Let’s all clean up this mess!?

Det er en del mennesker der uten som ikke har mye annet å foreta seg en å skape et helvete for alle andre. Om de også har en annen agenda vites ikke, men personlig ønsker jeg ikke å ta unødvendige sjanser. Til det har jeg nedlagt alt for mange timer i utvikling av egen blogg.

There is a number of people ‘out there’ that doesn’t seem to have much else to do but creating hell for everybody else?! If they have a secret agenda for what they are doing – I just wouldn’t know, but personally I have no wish to take unnecessary chances! For that I’ve put in too many hours to build me a well functioning blog.

Ja, ‘Akismet’ rydder opp i mye av ‘skiten’, men siden de ikke kan være 100% sikre på at de ikke har fjernet en melding for mye, så legger de alt på egen side i vår ‘back office’, slik at vi selv kan ta ansvar ved å sjekke det hele. (Men det er det dessverre ikke alle som gjør!)

Yes, ‘Akismet’ identifies much of this ‘shit’, but since it can’t be 100% sure that it hasn’t removed one message too much, it collects everything suspicious for us to look through in a special page in our back office. So that we may look through it all and eventually delete.
(Unfortunately
not everyone does!)

Så er det slik at en plattform som ‘WordPress’ er under kontinuerlig angrep av mer eller mindre  vellykkede ‘hackere’ som ønsker å posisjonere seg ved å trenge inn, oppnå godkjennelse fra oss bloggere, for senere å slå til. Antagelig for å plante virus eller kanskje stjele identiteter? Hva ellers?

The situation is that a platform like the WordPress’ will always be under continous attack from more or less adept hackers that seemingly wish to position themselves by getting an accept from us blog-owners, only to attack us on a later date? Possibly by implanting a virus or possibly steal our identity? What else would they want?

Bare i påsken har jeg fått nesten 10 nye ‘følgere’! Det burde jeg være takknemlig for, men (som dere vet sjekker jeg alle) – ingen av dem ser ut til å ha sin egen blogg?!
Alle har noen merkelige e-postnavn som jeg aldri har hverken hørt eller sett på bloggen, (og – jeg har tross alt blogget aktivt i over 14 år!) og – samtlige kommer via ‘outlook’!
Noe som kanskje burde indikere at de muligens alle kommer fra samme kilde? Et søk på navn via nettet blir alltid negativt!
Hvem er disse menneskene? Hva gjør de? Hva er deres agenda på sikt? Jeg aner ikke! Men jeg vil ikke ha dem på min blogg? Derfor sletter jeg dem umiddelbart!

Only through Easter I have aqquired nearly 10 new ‘followers’! I should probably be thankful, but (as you know I’m checking out everyone! 🙂  ) None seems to have a blog of their own?! And everone have strange names I’ve never come across on the blog before?
(And I have been blogging actively for more than 14 years!) They all come with addresses related to ‘Outlook’ (which would imply that these calls may be originating from the same source?) And – searching the net for address/name always give a negative result!
Who are these people? What are they doing? What’s their future agenda? I have no idea!
But I don’t want them on my blog! Why I delete them more or less instantly!

Men – de ønsker tilsynelatende oppmerksomhet, så det skal jeg gi dem!  Før jeg sletter deres mail så vel som profilen i min liste over ‘følgere’, så tar jeg en kopi av adressen. Den lagrer jeg på en egen liste godt utenfor bloggen.
Og med jevne mellomrom vil jeg publisere disse adressene på en post hvor hyperlinker er
nøytralisert og slik at dere alle kan se hvem som IKKE bør være ‘følgere’ på deres egne blogger!

But – seemingly they seem to seek attention, so – that’s what I aim to give them! So before deleting their mail as well as profile as a ‘follower’, I copy their mail addresses! Saving it on a file well outside of the blog. And from time to time I intend to publish these addresses on my blog for you all to see (taking care to neutralize the hyperlinks)! So that you may all observe the profiles that should NOT be one of your own followers!

Og siden WP neppe er særlig interessert i å være oppholdssted for slike elementer, så kommer jeg like ofte til å sende en liste til våre ‘happy engineers’ hos WP slik at de evt. kan søkes opp og fjernes fra systemet. Jeg regner med at disse gutta har kommet seg inn på langt flere blogger en bare min?! Selvsagt vil de høyst sannsynlig bare konstruere nye addresser, men kanskje har WP muligheten til å lese ut IP-adresser? Og da kan det bli litt annerledes på sikt?!

Furthermore I feel confident that WP doesn’t want to harbour these guys, so – just as often I shall send an upgraded list of such addresses to our ‘happy engineers at WP. (No doubt these guys must have penetrated many more blogs than mine?) That will enable them to search their files and eventually block them from the system, but, of course, they will only construct new adresses, but possibly may WP be able to identify their IP-addresses?!
Then the ‘end game’ might turn out a bit different?

Jeg kommer også til å innføre en fast rutine hvor jeg minst 3 ganger pr uke sjekker ut hva Akismet har samlet av skit som jeg bør se på og omgående fjerne alt jeg ikke kjenner igjen!
Og jeg tror WP blir en sunnere portal å jobbe på for oss alle om vi alle innfører tilsvarende rutiner?  Jeg vil også sende en link til dette innlegget direkte til WP!
En for alle og alle for en!

I will also implement a new routine where I minimum 3 times pr week will check everything that Akismet have collected for me to check through. Deleting everything that I don’t recognize! I strongly believe that WP will be a far healthier place to operate if we all
implement similar routines? I will also send a link to this post directly to WP!
One for all and all for one?!

(Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.


About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

9 Responses to Let’s all clean up this mess!?

 1. Dear Svein,
  At last I arrive to catch up with your many posts since my last visit, and I see too that you were also hit by the many hits of unsavoury sexual spammers, some whom managed to get into WP and click likes of many of my own followers leaving their mark..
  I arrived back in WP after some days of absence to discover my notification box over flowing with their left overs, Not to mention the ones that went into my spam box..
  It seems that all has gone quiet again.. Thankfully..
  But it caused me to alter my passwords and close open comments for a time..
  Sending Kind regards your way my friend
  Sue 🙂

  • Seenorway says:

   Nice to have you back on track, Sue! Yes, I’m in co-operation with the engineers at WP over this. I’ve opened the possiblity for others to send me their intruders (like you may observe that some has started to do) and publishing these ‘nicks’ for others to see.
   THat way anyone have the means to check their old entries under ‘e-mail-followers’ and delete them immideately. We need to clean shop, I think?!
   Not that I worry. WP has ensured me that they may not harm us in any way, and they are working the problem, thus many such entries will never appear in your registry even if you receive an alert by mail. I’m upgrading this post at intervals!

 2. I recently picked up a few “followers” with the outlook email address, too.

  • Seenorway says:

   Well, Catherine, I’m pretty sure that you’ve never heard nor seen them before?
   And if they are in fact unfamiliar to you, I’d search their handle on the net. With a negative result I’d loos noe time in getting rid of them – permanently, but before you do: Share this adresses on the net! If you’ve got them, I’m sure many others have them as well?
   So let’s all clean house!?

 3. Seenorway says:

  Only respons from a dozen so far, but – moast people seem to be away on an Easter vacation.
  You know how it works!

 4. -Eugenia says:

  Amen! We faithful and authentic bloggers need to stick together. Nice post, Svein.

  • Seenorway says:

   You have lot of followers on the Tuesday chat?
   Please spread it around. The more, the merrier!
   And if we may get 50% av the WP bloggers to delete them on sight, we all gain!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.