The Eurasian Magpie

Skjæra er nok en av våre vanligste fugler? Men – den er ikke helt enkel å fotografere!
For det første er den veldig observant og liker dårlig når noen ‘sikter’ på den, det være seg med gevær, kikkert eller et kamera, men ellers virker den å være allesteds nærværende.
I alle fall i tettbebygd strøk hvor den finner næring i hver eneste krok, det være seg avfall fra oss mennesker, gjenværende katte- eller hundemat, mark, bær/frukt, døde dyr’, eller   den plyndrer andre reir for egg når anledningen byr seg.
Det som gjør det vanskelig å få et godt bilde av en skjære er fjærdrakten som er snøhvit og metallisk svart med et lite grønnskjær. Lysmåleren i et kamera vil ut fra den hvite fargen anslå lysforhold til å være bedre enn de egentlig er, og resten av bildet blir for mørkt.
Eller om man bevisst sikter på et mørkere parti, så fremstår de hvite partiene på skjæra ofte som ‘utbrent’! Trikset må – som her – være å sørge for at den hvite fjærdrakten ikke er optimalt belyst. Da hjelper det! Her sitter den og småsover i sola og føler seg ganske trygg!

Skjæra er ellers en ‘monogam fugl’ i den utstrekning at den holder seg trofast sammen med sin  utvalgte gjennom året, men hva den gjør neste år, er mer usikkert! 🙂

Skjæra tilhører egentlig ‘kråkefamilien’, men lever ellers over hele det Eurasiatiske kontinent, tilsynelatende med ett enkelt unntak: Et område in det nordvestlige Skottland!
Og så kan man lure på hvorfor?
The Eurasian magpie is probably one of our most common birds – at least when it comes to urban regions. But – it’s not as easy as you might think to photograph! Firstly it’s very observant and dislikes it when somebody points a gun, binoculars or even a camera in its direction. Then it may disappear in a second! But otherwise it seems to be just about everywhere?! It thrives in and around urban settlements/cities where it ferasts on garbage, fruits and berries, worms, dead animals or unattended food trays from cats and dogs.
But if the occasion presents itself, it will steal an egg or two from other nests in the neighborhood!
The tricky part getting a good picture of a magpie is the colors on its feathers: Snowy white, jet black and with a tint of metallic green/blue in it. The lightmeter in a camera focusing on the white parts will report a world much lighter thana it really is and -ø the rest of the picture tends to get rather dark. Focusing on the dark part, the white parts tends to be ‘burned out’! The trick – like here – seems to be to shoot when the white parts
are not subjected to direct sunlight? That seems to work much better? And up here it feels safe and allows itself to doze off for a few seconds . . .

Otherwise the magpie is a monogamous bird that stys with it chosen partner throughout the year. What it does the year thereafter, however, I don’t really know . . . 🙂

The Eurasian magpie live nearly all over the Eurasian continent, seemingly exceept for a smaller area of Northwestern Scotland?! I wonder why?

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

12 Responses to The Eurasian Magpie

  1. Missy's Crafty Mess says:

    He looks like a tuxedo cat! Very pretty

  2. -Eugenia says:

    He’s quite elegant in his black and white. Great shot of him atop the birdhouse!

  3. I’ve always thought that Eurasian magpies are much more elegant and beautiful than Australian magpies!

  4. puzzleblume says:

    Indeed: Magpies seem very alert when humans come with lenses and tools, more than without. they are clever and beautiful, but also so funny when running or hopping on the ground, looking for a meal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.