Daily Archives: October 1, 2016

New Norwegian Stamp?

Man kan være fristet til å sende en ‘blomst’ til det norske postverket for utvist kreativitet, men- historien har selvsagt en annen bakgrunn: På veggen har jeg stiftet opp en konvolutt om et møte jeg ikke må glemme, og jeg … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment