Take my hand . . .

Ta min hånd og følg med på en liten høsttur i skogen! Sammen kan vi nyte stillheten og naturens vakre farger mens vi langsomt rusler innover i skogen hvor sommerfugler og humler fortsatt er opptatt med å sikre de siste forsyninger . . .
Please take my hand, and let’s walk together into the beautiful  woods of fall.
Together er may enjoy the quiet moments and the beautiful colors whilst slowly
strolling through the forest where butterflies and bumblebees are still busy harvesting the last nectar of the year . . .
Jeg er ingen ekspert på sopp, men det er mye av den nå på høsten, ogt siden ingen ser ut til å plukke denne, så tar jeg det for gitt at den ikke er særlig god å spise?
Jeg tror denne heter ‘fransk brødsopp’, men kan  selvsagt ta feil?

I’m not very proficient when it comes to the world of mushroms, but there are pleenty  now in the fall, and sincee nobody seems to take an interest in these, I conclude that they are probably not edible? At least not very tasty!
Så hvordan ser det ut i en typisk norsk skog?
So – what does it look like in a typical Norewegian forest?
Well, det er mye blåbær i norske skoger, og på denne tid av året (høsten) så blir lyngen ofte ganske rød. Det pynter opp i skogen!

Well, there are a faior aamount of blueberries in the Norwegian woods. This time of the year (fall) it becomes kind of red and this will decorate the forest floor.

Og beveger man seg til fjells, så blir den enda rødere, men her er vi altså fortsatt i lavlandet!
And moving into the mountain areas it becomes even redder, but here we are still in the lower woodlands !
Dette er en typisk blandingsskog og det er relativt lett å ta seg frem . . .
This a typical ‘mixed forest’ and rather easy to walk through . . .
Det er som sagt massevis av sopp, men siden sopp endrer seg dramatisk fra sin fødsel til sin død, kan den lett forveksles med andre arter som kan vise seg å være giftige.
Her bør man ikke ta sjanser, men være 100% sikker!

As said. there are a lot of mushroms about these days, but the mushroms undergo a dramatic change from birth to death and may easily be mistaken for some other species which mauy turn out to be highly poisonous!
Here you ought to take no chances what so ever and be 100% sure of your choice!
Fristende eller dødelig?  Best å la det være!
Tempting or deadly?  Better not!
Herr ‘Lemon B.’ stakk innom for å hilse på . . .
(Klikk ham til full størrelse og studer detaljer)

Mr ‘Lemon B.’ paid us a visit just to say ‘Hi’ . . .
(Click him into ‘full size’ and study details!)
Mesteparten av planten har visnet, men fargene viser at vi burde ha vært her for 3-4 dager siden! Men man kan ikke få med seg alt her i verden.

Most of the plant has withered away, but the colors tell us that we ought to have been here 3-4 days ago!  But – you can’t win them all in our world.
Vi har kommet til Tretjenna hvor en familie med ender har funnet seg et trygt sted å bygge en familie. Avstanden gjør det vanskelig med sikkerhet å si hva slag dette er.

We have arrived at ‘Lake Tretjenna’ where a family of ducks have found a safe place to build up a family. The distance makes it a bit akward to establish what kind . . .
Jeg prøver å ta noen flere bilder, men siden jeg ikke har bragt med meg min telelinse idag, så blir avstanden fortsatt litt for lang . . .

I’m trying to to shoot a couple of more pictures, but siuncve I didn’t bring along my telescopic lense today, the distance is still just a bit too great . . .
Men det er i alle fall et idyllisk lite vann . . .
But at any rate it’s an idyllic small lake . . .
Jeg falt for fristelsen til å ta et motlys-bilde, men kanskje ble det litt for mye sol?
I fell to the temptation of shooting a picture right int the sun, but perhaps a mite too much sun?

Et siste forsøk, men nei – de dukker unna i det høye gresset! Det blir ingen familiebilder idag, men neste gang skal jeg ta med telelinsen . . .!

A last try, but no – they’re ducking away int the tall grass. There well be no family portrait taken today! But – next time I’ll bring my telescopic lense!
Rognebærene har nå modnet og av og til kommer vi over store trær med de karakteristiske røde skjermer med bær. Snakk om å pynte opp i skogen!

The rowanberries have bescome bright red and once in a while we find large trees with these carachteristic red screens of red berries. Talk about decorating the woods!
De siste dekorative rester av årets Geiterams –
The last decorative remains of this years Willowherbs –

Det var et par dusin dekorative strå i veikanten, men når vinden stadig blåste dem alle i forskjellige retninger, så ble fokusering et skikkelig problem!
Så dere får ett strå !!! 🙂

We found a couple of decorative straws at the roadside, however, the winds were blowing them in all different directions and focusing became a real problem!
So – you’ll have ONE straw !!! 🙂
Når vi har med oss familens jakkthund så hender det at den stopper omtrent her!
Elgen liker tydeligvis å hvile ut i skyggene på den andre siden av denne lille myra.

