Mountain Bath Tub

En litt kryptisk overskrift kanskje, men ikke likevel en korrekt sådan!
Dette bildet viser et at våre vanligste stoppesteder for en luch i fjellheimen.  Og når vi kommer hit, så har vi ofte vært ganske varme og svette. Dermed passert det godt med et avkjølende bad. Problemet er at denne dammen ikke er stort dypere enn 30-40 cm og etter lengre perioder uten nedbør, så kan den tørke helt inn!
Derfor har jeg brukt tid på å bygge meg et eget ‘badekar’ med en dybde på 70-80 cm like under overflaten. Her markert med en liten blå flekk!
Det er ikke ofte noen kommer hit opp og derfor foregår slik bading i nøgen tilstand! 🙂
A somewhat cryptic caption, perhaps, but still quite true! This picture is taken from one of our most usual resting places (and lunch stops) walking the mountain range.
When we arriuve at this place, we are usually a bit sweatty and warm and a cool dip is very welcome. However, there is a slight problem:  This little dam has normally a depth of only 12 – 16 inches, and if there has been no rain for a week or two, it might dry out completely!
So if you look closely you may see my home made bath tub holding a depth of 30 inches
(marked with a small blue dot).
Usually there are no passers by at this point, thus such dips are taken in the nude! 🙂

(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new picture/destination.

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in OPPLAND and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

10 Responses to Mountain Bath Tub

  1. -Eugenia says:

    And how chilly is the water? Lovely scene.

  2. Beautiful.. I did look closely but couldn’t see the bath tub, even though i enlarged.. 😀

  3. Seenorway says:

    Ja, og velbrukt! Badet der regelmessig over flere år! Men man må jo vite hvor det befinner seg om man skal bruke det? Hvis jeg intet hadda sagt, så hadde ingen sett det nå heller!”

  4. vestlending says:

    Må være en grei Bath tube for svette fjellfolk!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.