The Atlantic Ocean Road

Hva er nå dette? Norge har i århundreder vært en nasjon med sterk tilknytning til fiskeri og sjøfart. Samtidig finnes det steder på vår kyst hvor været kan være hardere enn andre steder og hvor det grunnet øyer og skjær faktisk er farligere å færdes enn andre steder.
Et slikt sted er Hustavika! Et åpent havstykke med livsfarlige brenninger og en rekke skipsforlis opp gjennom tidene. Så farlig at man i disse dager faktisk planlegger verdens første tunnel for havgående skip! Men – nordmannen fornekter seg ikke! For å vise at vi kan, så har vi faktisk bygget en bilvei gjennom dette havstykket. Snart i luften, og snart over holmer og skjær! Nesten 8,3 km gjennom et av de villeste havstykker vår kyst kan by på! Og – vil du se våre bilder fra denne veien gjennom det ytterste av kyst-Norge, så kan du åpne denne linken til ‘ATLANTERHAVSVEIEN’:
med 40 flotte bilder – alle i ‘full format’ og minner du vil huske lenge!
Now, what’s this? Norway has through centuries been a nation with a very strong affiliation to shipping and the fishing industry. At the same time there are places along our long rugged coastline where the weather may be incredibly much tougher than elsewhere and where shallow  areas with precarious sailing routes makes it way more dangerous to go than elsewhere. Such a place is the open coastline called ‘Hustavika’! An open unsheltered coastline with waves so dangerous that they are now planning the worlds first inland tunnel for ocean going ships! But that does not stop Norwegians. To document our technology in this field, we have been building av road through this area – waaay out in the ocean! From time to time high in the air and soon across low islands – smaller than you’d like to think, totalling nearly 5,2 miles from one side to the other through the absolute toughest stretch of coastline you may imagine. And – if you feel like studying our pictures from that trip, you need to open this link:  THE ATLANTIC OCEAN ROAD with 40 fantastic pictures – all in ‘full screen’ creating memories that will last you for a long time!

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in MØRE & ROMSDAL and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.