Goodbye Monday!

Ut av øyekroken oppdaget jeg at noe kunne være på gang . . .
From the corner of my eye I discovered that ‘something’ could be about to happen . . .
Jeg beklager å måtte meddele at som vanlig var jeg nok 5 minutter senere enn jeg burde ha vært, men – det tar meg ca 5 minutter å komme i en  passende posisjon!

I’m sorry to report that as usual I was probably about 5 minutes late, but the time I need to get into the best possible position!
Dette er også et litt spesielt  øyeblikk som kanskje bør feires med en liten ettertanke:
For i dette øyeblikk inneholder ‘SeeNorway’ mer enn 6 500 bilder – de aller fleste i et ‘full-format’!

This is also a rather special moment to me which may be worth contemplating:
From this moment on ‘SeeNorway’ contains more then 6 500 pictures – most of them in a so called ‘full screen mode’!

(Compliments of SRB )
Please return me to INDEX for a new destination.

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Goodbye Monday!

  1. Anonymous says:

    Ja 6500 bilder er litt av ett antall! Og Norge har så mange steder,fauna,dyr og fugler at det går fint an å legge inn 6500 til! Jeg må begynne å bli virksom igjen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.