a red cloud out there!” The words came from my wife. I had just dipped a little in my chair when her voice broke through. Was there anything that could be photographed out there?
Yes, it was actually a pretty reddish cloud out there, but the time indicated that tonight’s sunset was probably over? I still strolled out onto the terrace, and – fortunately, I had the vits to bring my phone, because here it would be a lot to do!
Unfortunately for you, such sequences of pictures from one single sunset over a relatively short period of time are characterized by many nearly similar motifs. You stand where you stand, and there’s little time to go anywhere else. All you can do is turn around and take advantage of slightly different photo techniques, filters, etc., but I got you some pictures !

En annen ting:  Når jeg forsøker å fange slike sky-bilder og farger, så blir det helt feil å skjære bort store deler av bildet for å imøtekomme et krav til format! Jeg har derfor valgt å beholde bredden, men overlatt til den enkelte å scrolle litt for å se absolutt alt.
Vennligs husk at alle mine bilder er tatt i full-format og kan med inntil 2 klikk på hvert enkelt bilde økes ganske vesentlig i størrelse. Har du TV med innebygget internett, så vil du kunne få en opplevelse!
Another thing: When I try to capture such cloud images and colors, it is completely wrong to cut away large portions of the image to meet a format requirement! I have therefore chosen to keep the width, but left to the individual to scroll a little to see absolutely everything.
Please keep in mind that all my photos are taken in full format and can be increased in size by up to 2 clicks on each individual image. If you have a TV with built-in internet, you will have an experience!

.
.
Et filter så ut til å fjerne det meste av gulfargen? Men det kan også bero på en tilfeldighet med et litt endret fokuseringspunkt. Jeg tok det med for den visuelle effektens skyld.

A filter seemed to remove most of the yellow color? But it may also be due to a coincidence with a slightly altered focus point. I included it for the sake of visual effects.
Her bruker jeg ekstrem vidvinkel for å kunne fange opp mest mulig på ett bilde!
Here I’m using ultra wide screen in order to catch as much as possible in one frame!
Nå er det visst omtrent slutt på lyset? I alle fall det som er ‘gult’! Men jeg håper jo dere ble fornøyd med resultatet?

Now it seems to be near the end of light. At least what’s yellow?! But I do hope you appreciated the end result?

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

24 Responses to Surprise Evening

 1. Thom Hickey says:

  Such colours.

  Nature so overwhelmingly powerful.

  Regards Thom

  • Seenorway says:

   Thank you, Thom, and ‘yes’ – at times it really is!
   And it may bring surprises that one only discover in the aftermath when pictures are more intently studied! (As you’ll be seeing later today)

 2. Per Morten Reigstad says:

  Wooooow! Speachless!!

 3. Wow beautiful capture, amazing colours! Great pictures 🙂

 4. utesmile says:

  Such great photos, great skies. I can’t look at it on TV, I got an old one but I can imagine to have this on a big screen is amazing!

 5. -Eugenia says:

  Reblogged this on BrewNSpew and commented:
  Sharing stunning photos from See Norway –

 6. -Eugenia says:

  Wow, what an awesome group of stunners! Excellent shots, Svein.

 7. Cristina says:

  Wow! Lovely
  Regards
  Cris

 8. Ojojoj, vilken vacker himmel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.