The Color is Green

Vi har vært igjennom en periode med høstfarger, men ikke alt er like gult, rødt eller brunt.
Det finnes steder i skogen hvor det er spesielt vått, enten fordi det er i nærheten av et vassdrag eller på steder der vannet ikke klarer å finne vei ned , men tvinges til å flyte oppå store flater av granitt. På slike steder er hovedfargen grønn!
We’ve been through periods with the colors of fall, but not everything is yellow, red or brown! There are places in these woods where there are waterways like small lakes, creeks or simply places where rainwater is forced to run across large sections of pure granite.
And in such places the main color is green!
Bare tre-fire centimeter under denne mosen er det ren granitt!
Just a couple of inches below this moss it pure granite!
.
Gamle stubber er utmerkede voksesteder for mose og sopp . . .
The old tree stumps makes for excellent growing of moss and/or mushrooms.
Fuktig og vått, men – en viktig del av denne biotopen!
Wet and damp, but – an important part of this biotope!

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new picture/destination.

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to The Color is Green

  1. hl says:

    Veldig mye er veldig grønt! Det opplevde jeg i dag også, da jeg var ute og luftet kameraet mitt.

  2. vestlending says:

    Ja den stubben med grønt “hår” Manglet bare nese og munn! Ja og ett par ører! Øyner hadde den!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.