Haverdalen

Når man (som jeg) reiser opp på fjellvidda over Dovre, så oppdager man at det finnes 2 dalfører man bør/kan kikke nærmere på: ‘Haverdalen’ og ‘Grimsdalen’!
Gjennom reportasjer tiddligere i uken har vi klatret opp fjellsidene fra Dovre og tatt os over deler av vidda inntil vi nå idag skal begi oss inn i den vakre ‘Haverdalen’.

When you (as I did) climb the hillside from ‘Dovre’, you’ll soon discover that there are
2 differeent attractions you will want to take a closer look at: ‘The Haver Valley’ and
‘The Grimsdalen’ (or ‘The Grims Valley’). Via previous reports through the week, we have climbed the hillside from Dovre onto the plains, and we have travelled across large parts
of the mountain plains untill we today will be entering the lush green ‘Haver Valley’
Når vi nå begir oss inn i Haverdalen, så kan det være på sin plass å oppyse om at vi beveger oss  inn i dalen fra oversiden (vidda) og at vi derfor kommer litt lavere i terrenget. Her finner vi en litt annen form for vegetasjon som nok ikke greier seg oppe på vidda.
dermed blir det også frodigere og grønnere . . .

Entering the ‘Haver Valley’ I should inform you that we are actually entering the upper part of the valley (from the plains), thus we are moving lower and the vegetation will change to a more lush and green type that probably wouldn’t make it up on the plains . . .
Denne veien vil ta oss inn til Haverdalshytta som ligger omtrent midt i dalen.
This road will take us to ‘the Haverdal Lodge’ located just about in the middle of this beautiful valley.
Også her inne finner vi snøflekker på nordsiden av toppene –

Even here we find patches of snow on the northern slopes around the peaks –
Dette er veien som vi har kjørt på for å komme ned hit!
This is the road we have been driving to get where we are just now!
Her ser vi nedover dalen. Legg merke til de grønne fjellsidene! I dette terrenget får det mye stor elg, men gjennom dagen ligger de gjerne i dagleie, men blir aktive senere på kvelden eller tidlig morgen. (Jeg så ingen! 🙂

Here we’re looking down the valley again. Please observe the lush green hillsides! In this valley live a rather large number of moose, however, during the day they’re usually resting up and become active late in the evening or very early morning. (I didn’t observe any!) 🙂
Det var et litt artig bilde ettersom det jo ser ut som det går en hovedvei eller jenbane gjennom dalen der over på, den andre siden, men – jeg har forstørret bildet og jeg har konsultert kartet: Det går ingen vei der borte! Og jeg kan ikke forklare det medmindre det har gått en vei der gjennom tidligere tider?

This is an interesting picture as it seemingly show a road or a railway track across the valley? But – I have enlarged my picture and I have consulted maps: There is no road, nor is there a railway over there! I’m not able to explain this, unløess ther wasonce a road there several hundred years ago or more . . .
Ute i alt dette grønne skal det gå en liten elv! Eller kanskje ‘bekk’ (ikke store sakene), men nok til å sikre vegetasjon og dyreliv i området.

Through all this green it’s supposed to be a river, or perhaps a creek would be a better name? (Not very large) Just enough to supply the vegetation and local wildlife!
.
Ikke en elg i sikte! 🙂  Men de er her! Absolutt!
Not a moose in sight! 🙂  But they are here – in numbers! Absolutely!
Igjen kan vi se konturene av denne mystisk ‘veien’ over på den andre siden av dalen . . .
Again we might observe the contours of this mystic ‘road’ on the other side of the valley . . .
Det er mange steder hvor man kan stoppe for en liten matbit eller kanskje slå opp et telt?
Men veien er ganske smal og man bør hele tiden forsøke å se etter egnede møteplasser dersom behovet plutselig oppstår?

There are quite a few places to stop for a cup of coffee or may be even putting up a tent for an overnight stay,  but the road itself is pretty narrow. It’s advisable to all the time look for places where two cars could meet in case the situation arises.
.
.
Haverdalshytta i sikte! Her er det også mulig å få seg en matbit eller en kopp kaffe, evt. overnatte, men tilbudet er noe begrenset og forhåndsbestilling anbefales . . .

