Traces of Fall

Det drar seg ubønnhørlig mot den tid da naturens livsprosesser avbrytes eller settes på ‘vent’ til neste år. Det første tegnet er periodisk nattefrost og ofte etterlater slik frost umiskjennelige tegn på det som skal komme. Og derfor tok jeg meg en liten tur gjennom nabolaget for å se etter slike tegn. Hvor langt unna er egentlig ‘høsten’?
The fall is inexorably closing in on us all! A time when many of the life processes of nature are set on ‘hold’ untill next year, and the first signs are usually that night temperatures periodically may fall below zero! So how far away is actually the fall?
I decided to take a stroll through my neighbourhood to look for signs. . .
Kornåkrene var blitt gule over de seneste ukene. Kornet er klart for innhøsting!
The corn fields have been getting a yellow color over the last weeks and the corn may be harvested.
Klorofyllet forsvinner fra bladverket hos enkelte planter, men det skjer gradvis.

Ingen planter er helt like og noen har større motstandskraft enn andre. Voksested er også av betydning. Men det skjer!

The chlorophyll is slowly disappearing from the foilage with some plants, but it’s happening gradually. No plants are quite alike and some ar better suited to handle the night cold than others. And where they grow has an influence, but it happens!
Kastanjene har i alle fall kommet med sine tradisjonelle nøtter. Tankene flyr tilbake til guttedagene da vi alle samlet på disse intenst brune  – litt oljeglatte nøttene.

The traditional chestnuts have arrived! My thoughts fly back in time to my very early years where we all eagerly collected these deep brown kind of oily feeling nuts!
Her er ‘hybel’ tilleie! Den forrige leietaker har forlengst flyttet ut!
Flat for rent! The last tenant has long ago moved out!
Nei, det er intet citron-tre! 🙂 Men enkelt blad har ikke maktet å stå imot nattens lave temperaturer.

No, it’s not a ‘lemon tree’! 🙂 But apperantly some leaves haven’t quite had the strength to withstand the night temperatures.
Litt lenger ned i veien kommer jeg til kirken vår, som forøvrig er meget gammel.
(Bygget i 1229!) Og her får jeg det første glimtet av et tre som er i ferd med  å gi slipp på året 2017?  Flere grener har fått klare ‘høstfarger’! Og det er pussig nok det samme treet som er først hvert år! Ja, selv de samme greinene år for år!

A bit further down the road I’m arriving at our church, which by the way is a very old church (built in 1229!) And here I’m catching the first glimpse of a tree prepared to give up on the year 2017? Several branches have gotten the typical colors of fall!
The funny part is that it is the same tgree going first every year. Even the same branches!
Og det er et lønnetre!
And it’s a maple!
Tvers over veien ligger en liten høyde, og her er det tydelig at kulden har bitt seg fast.
Flere kjerr og bukser taler sitt tydelige språk!

Across the road there is a small hill, and her I find proof that the cold has really hit it’s mark. More bushes have clear tell tale-signs of the cold of night.
:
Rogna har fåt sine karakteristiske røde bærklaser og fugler har så smått begynt å samle seg. Et tegn i seg selv!

The rowans have gotten their carachteristic clusters of bright red berries and birds are starting to gather for their annual journey towards the South.
.
Noen gjenstridige blåklokker nekter å gi opp. . .
Some rebellious bluebells refuse to give in . . .

Og fullmodne røde tyttebær frister omtrent overalt hvor man går . . .
Fully ripe red lingonberries stand tempting just about everywhere you go . . .
Jeg er faktisk ikke sikker på om dette er frøene til en hundekjeks eller en karve?
Det er jo vanskelig nok å se forskjell når de er friske og grønne, men når resten av planten har visnet og bare skjermen med frø står tilbake, så er det nesten umulig – i alle fall for meg! Men jeg fikk da hele skjermen i fokus!

I’m really not sure whether this is the seeds from ‘wild parsley’ or ‘karaway’?
It’s hard enough to see the difference when the plant is fresh and green, but when the rest of the plant has died away and only the screen of seeds remains, it’s a hopless task – at least for me!
I veikanten, fuktige med nattens dugg, fant jeg to fargerike blad fra ‘marikåpe’.
De har åpenbart fått med seg at høsten er like rundt hjørnet?

