The Grimsdalen Valley

Ja, overskriften blir litt i overkant, men sånn blir det når man skal lage en 2-språkelig blogg! Men – nå har jo alle som følger denne bloggen vært forberedt på at vi skal vise frem Grimsdalen, og – nå kommer den! Dog en liten advarsel: Når man skal følge et enkelt dalføre med en elv i midten, så har bilder lett for å ligne litt på hverandre! Hensikten er å skape et inntrykk av en ‘reise’ gjennom dalen – og da i særdeleshet for dem som aldri har vært der. Som om de hadde sittet i min bil under turen og dermed sett alt!

Yes, my caption could be a bit ‘too much’, but when you are making a dual-language blog, that’s the way it’ll have to be. But – everyone following my blog have been prepared for the report from ‘The Valley of Grimsdalen’ – and now it’s here! We will, however, start off with a small warning: When we are about to follow a single valley  with a creek through its middle, maay pictures will be looking preetty much alike! My intention, however, is to create an impression of the valley for all thos unfamiliar with the place – like they have been occupying a seat in my car, thus having seen it all!
Som dere ser, har vi tatt oss tilbake fra Haverdalen og befinner oss nå tilbake i veikrysset der vi hadde valget mellom Haverdalen og Grimsdalen. Og – denne gang går turen mot Grimsdalen som for det meste faktisk ligger i  Folldal kommune (Hedmark fylke).
Så la oss komme igang . . .

As you may observe, we’re back at the intersection where we once had to make choice between the ‘Haverdal Valley’ or the ‘Grimsdalen Valley’. And – this time our trip will take us through the ‘Grimsdalen Valley’, which, by the way. is for the most located within the municipality of ‘Folldal’ (The county of Hedmark)
So let’s get going . . .
Senkningen dere ser fra denne siden og fra høyre, er faktisk begynnelsen på det dalføret
som har fått navnet ‘Grimsdalen’ og herfra kommer det vannsiget som etter hvert danner
bekken (eller elven) som har fått navnet ‘Grimsa’. (Det er lurt å ta seg tid til å klikke hvert enkelt bilde til ‘full-format. Da får dere et helt annet totalinntrykk av denne mektige naturen.)

The rift you see in front and down from the right in this picture, is actually the start of this valley that has been named ‘The Grimsdalen Valley’, and from her comes the water supply that will  be creating the creek (or river) named ‘Grimsa’. (It would be smart to take the time to click these pictures into ‘full screen’. Then you’ll have a totally different impression of the mighty nature ahead.)
I dette bildet har jeg tillatt meg å benytte et filter som fremhever fargetoner som er i majoritet på høsten. Fargene er der faktisk nå, men drukner lett i alt det grønne. Dermed har dere også fått et lite inntrykk av hvordan det kan se ut om et par måneder fra nå?

In this picture I have allowed myself the use of a filter enhancing the colors being in majority during fall. The colors are there now, but being drowned out in all the green.
This way you’ll have an idea what it will be looking like in a couple of months from now.
Vi har nå fått denne første senkningen litt mer på tvers og kan se inn i den. Allerede oppdager vi at den er langt større enn hva den var i vårt første inntrykk?

We’ve got this first rift a bit more abrest looking into it. Already we discover that it’s much larger than with our first impression?
Over kanten foran oss kan vi se ned i selve dalbunnen hvor elven ‘Grimsa’ slynger seg i sikksakk og sørger for en frodig vegetasjon til alle beitedyr.

Over the ridge in front we may look down onto the valley floor where the river ‘Grimsa’ winds itself back and forth making sure that all vegetation has enough water to sustain the local livestock.
Campingbilen borte på veien bidrer til å gi et inntrykk av dimensjonene i naturen her oppe.

The camper back on the road helps you to see the dimensions of this nature.
For ikke å skape unødig forvirring, så er dette bildet tatt tilbake mot den første åpningen av dalen som dere nå kan se inn i, men – vi skal altså i motsatt retning.

Not to confuse you all, but this picture has been shot in the direction from where we came.
Now we’re ablee to look into the gorge where the river Grimsa originates, but – we are about to move in the opposite direction!
Rundt neste sving får vi et bedre utsyn mot dalbunnen.
Around the next bend, will have a better view of the valley floor.
I grunnen er det ikke så mye å kommentere, for alle ser jo bildene? Og særlig dersom dere faktisk klikker dem til ‘full format’?

Actually there isn’t much need for me to say anything? Especcially if you do click pictures into ‘full screen mode’?
.
.
Som dere ser er vannet glassklart, og selv om det tilsynelatende er ‘smeltevann’ så er det forbausende varmt! Elven er ikke dyp, fyllt med sandbanker og stein som alle bidrar til å skape ‘badevann’ 🙂

As you may observe, the water is clear as glass, but even if it’s mostly ‘melting water’ it’s surprisingly tepid. The river is not at all particularly deep, filled with sand banks and rocks that all help to warm up the water flowing slowly by – ideal for taking a dip! 🙂
.
En fugl hadde reir i nærheten av der jeg fotograferte og – den virket veldig nervøs!
Samtidig passet den på at jeg ikke fikk anledning til å tråkke hvor jeg ikke burde, men –
jeg benyttet jo anledningen til å ta et bilde av den nervøse mammaen da . . .
Men jeg aner ikke hva slags fugl det var. (Litt for langt unna med mitt objektiv!)

