Ought to know better . . .

Jeg vet at det er vanskelig å lokke dere ut på glattisen med synspunkter  på et emne som f.eks. fotografering, men jeg gjør likevel et lite forsøk. ‘Hvitt’ er en vanskelig farge siden det skal lite til før man ender opp med et ‘utbrent bilde’. Denne gang forsøker jeg å ta bilder av en ‘hvit tulipan’ og – det er nøyaktig den samme tulipan på begge bilder. Også fotovinkel er identisk, men der slutter det. Jeg har forsøkt å ta bilder av denne tulipanen med litt forskjellige metoder. Det heter jo en ‘hvit tulipan’?  Da bør den fremstå ‘hvit’, men helst uten å være utbrent?
Yes, I know it’s incredibly difficult to entice you to a comment within a specific field like for instance ‘photography’,  but against my better judgement I’ll still make a try 🙂
As you may know, ‘white’ is a difficult color and it doesn’t take much to end up with a ‘burn-out’. On this occasion I tried to shoot ma white tulip for you. And it’s exactly the same tulip in both pictures,as is the photo angle! Identical! But there it ends. . .!
I’ve tried to shoot this white tulip using a bit different methods. It’s called a ‘white tulip’ – right?! And then it ought to look white, but without being burned out?
Men – selv om vi snakker om en ‘hvit tulipan’, så er den jo egentlig ikke hvit i ordets forstand? Så min alternative metode er å fotografere den slik at dens naturlige farger og skjønnhet kommer til sin rett. Et ‘optimalt inntrykk’ om man kan bruke en slik beskrivelse? Og så til det store spørsmålet: Hvilket av bildene synes du – du personlig – var best? Og her blir det sikkert flere meninger siden vi alle har litt forskjellige kriteria når vi vil bedømme kvaliteten på et bilde, men jeg vil gjerne danne meg et inntrykk av hva flertallet mener? Om det da i det hele tatt blir snakk om et ‘flertall’?
Og dersom det fortsatt ikke avgis noen synspunkter, så vil det først og fremst fortelle meg at dere egentlig gir blaffen i hva jeg viser dere? 🙂

But even if we’re talking about a ‘white tulip’, it’s really not pure white in the sence of the word? So my alternative method is to portray it in a best possible way, enhancing its natural beauty and pure color! ‘A best possible likeness’, if we may express it in such a way? And the to the big question: Which picture will you choose as your favourite?
And here I’æm pretty sure there might be a lot of opinons voiced as we all use a bit different criterias when we judge the quality of a picture? But I’d like to try to find out if one opinion clearly overrides another, or perhaps there will be a 50/50 verdict?
No opinion at all will tell me that you don’t really care what I show you! 🙂

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.


About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

13 Responses to Ought to know better . . .

 1. Leyla says:

  Hvitt eller ikke, dette bildet var nydelig 🙂

 2. vestlending says:

  Selv om den heter hvit tulipan så likte jeg best nr 2! Den virker lunere og mer fargerik!

 3. utesmile says:

  I like both, the second one looks “warmer” if you know what I mean, it looks sunnier on the picture.

 4. puzzleblume says:

  To me, the first image looks more bright and greenish, cool and interesting, the second one with the golden shimmer seems more peaceful and soothing, less surprising. I would not prefer one of them, only the occasion to choose: to wake up or to calm down.

 5. -Eugenia says:

  Both shots are stunning. The first shot shows the purity of a white flower while the second shot has a lovely golden glow. My favorite is the first shot.

 6. C.E.Robinson says:

  Svein, it’s a no brainer for me! The second photo has more clarity. I like the tulip’s detail and the background. The first photo looks washed out to me! Don’t stress out about comments. Your photos are eye catching and you narratives interesting. Some people like and leave, but they came to look! 📚 Christine

 7. Det øverste er vel det som kameraet har fått bestemme selv, dvs beregnet gjennomsnittet til 50 % grått. Noe blir utbrent i hvitt, og noe av de mørke partiene blir uten detaljer. Enkelte ganger syns jeg det MÅ bli noen utbrente områder for å få kontrasten grei, og for å få det hvite helt hvitt.

  Men, det nederste bildet syns jeg er det fineste, da jeg ikke har sett motivet i levende live. Det er noe med gløden i det ☺️

  • Seenorway says:

   Takk skal du ha, Terje! Jeg vil ikke påvirke utfallet, derfor har jeg ingen mening på det nåværende tidspunkt 🙂
   Men jeg synes det er litt artig å leke litt med innstillinger, filtre osv. for å ‘skape’ et bilde.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.