Daily Archives: November 24, 2017

Technical Difficulties

Jeg beklager å måtte meddele at jeg har fått en del tekniske vanskeligheter med min gamle maskin og at virksomheten derfor i perioder kan bli stilt i bero uten varsel. Jeg vil imidlertid alltid komme tilbake så snart jeg har … Continue reading

Posted in Uncategorized | 15 Comments