Last Leg of the Hydalen Valley

Dere begynner kanskje å bli lei bilder fra Hydalen? Og idag publiserer jeg de siste fra denne turen! Men – det var litt artig å se at med dagens mobil-teknologi, så trenger man egentlig ikke lenger å dra på en diger foto-bag full av tungt og dyrt utstyr. Hele 95% av de motiver man møter på sin vei kan løses fornuftig med en god mobiltelefon med et skikkelig kamera!
Perhaps you are slowly getting a bit tired of my pictures from the Hydal Valley? And today
I will be publishing the last pictures from that trip. However, it was kind of funny to acknowledge the fact that  with todays mobile technology one doesn’t need to carry a heavy photo bag with a lot of expencive gear. A good 95% af the motive challenges I met on this trip could be solved with a good mobile equipped with a sufficient camera!
Jeg har kommet fram til de litt lavere deler av Hydalen, selv om vi nok fortsatt kan sies å være høyt til fjells?

I have reached the lower regions of the Hydal Valley, even if we are still pretty high up
into the hills?
Her er en av de lokale innbyggerne på ferie her i øyeblikket!

Here’s one of the local inhabitants of the region vacationing here at the moment!
Jeg er jo ikke helst sikker på om det er her han bor, men resten av familien ser ut til å føle seg hjemme, så da kan det vel tenkes at jeg har rett?

I’m not quite sure that this is where he lives, but it sure looks like the rest of his family feel right at home here, so perhaps I’m right?
Bekken som har fulgt oss ned gjennom dalen har flatet ut og helt mistet farten. . .

The Creek that has been following us down through the valley have planned out and lost its speed . . .
Men – noe sier meg at dette har noe med årstider å gjøre også?
But – something tells me that this also have something to do with seasons?
Det er jo et begrep som heter ‘å ha det som kua i en grøn eng’, og – kanskje var det noe slikt man hadde i tankene?
 There is a saying that sond slike: ‘Having it like a cow in green pastures’, and perhaps this was something like someone had in mind?
Her har jeg funnet en annen høyfjellssæter – til forveksling lik den forrige, men litt lenger vekk fra veien –

Here I’ve found another mountain farm – just like the other one, but only a bit higher up and further away from the road –
.
Det er lett å forveksle beitende sau med store steiner 🙂 spesielt når den første er!
It’s easy to mistake grazing sheep with large rocks  🙂  especially when the first one is!
.
Nederst i dalen ligger 3 mindre sjøer som mer eller mindre henger sammen med noen korte bekker, Dette er selve hovedsjøen: Hydalsvatnet

Towards the end of the valley there are 3 separate lakes connected with some very short creeks and thismisthe main lake named ‘Lake Hydalsvatnet’.
.
Og her slutter turen! Eller rettere sagt ‘Her slutter veien!!! Jo, det går en smal gårdsvei opp til gården vi ser taket av til høyre i bildet! Og det går helt klart en vei til hyttene i åsen til venstre, men – det mangler altså 3-400 meter vei mellom disse veiene!!! Man blir fortalt at man nok kan gå, men å få med seg bilen kommer ikke på tale!
Hadde man hatt lite med bensin. så kun det jo blitt litt katastrofe og måtte kjøre hele veien tilbake til den bomstasjonen hvor man var kommet inn, men heldigvis hadde jeg toppet tanken for denne turen! Så hvis du ønsker å se denne naturen med egne øyne; – pass på at du har full tank i bilen!!!

And here ends my journey! Or a bit more correct perhaps: Here ends the road! Yes, you got it right! No more road!  Yes, there is a small tractor rod leading up to the farmhous of which you may only make out the roof above the hill, and – surely there is a road leading to the cabins you may see in the hills to your left, but – there is about 300 yards of road missing! You may walk the distance, but you can’t bring your car!
It would have been a bad situation if I was low on gas, bur fortunately I started out with an absolute full tank this morning! But if you have a mind to see these surroundings with your own eyes at some time, please remember to top off your gasoline tank!!!

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

11 Responses to Last Leg of the Hydalen Valley

 1. Well I enjoyed the trip….when is the next one!? 🙂

  • Seenorway says:

   I wish I could tell you, but I’m afraid this was the last one of some length?!
   My age is starting to catch up, and so does petrol costs! But hopefully I might find som local motives like today’s lily?!

   • It does get harder…. travel is a problem, the limbs ache quickly and cannot see fuel cost coming down (well not for us with all this Brexit nonsense) ⛽🙄🤔

    • Seenorway says:

     I have no idea what you’re paying for gasoline in the UK these days, but here in Norway with taxes and VAT the cost of only 1 litre is approximately US $ 2,- and on a long haul of something like 330 miles that does amount to a fair sum. In addition comes the cost of driving the vehicle, insurance and various tollroads. In sum: Too much!

     • Our prices have dropped a little but is GBP 1.31. Insurance renewal quotes are thru the roof, I guess they are reflecting all the gadgets and electronics on today’s cars. Thankfully toll roads are few and far between here. But you have to take car running costs very seriously these day..
      A luxury

      • Seenorway says:

       Remember my roundtrip through the Grimsdalen Valley? A roundtrip of approximately
       18 hours and toll expences alone in excess of £ 90 !
       It would be acceptable if there was a revenue at the end, but unfortunately the absolute opposite! 🙂

 2. -Eugenia says:

  And a beautiful journey it was! Thank you for sharing the beautiful scenery that many of us will never get to enjoy!

 3. Per Morten Reigstad says:

  Ja Takk for rundturen i Hydalen, Det var noen flotte bilder dette mobil kameraet ditt formidlet oss.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.