The Real Beauty

Ekte skjønnhet er jo en høyst subjektiv ting, og antagelig er det like mange meninger som det er mennesker, men – jeg kan ikke fri meg fra tanken om at mange vil være enige med meg i dette tilfellet?

Real beauty is, of course, an utterly subjective thing, and probably there are as many opinions as there’s people, however, I can’t free myself from the thought that a great many people in this case would agree with me?
Og i denne vakre verdenen finner vi den unike honningbien hvis eksistens henger så nøye sammen med vår egen? Har dere gjort dere noen tanker om hva som vil skje i vår verden dersom planter i vår vegetasjon plutselig ikke ble bestøvet? At dette leddet vi vår næringskjede plutselig forsvant? At dyr som er viktige for vår eksistens plutselig ikke lenger fant den maten de trengte for å fostre sine egne unger? Enkelte år i den senere tid har verdens bi-bestand blitt redusert med 25-35%!
Visste dere at biens vinger faktisk slår 240 ganger pr sekund? Da er det jammen bra at det neste bildet ble eksponert på 1/1600 sek?!
Og klikker der bildet opp i full screen, kan dere fortsatt se årene i vingene!
In this beautiful world of ours we find the honey bee, which very existence correlates closely with our own. Have you ever contemplated what would happen to our world if vital plants were not pollinated? If life around us could no more find food for their young ones? If species (like the honey bee) for some reason suddenly disappeared?
Some years the loss of bees have been 25-35% world wide!!!
The wings of this marvellous honey bee is said to beat 240 times pr second! Then it’s a good thing this last picture was shot at 1/1600 sec.? 🙂
And if you click the picture into ‘full screen’ you may still se the veins in its wings!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.