When accompanied by our family’s hunting dog, it often stops just about here.
Appearantly the moose appreciate resting in the the shadows across this marsh.
.
Og det er jo lett å forstå hvorfor. Det blir ingen plutselige overraskelser her . . .
And it’s kind of easy to understand why. There will be no sudden suprises here . . .
Det er ingen flere bringebær i år, men løvet i veikanten er dekorativt nok . . .
No more raspberries this year, but the leaves on the roadside are decorative enough!
Denne lille bekken forteller oss at vi har nådd frem til Stordammen –
This small creek tells us that we have reached the ‘Lake Stordammen’ –
Det var kanskje ikke så mange blåbær igjen i skogen, men – jeg fant da ett som kunne fotograferes! 🙂
At this time there wasn’t too many blueberries left in the woods, but at least I found you one that could be photograped! 🙂
Hvilket bilde er å foretrekke?  Jeg vet ikke, så dere kan få begge! 🙂
What picture to be preferred? I really don’t know, so – you may have them both! 🙂
Det ligger også en liten hytte her oppe ved Stordammen . . .
There’s also a small cabin located to the bank of ‘Lake Stordammen’ . . .
Og dette er utsikten fra verandaen foran hytta!
And this is the view from the small porch in front of the cabin.
Beveger vi oss litt utenfor veien, er det lett å finne ganske bra med tyttebær som kan brukes på mange måter i en husholdning.

Moving a bit off trach, it’s easy to find a generously amount of lingonberries which may be used in a number of ways within a household.
Vi nevnte jo rognebær?
We did mention rowanberries?
I dette området har vi inntatt mang en kaffekopp og litt medbragt . . .
In this particular area we have had quite a few cups of coffee and a bite to eat over the years
.
Dere har sett denne tidligere, men etter litt overtalelser så sa hun seg villig til å stille til et protrettbilde. (Klikk til full størrelse)

You have seen this ‘bird’ earlier, but after som persuasions she agreed to pose for a portrait photo. (Please click to full screen)
Skikkelige høstfarger
The colors of fall
En liten humle gjør sitt ytterste for å sikre seg den siste nectar  –
A small bumblebee is doing its utmost in order to secure the very last drops of nectar.

Vi har nå snudd nesa hjemover, men syntes vi mått ta med en ny vik fra Stordammen?
We’ve turned homeward, but felt like shooting yet another cove at
‘Lake Stordammen’
.
Her kommer høstens farger ganske bra frem, men neste uke blir det nok enda mer?
Vi har blitt varslet om netter med minusgrader fremover.

Her the colors of fall becomes rather visible, but already next week there may be more? We have been alerted to freezing night temperatures for 2-4 nights ahead!

Jeg håper dere hadde en hyggelig liten tur? Så da pakker jeg ned kameraet for denne gang!

I hope you had a pleasant trip? And now I’m bagging my camera for this time.

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new picture/destination.

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

17 Responses to Take my hand . . .

 1. Missy's Crafty Mess says:

  Once again your pictures are stunning. I can’t get over the colors and how the water looks like glass with perfect reflections.

 2. Oh what a gorgeous set of photo’s upon your woodland walk Svein.. So happy to be greeted with such wonderful images as I take your hand and walk through the woods with you upon my return visit .. As I settle in to see what I have missed since I last logged into your site..
  The Mushrooms remind me of the days I would go mushrooming with my dad, for field mushrooms.. He knew what to eat and what not too.. And yes I agree with your that red one to be avoided at all costs..
  Love the fact that you have wild blueberries too.. I love the foliage and how it turns that deep dark red.. I have three bushes in our allotment, only the birds got to the berries first this year..
  Autumn is a wonderful time of year with berries and nuts.. And loved the Butterflies.. And the views of the lake..
  Fabulous collection Svein.. 🙂

 3. -Eugenia says:

  I enjoyed our walk immensely. Beautiful scenery and seeing mother nature at one of her best moments. Thank you for sharing.

 4. You can let go of my hand now…… but it was a great walk, lots of colour and the drama of autumn yet to come

 5. vestlending says:

  Meget trivelig denne skogen du ferdes i Svein. Husker meg tilbake fra den gangen du testet ut ditt forrige camera! Begynner å bli noen år siden?

  • Seenorway says:

   Ja, etter hvert har det jo blitt 5 år!!! Snart er jeg så gammel og mosegrodd at jeg nok ikke kommer meg ut i det hele tatt? Men – når har de fått laget såpass gode turveier at de er kjørbare med elektrisk rullestol! Da slipper jeg å bære kameraet også! 🙂

 6. Paola says:

  Wonderful, thank you.

 7. Dina says:

  Flotte høstbilder fra hjemlandet! I England liker vi å tenke at det er fortsatt sensommer, late August Bank Holidaz var sist helg, men høsten har kommet hit også. Lyngen blomstrer nå.

  • Seenorway says:

   Ja, men nå går detraske ‘nedoverbakke’!
   Vi fikk varsel om frostnetter de nærmeste 2-4 nettene, men de gode nyhetene er jo at vi skal få sommertemperaturer på dagtid gjennom mesteparten av de to siste ukene i September!
   Så kanskje det blir en relativt lang tid med farger i år?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.