Dovre

Nylig besøkte jeg Dovre. Planen var å lage fotoreportasje fra en av våre mer kjente fjelldaler, men – siden jeg var litt ukjent med geografien i Dovre, og dessuten ankom svært tidlig på dagen, så ble det til at jeg kjørte tilfeldige gater inntil jeg fikk øye på en mann med hund! Om jeg var på rett vei til ‘Grimsdalen’? Jovisst, han var særlig gods kjent i trakten som mangeårig jeger og anbefalte meg i tillegg til Grimsdalen og besøke også en dal han kalte ‘Haverdalen’ , så nå får dere snart  2 reportasjer fra slike spesielle fjelldaler!
Men – når vi nå først befinner oss på Dovre, så må vi vel ta en liten titt rundt oss?
A couple of days ago I visisted the settlement of Dovre in order to make a photo report from a well know mountain valley, but since the geography of Dovre is somewhat unknown to me, I was driving some streets at random hoping to find the one leading into the mountains. Besides I was arriving very early in the morning, so when I spotted a guy airing his dog, I stopped the car:
Excuse me, is this the correct road getting me to ‘Grimsdalen’? And yes, it was!
He eyed my camera and asked me what I was photographing? I told him ‘landscapes’!
Oh yes, as a hunter for decades he knew the area very well. But Grimsdalen? He told me he would really recommend me to vist the ‘Haver valley’! So – instead of getting one photo report, you’ll be getting two reports! One from the Haver Valley and one from the ‘Grimsdalen’!
Og selv om Dovre ser ut til å være et ganske lite sted, så ikke la dere lure! Nei, det er ingen by, men det er en egen kommune med en utstrekning på hele 1364 kv.km til tross for at
kommunens totale befolkning bare teller 2900 mennesker! I dette området finner vi ikke mindre enn 3 nasjonalpoarker: Dovre, Rondane og Dovrefjell/Sunnfjella som alle
praktisk talt grenser til hverandre. Så i dette området er det virkelig mye natur så vel som dyreliv! Dette bildet viser den lokale skolen!

Even if Dovre loks to be a rather tiny place, please don’t be fooled! No, it’s not a city, but Dovre is a municipality of 1 364 sq.km in spite of its total population of approximaztely 2900 people. Throughout this area we’ll find no less than 3 separate national parks:
‘Dovre’, ‘Rondane’ and ‘Dovrefjell/Sunnfjella’ National Parks, which all more or less
are lying side by side. This is a large area with a lot of beautiful nature, not to mention varied wildlife! This picture shows the local school!
Her er den lokale dagligvareleveradøren Coop, og – hvis du synes det ser litt fraflyttet ut, så er det fordi jeg står og tar bilder av Dovre kl 0630 en lørdag morgen 🙂

Here is the local grocery supplier Coop, and if you think this place looks kind of deserted,
it’s because I’m shooting these pictures at 6.30 am on a Saturday morning! 🙂
Til høyre i bildet ser vi Dovre kirke. Klikk bildet til full format, så vil dere se at hele fasaden er dekket av skiferplater! Det er forøvrig flere skiferbrudd i dette området!

To the right in this picture you’ll find the local church, and if you click the picture into
‘full screen’ you will discover that the entire church is covered in slate. There are, by the way, several slate quarries in the area.
Det er en liten detalj jeg må be dere legge på hjertet:
Selv om jeg alltid vil forsøke å variere mine valgte motiv, så befinner vi oss for det meste i det samme område og derfor kan det fra tid til annen synes som om motivene likevel er ganske like. Men det er altså selve biotopen som kan være ganske lik over relativt store områder.

There is a small thing I must ask you to remember: Even if I always will try to vary my choice of motives, please remember that we’ll mainly be staying inside the same area where the biotop does not change very much. That way you might feel that 2 motives are
much alike, no matter what I try to do 🙂
Her forlater vi dalbunnen og arbeider oss gradvis oppover fjellsiden inntil vi til slutt vil ankomme selve fjellvidda!

Here we are leaving the valley floor, gradually working our way up the hillside towards the mountain plain!
Foreløpig er vi ikke så høyt, men gradvis vil husene bli mindre og mindre . . .
At the moment we haven’t gotten very far, but gradually the houses will seem to shrink . . .
Ser dere?
See?
Hvis dere synes dette ikke er så veldig bratt, så er det dessverre en optisk illusjon som ofte inntrer når man vender cameraet på skrå nedover . . . Det er ganske bratt!!! Tro meg!

If you feel that this isn’t all that steep, you’re the victim of an optic illusion that manifests itself when the camera is turned slightly downward. . . It is rather steep! Believe me!
Nå er vi omtrent halvveis til vidda . . .
We’re about halfway there . . .
Over kanten! Her begynner det å flate litt ut selv om veien fortsatt stiger jevnt og trutt.

Over the edge! Here it starts to flatten a bit allthoug the road is still rising slowly in front.
.
Forsøk å tenke dere hvordan dette landskapet ville sett ut under 3 meter med kritthvit snø?
Try to imagine how this landscape would look covered with 3 meters of white snow?
Vi er her!  Med det mener jeg i veiskillet mellom Grimsdalen og Haverdalen! Herfra bestemmer vi hvilket dalføre vi skal besøke først, og av praktiske årsaker har jeg valgt
å besøke Haverdalen først. Dit er det etter sigende 17 km over vidda, så vi får ta dette i puljer. I morgen bærer det over vidda! 🙂

We are here! ‘Here’ means at the intersection where one road leads to ‘the Haver valley’ and the other to ‘Grimsdalen’. Due to practical questions I’ve decided to visit the ‘Haver Valley’ first. To get there, we’ll have to cross 17 km of mountain plains, but that’s gonna be my next report! Tomorrow will take on the plains!

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in OPPLAND, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Dovre

  1. -Eugenia says:

    I enjoy mountain scapes – no two are alike and so serenely beautiful. I imagine them covered with snow would be beautiful, as well.

  2. puzzleblume says:

    Thank you for the beautiful photographs! It is more than fourty years ago, I have been there around.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.