A bird wasa nesting close to where I was shooting my pictures and it looked kind of weary!
At the same time it waswatchin me inently giving me no chance mto step whewre didn’t ought to!  Of course, I used the opportunity to shoot a picture of the nervous mother, but I have no idea what kind it was. (Too far away for my lense!)

Ja, jeg vet at bilen min er støvete, men slik blir det jo på fjellveiene? Men så fikk jeg besøk av en lokal klegg. Da var det jo fint at han foretrakk bilen fremfor min nakke?

Yeah, I know my car looks kind of dusty, but that’s the way it is travelling the mountain tracks. A local horsefly decided to pay me a visit, but the it was OK with me that he preferred tha dusty car over my neck! 🙂

.
Dette fjellområdet inneholder kolossale mengder med skifer! Her har naturen laget sitt eget private dagbrudd, men – legg ellers merke til fjellsidene rundt dere. Vanligvis fyllt med vegetasjon, men indikasjonene er ganske klare. Man ser tydelig konturene av skifer under vegetasjonen! Men – vil vi bytte ut denne naturen med enorme skiferbrudd, forurensning og støv/støy?  Nei, det tror jeg faktisk ikke!!!

These mountains hold enormous quantities of slate. In this picture the nature has produced its own open slate quarry, but otherwise please observe the hilsides all around you. Seemingly green with vegetation, but the solid indications are all there!
But would we exchange this beautiful nature with dusty, noisy slate quarries all over the place? I should think not !!!
Et skudd mot den retningen vi kom inn i dalen!
A shot towards where we entered the valley!
.
.
.
Det var faktisk en ørret som skvatt ut da jeg trampet ned til bredden, men før jeg fikk løftet kameraet så var den over alle hauger . . .

There was actually a nice trout that bolted ut here when I trampled the banks of the river, but before I as much as could rise my camera, it was compltely out of sight . . .
.
.Her kan du faktisk få din egen ganske private sandstrand for dagen med mindre mygg og/eller klegg er av en annen oppfatning? 🙂

Here you may secure your own private beach for the day, unless, of course, mosquitos or horseflies think otherwise?  🙂
Husker dere hva jeg sa om skifer-leier?  Studer den fjellsiden!
Do you rfemember what I said about slate deposits? Please study this hillside!
.
.
I dette området finnes det en del seter-virksomhet!
In this area there is a bit of mountain farms with live stock on summer grazing.
I fjellsiden finnes tydelige spor etter seterdrift, men tiden leger alle spor . . .
In the hillside there are distict traces of mountain farming, but time will delete anything . .
Jeg mener å erindre at det her heter Tverrlisetrene?
I seem to recollect that these buildings are named ‘Tverrliesetrene’
.
.
Det kan se idyllisk ut, men her finnes ingen strøm, intet vann og lite annet . . .
It may look kind of idyllic, but here there’s no electricity, no water and not much else!
.
Også her er det tydelige tegn på skifer-deponier.
Also here there are definite indications of slate potentials.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Her – på en liten høyde – finner vi ‘Grimsdalshytta’ som driftes av den Norske Turistforening .
Here on the top of a small hill, we find the Grimsdalen Lodge operated by the Norwegian Tourist Association.
.
.
.
Utsikten er fantastisk!
The view is fantastic!
.
.
.
.
.
.
Her får vi et møte med det berømte fjellmassivet ‘Rondane’, men fra baksiden!
Men dere skal få det fra ‘den riktige siden’ litt senere på turen.

Here we meet up with the renowned mountain massive ‘Rondane’, but this time from the back, opposite og what is usual. Don’t worry! You’ll be seeing it from the correct angle a bit
later .
Her møter vi plutselig ‘tre-grensen’ og naturen skifter karakter. Plutselig dekkes skogbunnen av hvitt reinlav, men vi er også kommet til enden av Grimsdalen!
Dermed avslutter vi turen for denne gang!

Here we suddenly meet up with the ‘tree-line’ and there is a definite shift in the biotop:
Much more trees and the forest floor covered with white reindeer lichen!
It’s time to terminate our trip for this time.

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

 

 

 

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in HEDMARK, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

9 Responses to The Grimsdalen Valley

 1. Leyla says:

  Helt fantastisk flott! Vi har jaggu et kjempefint land 🙂

  • Seenorway says:

   Det har vi, men vi er kanskje ikke flinke nok til å ta det i bruk? Isteden reiser vi til Hellas med flatfyll, dop og slagsmål?! Hvorfor har det blitt slik, mon? Er det for kjedelig for dagens ungdom her hjemme?

 2. Oh Wow.. what a journey you took us through, How many miles do you suppose you travelled in total while taking this pictures Svein.. Amazing views… Many thanks for sharing them.. I can almost breath in the clean air.. and feel that cool clear water… 🙂

 3. Seenorway says:

  ‘Clean and fresh’ – yes, absolutely! However, I could be giving you the wrong impression as this particular day was a warm one here in Norway! I guess the temperatures must have been around 20-22 degrees C during the day, but – being at heights varying from 2500 – 3500 feet I guess a more normal temperture would be like 15 to 20 degrees C. There were no winds at the time, which would have made an enormous difference! And yes, you need a car! However, I did pick up a local individual who was walking the roads from the village down in Dovre (which is estimated to be something like 10-15 miles uphill (but they are living up there! 🙂 )

 4. utesmile says:

  This looks so beautiful , clean and fresh. There is no one around. i guess you do need a car to get there and then you can walk. How warm ( in degree) was it?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.