Garden Patrol

Imorgen er det varslet regnvær!  Det er visst noe min venner over på de Britiske øyer ikke helt har greid å bruke opp?! Men – da må jeg jo bruke dagen best mulig? Så jeg har patruljert hagen og kontrollert at alt er i orden. Denne blomsten skal visstnok hete ‘Brennende kjærlighet’?
La oss håpe at regnet ikke greier å slukke ‘flammene’ helt?

Tomorow the forecast reads ‘Rain’! It seems that some of my friends over at the British Isles haven’t quite managed to use it all? But then I’d better prepare? And use the day as best I can? So I set out on my ‘garden patrol’ in ordxer to check that everything was ready for a wet tomorrow? By the way, this plant is supposedly named ‘Burning love’?! Let’s hope that the rains will not extinguish the ‘flames’?
Men – så oppdaget jeg at jeg nok ikke var alene i hagen! På det første bildet lå han i dekning, og det var bare såvidt nesetippen vistes over kanten, men når jeg tok et skritt til siden, så var jeg altså ikke lenger alene . . .

But – then I discovered that I was not alone in the garden this morning! In my first picture he was lying kind of low, and only the tip of his nose was visible over the edge, but taking a step to the side, there was nowhere to hide and I was no longer alone!
Men – når jeg ble litt nærgående, så tok han av. Vertikalt ‘take off’, selvfølgelig! Elegant ble det også!

But when became close he took off. Vertical take-off, that is! And very elegant too!
Og for virkelig å demonstrere sin overlegenhet (og min utilstrekkelighet), så foretok han noe halsbrekkende manøvere som nok ville ha fått de fleste profesjonelle piloter til å stønne av misunnelse.
Man kan med rette stille spørsmål om hvem som egentlig ‘patruljerer hagen’?

And to really rub it in, demonstrating his superiority (and my inadequacy ), he performed a neck breaking maneuver that would probably made seasoned pilots to gasp with envy?! One may really pose the question about who’s actually ‘patrolling this garden’?
Å stå stille i samme punkt til tross for motvind? Intet problem!
Kunne du tenke deg å komme inn fra nord? På den måten ville jeg få en litt annen profil . . .

Hovering in the same position in spite of headwinds? No problem at all!
Could you possibly hold that position coming in from the North? That way I’d get you in a different profile . . .?
Litt til, kanskje?
A bit more, perhaps?
Ooops, jeg tror kanskje du har en feil på gyroen? Nå kommer du inn fra syd!
Oooops, I think your gyro have crashed. Now you’re coming in from the South!
Jeg beklager, kjære venn! Bare en liten midlertidig ‘hjerneskade’! Du skjønner, noe av denne nektaren har gjæret i solen. Det er jo bare hyggelig, men – det forårsaker en og annen navigeringsfeil.  Ble det OK nå?

I’m sorry, my friend! There’s absolutely no faults to my gyro, but perhaps a small very local brain damage due to the fact that some of this nectar have been fermenting in the sun, which is very nice, but that sometimes execute slight navigational errors on my part! Did it look OK this time?

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new destination

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Garden Patrol

  1. Seenorway says:

    He fooled you! Just like intended! This is a defenseless flower fly evolved into something looking like a bee with a defense. 🙂

  2. -Eugenia says:

    Stunning photos and that is one determined bee. Perhaps, a little too much fermented nectar or just testing the best angle for patrolling the garden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.