Along the roadside I came across two leaves from dewcup, damp with tonights dew, and evidently in the know about a comming fall!
Rødkløveren blomstrer jo vanligvis gjennom hele sommeren, men burde vel egentlig ha gitt opp nå? Men så finnes det altså noen gjenstridige eksemplarer . . . 🙂

The Red Clover usually bloom all through the summer, but I feel they ought to be finished by now?  But then there are some stubborn individuals . . . 🙂
Og så møtte jeg denne karen! Og han var ikke villig til å presentere seg!
Hr. Løvetann? Jo, det trodde jo jeg også, men – så begynte jeg å studere fyren litt nærmere: Åpenbart et slektskap, men langt fra en vanlig løvetann.
Bladene var takket som på en løvetann, men bladene var betydelig smalere og lengre!
Dessuten er blomsten lysere gul og ikke langt så tett sammenlignet med
Hr. Løvetanns frodige manke? Og stilken på en løvetann er jo vanligvis hul med en

hvit saft? Her var stilken omtrent som en kvist og betydelig høyere. Det var også tegn på at det hadde vært flere blomster på samme kvist . . .? En mulig mutasjon?

And then I met up with this ‘guy’. And he wasn’t willing to introduce himself!
Mr. Dandelion?  Well, so I believed as well, but then I took a closer look:
Appearantly some relation of sorts, but not an ordinary ‘Dandelion’!
The leves were kind of tacky (as on the normal dandelion but – very slender and perhaps twice as long? Furthermore the flower itself is somewhat lighter yellow and sparsely built compared to the real thing. Then there is the stem of the dandelion, hollow with a milky white substance, but here the stem was more like a dry twig and 2-3 times the normal height. It also looked as there had been several flowers on the same stem? Possibly some kind of mutation?
For at dere skal kunne få et korrekt inntrykk så tok jeg et ekstra bilde av hele planten!
In order to give you a correct impression, I shot another picture of the full plant!
Det er høst (i alle fall er den ikke langt unna) og det er tid for frø!

It’s fall (or at least it’s not very far away) and it’s time for seeds!
Og som alltid når høsten nærmer seg, så er det ofte en masse epler hvor man enn snur seg . . .
And like there always is when the fall is getting near, – and abundance of apples wherever you turn . . .
En natt for ikke lenge siden satte sine spor –
A night not long ago made its mark on nature –
Og noe gikk veldig galt med denne syrinbusken –
And something went very wrong with this lilac bush –
Det finnes ennå en mengde grønne løvtrær og planter rundt omkring. Antagelig er det kun de svakeste som foreløpig har fått seg en liten knekk?

There are still a large number of green trees and plants all over the place. Possibly it’s only the weakest among them that has received  their first blow?
Så hvor langt unna er egentlig høsten? Den virkelige høsten som knekker alt?
Jeg spurte min gode venn blomsterflua som er ute i naturen hver eneste dag.
Han mener det skal være mulig å overleve enda i 4-5 uker. . . (Så vet vi det!  🙂  )

So – how far away is actually the fall? The real fall that will break it all?
I asked my good friend the flowerfly which is out and around nature every day throughout summer. He feels that it might be possible to survive yet another
4-5 weeks . . .  (Now we all know!  🙂  )

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new picture/destination.

 

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

15 Responses to Traces of Fall

 1. Love the autumn colours.. And you have captured some wonderful shots of some of my favourite wild plants.. Dandelion, a Hair-Bell and Clover..
  The Rowan berries are in abundance here also.. as are rose-hips etc.. I went out the other day and captured quite a few photo’s as Autumn does her thing..
  Lovely photo’s Svein

 2. Missy's Crafty Mess says:

  Beautiful thanks for sharing

 3. Paola says:

  Wonderful pictures! Even if I love summer so much, Autumn always surprise me, every year, as the first time in my life. The yellow flower is a dandelion, you can eat flower and leaves

 4. -Eugenia says:

  Stunning photos showing off my favorite time of the year. We’re having some lower temps and a breezy day in my neck of the woods. However, I’m sure this won’t last as a little too early for north Georgia.

 5. Seenorway says:

  Thank you! Yes, going into details nearly always will give you a different perspective?

 6. vestlending says:

  Høsten har kommet lengre her Vestpå ser jeg! Skal få sendt over noen bilder snart!

 7. Such pretty photos my friend! I truly felt I was there with you!! I love when that happens! It was nice to see cheerful colors!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.