Who’s there?!

Jeg aner ikke noe om denne skapningen? Ikke hvem han er; hvor han kommer fra; hva han skal. Jeg ser egentlig bare at han er ‘brun’ eller ‘svart’?
Ooops!  Det er visst blitt ‘forbudte ord’ i det norske språk?!  Tenk hva de gjør for oss eldre nå om dagen. Nå får vi – helt gratis – språkundervisning i vårt eget språk av ‘lærere’ som gikk i bleier omtrent samtidig med at vi gikk i pensjon!
I know absolutely nothing about this guy! Who he is; where he’s coming from; nor where he’s going! All I can see is that he’ kind of brown – or black? Oooops! Those words seem to be  words – now forbidden in the Norwegian language?! Isn’t it fantastic what they do for us older people these days? Here in Norway we’re getting free education in ‘how to speak Norwegian from teachers that use to wear diapers at the same time we retired!

Men altså – hva gjør jeg med slike uidentifiserte inntrengere?  Noe sier meg at det ikke nytter å bygge en 6 meter høy mur?! Han har jo dessuten vinger! Kan jeg bruke gass? Eller gift? Nei, det reguleres vel av internasjonale konvensjoner?  Kan jeg bare rive hodet av ham?  Det er vel det samme som å invitere Dyrebeskyttelsen på besøk? Kan jeg bare ignorere ham? Late som jeg ikke har sett ham? Men da kommer det vel flere?
Kanskje jeg burde skrive brev til Amerika for råd? Men det ser jo ut til å virke ganske dårlig der borte også?  Forferdelig! 🙂
But seriously – what do I do with unidentified intruders like this? Something tells me that a wall 20 feet high is not the solution? Besides he’s got wings! May I perhaps use gas?
Or may be poison? No way!  That’s prohibited by international laws! Should I just tear his head off?  That would probably be the same as inviting the Animal Police on the scene?
Would it be best only to ignore him? Pretend I never saw him? Then there will soon be a lot more?
Perhaps I could write a letter to America asking their advice, only it doesn’t seem to work very well ‘over there’ either? Terrible! 🙂
(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new destination

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to Who’s there?!

  1. -Eugenia says:

    I hear your words between the lines. The insect appears to be menacing. I believe Sue may have a good suggestion via her comment.

  2. I am afraid we live and let live.. Though I do mix up a garlic spray for aphids.. and black fly.. which works to some degrees.. LOL.. loved this amusing post Svein.. 🙂

  3. Pingback: Who’s there?! — See Norway – Se Norge | O LADO ESCURO DA LUA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.