The Haverdal Lodge in sight! Her you may get yourself a cup of coffee and a bite to eat, even overnight stay, but the capacity is limited and pre-booking may be recommended . . .
.
Hurra!  Der fikk jeg beviset for at det går en bekk der ute i dalbunnen!
Men den er litt lengre unna enn hva du tror!
Hurrah. Her I got the proof that there is really a small creek out there on the valley floor!
But it’s a bit further away than you think!
.
.
.
Bare for at dere skal være sikre: Dette er en parkeringsplass! Eller i alle fall deler av en!
Den var merket ‘langtids-parkering’ 🙂 og det er vel fordi det er høyst begrenset med parkeringsmuligheter ved selve Haverdalshytta!

Just to make sure that you understand: This is a parking lot! Or at least parts of one!
It was clearly marked ‘Long term Parking’, and the reason being that is very restrkicted parking space at the Haverdal Lodge itself!
.
.
.Men – dalen strekker seg videre! Det gjør ikke bilveien! Men – Den Norske Turistforening har merkede løyper videre for dem som vil ta beina fatt?! Herfra kan man f.eks. gå videre til ‘Dørålsæter’, men – hvor lang tid man bruker på det er nok ganske individuelt!
Man kan forøvrig nå Dørålsæter med bil, men da fra Atnaveien gjennom Folldal!
Idag stopper vår tur her! Skulle jeg i min alder begitt meg ut på en fottur i dette området, så ville jeg antagelig vandre i ring i ukesvis . . . 🙂

But – the Haver valley goes on for miles and miles . . . The road does not! But – The Norwegian Tourist Association has made marked tracks for those that wishes to use their legs. From here you may for instance set out for ‘Doeraalsaeter’, but I can’t tell you how many hour a trip like that will take. Highly individual, I’d say! It is, by the way, possible to reach Doeraalsaeter by road, but then from the ‘Atna road’ through valley Folldal.
Today our trip stops right here! Should I (in my age) start out along these tracks, I’d probably be running around i circles for weeks 🙂

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

 

 

 

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in OPPLAND, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

30 Responses to Haverdalen

 1. Leyla says:

  Fantastisk flott! Kunne godt tenke meg å dra dit 🙂

  • Seenorway says:

   Ja, det var et hyggelig bekjentskap, men skal jeg være helt ærlig så tror jeg nok Grimsdalen har ‘mer inne’? Betydelig lengre, bredere, mer vann osv., men i Haverdalen skal det være mye stor elg (20-takkere)

 2. Missy's Crafty Mess says:

  This looks like the perfect place to stay and relax! I can imagine knitting here for hours

  • Seenorway says:

   You want to wear something solid for mosquitos! Or have an effective repellant agains such ‘beasts’! It’s not to bad as long as you’re on the move, but sitting down to knit . . .?
   Well . . . 🙂

   • Missy's Crafty Mess says:

    That seems to be the case in a lot of places. I’ve heard of several places jokingly claiming that mosquitos are their national or state insect.

 3. -Eugenia says:

  Beautiful scenery and yes, a lot of wide open spaces. The building has a cozy and rustic appeal to it.

 4. utesmile says:

  Lovely pictures and scenery!
  Ute i alt dette grønne skal det gå en liten elv! Eller kanskje ‘bekk’ (ikke store sakene), men nok til å sikre vegetasjon og dyreliv i området. – Can I ask what the first word means? This is my name and I just like to know. 🙂

 5. Per Morten Reigstad says:

  Ja der oppe var det mildt sagt vidt og øde! Burde da ha vært midt i blinken for Moskus oksene?

  • Seenorway says:

   Nja, de holder seg vel stort sett i nasjonalparken nord mo Hjerkinn?
   For å komme til Haverdalen må de ned i bygda og gjennom et hytteområde. Tror nok de forblir på Hjerkinn?

 6. Trini Lind says:

  Nydelig landskap! Virkelig fantastisk! 😃😃

 7. Dymoon says:

  such beautiful wide open spaces…

 8. Pingback: Haverdalen — See Norway – Se Norge | O LADO ESCURO DA LUA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.