So you found my blog?

So, you found my blog, did you?!  Let me give you a warm welcome and at the same time give you a bit of essential information about the blog and how to work it?

This is a Norwegian operated picture blog with – at the moment – a total of 7300 pictures
published – nearly all of them ‘full screens’ large enough to cover your entire screen and the some more! You may click each picture twice, and each time the will increase in size! To return to normal size – please click ‘back’ on keyboard or mouse!

Allthoug the Norwegian texts always appear first (blue), this is also a dual language blog with texts in English (light grey), and – we will respond to all comments!

Please excuse me if I seem to be writing truisms here, but 6 years on WordPress have thaught me that there are a lot of peoeple out there whom have just arrived and probably would appreciate what help they may get, –  right? All you experts may just skip the rest! 

Så du fant bloggen min, – gjorde du? La meg ønske deg varmt velkommen og samtidig gi deg litt viktig informasjon om bloggen og hvordan du best bruker den?

Dette er i utgangspunktet en norsk opperert bildeblog som – i øyeblikket  – inneholder hele 7300 publiserte bilder – de aller fleste i ‘full format’ – store nok til å fylle hele skjermen din og litt til! Du kan klikke på hvert bilde inntil 2 ganger og hver gang vil størrelsen øke! For å returnere til normalvisning klikker du ‘back’ på tastatur eller på musa!

Selv om de norske tekstene alltid ser ut til å komme først (i blått), så er dette en 2-språklig blogg med tilsvarende teksting på engelsk (lys grå), og – vi vil besvare enhver kommentar!
Jeg ber om unnskyldning dersom det kan se ut som jeg skriver ‘selfølgeligheter’ her, men –
6 år på ‘WordPress’ har lært meg at her også finnes mange som nettopp har ankommet og som verdsetter all den hjelp de kan få – ikke sant? Alle dere ‘eksperter’ kan jo bare hoppe over resten?

So – how do we best work a new blog we have just found?
Så hvordan kan vi best finne frem på en nylig oppdaget blogg?

Actually there is only 2 ways to go about it:
1. Random Search
2. Systematic Search
However, on this particular blog there is also a 3rd option:
3. Search by INDEX  (Read more about this method here)

Det er egentlig bare 2 måter å gjøre dette på:
1. Tilfeldige søk
2. Systematisk søk
Men på denne spesielle bloggen finnes det faktisk en 3dje metode:
3. Søk via INDEX  (Les mer om denne metoden her)

Random Search is all about clicking on a certain month/date in the blogs archives hoping that the blog owner published something worth exploring on this occasion?

Tilfeldige Søk handler rett og slett om å velge en gitt dato/måned i bloggens arkiv og håpe at bloggens eier publiserte noe som var verd å utforske på akkurat dette tidsrom?

Systematic Search
will give you the option of reading the caption and the first lines of the text without first opening the post itself. All posts will be presented to you in sequence beginning with the latest published first. So how do you go about it?
1. Go to the front page of the blog (Please click on the top picture!) (Don’t open anything!)
2. Scroll down to the position underneath the last post published!
3. Please observe an area on light blue background (About the author) and find the link at
the very bottom offering to ‘See all posts from Author (Name of blog)
4. Please click on this link!
5. Please start working your way down the list of posts published!
6. When you’ve found a post you wish to explore, please hold down your ‘shift-button’ and
click on the caption and the post will open to you! When you are finished reading, please
X out (Top right corner of your screen)

Systematisk søk:  Vil, før du evt åpner en post, gi deg anledning til å lese overskriften og de første linjene av teksten i vedkommende post. Alle innlegg vil bli presentert deg i den rekkefølge de ble publisert og med den sist publiserte posten først. Så hvordan gjør du dette?

1. Gå til bloggens forside (Klikk på toppbildet!) (IKKE åpne noe som helst riktig ennå!)
2. Scroll ned til det lyseblå feltet (About the Author) under sist publiserte innlegg.
3. Helt nederst i dette feltet finnes en link merket (See All Posts from (Bloggens navn)
4. Klikk på denne linken!
5. Nå kan du arbeide deg nedover i listen til du finner noe som fanger din interesse.
6. Når du har funnet noe av interesse, hold ‘shift’-knappen nede og klikk på overskriften!
    Etter at du er ferdig å lese eller se på bilder, så kan du nå rett og slett X’e deg ut via  
    øverste høyre hjørnet på skjermen og automatisk komme tilbake til oversikten.

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

10 Responses to So you found my blog?

  1. I want a marzipan pig!

  2. It’s definitely nice to have things explained clearly, thanks!
    Steve.

  3. Seenorway says:

    And quite unintentionally! 🙂

  4. -Eugenia says:

    Comprehensive and well done!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.