The Tall Ships Race

Det som går under navnet ‘Tall Ships Race’ er en årlig havgående regatta for større seilskip fra 30 fot og oppover! Seilingsruten endres fra år til år, vanligvis innefor et område av Nordsjøen, Skagerrak og Østersjøen, men det har også forekommet seilinger til Kanariøyene, Middelhavet og til og med transatlantiske seilaser.
Fra 1973 til 2003 ble denne regattaen markedsført som ‘The Cutty Sark Race’ etter navnet til den daværende sponsor og whisky-produsent Cutty Sark!

Disse skipene driftes som oftest av ideelle organisasjoner, sjømanns- eller navigasjonsskoler eller endog enkelte lands mariner. Felles for alle er at skipene benyttes som pratike læringssteder for sjømannsskap og navigasjon og at minst 50% av mannskapet er ungdom i alderen 15 – 25 år uten forutgående kunnskaper i fagene!
Det første seilaset fant sted så tidlig som i 1956 og norske seilskp som f.eks. Statsraad Lehmkuhl, Christian Radich og Sørlandet har vært gjengangere. I år (2019) besøker regattaen Bergen (som forøvrig er Statsraad Lehmkuhls hjemby) med en hel liten armada på totalt 58 større og mindre seilfartøyer! Bortimot 100 000 mennesker møtte opp for å stifte bekjentskap med vår fordums storhetstid som sjøfartsnasjon helst siden Vikingtiden!

Dette er et panoramaskudd fra Fjellveien som viser Vågen og Nordnes-halvøya. Ytterst ligger idag et par cruise-skip, men klikker dere opp bildet i full-format, så vil dere utvilsomt se at kaiene er fyllt opp med seilskip fra en gammel tid?

This is a panroama shot taken at the road ‘Fjellveien’ and taking in the wharfs at Vaagen
and the Nordnes peninsula. To your far right you may observe a couple of cruise liners, however, if you click this picture into ‘full screen’, you will undoubtedly spot that the piers are lined with majestic sailing vessels from the old age?
Jeg er ikke 100% sikker på det bakerste skipet her, men jeg har en følelse av at det er et russisk skip ved navn ‘ss Mir’. Skipet i forgrunnet minner medt om et piratskip 🙂 og er mye mindre en det bakenforliggende, men navnet er ‘ss Shtandart’  – også det er russisk –
hjemhørende i St. Petersburg.

I’m not 100% sure about the name of the large sailingship in the back, but I have a strong suspicion that it is a large Russian sailing vessel by the name of ‘ss Mir’? The brown and yellow vessel in the forground is named ‘ss Shtandart’, – looking like a pirate vessel 🙂 and much smaller, but Russian as well and with a home domicile of St. Petersburg.
De neste 2 bildene er  tatt fra Nordnessiden og innover Vågen.  ‘ss Mir’ fra Russland ligger tvers over havnebassenget og ellers er det pakk fullt langs kaiene lenger innover.

The 2 next pictures are shot from the Nordnes peninsula and in the ‘Vaagen’ harbour.
The Russian ss Mir lies just across the basin, but as you may observe. it’s rather packed along the wharfs further in!
.
Og for å gi dere et begrep om størrelsenpå slike seilskip, så har vi tatt et nærbilde av den Meksikanske representanten: ‘ss Cuauhtemoc’ sammen med tilskuere på kaien.

And to give you a grip on reality and the sizes of these ships, we have shot a close-up of the Mexican sailing vessel ‘ss Cuauhtemoc’ together with spectators on the warf!

Facts:
What is going by the name ‘Tall Ships Race’ is an annual ocean-going regatta for large sailingships from 30 feet and upwards! The sailing rout of this regatta is altered year by year, mostly within the area of the North Sea, Skagerrak and The Baltic Sea, but there have been sailings towards the Canary Islands, Mediterranean and even Trans-Atlantic voyages!
From 1973 till 2003 this regatta was named ‘The Cutty Sark Race’ after the the sponsor of that time: The whisky producer Cutty Sark!
These ships are usually operated by so called ‘Ideal institutions’, Sea & Navigational Schools or even by some nation’s national navy.
Common to all of them iss the combination of crew where a minimum of 50% are youths
at  15 – 25 years of age having no prior education inside sailing nor navigation!

The very first Tall Ships Regatta was launched as early as 1956! And old sailing shps like the Norwegian ‘ss Statsraad Lehmkuhl’, ‘ss Christian Radich’ and ‘ss Sørlandet’ has been regular participants in most of these races! This year (2019) ‘the Tall Ships Race’ visits
the City of Bergen (which by the way is the home city  to ss ‘Statsraad Lehmkuhl’) with
an armada of no less than 58 beautiful majestic sailing ships of all sizes and forms!
Approximately 100 000 spectators me the ships docking all over the place and to honour our heritage as being a seafaring nation since the Vikings roamed the seas !

(Compliments of PMR/SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in HORDALAND and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

10 Responses to The Tall Ships Race

 1. utesmile says:

  We had the tall ships in Greenwich in London some time ago. I loved it as I love sailing ships. The Cutty Sark is in Greenwich as it used to go from there.
  https://utesmile.wordpress.com/2014/09/14/dannys-holidays-part-drei/
  you can see it here.
  Nice to see the ships there for the race.

 2. Fantastisk flotte bilder. Veldig kjekt å se, spesielt siden jeg ikke hadde anledning til å dra til byen selv 🙂

 3. -Eugenia says:

  Wow! I would love to be there! Fabulous photos, Svein!

  • Seenorway says:

   This time they’re not mine, Eugenia, but my collague in Bergen was out driving and managed to shoot a few frames, however, a lot of streets were blocked off for security reasons so he didn’t always get the position he wanted. This is what we got! Please enjoy!

 4. Seenorway says:

  Some might! Highly individual, I guess! 🙂
  Dance to go with it?

 5. allysoally says:

  So, here I am looking at your lovely photographs…wishing I could go there!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.