The Power of Sunlight

dsc_0036bbDette kan bli det siste bildet dere får på en god stund!  Årsaken er at WordPress nå ser ut til å ha fjernet siste mulighet til å benytte den gode gamle editoren som vi alle er vant til å bruke. Således blir det en viss symbolikk i at solen går ned. Hva som er mer irriterende er jo at jeg akkurat har blitt forledet til å betale nye 100 dollars for utvidedet lagringsplass.
Det blir i så fall siste gang jeg gjør dette!

This might turn out to be the last time you will be getting a new picture for quite a while?!
The reason being that WordPress seems to have barred the last entrance to the old Classic Editor that we all know how to use?
That said, this picture takes on a symbolic  form of a sun going down (leaving us) for the last time? More irritating the fact that I have just paid my 100 dollars dues for extra space through 2017.  Perhaps it will be the very last time?
(Compliments of MEA)

Please return me to INDEX for a new destination

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in NORD-TRØNDELAG, Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to The Power of Sunlight

  1. samba2017 says:

    This is my favourite so far. A wonderful photo!

  2. Seenorway says:

    Ja, det er praktfullt! Og bilder fra fotografer som IKKE bruker Olympus-kameraer går jo greit igjennom, men alle som bruker Olympus får nå problemer, tror jeg?! Jeg kan selvfølgelig begynne å bruke et annet kamera enn Olympus, men jeg har jo ikke kjøpt Olympus-utstyr for nesten 20 000 kroner for at det skal ligge i skuffen?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.